Kiến Thức Chung

WIN_8_PE_64.ISO

Bạn đang xem: WIN_8_PE_64.ISO Tại Website bpackingapp.com

Bạn đang xem: WIN_8_PE_64.ISO

Đây là một thỏa thuận (“”) giữa người tải tài liệu (“”), Fshare và Chủ sở hữu tài liệu (“”) về việc sử dụng tài liệu (“”) được tải xuống.

I.   Chấp nhận Thỏa Thuận:

Khi tải về hoặc truy cập vào Tài liệu, Người tải tài liệu đã chấp nhận các điều khoản của sự Thỏa Thuận này. Ngoài Thỏa Thuận này, Người tải tài liệu phải tuân thủ Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trên xã hội Fshare và các quy định, chính sách của Fshare.

II.   Sửa đổi Thỏa Thuận:

Fshare có thể sửa đổi các điều khoản của Thỏa Thuận này vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bất kỳ sửa đổi của Thỏa Thuận này chỉ có hiệu lực cho lượt tải tiếp theo. Không có bất kỳ sự thay đổi nào có thể thay thế được cho các điều khoản trước đó đã có hiệu lực từ thời điểm Người tải tài liệu bắt đầu tải xuống.

III.   Sử dụng tài liệu:

Sử dụng Tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn việc xem một phần hay toàn bộ nội dung trong Tài liệu; so sánh dữ liệu hoặc nội dung từ Tài liệu với dữ liệu và nội dung từ Tài liệu khác, kiểm tra lại kết quả nghiên cứu với nội dung trong Tài liệu, và trích dẫn và/hoặc dành riêng bất kỳ phần nào của nội dung Tài liệu để sử dụng trong các dự án, ấn phẩm, nghiên cứu, giải trí hoặc các sản phẩm công việc khác có liên quan.

A.  Cam đoan:

Khi sử dụng Tài liệu, Người tải tài liệu cam đoan rằng:

1.  Người tải tài liệu không bị ràng buộc bởi bất kỳ trách nhiệm pháp lý hiện hành hoặc các luật ngăn chặn Người tải tài liệu tải xuống hoặc sử dụng Tài liệu khác.

Xem thêm:   Hướng dẫn cài đặt Grub2 để tạo boot cho ổ cứng và USB trên Windows

Xem thêm :  Diện kiểu tóc na tra, sao việt gây bất ngờ với hình ảnh hack tuổi

2.  Người tải tài liệu sẽ không sử dụng Tài liệu nào bị pháp luật nghiêm cấm.

3.  Người tải tài liệu không biết về các hạn chế liên quan đến việc sử dụng các Tài liệu không được quy định trong bản Thỏa Thuận này sẽ không chịu trách nhiệm về các hạn chế đó; và

4.  Người tải tài liệu không biết về bất kỳ điều không chính xác và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến nội dung của Tài liệu và các thông tin trích dẫn kèm theo điều này sẽ không chịu trách nhiệm về chúng.

B.  Hạn chế trong việc sử dụng các Tài liệu, trừ khi có sự đồng ý của Chủ sở hữu tài liệu, Người tải tài liệu không thể:

1.  Tạo liên kết hoặc đường link giữa các thông tin của Chủ sở hữu tài liệu, hoặc giữa thông tin của Chủ sở hữu tài liệu với thông tin của bên thứ ba khác

2.  Trích dẫn thông tin từ nguồn Tài liệu; và

3.  Sử dụng Tài liệu bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn, hack, phá, ăn cắp password của Chủ sở hữu tài liệu hoặc người được quyền sử dụng tài liệu khác.

IV.   Sự cam đoan và bảo đảm:

Chủ sở hữu tài liệu cam đoan rằng chủ sở hữu có toàn quyền tạo ra và phân phối tài liệu. Ngoại trừ sự cam đoan này, tài liệu được hiểu “nguyên vẹn” và “có sẵn” và dù không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, người tải tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, không được vi phạm, mua bán, và sử dụng cho mục đích cụ thể nào và cả mục đích thương mại.

Không giới hạn các điều ở trên, chủ sở hữu tài liệu và fshare không đảm bảo rằng: (a) thông tin tài liệu là đúng, hoàn toàn chính xác, đầy đủ, tin cậy; (b) tài liệu sẽ được bảo đảm an toàn; (c) tài liệu sẽ luôn có sẵn ở bất kỳ thời gian và địa điểm nào; (d) mọi hư hỏng hoặc lỗi sẽ được sửa chữa; (e) các tài liệu và tập tin đi kèm không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác; (f) kết quả của việc sử dụng tài liệu sẽ đáp ứng được yêu cầu của người tải tài liệu. Mọi rủi ro trong việc sử dụng tài liệu của người tải tài liệu sẽ chỉ do người tải tài liệu chịu trách nhiệm.

Xem thêm:   Tại sao máy tính không vào được mạng

Xem thêm :  Các Phím Tắt Mở Cmd (Command Prompt) Thông Dụng Trên Windows

V.   Giới hạn trách nhiệm:

Trong bất kỳ trường hợp nào, fshare và chủ sở hữu tài liệu không chịu trách nhiệm theo hợp đồng, thỏa thuận, bồi thường thiệt hại, trách nhiệm, sự cẩu thả hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác đối với tài liệu (i) cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, (ii) cho các thất thoát lợi nhuận, hoặc đặc biệt, gián tiếp, vô ý, phạt hoặc thiệt hại gián tiếp.

VI.   Sự bồi thường:

Người tải tài liệu sẽ bồi thường và đảm bảo sự vô hại cho Fshare và Chủ sở hữu tài liệu từ bất kỳ sự chống lại và tất cả các tổn thất, chi phí, trách nhiệm hoặc thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các phí luật sư và phí tòa án hợp lý, phát sinh từ việc (i) Người tải tài liệu lạm dụng Tài liệu; (ii) Người tải dự liệu vi phạm các điều khoản Thỏa Thuận này; (iii) Vi phạm bởi Người tải tài liệu hoặc bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền của cá nhân, tổ chức liên quan đến Tài liệu. Những tổn thất, chi phí, trách nhiệm hoặc thiệt hại đó là, bao gồm nhưng không giới hạn, thực tế, chung, đặc biệt và gián tiếp.

VII.   Giải quyết tranh chấp:

Thỏa Thuận này được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến tài liệu tải xuống từ Fshare sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem thêm:   Phóng to(Maximize/Restore), thu nhỏ(Minimize), đóng(Close) cửa sổ Excel:

Xem thêm :  Bảng ngọc slimz, cách lên đồ slimz mùa 20 xạ thủ cơ động cao

VIII.   Sự thống nhất và tính hiệu lực:

Bản Thỏa Thuận này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa Chủ sở hữu tài liệu, Fshare và Người tải tài liệu liên quan đến việc tải về và sử dụng Tài liệu và thay thế tất cả những thỏa thuận, đề nghị trước đó (dù là lời nói, văn bản hoặc văn bản điện tử) giữa Chủ sở hữu tài liệu, Fshare và Người tải tài liệu liên quan đến việc tải về và sử dụng Tài liệu. Nếu bất kỳ điều khoản của Thỏa Thuận này được tìm thấy là không thể thực hiện hoặc vô hiệu, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ đến mức tối thiểu cần thiết để Thỏa Thuận này sẽ vẫn còn đầy đủ hiệu lực và được thi hành.

IX.   Điều khoản chung:

Chủ sở hữu tài liệu có thể chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ủy quyền quyền và nghĩa vụ của mình mà không cần sự đồng ý. Không một cơ quan, đối tác, liên doanh, quan hệ lao động nào được tạo ra như là kết quả của bản Thỏa Thuận và không bên nào có quyền để ràng buộc bên còn lại ngoài các điều khoản trong Thỏa Thuận này.

https://storage.fshare.vn/support/thumbnail-moca-02-07-2021-1200×627-m3.pnghttp://www.fshare.vn/file/26FB1YG3RB1X

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Máy Tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button