Kiến Thức Chung

ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Ngày đăng: 12/11/2014, 19:10

Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUẢNG CHÍ TỔ VẬT LÝ  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN: VẬT LÝ Đề tài: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CASIO GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 Người thực hiện: DƯƠNG VĂN ANH Trang 1 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý MỤC LỤC Các từ viết tắt………………………………………………… Trang 3 PHẦN I: MỞ ĐẦU……………………………………………………3 1. Lý do chọn đề tài……………………………………………… 4 2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………….4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………….4 4. Nhiệm vụ đề tài………………………………………………… 4 5. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………4 6. Nội dung đề tài……………………………………………………5 PHẦN I: NỘI DUNG………………………………………………… 6 Chương 1……………………………………………………………… 6 I.Cơ sở pháp lý……………………………………………………….6 II. Cơ sở lý luận…………………………………………………… 6 Chương 2……………………………………………………………… 6 I.Địa bàn nghiên cứu…………………………………………………………… 6 II.Thực trạng và nguyên nhân………………………………………………… 6 CHƯƠNG III:Biện pháp và giải pháp thực hiện đề tài……………………… 6 I. Mô tả tình trạng sự việc hiện tại …………………………………………………6 II. Mô tả nội dung giải pháp mới ………………………………………………… 7 1. Cơ sở lý thuyết………………………………………………………………… 7 2. Giải pháp mới: (Các thao tác với máy tính CASIO fx – 570ES )……………….8 III. Chứng minh tính khả thi của giải pháp mới……………………………………8 1. Để tìm dao động tổng hợp ta thực hiện phép tính cộng…………………………8 2. Để tìm dao động thành phần ta thực hiện phép tính trừ…………………………9 IV. Một số vấn đề liên quan và vận dụng…………………………………………12 1.Vấn đề liên quan……………………………………………………………… 12 2. Phần dành cho học sinh vận dụng, tính toán, trả lời……………………………13 3.Mở rộng đề tài………………………………………………………………….16 V. Ưu điểm……………………………………………………………………… 18 VI. Nhược điểm và khắc phục…………………………………………………….18 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………… 19 I.Kết luận………………………………………………………………………….19 II. Kiến nghị………………………………………………………………………19 Phần nhận xét đánh giá……………………………………………… 20 Trang 2 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý Tài liệu tham khảo…………………………………………………… 23 CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. SK: sáng kiến 2. SKKN: sáng kiến kinh nghiệm 3. TNTHPT:tốt nghiệp trung học phổ thông 4. TSĐH:tuyển sinh đại học 5. TCCN: trung cấp chuyên nghiệp 6. KTCN :kỹ thuật công nghiệp Trang 3 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CASIO GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 ======================= PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Vật lý là môn khoa học cơ bản nên việc dạy vật lý trong trường phổ thông phải giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản, trọng tâm của bộ môn, mối quan hệ giữa vật lý và các môn khoa học khác để vận dụng các quy luật vật lý vào thực tiễn đời sống. Vật lý biểu diễn các quy luật tự nhiên thông qua toán học vì vậy hầu hết các khái niệm, các định luật, quy luật và phương pháp… của vật lý trong trường phổ thông đều được mô tả bằng ngôn ngữ toán học, đồng thời cũng yêu cầu học sinh phải biết vận dụng tốt toán học,đặc biệt là máy tính Casio vào vật lý để giải nhanh, chính xác bài tập vật lý nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học dưới hình thức thi trắc nghiệm khách quan như hiện nay. Vấn đề đặt ra là với số lượng lớn câu hỏi trắc nghiệm nhiều, trong khi đề thi trắc nghiệm phủ hết chương trình, không trọng tâm, trọng điểm,mà thời gian trả lời mỗi câu hỏi quá ngắn, (không quá 1,5 phút) nên việc ứng dụng máy tính casio vào việc giải bài tập vật lý để giải nhanh bài tập vật lý là rất cần thiết. Vì vậy tôi chộn đề tài “Ứng dụng máy tính Casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm Vật lý 12” 2 Mục đích nghiên cứu. -Làm quen với công tác nghiên cứu khoa học -Tìm cho mình một phương pháp giải bài tập trắc nghiệm vật lý nhanh nhất. – Nghiên cứu số phức và ứng dụng vào máy tính casio để giải bài tập trắc nghiệm vật lý. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: tất học sinh lớp 12 ,ôn thi tốt nghiệp và đại học, giáo viên. Phạm vi nghiên cứu: Trong đề tài này tôi giới hạn nghiên cứu ở chương trình vật lý 12 phần tổng hợp dao động và mở rộng cho dòng điện xoay chiều. 4. Nhiệm vụ của đề tài: +Nghiên cứu cách sử dụng và ứng dụng máy tính Casio để giải nhanh nhất, chính xác nhất các bài tập trắc nghiệm vật lý 12. +Thông qua đề tài rèn luyện, phát triển tư duy, tính sáng tạo,tính cận thận,thao tác nhanh chính xác của học sinh khi giải bài tập vật lý và sử dụng thành thạo máy tính casio. 5. Phương pháp nghiên cứu. Trang 4 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý + Tìm hiểu, đọc, phân tích, tổng hợp các tài liệu trên mạng internet,sách tham khảo + Tổng hợp từ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy của các đồng nghiệp trong các đợt tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng thay sách giáo khoa. 6.Nội dung đề tài: Ứng dụng máy tính Casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Trang 5 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. I.Cơ sở pháp lý: Qui định thi dưới hình thức trắc nghiệm trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học và tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và đào tạo II. Cơ sở lý luận: Hiện nay giải bài tập trắc nghiệm vật lý đòi hỏi giáo viên phải cung cấp cho học sinh những phương pháp giải bài tập trắc nghiệm vật lý tối ưu nhất , chính xác nhất và nhanh nhất để tiết kiệm thời gian trong q trình làm bài tập và bài thi ,việc ứng dụng máy tính casio giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lý đối với giáo viên và học sinh là điều cần thiết. CHƯƠNG II: Thực trạng của đề tài nghiên cứu I.Địa bàn nghiên cứu :Đề tài hình thành nghiên cứu trong q trình giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Du,các năm dạy phụ đạo thi tốt nghiệp 12 và luyện thi đại học,các đợt bồi dưỡng thi học sinh giỏi cấp tỉnh. II.Thực trạng và ngun nhân:Trong các kỳ thi TNTHPTvà TSĐH và TCCN mơn vật lý thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan,mà thời gian rất ngắn, trong khi đó giáo viên và học sinh ứng dụng máy tính để giải các dạng bài tập vật lý rất ít,việc sử dụng máy tính casio còn rất nhiều hạn chế,thao tác chưa thành thạo và hầu như khơng sử dụng hết chức năng của nó. CHƯƠNG III:Biện pháp và giải pháp thực hiện đề tài I. Mơ tả tình trạng sự việc hiện tại : Hiện tại tổng hợp hai dao động điều hồ cùng phương cùng tần số như sau: 1 1 1 os( )x Ac t ω ϕ = + và 2 2 2 os( )x A c t ω ϕ = + ta được một dao động điều hồ cùng phương cùng tần số os( )x A c t ω ϕ = + .Trong đó Biên độ: 2 2 1 2 1 2 1 2 2 cos( )A A A A A ϕ ϕ = + + − ; điều kiện 1 2 1 2 A A A A A− ≤ ≤ + Pha ban đầu ϕ : tan 1 1 2 2 1 1 2 2 sin sin cos cos A A A A ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ + = + ; điều kiện 1 2 2 1 hoặc ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ≤ ≤ ≤ ≤ Nếu : ϕ π ϕ π π ϕ ϕ ∆ = = +   ∆ = + = −    ∆ = + = +   ∆ = − ≤ ≤ +   1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 Hai dao động cùng pha 2 : Hai dao động ngược pha (2 1) : Hai dao động vuông pha (2 1) : 2 Hai dao động có độ lệch pha : k A A A k A A A k A A A const A A A A A Trang 6 x ‘x O A ur 1 A uur 2 A uur ϕ Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý Khi biết một dao động thành phần 1 1 1 os( )x Ac t ω ϕ = + và dao động tổng hợp os( )x A c t ω ϕ = + thì dao động thành phần còn lại là 2 2 2 os( )x A c t ω ϕ = + Trong đó: ϕ ϕ = + − − 2 2 2 1 1 1 2 cos( )A A A A A ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ − = − 1 1 2 1 1 sin sin tan cos cos A A A A  với 1 2 ϕ ϕ ϕ ≤ ≤ nếu 1 2 ϕ ϕ ≤ Nếu một vật tham gia đồng thời nhiều dao động điều hoà cùng phương cùng tần số 1 1 1 os( )x Ac t ω ϕ = + , 2 2 2 os( )x A c t ω ϕ = + ,… thì dao động tổng hợp cũng là dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: os( )x A c t ω ϕ = + Chiếu lên trục Ox và trục Oy trong hệ xOy. 1 1 2 2 os os os x A Ac Ac A c ϕ ϕ ϕ = = + + 1 1 2 2 sin sin sin y A A A A ϕ ϕ ϕ = = + + 2 2 x y A A A⇒ = + và tan y x A A ϕ = với min, ax [ ] m ϕ ϕ ϕ ∈ Hoặc song song với cách trên thì người ta biểu diễn giản đồ Fresnel từ đó tìm biên độ A và pha ban đầu ϕ * Nhận thấy một số nhược điểm của phương pháp này khi làm trắc nghiệm: Mất nhiều thời gian để biểu diễn giản đồ véctơ, đôi khi không biểu diễn được với những bài toán tổng hợp từ 3 dao động trở lên, hay tìm dao động thành phần. Ta thấy việc xác định biên độ A và pha ban đầu ϕ của dao động tổng hợp theo phương pháp Frexnen là rất phức tạp và dễ nhầm lẫn khi thao tác “nhập máy” đối với các em học sinh, thậm chí còn phiền phức ngay cả với giáo viên. Việc xác định góc ϕ hay 2 ϕ thật sự khó khăn đối với học sinh bởi vì cùng một giá trị tan ϕ trong bài toán vật lý luôn tồn tại hai giá trị của ϕ ví dụ tan ϕ =1 thì 4 π ϕ = hoặc 3 4 π ϕ = − vậy chọn giá trị nào cho phù hợp với bài toán. Sau đây, chúng tôi xin trình bày một phương pháp khác nhằm giúp các em học sinh và hỗ trợ giáo viên kiểm tra nhanh được kết quả bài toán tổng hợp dao động trên. II. Mô tả nội dung giải pháp mới : 1. Cơ sở lý thuyết: Như ta đã biết một dao động điều hoà  os( )x A c t ω ϕ = + + Có thể được biểu diễn bằng một vectơ quay A ur có độ dài tỉ lệ với biên độ A và tạo với trục hoành một góc bằng góc pha ban đầu ϕ . + Mặt khác cũng có thể được biểu diễn bằng số phức dưới ( )j t a Ae ϖ ϕ ∗ + = vì các dao động cùng tần số góc ϕ có trị số xác định nên thuận tiện trong tính toán người ta thường viết với quy ước j a Ae ϕ ∗ = trong máy tính CASIO fx- 570ES kí hiệu dưới dạng mũ là A ϕ ∠ . + Đặc biệt giác số ϕ được hiện thị trong phạm vi : π ϕ π − ≤ ≤ rất phù hợp với bài toán tổng hợp dao động điều hoà. Như vậy việc tổng hợp các dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số bằng phương pháp Frexnen cũng đồng nghĩa với việc cộng các số phức biểu diễn Trang 7 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý của các dao động đó. 2. Giải pháp mới: (Các thao tác với máy tính CASIO fx – 570ES ) • Chọn chế độ mặc định của máy tính: + Để tính dạng toạ độ cực : A ϕ ∠ . Bấm máy tính như sau: SHIFT MODE ↓ 3 2 + Để tính dạng toạ độ đề các: a + ib. Bấm máy tính như sau: SHIFT MODE ↓ 3 1 Để thực hiện các phép tính về số phức thì ta phải chọn Mode của máy tính ở dạng Complex (dạng số phức) phía trên màn hình xuất hiện chữ CMPLX. Ta bấm máy như sau: MODE 2 Để cài đặt đơn vị đo góc (Deg, Rad, Gra) cũng có tác dụng với số phức. Nếu trên màn hình hiển thị kí hiệu D thì ta phải nhập các góc của số phức có đơn vị đo góc là độ. Nếu màn hình hiển thị kí hiệu R thì ta nhập các góc với đơn vi rad. Chọn chế độ này có thể bấm máy như sau: SHIFT MODE 3 là chọn chế độ tính theo độ, còn bấm máy SHIFT MODE 4 là chọn chế độ tính theo rad. Kinh nghiệm cho thấy nhập với đơn vị độ nhanh hơn đơn vị rad nhưng kết quả sau cùng cần phải chuyển sang đơn vị rad đối với những bài toán cho theo đơn vị rad. Để nhập ký hiệu góc “ ∠ ” của số phức ta ấn SHIFT ( ) − Ví dụ: Dao động 3cos( ) 3 x t cm π π = +  sẽ được biểu diễn với số phức 3 60∠ hoặc 3 3 π ∠ ta nhập máy như sau: – Chế độ tính theo độ (D) : ( ) 3 3 SHIFT π − sẽ hiển thị là 3 60∠ . – Chế độ tính theo rad (R): sẽ hiển thị là 3 3 π ∠ III. Chứng minh tính khả thi của giải pháp mới: 1. Để tìm dao động tổng hợp ta thực hiện phép tính cộng: Câu 1: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 1 2 os( ) 4 x a c t π ω = + (cm), 2 os( )x ac t ω π = + (cm) có phương trình dao động tổng hợp là A. 2 2 os( ) 3 x a c t π ω = + (cm) B. os( ) 2 x ac t π ω = + C. 3 os( ) 2 4 a x c t π ω = + (cm) D. 2 os( ) 3 6 a x c t π ω = + (cm) Hướng dẫn: Tiến hành nhập máy:MODE 2 Chế độ tính độ (Rad). Tìm dao động tổng hợp 2 1 4 π π ∠ + ∠ = .kết quả 1 2 π ∠ . chọn B Trang 8 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý Câu 2:Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có các biên độ A 1 = 2a, A 2 = a và các pha ban đầu 1 2 , . 3 π ϕ ϕ π = = Hãy tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp. Hướng dẫn: PHƯƠNG PHÁP Frexnen Biên độ dao động tổng hợp ( ) 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 A 2 cos 4 4 cos 3 5 2 = a 3 A A A A a a a a a ϕ ϕ π π = + + −   = + + −  ÷   = − Pha ban đầu của dao động tổng hợp: 1 1 2 2 1 1 2 2 sin sin tan cos cos 2 sin sin 3 3 2 cos cos 3 A A A A a a a a a a a ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ π π π π + = + + = = = ∞ − + 90 2 o hay π ϕ ϕ ⇒ = = . PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC (Dùng máy tính CASIO fx – 570MS) Số phức của dao động tổng hợp có dạng: 1 1 2 2 2 60 1 180 A A A ϕ ϕ ϕ ∠ = ∠ + ∠ = ∠ + ∠ (không nhập a) Tiến hành nhập máy tính được 90 2 o hay π ϕ ϕ = = 2. Để tìm dao động thành phần ta thực hiện phép tính trừ: Câu 3: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình dao động tổng hợp 5 5 2 os( ) 12 x c t π ω = + với các dao động thành phần cùng phương, cùng tần số là 1 1 1 os( )x a c t ω ϕ = + , 2 5 os( ) 6 x c t π ω = + pha ban đầu của dao động 1 là: A. 1 2 3 π ϕ = B. 1 2 π ϕ = C. 1 4 π ϕ = D. 1 3 π ϕ = Hướng dẫn: Tiến hành nhập máy: Chế độ tính rad (R). Tìm dao động thành phần 5 5 2 5 12 6 π π ∠ − ∠ = Hiển thị: 2 5 3 π ∠ . chọn đáp án A Câu 4: Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương, cùng tần số có Trang 9 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý phương trình dao động: 1 2 3 os(2 ) 3 x c t π π = + cm, 2 4 os(2 ) 6 x c t π π = + cm phương trình dao động tổng hợp có dạng 6 os(2 ) 6 x c t π π = − cm. Tính biên độ dao động và pha ban đầu của dao động thành phần thứ 3: A. 8cm và – π /2 . B. 6cm và π /3. C. 8cm và π /6 . D. 8cm và π /2. Hướng dẫn: Tiến hành nhập máy: Chế độ tính rad (R). Tìm dao động thành phần thứ 3 6 2 3 4 6 3 6 π π π − ∠ − ∠ − ∠ = . Hiển thị : 8 2 π − ∠ , chọn A * Lưu ý: + Khi thực hiện các phép tính mà kết quả phép tính được hiển thị có thể dưới dạng đại số a+bi. Tức là chưa mặc định dạng A ϕ ∠ . Hoặc có dạng A ϕ ∠ cần chuyển qua dạng a + bi. Ta phải chuyển kết quả này về lại dạng cần thiết. Bằng cách: – Chuyển từ dạng toạ độ đề các a + bi sang dạng toạ độ cực A ϕ ∠ : SHIFT 2 3 = – Chuyển từ dạng toạ độ cực A ϕ ∠ sang dạng toạ độ đề các a + bi : SHIFT 2 4 = Theo kinh nghiệm thì cần chọn chế độ mặc định theo dạng toạ độ cực A ϕ ∠ bài toán nhanh hơn, và thực tế trong phần tổng hợp dao động chưa cần thiết sử dụng dạng đề các. Có thể dùng thao tác khác trên máy: Xét hai phương trình dao động: ( ) ( )    ϕ+ω= ϕ+ω= 222 111 tcosAx tcosAx Phương trình dao động tổng hợp: x=Acos( ωt + ϕ ) Giải bằng máy tính fx 570 ES theo cách bấm như sau: Chọn MODE 2 → CMPLX A 1 Shift (-) ϕ 1 + A 2 Shift (-) ϕ 2 Shift 2 3 = • Chú ý: nếu góc ϕ tính bằng độ thì trên màng hình thể hiện D nếu góc ϕ tính bằng rad thì trên màng hình thể hiện R Ví dụ 1: ( ) ( )              π −π=       π +π= cm 6 t100cosx cm 3 t100cos3x 2 1 3 Shift (-) 60 + 1 Shift (-) (-30) Shift 2 3 kết quả 302∠ → A = 2 cm và ϕ = 30 o = 6 π rad Trang 10 […]… Trang 11 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12 IV Một số vấn đề liên quan và vận dụng: 1.Vấn đề liên quan: Hiện tại trên mạng internet có tài liệu hướng dẫn các thao tác sử dụng với máy tính CASIO fx – 570MS nhưng đây là loại máy có cấu hình yếu hơn máy tính CASIO fx – 570ES (được phép mang vào phòng thi) mà chun đề này đề cập đến Mặt khác kết quả hiểm thị của CASIO fx.. .Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý  2 cos(100πt ) ( cm ) x 1 = 3   π  Ví dụ 2: x 2 = 2 cos100πt +  ( cm ) 4    π  x 2 = 2 cos100πt −  ( cm ) 2   2 3 Shift (-) 0 + 2 Shift (-) (45)… quản lý thi đua đã qui định 10 TỔNG CỘNG 100 XẾP LOẠI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguồn tài liệu trên mạng internet trang Violet, Thư viện vật lý … 2.Hướng dẫn sử dụng và giải tốn trên máy tính CASIO fx 570ES Tác giả: Nguyễn Trường Chấng – Nguyễn Thế Thạch – NXB Giáo Dục 3 Sách giáo khoa Vật lý 12 Nâng cao Tác giả: Nguyễn Thế Khơi (Tổng chủ biên) – NXB Giáo Dục 4 Sách giáo khoa Vật lý 12 Cơ… luyện, vận dụng các phương pháp và thủ thuật để học sinh tự chiếm lĩnh tri trức và phát huy tính độc lập sáng tạo, từ đó có thể suy nghĩ tìm tòi phương pháp riêng của bản thân Bản thân đề tài đáp ứng tốt cho u cầu về làm bài trắc nghiệm với mục đích trả lời nhanh, chính xác, loại bỏ được yếu tố tốn học phức tạp, tổng hợp dao động cùng phương cùng tần số bằng phương pháp sử dụng máy tính casio fx -… khơng được trang bị lý thuyết về số phức nên việc dùng máy tính ban đầu có thể gặp rắc rối mà khơng biết cách khắc phục (ví dụ như MODE, chế độ Deg, Rad, …) Nhưng thao tác máy năm ba lần rồi sẽ quen, và cũng khơng cần thiết biết máy tính thực hiện tính tốn hàm phức như thế nào Tốc độ thao tác phụ thuộc nhiều vào các loại máy tính khác nhau, khơng dùng cho các loại máy tính có cấu hình yếu hơn (Nhược… có máy tính fx – 570ES có thể mua giá khoảng 250.000 đồng ) Khi trở về chế độ tính cơ bản thường qn khơng chọn lại chế độ tính bình thường MODE 1 Nếu qn điều này thì kết quả tính tốn ở các phép tính cơ bản của các bài tốn tiếp theo sẽ bị sai cần lưu ý điều này Nhập đơn vị đo góc khơng đúng chế độ nên khi cài đặt máy ở chế độ đơn vị đo góc nào thì phải nhập đơn vị đo góc ấy Trên máy tính, để bấm nhanh. .. nhất: Thực hiện nhanh được bài tốn tổng hợp với nhiều dao động và pha ban đầu của các dao động có thể có trị số bất kỳ Điều này đã được minh chứng minh ở học sinh khối 12 năm học 2009-2010,2010-2011 về thời lượng nếu tính bằng phương pháp giản đồ Fresnel mất 10- 15 phút còn giải bằng phương pháp sử dụng máy tính mất khoảng 0.5 phút Thứ hai: Là phương pháp tối ưu và có thể nói là duy nhất để tính các dao… phần thật nhanh và chính xác Thứ ba: Khi tính tốn bằng hàm phức thì giá trị của ϕ là chính xác, duy nhất còn tính theo hàm tan ϕ ta phải chọn nghiệm, ngồi ra còn tốn rất nhiều thao tác Thứ 4: Sử dụng máy tính casio về hàm phức khơng chỉ dừng lại ở bài tốn tổng hợp dao động mà còn mở rộng ra ở bài tốn điện xoay chiều ,giao thoa sóng cơ,… VI Nhược điểm và khắc phục: Do học sinh khơng được trang bị lý thuyết… 2 2a sin Trang 12 A ∠ϕ = A1∠ϕ1 + A2 ∠ϕ 2 = 2∠60 + 1∠180 2 = 5a − 2 a = a 3 2 PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC ( Dùng máy tính CASIO fx – 570MS) Số phức của dao động tổng hợp có dạng: (khơng nhập a) Tiến hành nhập máy: Chọn MODE 2 2 SHIFT ( − ) 6 0 + 1 SHIFT ( − ) 1 8 0 = SHIFT + = ⇒ sẽ hiển thị giá trị biên độ A A = 1.73 = 3 SHIFT = ⇒ sẽ hiển thị góc pha ban đầu ϕ ϕ = 90o Như vậy: Dùng máy tính CASIO fx – 570MS… về biên độ A rồi sau đó là góc lệch ϕ phải thơng qua một bước tính nữa, còn máy tính CASIO fx – 570ES hiển thị đồng thời Ví dụ: Hai dao động điều hồ cùng phương, cùng tần số có các biên độ A 1 = 2a, A2 π 3 = a và các pha ban đầu ϕ1 = , ϕ2 = π Hãy tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp PHƯƠNG PHÁP Frexnen Biên độ dao động tổng hợp: 2 A = A12 + A2 + 2 A1 A2 cos ( ϕ 2 − ϕ 1 ) π  = 4a + a + . Trang 3 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CASIO GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 ======================= PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Lý do. tài: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CASIO GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 Người thực hiện: DƯƠNG VĂN ANH Trang 1 Ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý MỤC. việc ứng dụng máy tính casio vào việc giải bài tập vật lý để giải nhanh bài tập vật lý là rất cần thiết. Vì vậy tôi chộn đề tài Ứng dụng máy tính Casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm Vật

Xem thêm:   Cách tạo USB BOOT với Anhdv Boot 2020 1 click chuẩn nhất

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật IT

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem thêm :  15 phim hậu cung trung quốc hay nhất dành cho khán giả mê cung đấu

Related Articles

Back to top button