Kiến Thức Chung

Tuyển Tập Những Bài Hát Thiếu Nhi – Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Tuyển Tập Những Bài Hát Thiếu Nhi – Cảm Âm KaTab Full Lời

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Chú Voi Con Ở Bản Đôn”

Tone thấp

Chú voi con ở Bản Đôn
la-sol fa fa do do fa
Chưa có ngà nên còn trẻ con
la do2 fa fa do do fa
Từ rừng già chú đến với người
re re re fa sol fa do
Vẫn ham ăn với lại ham chơi
fa re re do (do do do)
ĐK
Voi con ơi, voi con ơi
do2 do2 do2 la la la
Mau lớn nhanh có doi ngà to
la do2 la do2 la-sol fa sol
Có sức đi khắp miền rừng xa
la la sol sol-fa re fa sol
Kéo gỗ cho buôn làng của ta
la do2 sol sol-fa re do fa
Tone cao
Chú voi con ở Bản Đôn
mi2-re2 do2 do2 la sol do2
Chưa có ngà nên còn trẻ con
mi2 sol2 do2 do2 la sol do2
Từ rừng già chú đến với người
la la la do2 re2 do2 sol
Vẫn ham ăn với lại ham chơi
do2 la la sol fa sol sol
ĐK
Voi con ơi, voi con ơi
sol2 sol2 sol2 mi2 mi2 mi2
Mau lớn nhanh có doi ngà to
mi2 sol2 mi2 sol2 mi2-re2 do2 re2
Có sức đi khắp miền rừng xa
mi2 mi2 re2 re2-do2 la do2 re2
Kéo gỗ cho buôn làng của ta
mi2 sol2 re2 re2-do2 la sol do2

Cảm âm dạng số – Tab số “Chú Voi Con Ở Bản Đôn”

Tone thấp

Chú voi con ở Bản Đôn
6-5 4 4 1 1 4
Chưa có ngà nên còn trẻ con
6 1’ 4 4 1 1 4
Từ rừng già chú đến với người
2 2 2 4 5 4 1
Vẫn ham ăn với lại ham chơi
4 2 2 1 (1 1 1)
ĐK
Voi con ơi, voi con ơi
1’ 1’ 1’ 6 6 6
Mau lớn nhanh có doi ngà to
6 1’ 6 1’ 6-5 4 5
Có sức đi khắp miền rừng xa
6 6 5 5-4 2 4 5
Kéo gỗ cho buôn làng của ta
6 1’ 5 5-4 2 1 4
Tone cao
Chú voi con ở Bản Đôn
3’-2’ 1’ 1’ 6 5 1’
Chưa có ngà nên còn trẻ con
3’ 5’ 1’ 1’ 6 5 1’
Từ rừng già chú đến với người
6 6 6 1’ 2’ 1’ 5
Vẫn ham ăn với lại ham chơi
1’ 6 6 5 4 5 5
ĐK
Voi con ơi, voi con ơi
5’ 5’ 5’ 3’ 3’ 3’
Mau lớn nhanh có doi ngà to
3’ 5’ 3’ 5’ 3’-2’ 1’ 2’
Có sức đi khắp miền rừng xa
3’ 3’ 2’ 2’-1’ 6 1’ 2’
Kéo gỗ cho buôn làng của ta
3’ 5’ 2’ 2’-1’ 6 5 1’

Xem thêm:   Stt Chúc Mừng Sinh Nhật ❤️ 1001 Status Mừng Tuổi Mới Hay

 

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Chúc Bé Ngủ Ngon”

Tone thấp

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi
sol mi do mi, mi fa mi do
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
do la la sol mi fa mi re re
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
sol mi do mi, mi fa mi do
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ
la do2 la do2, si do si re2 do2
À ơi à ơi, à à ơi
la do2 la do2, la si do2


Tone cao

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi
do2 la fa la, la si la fa
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
fa re2 re2 do2 la si la sol sol
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
do2 la fa la, la si la fa
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ
re2 fa2 re2 fa2, mi2 fa2 mi2 sol2 fa2
À ơi à ơi, à à ơi
re2 fa2 re2 fa2, re2 mi2 fa2

Cảm âm dạng số – Tab số “Chúc Bé Ngủ Ngon”

Tone thấp

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi
5 3  1 3,  3 4 3 1
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
1 6 6 5 3 4 3 2 2
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
5 3 1 3, 3 4 3 1
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ
6 1’ 6 1’, 7 1 7 2’ 1’
À ơi à ơi, à à ơi
6 1’ 6 1’, 6 7 1’

 


Tone cao

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi
1’ 6 4 6, 6 7 6 4
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
4 2’ 2’ 1’ 6 7 6 5 5
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
1’ 6 4 6, 6 7 6 4
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ
2’ 4’ 2’ 4’, 3’ 4’ 3’ 5’ 4’
À ơi à ơi, à à ơi
2’ 4’ 2’ 4’, 2’ 3’ 4’

 

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Cháu Lên Ba”


Tone thấp


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo

la sol fa, sol fa sol la
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
sol sol la, fa la sol la fa
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
sol la fa, do do fa sol la
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
sol fa fa la, sol fa sol la fa
Là lá la la, là là lá la la
do la sol fa, do do la sol fa

 

Tone cao

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
re2 do2 si, do2 si do2 re2
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
do2 do2 re2, si re2 do2 re2 si
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
do2 re2 si, fa fa si do2 re2
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
do2 si si re2, do2 si do2 re2 si
Là lá la la, là là lá la la
fa re2 do2 si, fa fa re2 do2 si

Cảm âm dạng số – Tab số “Cháu Lên Ba”


Tone thấp


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo

6 5 4, 5 4 5 6
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
5 5 6, 4 6 5 6 4
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
5 6 4, 1 1 4 5 6
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
5 4 4 6, 5 4 5 6 4
Là lá la la, là là lá la la
1 6 5 6, 1 1 6 5 4

 

Tone cao

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
2’ 1’ 7, 1’ 7 1’ 2’
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
1’ 1’ 2’, 7 2’ 1’ 2’ 7
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
1’ 2’ 7, 4 4 7 1’ 2’
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
1’ 7 7 2’, 1’ 7 1’ 2’ 7
Là lá la la, là là lá la la
4 2’ 1’ 7, 4 4  2’ 1’ 7

 

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Đàn Gà Trong Sân”

Tone cao

Trông kìa đàn gà con lông vàng

Do2 do2 sol la la la sol

Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn

Do2 do2 sol la la la sol

Rồi tìm mồi ăn ngon ngon

Sol sol la si do2 do2

Đàn gà con đi lon ton

Sol sol la si do2 do2

Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều

Do2 do2 sol la la la sol

Uống nước rồi là no căng diều

Do2 do2 sol la la la sol

Rồi cùng nhau ta đi chơi

Sol sol la si do2 do2

 

Tone thấp

Trông kìa đàn gà con lông vàng

Fa fa do do re re do

Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn

Fa fa do do re re do

Rồi tìm mồi ăn ngon ngon

Do do re mi fa fa

Đàn gà con đi lon ton

Do do re mi fa fa

Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều

Fa fa do do re re do

Uống nước rồi là no căng diều

Do do re mi fa fa

Rồi cùng nhau ta đi chơi

Do do re mi fa fa

Cảm âm dạng số – Tab số “Đàn Gà Trong Sân”

Tone cao

Trông kìa đàn gà con lông vàng

1’ 1’ 5 6 6 6 5

Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn

1’ 1’ 5 6 6 6 5

Rồi tìm mồi ăn ngon ngon

5 5 6 7 1’ 1’

Đàn gà con đi lon ton

5 5 6 7 1’ 1’

Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều

1’ 1’ 5 6 6 6 5

Uống nước rồi là no căng diều

1’ 1’ 5 6 6 6 5

Rồi cùng nhau ta đi chơi

5 5 6 7 1’ 1’

 

Tone thấp

Trông kìa đàn gà con lông vàng

4 4 1 1 2 2 1

Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn

4 4 1 1 2 2 1

Rồi tìm mồi ăn ngon ngon

1 1 2 3 4 4

Đàn gà con đi lon ton

1 1 2 3 4 4

Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều

4 4 1 1 2 2 1

Uống nước rồi là no căng diều

1 1 2 3 4 4

Rồi cùng nhau ta đi chơi

1 1 2 3 4 4 

Trên đây là Cm âm Tuyển Tập Những Bài Hát Thiếu Nhi Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Tuyển Tập Những Bài Hát Thiếu Nhi này nhé!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 – 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi – Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển – Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK KALINH

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Email: [email protected]

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 0906 399 091 – 08 8958 8358

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem thêm :  Cách chơi và bảng ngọc malphite ap mới nhất

Related Articles

Back to top button