Kiến Thức Chung

Giải vở bài tập (vbt) toán lớp 5 tập 1, tập 2

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 3 bài ôn tập khái niệm về phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 4 Vở bài tập Toán 5 tập 1

  Giải bài tập trang 4 bài ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 1. Câu 1: Rút gọn các phân số…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài bài trang 5 bài ôn tập: so sánh hai phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: So sánh các phân số theo mẫu…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 6 bài ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền dấu: >; <; =,...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 7 bài số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết cách đọc các số thập phân (theo mẫu)…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 8 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 9 bài ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 10 bài ôn tập: phép nhân và phép chia hai phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 11 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài bài trang 11 bài hỗn số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết (theo mẫu)…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 12 bài hỗn số (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 13 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền dấu >; <; =,...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 15 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển phân số thành phân số thập phân…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 16 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài bài trang 17 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 18 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 18 bài ôn tập về giải toán Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là 3/7 . Tìm hai số đó….

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 21 bài ôn tập và bổ sung về giải toán Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi mua 10 mét vải như thế hết bao nhiêu tiền…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 22 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Minh mua 20 quyển vở hết 40 nghìn đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu tiền?….

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 24 bài ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào quanh trường phải mất 10 ngày…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 25 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa chữa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 27 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 27 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Trường Bản Lườm đã vận động được 36 em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học, trong đó số em nữ gấp 3 lần số em nam….

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 28 bài bảng đơn vị đo độ dài Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 30 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 31 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Cứ 1kg giấy vụn thì sản xuất được 25 cuốn vở học sinh. Hỏi có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh từ 1 tạ giấy vụn, từ 1 tấn giấy vụn?…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 33 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 33 bài đề-ca-mét vuông, héc-tô-met vuông Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)…

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 34 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 34 bài mi-li-mét vuông – bảng đơn vị đo độ dài Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 35 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu)…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 36 bài héc-ta Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 37 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 38 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 8m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín căn phòng đó?…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 40 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé…

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  Giải bài tập trang 42 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…


toán lớp 5 trang 11 | Ôn Tập Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số


Toán Lớp 5 Trang 11 | Ôn Tập Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem thêm :  Phân tích bài thơ hạt gạo làng ta (lớp 5)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button