Kiến Thức Chung

Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 10 vở bài tập (vbt) toán lớp 5 tập 1

Bài 8.

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 10“>Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 10

Ôn tập: Phxay nhân và phnghiền phân tách nhị phân số – SBT Tân oán lớp 5: Giải bài xích 1, 2, 3 trang 10 Vngơi nghỉ bài xích tập Tân oán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính; Một tấm lưới Fe hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 15/4 m, chiều rộng lớn 2/3 m.

Ôn tập: Phxay nhân và phnghiền phân tách nhị phân số – SBT Tân oán lớp 5: Giải bài xích 1, 2, 3 trang 10 Vngơi nghỉ bài xích tập Tân oán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính; Một tấm lưới Fe hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 15/4 m, chiều rộng lớn 2/3 m.

Xem thêm: Đất Mùn Là Gì ? Ứng Dụng Trong Trồng Trọt Đặc Tính Của Đất Mùn

Tấm lưới được tạo thành 5 phần đều nhau. Tính diện tích S mỗi phần

Tấm lưới được tạo thành 5 phần đều nhau. Tính diện tích S mỗi phần

*

1: Tính

a) (5 over 9 imes 12 over 7 = ……)

b) (6 over 5:8 over 3 = …….)

c) (9 over 20 imes 5 over 12 = ………)

d) (15 over 16:25 over 24 = ……)

e) (14 imes 5 over 21 = ……)

g) (10:5 over 3 = ……)

h) (5 over 3:10 = …….)

2: Tính (theo mẫu)

Mẫu: (9 over 10 imes 5 over 6 = 9 imes 5 over 10 imes 6 = 3 imes 3 imes 5 over 5 imes 2 imes 3 imes 2 = 3 over 4)

Xem thêm :  Vì yêu mà đến: cặp nào tan vỡ, cặp nào hạnh phúc?

a) (9 over 22 imes 33 over 18 = ……)

b) (12 over 35:36 over 25 = ………)

c) (19 over 17:76 over 51 = …….)

3: Một tnóng lưới sắt hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm (15 over 4) m, chiều rộng (2 over 3) m. Tnóng lưới được phân thành 5 phần cân nhau. Tính diện tích từng phần.

Đáp án:

1: Tính

a) (5 over 9 imes 12 over 7 = 5 imes 12 over 9 imes 7 = 60 over 63 = 21 over 21)

b) (6 over 5:5 over 12 = 6 over 5 imes 3 over 8 = 6 imes 3 over 5 imes 8 = 18 over 40 = 9 over 20)

c) (9 over 20 imes 5 over 12 = 9 imes 5 over đôi mươi imes 12 = 45 over 240 = 3 over 16)

d) (15 over 16:25 over 24 = 15 over 16 imes 24 over 25 = 15 imes 24 over 16 imes 25 = 360 over 400 = 9 over 10)

e) (14 imes 5 over 21 = 14 imes 5 over 21 = 70 over 21 = 10 over 3)

g) (10:5 over 3 = 10.3 over 5 = 10 imes 3 over 5 = 30 over 5 = 6)

h) (5 over 3:10 = 5 over 3 imes 1 over 10 = 5 imes 1 over 3 imes 10 = 5 over 30 = 1 over 6)

2: Tính (theo mẫu)

a) (9 over 22 imes 33 over 18 = 9 imes 33 over 22 imes 18 = 9 imes 11 imes 3 over 11 imes 2 imes 9 imes 2 = 3 over 4)

b) (12 over 35:36 over 25 = 12 over 35 imes 25 over 36 = 12 imes 25 over 35 imes 36 = 6 imes 2 imes 5 imes 5 over 7 imes 5 imes 6 imes 3 imes 2 = 5 over 21)

c) (19 over 17:76 over 51 = 19 over 17 imes 51 over 76 = 19 imes 17 imes 3 over 17 imes 19 imes 4 = 5 over 21)

Xem thêm :  [giải đáp] bị chuột cắn có sao không ? có điềm báo gì ? hên hay xui ?


Toán Lớp 5 Trang 10 | Ôn Tập Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số


Toán Lớp 5 Trang 10 | Ôn Tập Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button