Kiến Thức Chung

Toán lớp 3 trang 117: giải bài tập 1, 2, 3 trang 117 sgk toán 3

Giải toán lớp 3 trang 117 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3 trang 117 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán lớp 3 trang 117 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay…

Giải toán 3 trang 117 sách giáo khoa

Đề bài

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 4862 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{2}{{}} \\ \end{matrix} \)\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 3369 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{3}{{}} \\ \end{matrix} \)\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 2896 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{4}{{}} \\ \end{matrix} \)

Bài giải

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 4862 \end{matrix} \\ & \, 08 \\ & \,\,\,\,06 \\ & \,\,\,\,\,\,\,02 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, 0 \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{2}{{2431}} \\ {} \\ {} \\ {} \end{matrix} \)                     \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 3369 \end{matrix} \\ & \, 03 \\ & \,\,\,\,06 \\ & \,\,\,\,\,\,\,09 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, 0 \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{3}{{1123}} \\ {} \\ {} \\ {} \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 2896 \end{matrix} \\ & \,\,\,\, 09 \\ & \,\,\,\,\,\,16 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{4}{{724}} \\ {} \\ {} \end{matrix} \)

Xem thêm :  Bạn có biết tỉnh quảng ninh có mấy thành phố không?

Đề bài

Có \(1648\) gói bánh được chia đều vào \(4\) thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

Bài giải

Mỗi thùng có số gói bánh là:

\(1648 : 4 = 412\) (gói)

Đáp số: \(412\) gói bánh

Đề bài

Tìm \(x:\)

\(a) \,\, x \times 2 = 1846\);               \(b) \,\, 3 \times x = 1578\).

Bài giải

\(\begin{align} a) \,\, x \times 2 &= 1846 \\ x &= 1846 : 2 \\ x &= 923 \end{align}\)

\(\begin{align} b) \,\, 3 \times x &= 1578 \\ x &= 1578 : 3 \\ x &= 526 \end{align}\)

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 117 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.


Toán lớp 3 trang 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC


123

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button