Kỹ Năng Sống

Bài giảng môn tập đọc lớp 5: tiếng đàn ba

Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn tập đọc lớp 5: Tiếng đàn Ba – La – lai – ca trên sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ

 Đọc thuộc lũng bài: ấ-mi-li,con… Nờu nội dung bài Tiếng đàn Ba - la - lai - ca trên sông Đà Thứ tư ngày 12 thỏng 10 năm 2011 (Quang Huy) Tập đọc –Học thuộc lũng Mở SGK Tiếng Việt 69 * Đoạn 1 : Khổ thơ 1 * Đoạn 2 : Khổ thơ 2 * Đoạn 3 : Khổ thơ cuối Bài thơ chia làm 3 đoạn Tiếng đàn Ba - la - lai - ca trên sông Đà Thứ tư ngày 12 thỏng 10 năm 2011 (Quang Huy) Luyện đọc: Ba-la-lai-ca ngẫm nghĩ bỡ ngỡ,… - Chú ý ngắt hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. Tập đọc –Học thuộc lũng Trờn Một Tụi đó nghe Một cụ gỏi Nga mỏi túc màu hạt dẻ Ngún tay đan trờn những sợi dõy đồng. Lỳc ấy Cả cụng trường Những thỏp khoan Những xe ủi, xe ben Chỉ cũn Với Ngày mai nối liền hai khối nỳi Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyờn Từ cụng trỡnh thủy điện lớn đầu tiờn. Sụng Đà sụng Đà đờm trăng chơi vơi tiếng ba-la-lai-ca say ngủ cạnh dũng sụng nhụ lờn trời ngẫm nghĩ súng vai nhau nằm nghĩ tiếng đàn ngõn nga một dũng trăng lấp loỏng sụng Đà. Chiếc đập lớn chia ỏnh sỏng đi muụn ngả XE BEN Đõy con sụng Đà chảy qua thị xó Hũa Bỡnh Đàn ba-la-lai-ca (Nga) 3 Trờn Một Tụi đó nghe Một cụ gỏi Nga mỏi túc màu hạt dẻ Ngún tay đan trờn những sợi dõy đồng. Lỳc ấy Cả cụng trường Những thỏp khoan Những xe ủi, xe ben Chỉ cũn Với Ngày mai nối liền hai khối nỳi Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyờn Từ cụng trỡnh thủy điện lớn đầu tiờn. Sụng Đà sụng Đà đờm trăng chơi vơi tiếng ba-la-lai-ca say ngủ cạnh dũng sụng nhụ lờn trời ngẫm nghĩ súng vai nhau nằm nghĩ tiếng đàn ngõn nga một dũng trăng lấp loỏng sụng Đà. Chiếc đập lớn chia ỏnh sỏng đi muụn ngả Tiếng đàn Ba - la - lai - ca trên sông Đà Thứ tư ngày 12 thỏng 10 năm 2011 Quang Huy Luyện đọc: Ba-la-lai-ca ngẫm nghĩ bỡ ngỡ,… - Chú ý ngắt hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. Tập đọc –Học thuộc lũng Tỡm hiểu bài Những chi tiết nào trong bài gợi lên hình ảnh đêm trăng rất tĩnh mịch? + Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông. + Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ + Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ +Đờm trăng chơi vơi Tỡm hiểu bài Đọc 2 khổ thơ đầu Tiếng đàn Ba - la - lai - ca trên sông Đà Thứ tư ngày 12 thỏng 10 năm 2011 Quang Huy Luyện đọc: Ba-la-lai-ca ngẫm nghĩ bỡ ngỡ,… - Chú ý ngắt hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. Tập đọc – Học thuộc lũng Tỡm hiểu bài Chơi vơi Theo em hiểu thế nào là đờm trăng chơi vơi? Một đờm trăng buồn. Trăng một mỡnh sỏng toả giữa cảnh đờm bao la. Một đờm trăng mờ ảo, huyền bớ. Những chi tiết trong bài gợi lên hỡnh ảnhđêm trăng trên công trường tĩnh mịch nhưng rất sinh động? + Đêm trăng tĩnh mịch nhưng sinh động vì có tiếng đàn của cô gái Nga. + Có dòng sông lấp loáng dưới ánh trăng. + Có các sự vật được tác giải miêu tả bằng phép nhân hoá như: cụng trường đang ngủ, thỏp khoan ngẫm nghĩ, xe ben, xe ủi nằm nghỉ,… Tỡm hiểu bài 69 Tìm các hình ảnh trong bài thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên? + Chỉ còn tiếng đàn ngân nga - với dòng trăng lấp loáng sông Đà. + Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi - Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên. Tỡm hiểu bài Đọc khổ Thơ 2 Và 3 69 Tiếng đàn Ba - la - lai - ca trên sông Đà Thứ tư ngày 12 thỏng 10 năm 2011 Quang Huy Luyện đọc: Ba-la-lai-ca ngẫm nghĩ bỡ ngỡ,… - Chú ý ngắt hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. Tập đọc – Học thuộc lũng Tỡm hiểu bài chơi vơi cao nguyờn cao nguyeõn(Vựng đất rộng và cao,xung quanh cú sườn dốc,bề mặt bằng phẳng hoặc lượn súng) Hãy đọc thầm toàn bài để tìm những câu thơ có sử dụng biện pháp nhân hoá? + Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông. + Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ. + Những xe ủi xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ. + Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên. + Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả. Tỡm hiểu bài Nhúm 2 Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình thuỷ điện sông Đà, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Qua bài thơ em cảm nhận được điều gỡ ? Tiếng đàn Ba - la - lai - ca trên sông Đà Thứ tư ngày 12 thỏng 10 năm 2011 Quang Huy Luyện đọc: Ba-la-lai-ca ngẫm nghĩ bỡ ngỡ,… Chú ý ngắt hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. Tập đọc –Học thuộc lũng Tỡm hiểu bài chơi vơi cao nguyờn Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình thuỷ điện sông Đà, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Nội dung Nờu cỏch đọc diễn cảm bài thơ Toàn bài đọc với giọng chậm rói , ngõn nga , thể hiện được niềm xỳc động của tỏc giả khi nghe tiếng đàn trong đờm trăng . Luyện đọc diễn cảm Nhúm 2 Ngày mai Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả Từ công trình thuỷ điện lớn đầu tiên Luyện đọc diễn cảm Khổ thơ thứ 3 * Chỳ ý nhấn giọng cỏc từ ngữ cú gạch chõn Học thuộc lũng Tự đọc nhẩm SGK để học thuộc lũng bài thơ Trờn Một Tụi đó nghe Một cụ gỏi Nga Ngún tay đan Lỳc ấy Cả cụng trường Những thỏp khoan Những xe ủi, xe ben Chỉ cũn Với Ngày mai nối liền hai khối nỳi sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyờn cụng trỡnh thủy điện lớn đầu tiờn. Sụng Đà sụng Đà đờm trăng chơi vơi tiếng ba-la-lai-ca say ngủ cạnh dũng sụng nhụ lờn trời ngẫm nghĩ súng vai nhau nằm nghĩ tiếng đàn ngõn nga một dũng trăng lấp loỏng sụng Đà. Chiếc đập lớn chia ỏnh sỏng đi muụn ngả mỏi túc màu hạt dẻ trờn những sợi dõy đồng. Biển Từ Trờn Một Tụi đó nghe Một cụ gỏi Nga mỏi túc màu hạt dẻ Ngún tay đan trờn những sợi dõy đồng. Lỳc ấy Cả cụng trường Những thỏp khoan Những xe ủi, xe ben Chỉ cũn Với Ngày mai nối liền hai khối nỳi Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyờn Từ cụng trỡnh thủy điện lớn đầu tiờn. Sụng Đà sụng Đà đờm trăng chơi vơi tiếng ba-la-lai-ca say ngủ cạnh dũng sụng nhụ lờn trời ngẫm nghĩ súng vai nhau nằm nghĩ tiếng đàn ngõn nga một dũng trăng lấp loỏng sụng Đà. Chiếc đập lớn chia ỏnh sỏng đi muụn ngả Trờn Một Tụi Một Ngún Lỳc Cả Những Những Chỉ Với Ngày Biển Từ Sụng Chiếc Trờn sụng Đà Một đờm trăng chơi vơi Tụi đó nghe tiếng ba-la-lai-ca Một cụ gỏi Nga mỏi túc màu hạt dẻ Ngún tay đan trờn những sợi dõy đồng. Lỳc ấy Cả cụng trường say ngủ cạnh dũng sụng Những thỏp khoan nhụ lờn trời ngẫm nghĩ Những xe ủi, xe ben súng vai nhau nằm nghĩ Chỉ cũn tiếng đàn ngõn nga Với một dũng trăng lấp loỏng sụng Đà. Ngày mai Chiếc đập lớn nối liền hai khối nỳi Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyờn Từ cụng trỡnh thủy điện lớn đầu tiờn. Sụng Đà chia ỏnh sỏng đi muụn ngả Thi đọc thuộc lũng bài thơ Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình thuỷ điện sông Đà, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Nội dung và ý nghĩa Tiếng đàn Ba - la - lai - ca trên sông Đà Thứ tư ngày 12 thỏng 10 năm 2011 Quang Huy Luyện đọc: Ba-la-lai-ca ngẫm nghĩ bỡ ngỡ,… Chú ý ngắt hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. Tập đọc –Học thuộc lũng Tỡm hiểu bài chơi vơi cao nguyờn Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình thuỷ điện sông Đà, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Nội dung Chuẩn bị ở nhà Đọc thuộc lũng bài thơ Đọc trước bài : Kỡ diệu rừng xanh 


Xem thêm :  Soạn văn lớp 9 bài các thành phần biệt lập

Tập đọc: Tiếng đàn ba – la – lai – ca trên sông Đà – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Thu Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Tiếng Việt 5 Tập đọc Tiếng đàn ba la lai ca trên sông Đà
Trong bài giảng này, cô sẽ giúp các em tìm hiểu tất cả các kiến thức trọng tâm nhất bài Tiếng đàn ba la lai ca trên sông Đà trong chương trình Tiếng Việt 5. Từ đó, các em sẽ giải các dạng bài tập từ cơ bản nhất đến nâng cao. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, tiengviet5, tiengdanbalalaicatrensongda
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng Việt 5 Cô Lê Thu Hiền:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7UTm7BJ5gUtzO6rcWiDgHag
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng Anh 5 Cô Lê Mai Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7XD5eSFH60I3B2EjPQ49558

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button