Kiến Thức Chung

Dự báo thời tiết móng cái hàng giờ hôm nay, thời tiết móng cái hàng giờ hôm nay

 Chỉ số tử ngoại: 11,8 (Cực)
Nguy cơ gây hại từ tia cực tím cực caoMang tất cả các biện pháp phòng ngừa, bao gồm: thoa kem chống nắng SPF 30+, kính râm, áo sơ-mi dài tay, quần dài, đội mũ rộng vành, và tránh ánh nắng mặt trời 3 giờ trước và sau giữa trưa.
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2-3 m/giâyGió giật: 4 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 92-93%Mây: 92%Áp suất không khí: 1007 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 2,7 mmKhả năng hiển thị: 75-100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 7 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 78-93%Mây: 100%Áp suất không khí: 1008-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 5,1 mmKhả năng hiển thị: 44-80%
Gió: gió nhẹ nhàng, phương đông, tốc độ 3-4 m/giâyGió giật: 8 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 75-81%Mây: 100%Áp suất không khí: 1007 hPaNhà nước biển: mịn, chiều cao sóng của 0,6 mLượng kết tủa: 4,8 mmKhả năng hiển thị: 25-59%
Gió: gió nhẹ nhàng, phương đông, tốc độ 2-5 m/giâyGió giật: 9 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 84-91%Mây: 90%Áp suất không khí: 1007-1009 hPaNhà nước biển: mịn, chiều cao sóng của 0,6 mLượng kết tủa: 8,2 mmKhả năng hiển thị: 46-95%
Mặt trời: Mặt trời mọc 05:30, Mặt trời lặn 18:09.

Xem thêm: Đăng Ký Tìm Mộ Liệt Sỹ – Đăng Tin Tìm Mộ Liệt Sĩ

Mặt trăng: Trăng mọc 21:22, Trăng lặn 09:30, Pha Mặt Trăng: Trăng khuyết cuối tháng  Từ trường trái đất: hoạt động Nhiệt độ nước: +29 °C Chỉ số tử ngoại: 10,8 (Rất cao)
Gió: gió nhẹ nhàng, đông bắc, tốc độ 4-5 m/giâyGió giật: 8 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 91-92%Mây: 97%Áp suất không khí: 1008 hPaNhà nước biển: mịn, chiều cao sóng của 0,6 mLượng kết tủa: 7,2 mmKhả năng hiển thị: 50-61%
Gió: gió nhẹ nhàng, đông bắc, tốc độ 4 m/giâyGió giật: 8 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 83-91%Mây: 100%Áp suất không khí: 1009-1011 hPaNhà nước biển: mịn, chiều cao sóng của 0,6 mLượng kết tủa: 6,5 mmKhả năng hiển thị: 36-45%
Gió: gió nhẹ nhàng, phương đông, tốc độ 2-4 m/giâyGió giật: 8 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 72-80%Mây: 100%Áp suất không khí: 1007-1009 hPaNhà nước biển: mịn, chiều cao sóng của 0,6 mLượng kết tủa: 6,4 mmKhả năng hiển thị: 37-64%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương đông, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 7 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 79-89%Mây: 89%Áp suất không khí: 1008-1011 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 5,5 mmKhả năng hiển thị: 78-100%
Mặt trời: Mặt trời mọc 05:30, Mặt trời lặn 18:08.Mặt trăng: Trăng mọc 21:57, Trăng lặn 10:22, Pha Mặt Trăng: Trăng khuyết cuối tháng  Từ trường trái đất: yên tĩnh Nhiệt độ nước: +29 °C
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 7 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 89-90%Mây: 100%Áp suất không khí: 1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 6,1 mmKhả năng hiển thị: 67-87%
Gió: gió nhẹ nhàng, đông bắc, tốc độ 2-4 m/giâyGió giật: 8 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 75-89%Mây: 99%Áp suất không khí: 1009-1011 hPaNhà nước biển: mịn, chiều cao sóng của 0,6 mLượng kết tủa: 6,2 mmKhả năng hiển thị: 66-75%
Gió: gió nhẹ nhàng, phương đông, tốc độ 3-4 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 72-84%Mây: 100%Áp suất không khí: 1007-1008 hPaNhà nước biển: mịn, chiều cao sóng của 0,6 mLượng kết tủa: 7,1 mmKhả năng hiển thị: 66-100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 9 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 86-90%Mây: 100%Áp suất không khí: 1007-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 6,3 mmKhả năng hiển thị: 100%
Mặt trời: Mặt trời mọc 05:30, Mặt trời lặn 18:07.Mặt trăng: Trăng mọc 22:34, Trăng lặn 11:13, Pha Mặt Trăng: Trăng khuyết cuối tháng  Từ trường trái đất: yên tĩnh Nhiệt độ nước: +29 °C
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 6 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 91-92%Mây: 100%Áp suất không khí: 1008 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 6,6 mmKhả năng hiển thị: 93-100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2-3 m/giâyGió giật: 7 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 87-91%Mây: 100%Áp suất không khí: 1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 5,5 mmKhả năng hiển thị: 77-91%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2-3 m/giâyGió giật: 6 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 86-88%Mây: 100%Áp suất không khí: 1007-1008 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 2,9 mmKhả năng hiển thị: 50-100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 1-2 m/giâyGió giật: 5 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 89-92%Mây: 100%Áp suất không khí: 1008-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 7 mmKhả năng hiển thị: 100%
Mặt trời: Mặt trời mọc 05:31, Mặt trời lặn 18:06.Mặt trăng: Trăng mọc 23:14, Trăng lặn 12:05, Pha Mặt Trăng: Bán nguyệt cuối tháng  Từ trường trái đất: yên tĩnh Nhiệt độ nước: +29 °C
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương bắc, tốc độ 1-2 m/giâyGió giật: 5 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 93-94%Mây: 100%Áp suất không khí: 1008 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 6,6 mmKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 5 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 86-93%Mây: 100%Áp suất không khí: 1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 2 mmKhả năng hiển thị: 88-100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương đông, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 6 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 82-85%Mây: 100%Áp suất không khí: 1007-1008 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 2 mmKhả năng hiển thị: 96-100%
Gió giật: 4 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 82-88%Mây: 100%Áp suất không khí: 1008-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (thủy tinh), chiều cao sóng của 0,1 mKhả năng hiển thị: 100%
Mặt trời: Mặt trời mọc 05:31, Mặt trời lặn 18:06.Mặt trăng: Trăng mọc 23:59, Trăng lặn 12:58, Pha Mặt Trăng: Bán nguyệt cuối tháng  Từ trường trái đất: yên tĩnh Nhiệt độ nước: +29 °C
Gió: gió rất nhẹ, tây Bắc, tốc độ 1 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 84-87%Mây: 13%Áp suất không khí: 1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (thủy tinh), chiều cao sóng của 0,1 mLượng kết tủa: 0,5 mmKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương đông, tốc độ 1-2 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 70-82%Mây: 68%Áp suất không khí: 1011 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 3,7 mmKhả năng hiển thị: 88-100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương bắc, tốc độ 1-2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 68-88%Mây: 100%Áp suất không khí: 1007-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 1,5 mmKhả năng hiển thị: 96-100%
Gió: gió rất nhẹ, phía nam, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 77-85%Mây: 5%Áp suất không khí: 1008-1011 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (thủy tinh), chiều cao sóng của 0,1 mKhả năng hiển thị: 100%
Mặt trời: Mặt trời mọc 05:31, Mặt trời lặn 18:05.Mặt trăng: Trăng mọc –:–, Trăng lặn 13:51, Pha Mặt Trăng: Bán nguyệt cuối tháng  Từ trường trái đất: yên tĩnh Nhiệt độ nước: +29 °C
Gió: gió rất nhẹ, miền Tây, tốc độ 1 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 86-90%Mây: 9%Áp suất không khí: 1009-1011 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (thủy tinh), chiều cao sóng của 0,1 mLượng kết tủa: 0,2 mmKhả năng hiển thị: 96-100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương bắc, tốc độ 1-2 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 69-85%Mây: 35%Áp suất không khí: 1011 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 5,3 mmKhả năng hiển thị: 84-100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông Nam, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 68-73%Mây: 55%Áp suất không khí: 1008-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 1 mmKhả năng hiển thị: 72-100%
Gió: gió rất nhẹ, phía nam, tốc độ 1 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 78-86%Mây: 5%Áp suất không khí: 1008-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (thủy tinh), chiều cao sóng của 0,1 mKhả năng hiển thị: 100%
Mặt trời: Mặt trời mọc 05:31, Mặt trời lặn 18:04.Mặt trăng: Trăng mọc 00:48, Trăng lặn 14:44, Pha Mặt Trăng: Trăng lưỡi liềm cuối tháng * Từ trường trái đất: không ổn định Nhiệt độ nước: +29 °C
Gió: gió rất nhẹ, miền Tây, tốc độ 1 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 87-90%Mây: 5%Áp suất không khí: 1008-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (thủy tinh), chiều cao sóng của 0,1 mKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, tây nam, tốc độ 1-2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 64-84%Mây: 23%Áp suất không khí: 1008-1009 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 1,1 mmKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông Nam, tốc độ 2-3 m/giâyGió giật: 4 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 63-75%Mây: 25%Áp suất không khí: 1005-1008 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mLượng kết tủa: 0,1 mmKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phía nam, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 80-87%Mây: 100%Áp suất không khí: 1005-1007 hPaNhà nước biển: bình tĩnh (gợn sóng), chiều cao sóng của 0,2 mKhả năng hiển thị: 100%
Mong Duong

Xem thêm :  Địa chỉ các quán lẩu mắm cần thơ ngon

Khâm Châu

Cẩm Phả Mines

Cam Pha

Baihe

Thành Phố Hạ Long

Ha Long

Taiping

Bắc Hải

Lianzhou

Thành Phố Lạng Sơn

Cát Bà

Thành Phố Uông Bí

Pumiao

Nam Ninh

Hải Phòng

Bach Long ctmcorp.vn

Quang Son

Thành Phố Hải Dương

Bac Giang

Cung Kiệm

ctmcorp.vnet Yen

Ai Thon

Bắc Ninh

Tho Ha

Thành Phố Thái Bình

Luxu

Thành Phố Cao Bằng

Yashan

Thành Phố Thái Nguyên

Hưng Yên

Thành Phố Nam Định

Thành Phố Nam Định

Hà Nội

Bắc Kạn

Cau Giay

Hà Đông

Thành Phố Phủ Lý

Lianjiang

Quý Cảng

Vĩnh Yên

Trạm Giang

Thành Phố Ninh Bình

Lincheng

Hoang Long

Ngọc Lâm

Sơn Tây

Xucheng

ctmcorp.vnet Tri

Huazhou

Bỉm Sơn

Trung Sơn

Phu My A

Lai Tân

Lingcheng

Thành Phố Hòa Bình

Thành Phố Tuyên Quang

Wuchuan

Jinjiang

Xiuying

Hải Khẩu

Bách Sắc

Thanh Hóa

Qiongshan

Guiping

Gaozhou

Yen Bai

Xinyi

Nandu

Pingnan

tp. Hà Giang

Liễu Châu

Jinji

Ban Bon

Văn Xương

Luorong

Qionghai

Wanning

Mabai

tp. ctmcorp.vnnh

Yên ctmcorp.vnnh

Tam Á

Yangchun

Dadonghai

Yen Thuong

Ngô Châu

Lidong Zhen

Ducheng

Tangping

Dương Giang

Hà Tĩnh

Liantan Zhen

Thành Phố Sơn La

Xam Neua

Lào Cai

Maolan

Kaihua

Ta Van

Lao Chải

Văn Sơn

Dự báo thời tiết hàng giờ tại Móng Cáithời tiết ở Móng Cáinhiệt độ ở Móng Cáithời tiết ở Móng Cái hôm naythời tiết ở Móng Cái ngày maithời tiết ở Móng Cái trong 3 ngàythời tiết ở Móng Cái trong 5 ngàythời tiết ở Móng Cái trong một tuầnbình minh và hoàng hôn ở Móng Cáimọc lên và thiết lập Mặt trăng ở Móng Cáithời gian chính xác ở Móng Cái

Xem thêm :  Chinh Phục Hạnh Phúc [Review sách, Pdf, Ebook, Tải sách]

Thời tiết trên bản đồ

Javascript must be enabled in order to use Google Maps.

Thư mục và dữ liệu địa lý


Bão số 4 di chuyển nhanh cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 200km


Tin bão mới nhất: Bão số 4 di chuyển nhanh cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 200km
Tham gia Group THND để cập nhật tin mới: https://goo.gl/EGMmT1
Xem TinTuc hấp dẫn, Tổng Hợp Video Mới nhất về Tintuc24h Việt Nam Quốc Tế nóng bỏng nhất đang diễn ra trong thời gian qua. Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ cập nhật đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
Đăng Ký Xem Video tinmoi Miễn Phí: http://goo.gl/dVkSzA
Cập Nhật Tin WORLD CUP 2018 Mới Nhất: https://goo.gl/Kr9N4Z
Xem Top Tin Nóng tại đây: https://goo.gl/krwJ6X
Theo dõi Twitter của Truyền Hình Nhân Dân: https://goo.gl/HvobWd
1. Bản tinthoisu https://goo.gl/P6kNXd
2. Tin Dự báo thời tiết https://goo.gl/YNpoJx
3. Tổng Hợp tintrongnuoc https://goo.gl/zpGT5y
4. Seri Điều Tra Phá Án Lần theo dấu vết https://goo.gl/iHDMiJ
5. Phóng Sự Điều Tra Chống Buôn Lậu https://goo.gl/TW5Hrj
6. Phim VN Cũ mà Hay https://goo.gl/RqvzJX
7. Sức Khỏe Cuộc Sống https://goo.gl/yDGMVZ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button