Kiến Thức Chung

Tắm nắng tiếng anh là gì ? nghĩa của từ tắm nắng trong tiếng anh

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ tracnghiem123.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: tắm nắng tiếng anh là gì”>Tắm nắng tiếng anh là gì

Turning to the second part of my noble friend”s question, the real public health issue is that of exposure to sunlight generally, particularly sunbathing.
We have added “sunbathing” here, because people break their sunglasses, for instance; and we have included sunbathing in order to cover that sort of thing.
In addition, increased awareness of the dangers of excessive exposure to sunlight will influence public behaviour in relation to sunbathing habits.
For example, people who sunbathe are allowed to take the slight risk of attracting skin cancer for the transient pleasure of acquiring a tan.
The suspect factor is thought to be sunbathing, and the increased opportunities for sunbathing that modern travel and technology afford.
There was a great request for the inclusion of sunbathing articles, such as dark glasses, which of course were not bathing dress and were not obtainable.
Visitors enjoy shore-diving access, and join local residents in a range of activities including surfing, kayaking, scuba diving, snorkeling, tidepooling, and of course, sunbathing.
Some of the amenities on board include: a cinema, outside bars, inside swimming pool and outside jacuzzi, sunbathing places, and a helicopter pad.
Other beach activities include picnicking, seashell hunting, surfing, sunbathing, snorkeling, and fishing.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên tracnghiem123.com tracnghiem123.com hoặc của tracnghiem123.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm :  Top 60 ảnh chế chúc mừng sinh nhật bựa nhất quả đất

Turning to the second part of my noble friend”s question, the real public health issue is that of exposure to sunlight generally, particularly sunbathing.We have added “sunbathing” here, because people break their sunglasses, for instance; and we have included sunbathing in order to cover that sort of thing.In addition, increased awareness of the dangers of excessive exposure to sunlight will influence public behaviour in relation to sunbathing habits.For example, people who sunbathe are allowed to take the slight risk of attracting skin cancer for the transient pleasure of acquiring a tan.The suspect factor is thought to be sunbathing, and the increased opportunities for sunbathing that modern travel and technology afford.There was a great request for the inclusion of sunbathing articles, such as dark glasses, which of course were not bathing dress and were not obtainable.Visitors enjoy shore-diving access, and join local residents in a range of activities including surfing, kayaking, scuba diving, snorkeling, tidepooling, and of course, sunbathing.Some of the amenities on board include: a cinema, outside bars, inside swimming pool and outside jacuzzi, sunbathing places, and a helicopter pad.Other beach activities include picnicking, seashell hunting, surfing, sunbathing, snorkeling, and fishing.Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên tracnghiem123.com tracnghiem123.com hoặc của tracnghiem123.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm: Review Cuốn Sách Vừa Lười Vừa Bận Vẫn Giỏi Tiếng Anh Pdf, Sách Ebook Vừa Lười Vừa Bận Vẫn Giỏi

*
*
*
*
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tracnghiem123.com English tracnghiem123.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Xem thêm :  [mẹo hay] cách trị ho bằng rau tần dày lá hiệu quả nhanh chóng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phépGiới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tracnghiem123.com English tracnghiem123.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng ViệtTiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng ViệtEnglish (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語


Học Tiếng Anh chủ đề thời tiết/ Weather/ English Online


Học Tiếng Anh chủ đề thời tiết/ Weather/ English Online
Đăng ký kênh để cùng học từ vựng tiếng Anh nhé, ấn đăng ký phía dưới video. love all
Facebook Page:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063188352971

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button