Kiến Thức Chung

Tài liệu Hướng dẫn làm sub bằng aegisub + hard bằng meGUI ppt

Ngày đăng: 15/12/2013, 10:15

Hướng dẫn làm sub bằng aegisub hardsub bằng meGUI Phần I: Giới thiệu về Aegisub Trang chủ: http://www.aegisub.net/ (sau khi chạy Aegisub, vào phần help nó có forum cũng dẫn đến trang này) Lịch sử – công dụng: trước năm 2006, nếu những ai vào thời điểm này có theo dõi anime (những thứ khác như drama, movie . thì khỏi nói rồi, công nghệ làm sub những cái đó ko bao giờ đuổi kịp của các anime fansub), thì sẽ thấy là sub hồi đó rất chi là thô sơ và phải nói là xấu. Thời đó thường là sử dụng Subtitle Workshop hay Subtitle Creator, 2 cái này rất hạn chế, tính năng rất kém. Chính vì thế mà Aegisub ra đời nhằm hỗ trợ công việc làm sub dễ dàng và hiệu quả hơn. Project Aegisub được phát triển bởi hơn 10 programmer, đứng đầu là ArchMageZeratul của KAA(Kick-Ass-Anime, có lẽ những bạn xem anime lâu năm ko thể ko biết nhóm này). Các thành viên khác gồm có : jfs, Tentacle, movax, Gabest, TheFluff, jcubed, Motoko-chan . Thừa kế từ SubStationAlpha và Medusa nên có tất cả những ưu điểm của 2 phần mềm này, đồng thời sử dụng định dạng ASS (Advanced SubStationAlpha) của Medusa, vốn hỗ trợ nhiều tag cao cấp hơn so với SSA (SubStationAlpha). (từ bài giới thiệu Aegisub của Delacroix, các bạn có thể xem bài hướng dẫn đó của delacroix luôn, style viết hơi khác tí, lúc tớ viết xong bài này mới biết cậu ấy đã viết 1 bài như thế) Link download: http://www.malakith.net/aegiwiki/Windows_downloads Lời khuyên: Bài này tớ sẽ chỉ viết giới thiệu về Aegisub chứ chưa đi vào chỉ cách làm sub. Tiếp tới theo kế họach tớ sẽ viết tiếp 2 bài, thứ nhất là chi tiết cách làm sub với Aegis (dự định bài này sẽ ngốn của tớ ít nhất là 5h30) và thứ 2 là cơ bản cách làm karaoke với Aegisub (cái này chắc nhanh hơn, tốn chừng 3h thôi). Thế nên nếu ai Eng ko tồi (theo tớ tầm 450 TOEFL FU với hay lướt web nước ngoài là OK) thì hãy vào trang chủ ở trên, vào fần Manual và đọc. Nó viết rất chi tiết, dễ hiểu và dễ sử dụng. Hơn nữa còn có cả clip hướng dẫn làm rất tỉ mỉ. Chính tớ lúc đầu cũng chỉ là xem clip đó và đọc trên đó thôi là đủ để làm những thứ cơ bản rồi. Overview: http://aegisub.cellosoft.com/docs/Overview (tham khảo ở đây) Về căn bản, giao diện sử dụng của Aegisub như sau: Và đây là lí do tại sao phải dùng Aegisub: hình trên là đọan code cho karaoke bài PV tớ làm, Aegisub đã generate ra 1 file ASS có nội dung như sau (có nghĩa là nếu ko dùng Aegisub các cậu sẽ phải gõ tay thế này, mà đọan code đấy tớ mới chỉ copy có 1/4 thôi , bài nhạc này dài 5ph đấy ): Mã [Script Info] ; Script generated by Aegisub v2.1.2 RELEASE PREVIEW (SVN r1987, amz) ; http://www.aegisub.net Title: Default Aegisub file ScriptType: v4.00+ WrapStyle: 0 PlayResX: 640 PlayResY: 480 ScaledBorderAndShadow: yes Video Aspect Ratio: 0 Video Zoom: 6 Video Position: 6979 Video File: MusicVideo clipsJ-PopGundamNami Tamaki – Reason – Gundam seed destiny ED1.avi [V4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Chevalier OP Trans- furigana,DOUGLASPARKfont,11.5,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H0000 0000,0,0,0,0,100,100,1,0,1,0.75,0,2,10,10,10,0 Style: Chevalier OP Kanji- furigana,@DFGKaiSho- Md,11,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,1,- 90,1,0.75,0,5,26,26,10,128 Style: Chevalier OP Romaji- furigana,DOUGLASPARKfont,13,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H000000 00,-1,0,0,0,100,100,1,0,1,0.75,0,8,10,10,12,0 Style: Chevalier OP Romaji,DOUGLASPARKfont,26,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H0000000 0,-1,0,0,0,100,100,1,0,1,1.5,0,8,10,10,12,0 Style: Chevalier OP Kanji,@DFGKaiSho- Md,22,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,1,- 90,1,1.5,0,5,26,26,10,128 Style: Chevalier OP Trans,DOUGLASPARKfont,23,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000, 0,0,0,0,100,100,1,0,1,1.5,0,2,10,10,10,0 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code once,function time_shifter(s,time_offset,dur) local temp1, temp2 = s:match(“(.-)(\t.+)”); if temp1 == nil then temp1 = s end; local tempcode = temp1; if temp2 ~= nil then for a,b,c in temp2:gmatch(“\t%((%-?%d+),(%-?%d+),(.-) %)”) do if (_G.tonumber(b)+time_offset) <= 0 then tempcode = c elseif (_G.tonumber(b) +time_offset) > 0 and (_G.tonumber(a)+time_offset) < dur then tempcode = tempcode string.format(“\t(%d,%d,%s)”,a+time_offset,b+time_offset,c) end; end; end; return tempcode; end Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code line,pretag = line.text:match(“{(.-)}”) Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code line,leadout = 300; if line.actor ~= “” then leadout = _G.tonumber(line.actor) end Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code syl,fxgroup.fill = syl.tag == “k”; fxgroup.blur = syl.tag == “kf” Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank,! retime(“start2syl”,-300+($si-1)*50,0)!{an5pos($scenter,$smiddle)be1fad(!300+($si- 1)*30!,0)!time_shifter(pretag,300-($si- 1)*50,line.duration)!fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,fscx100fscy100) } Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime(“syl2end”,-$sdur,leadour)!{an5pos($scenter, $smiddle)be1bord!line.styleref.outline+2.5!fad(0,! leadout!)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,$sdur,bord! line.styleref.outline+1!3a&H90&)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime(“syl2end”,- $sdur,leadout)!{an5pos($scenter,$smiddle)be1bord!line.styleref.outline+1.5!fad(0,! leadout!)!time_shifter(pretag,-$sstart,line.duration)!t(0,$sdur,bord!line.styleref.outline!)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime(“syl2end”,-$sdur,leadout)!{an5pos($scenter, $smiddle)bord0fad(0,!leadout!)1c&HFFFFFF&clip($sleft,0,$sleft,! meta.res_y!)t(0,$sdur,clip($sleft,0,$sright,!meta.res_y!))t($sdur,! line.duration!,1.5,1a&HFF&)} Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime(“syl2end”,- $sdur,leadout)!{an5pos($scenter,$smiddle)be1bord!line.styleref.outline+1!fad(0,! leadout!)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H90&t(0,!$skdur*3!,fscx130fscy130)t(! $skdur*3!,$sdur,fscx100fscy100)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime(“syl2end”,- $sdur,leadout)!{an5pos($scenter,$smiddle)be1fad(0,!leadout!)!time_shifter(pretag,- $sstart,line.duration)!t(0,!$skdur*3!,fscx130fscy130)t(!$skdur*3!, $sdur,fscx100fscy100)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur loop 5,!retime(“syl”,0,0)! {an5pos($scenter,$smiddle)be11c&HFFFFFF&!time_shifter(pretag:gsub(“\1c%&H %x-%&”,””),-$sstart,line.duration)!1a&H!string.format(“%2X”,128+j*16)!3a&H! string.format(“%2X”,160+j*16)!&t(0,!$skdur*3!,fscx!130+j*12!fscy!130+j*12!)t(! $skdur*3!,$sdur,fscx100fscy100)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime(“syl2end”,0,leadout)! {an5pos($scenter,$smiddle)bord0fad(0,!leadout!)1c&HFFFFFF&t(1.5,1a&HFF&)} Comment: 0,0:00:00.00,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k33}to{k20}o{k46}ku {k35}ha{k12}na{k63}re{k49}te{k48}ru {k33}ho{k13}do {k36}ni{k0} Comment: 0,0:00:04.06,0:00:07.48,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k32}chi{k22}ka{k53}ku {k49}ni {k31}ka{k25}n{k20}ji{k18}te{k92}ru{k0} Comment: 0,0:00:07.68,0:00:13.53,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k27}sa{k21}mi{k27}shi{k14}sa {k85}mo{k26} {k27}tsu{k24}yo{k31}sa {k14}e{k95}to{k18} {k23}ka{k29}wa{k22}t{k12}te{k90}ku .{k0} Comment: 0,0:00:13.53,0:00:18.33,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k13}ki{k23}mi {k15}wo {k29}o{k48}mot{k68}ta{k22}na{k262}ra{k0} Comment: 0,0:00:33.47,0:00:36.72,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k41}ma{k34}chi {k39}mo {k31}hi{k25}to {k22}mo {k26}yu{k42}me {k65}mo{k0} Comment: 0,0:00:36.97,0:00:40.45,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k22}ka{k5}e{k38}te{k27}i{k51}ku {k44}ji{k43}ka{k25}n {k93}ni{k0} Comment: 0,0:00:41.37,0:00:46.38,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k46}ta{k49}da {k34} {k54}sa{k46}ka{k44}ra{k44}t{k42}te{k31}i{k111}ta{k0} Comment: 0,0:00:48.31,0:00:51.54,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k35}ko{k33}to{k41}ba {k20}wo {k27}ka{k29}sa{k37}ne{k24}te {k77}mo{k0} Comment: 0,0:00:51.77,0:00:55.46,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k13}wa{k13}ka{k42}ri {k23}a{k35}e{k56}na{k47}i {k28}ko{k112}to{k0} Comment: 0,0:00:56.15,0:01:01.24,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k42}ma{k54}da {k40}{k50}shi{k46}ra{k43}na{k45}ka{k35}t{k36}ta {k118}ne{k0} Comment: 0,0:01:02.83,0:01:06.32,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k17}ki{k10}mi {k36}da{k30}ke {k28}wo {k34}da{k25}ki{k30}shi{k38}me{k32}ta{k23}ku{k46}te{k0} Comment: 0,0:01:06.75,0:01:10.10,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k34}na{k29}ku{k34}shi{k33}ta {k36}yu{k21}me {k62}ki{k32}mi {k54}wa{k0} Comment: 0,0:01:10.43,0:01:16.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k41}”a{k31}ki{k27}ra{k75}me{k50}na{k33}i{k26}de” {k35}to {k27}i{k30}t{k182}ta{k0} Comment: 0,0:01:17.34,0:01:20.82,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k26}to{k21}o{k44}ku {k26}ha{k16}na{k46}re{k51}te{k45}ru {k31}ho{k12}do {k30}ni{k0} Comment: 0,0:01:21.05,0:01:24.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k22}chi{k31}ka{k40}ku {k48}ni {k23}ka{k20}n{k23}ji{k15}te{k80}ru{k0} Comment: 0,0:01:24.19,0:01:29.57,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k31}sa{k19}mi{k23}shi{k15}sa {k100}mo {k29}tsu{k25}yo{k23}sa {k14}e{k103}to {k22}ka{k27}wa{k18}t{k14}te{k75}ku .{k0} Comment: 0,0:01:29.62,0:01:32.43,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k12}ki{k14}mi {k20}wo {k22}o{k24}mo{k26}t{k68}ta{k17}na{k78}ra{k0} Comment: 0,0:01:32.61,0:01:35.63,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k37}se{k31}tsu{k18}na{k42}ku {k48}mu{k57}ne {k18}wo {k12}sa{k39}su{k0} Comment: 0,0:01:35.63,0:01:3.83,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k41}so{k27}re {k47}wa {k45}yu{k26}me {k22}no {k25}ka{k11}ke{k76}ra{k0} Comment: 0,0:01:38.83,0:01:47.44,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k27} {k23}a{k21}ri{k23}no{k15}ma{k59}ma {k45} {k24}de{k21}a{k22}e{k13}te{k62}ta {k28}{k25}so{k32}no {k18}ki{k16}se{k67}ki {k16}{k22}mou {k17}i{k29}chi{k13}do {k32}shi{k69}n{k17}ji{k105}te{k0} Comment: 0,0:01:54.69,0:01:58.04,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k11}{k36}ki{k30}mi {k50}ga {k24}i{k19}na{k28}i {k33}hi{k40}bi {k64}ni{k0} Comment: 0,0:01:58.24,0:02:01.97,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k19}zu{k8}t{k46}to {k20}ta{k40}chi{k45}to{k55}ma{k26}t{k114}ta{k0} Comment: 0,0:02:02.64,0:02:07.75,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k44}de{k52}mo {k45} {k45}a{k40}ru{k50}ki{k39}da{k38}shi{k36}te{k122}ru{k0} Comment: 0,0:02:09.50,0:02:16.94,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k43}ki{k29}mi {k49}to {k25}wa{k17}ka{k29}chi{k31}a{k38}t{k90}ta {k15}do{k13}no {k37}guu{k32}ze{k46}n {k22}ni{k21}mo {k48}i{k19}mi {k140}ga{k0} Comment: 0,0:02:17.30,0:02:22.51,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k53}so{k40}u {k60} {k47}ka{k33}na{k54}ra{k51}zu {k33}a{k35}t{k115}ta{k0} Comment: 0,0:02:24.00,0:02:31.36,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k14}so{k20}re{k39}zo{k27}re {k23}no {k40}yu{k34}me {k22}wo {k36}ka{k36}na{k22}e{k70}te {k23}{k35}ma{k33}ta {k21}me{k38}gu{k31}ri{k27}a{k67}u {k18}to{k60}ki{k0} Comment: 0,0:02:31.75,0:02:37.23,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k30}guu{k37}ze{k26}n {k92}wa {k36}u{k32}n{k26}me{k33}i {k27}ni {k31}na{k178}ru{k0} Comment: 0,0:02:38.62,0:02:45.36,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k29}ya{k21}bu{k41}re{k27}ta {k14}ya{k39}ku{k65}so{k35}ku {k32}sa{k14}e {k51}mo {k27}chi{k24}ka{k47}i {k43}ni {k25}ka{k21}e{k27}ta{k12}na{k80}ra{k0} Comment: 0,0:02:45.60,0:02:53.70,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k22}a{k24}no {k19}ba{k14}sho {k106}de {k24}de{k23}a{k21}u {k12}to{k60}ki {k45}{k22}a{k20}no {k18}ko{k18}ro {k61}no {k21} {k12}fu{k13}ta{k21}ri {k16}ni {k27}na{k28}re{k70}ru {k12}ka{k81}na{k0} Comment: 0,0:02:53.88,0:03:00.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k37}”ya{k27}sa{k20}shi{k50}sa” {k47}ni {k51}ni{k29}te{k9}i{k49}ru {k24}na{k27}tsu{k37}ka{k60}shi{k22}i {k24}o{k21}mo{k11}ka{k74}ge{k0} Comment: 0,0:03:00.11,0:03:04.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k24}{k25}me {k21}wo {k26}to{k12}ji{k97}te {k22}mi{k28}e{k25}ru {k11}ka{k105}ra{k0} Comment: 0,0:03:04.07,0:03:09.04,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k0}{k23}te {k23}wo {k20}fu{k16}re{k77}zu {k10}a{k17}ru{k21}ko{k24}to {k15}wo {k32}shi{k66}ru {k22}ka{k100}ra{k31} Comment: 0,0:03:33.98,0:03:40.94,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k11} {k22}a{k20}su {k51}ni {k22}ha{k14}gu{k58}re{k44}te {k44}ko{k30}ta{k10}e {k57}ga {k19}na{k27}ni{k43}mo {k46}mi{k26}e{k24}na{k23}ku{k13}te {k69}mo{k23} Comment: 0,0:03:40.94,0:03:44.62,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k7}{k25}ki{k24}mi {k22}ni {k13}a{k100}u {k26}so{k22}no {k25}ta{k10}me {k74}ni{k20} Comment: 0,0:03:44.62,0:03:50.58,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k9} {k22}ka{k25}sa{k22}ne{k14}te{k74}ku {k29}「kyou {k15}to {k13}i{k31}u {k29}shi{k73}n{k13}ji{k197}tsu{k30} Comment: 0,0:03:50.58,0:03:54.25,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k6} {k25}to{k24}o{k37}ku {k31}ha{k19}na{k43}re{k59}te{k48}ru {k18}ho{k17}do {k34}ni{k6} Comment: 0,0:03:54.25,0:03:57.50,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k3}{k35}chi{k26}ka{k45}ku {k41}ni {k23}ka{k26}n{k25}ji{k20}te{k58}ru{k23} Comment: 0,0:03:57.50,0:04:02.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k3} {k32}sa{k20}mi{k27}shi{k15}sa {k94}mo {k24}tsu{k31}yo{k22}sa {k8}e{k104}to {k18}ka{k33}wa{k19}t{k17}te{k59}ku{k12} Comment: 0,0:04:02.88,0:04:05.80,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k1} {k16}ki{k12}mi {k11}wo {k20}o{k41}mo{k21}t{k65}ta {k25}na{k69}ra{k11} Comment: 0,0:04:05.80,0:04:09.06,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k4}{k53}se{k28}tsu{k14}na{k47}ku {k42}mu{k54}ne {k21}wo {k19}sa{k43}su{k1} Comment: 0,0:04:09.06,0:04:12.27,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k1}{k29}so{k29}re {k42}wa {k48}yu{k25}me {k20}no {k24}ka{k13}ke{k73}ra{k17} Comment: 0,0:04:12.27,0:04:23.03,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k10} {k20}a{k25}ri{k26}no{k14}ma{k102}ma {k25}de{k25}a{k22}e{k11}te{k86}ta {k27}so{k35}no {k23}ki{k14}se{k79}ki {k13}mo{k12}u {k15}i{k30}chi{k18}do {k30}shi{k67}n{k14}ji{k266}te{k67} Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(180,25)be1fad(330,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}to Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(180,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,330,b ord2.53a&H90&)}to Dialogue: 1,0:00:00.00,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(180,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,330,bord1.5)}to Dialogue: 1,0:00:00.00,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(180,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(168,0,168,480)t(0,330,clip(168 ,0,192,480))t(330,4180,1.5,1a&HFF&)}to Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.33,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(199,25)be1fad(360,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}o Dialogue: 0,0:00:00.33,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(199,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,200,b ord2.53a&H90&)}o Dialogue: 1,0:00:00.33,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(199,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,200,bord1.5)}o Dialogue: 1,0:00:00.33,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(199,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(192,0,192,480)t(0,200,clip(192 ,0,207,480))t(200,3850,1.5,1a&HFF&)}o Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.53,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(221,25)be1fad(390,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}ku Dialogue: 0,0:00:00.53,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(221,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,460,b ord2.53a&H90&)}ku Dialogue: 1,0:00:00.53,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(221,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,460,bord1.5)}ku Dialogue: 1,0:00:00.53,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(221,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(207,0,207,480)t(0,460,clip(207 ,0,236,480))t(460,3650,1.5,1a&HFF&)}ku Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.99,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(258,25)be1fad(420,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}ha Dialogue: 0,0:00:00.99,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(258,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,350,b ord2.53a&H90&)}ha Dialogue: 1,0:00:00.99,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(258,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,350,bord1.5)}ha Dialogue: 1,0:00:00.99,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(258,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(244,0,244,480)t(0,350,clip(244 ,0,273,480))t(350,3190,1.5,1a&HFF&)}ha Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.34,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(287,25)be1fad(450,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}na Dialogue: 0,0:00:01.34,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(287,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,120,b ord2.53a&H90&)}na Dialogue: 1,0:00:01.34,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(287,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,120,bord1.5)}na Dialogue: 1,0:00:01.34,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(287,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(273,0,273,480)t(0,120,clip(273 ,0,302,480))t(120,2840,1.5,1a&HFF&)}na Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.46,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(314,25)be1fad(480,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}re Dialogue: 0,0:00:01.46,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(314,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,630,b ord2.53a&H90&)}re Dialogue: 1,0:00:01.46,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(314,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,630,bord1.5)}re Dialogue: 1,0:00:01.46,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(314,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(302,0,302,480)t(0,630,clip(302 ,0,326,480))t(630,2720,1.5,1a&HFF&)}re Dialogue: 0,0:00:00.05,0:00:02.09,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(337,25)be1fad(510,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}te Dialogue: 0,0:00:02.09,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(337,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,490,b ord2.53a&H90&)}te Dialogue: 1,0:00:02.09,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(337,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,490,bord1.5)}te Đương nhiên là nếu chỉ có sub thì nó cũng ko phức tạp và kinh đến thế mà đấy là do đã có hiệu ứng cho karaoke của tớ. Nhưng mà chuyện code tay dù chỉ là sub ko cũng là chuyện vô nghĩa và ko khả thi. Quay trở lại với ảnh overview trên, góc trên bên trái chính là đọan movie bạn cần làm sub, lí do có nó đơn giản là bạn ko thể làm sub khi mà ko biết nó sẽ thể hiện thế nào và nhiều lí do cơ bản khác. Bên dưới đó chính là toàn bộ sub. Mỗi 1 dòng là 1 dòng sub (hoặc sau này nói rõ hơn nó có thể là dòng comment, dòng code cho effect .). Góc trên bên phải chính là khung thể hiện 1 dòng sub mình chọn bên dưới. Chức năng, đương nhiên là để mình hiệu chỉnh dòng sub đó. […]… thằng làm cái này chắc là fan LS) Lưu ý: 1 số tag ko họat động khi là soft sub, bạn fải làm thành hard sub thì nó mới chạy Tag nào như thế trong bài hướng dẫn của Aegisub trên cũng có nói chi tiết rồi Cũng chính vì thế mà với karaoke, ta toàn dùng những effect động nên phải chuyển qua hard sub thì chúng mới chạy Thế nên 1 bài nhạc có karaoke effect thì chắc chắn là hard sub (trừ có ai pro chỉ làm effect… khi làm việc nhóm Còn bình thường ko cần cũng được Bước 6 : Text Subbing Brief dif: đây là phần bảng hiệu, chữ trên bảng Chú ý: do phần này liên quan đến thể hiện hình ảnh nên cách tốt nhất là xem clip hướng dẫn của Aegisub, như thế nó trực quan và dễ hiểu hơn Clip down tại đây, phần Visual Typesetting Trong các loại hiệu ứng cần làm. .. thường làm, khi đã hiểu thì thứ tự làm tùy các cậu thôi Trước hết sau khi mở Aegis lên, việc đầu tiên đương nhiên các cậu hãy load file video muốn làm karaoke, và lần này các cậu phải load cả file audio của video này Đã có hướng dẫn ở bài trước Tóm lại các cậu phải có như hình sau: + Và giờ bắt đầu sub vài… cái đơn giản như pos move !) 1700 font tổng hợp cho Fansub, đồ họa, Fansub_1700_Fonts_[5ABC3856].zip MU http://www.megaupload.com/?d=0DU25ZAU MF http://www.mediafire.com/?fbj0tzytbmm Phần III: Làm karaoke với Aegisub I Làm karaoke Mẹo time karaoke nhanh: đầu tiên chia một lượt theo các dấu cách để xác định thời gian cho mỗi từ, nhấn karaoke aegisub sẽ tự chia (chưa đúng time lắm), nhấn phím G để xác… đây tớ sẽ hướng dẫn cái này), loại thứ 2 là moving text (cái đó xem clip, rất đơn giản) Mục đích chính phần này thực ra sẽ là giới thiệu về overide-tag chứ không phải cách làm hiệu ứng cho karaoke làm ơn đọc kỹ khúc cuối Step: Sử dụng các bước trên, các cậu sẽ phải timming cho khỏang thời gian cái text xuất hiện (ở đây là text trong cái bảng tớ muốn sub) Điền vào… phần lý thuyết Có lẽ dân lập trình hướng đối tượng thì không còn lạ j với thuật ngữ này, nên tớ chỉ xin nói nôm na cho các bạn chưa học hiểu: Override tức là cài đè lên những effect default của dòng sub đó VD như mặc định độ quay của 1 dòng sub luôn là 0 cho cả 3 trục Ví dụ tớ làm trên đã override cái default đó để có được dòng sub xoay theo các hướng khác Hay như 1 dòng sub trong phần style nếu chọn 2… và cho text di chuyển với vận tốc trung bình đó Với kiểu move thứ 1, t chính là thời gian dòng sub với kiểu move thứ 2, dòng sub sẽ move tính từ $start + t1 tới $start + t2 ($start là thời điểm khi dòng sub bắt đầu xuất hiện, tớ dùng nó là để các cậu wen luôn khi làm karaoke sẽ dùng nhiều cái này) VD : Dòng sub đó có start time là 00:02:10.40 end time là 00:02:12.00 Tớ gõ dòng lệnh: {move(320,180,220,180,100,3000)}… thuật, người nào giỏi món này thì sẽ có 1 cái sub hợp mắt thôi Step: _Đầu tiên các bạn chọn trên menu Subttiles>>Style Manager hoặc có trên cái hàng nút kia có 1 cái nút hình chữ S màu hồng, chính nó đấy, bấm vô sẽ hiện ra bảng sau: Giải thích: + bên phần Current script chính là những style cho bản sub hiện tại, tức là bản sub mình đang làm với 1 video hiện tại +phần Storage: đúng theo nghĩa của nó chính… nên để 1, mặc định nó là 0 nhưng ko nên để thế do chạy sub máy khác thì mọi chuyện nó khác, để 1 default là tốt nhất Phần color: +primary : màu chủ đạo của text sub +Secondary: cái này khi làm karaoke, dòng chữ sẽ xuất hiện với màu này và khi lời nhạc qua thì nó sẽ chuyển về màu primary, sẽ nói rõ trong bài karaoke sau +Outline : màu của viền chữ +Shadow: màu của bóng chữ Dòng số ở dưới chính là độ trong…Phần II: Aegisub ko phải là trình xem film nên nó ko hỗ trợ hết các định dạng file video đâu, thế nên không phải lúc nào cũng load thành công Nếu file nào mà nó load không . Hướng dẫn làm sub bằng aegisub hardsub bằng meGUI Phần I: Giới thiệu về Aegisub Trang chủ: http://www .aegisub. net/ (sau khi chạy Aegisub, vào. để mình hiệu chỉnh dòng sub đó. Phần II: Làm sub với Aegisub Bước 1 : Load video Brief def: load video for subbing. Chú ý: Aegisub ko phải là trình xem

Xem thêm:   Cách định vị điện thoại Samsung đơn giản

Xem thêm :  Phương pháp học và nghiên cứu khoa học đối với sinh viên đại học

hardsubPhần I: Giới thiệu vềTrang chủ: http://www.aegisub.net/ (sau khi chạy Aegisub, vào phần help nó có forum cũngđến trang này) Lịch sử – công dụng: trước năm 2006, nếu những ai vào thời điểm này có theo dõi anime (những thứ khác như drama, movie . thì khỏi nói rồi, công nghệnhững cái đó ko bao giờ đuổi kịp của các anime fansub), thì sẽ thấy làhồi đó rất chi là thô sơ và phải nói là xấu. Thời đó thường là sử dụng Subtitle Workshop hay Subtitle Creator, 2 cái này rất hạn chế, tính năng rất kém. Chính vì thế màra đời nhằm hỗ trợ công việcdễ dàng và hiệu quả hơn. Projectđược phát triển bởi hơn 10 programmer, đứng đầu là ArchMageZeratul của KAA(Kick-Ass-Anime, có lẽ những bạn xem anime lâu năm ko thể ko biết nhóm này). Các thành viên khác gồm có : jfs, Tentacle, movax, Gabest, TheFluff, jcubed, Motoko-chan . Thừa kế từ SubStationAlpha và Medusa nên có tất cả những ưu điểm của 2 phần mềm này, đồng thời sử dụng định dạng ASS (Advanced SubStationAlpha) của Medusa, vốn hỗ trợ nhiều tag cao cấp hơn so với SSA (SubStationAlpha). (từ bài giới thiệucủa Delacroix, các bạn có thể xem bàiđó của delacroix luôn, style viết hơi khác tí, lúc tớ viết xong bài này mới biết cậu ấy đã viết 1 bài như thế) Link download: http://www.malakith.net/aegiwiki/Windows_downloads Lời khuyên: Bài này tớ sẽ chỉ viết giới thiệu vềchứ chưa đi vào chỉ cáchsub. Tiếp tới theo kế họach tớ sẽ viết tiếp 2 bài, thứ nhất là chi tiết cáchvới Aegis (dự định bài này sẽ ngốn của tớ ít nhất là 5h30) và thứ 2 là cơ bản cáchkaraoke với(cái này chắc nhanh hơn, tốn chừng 3h thôi). Thế nên nếu ai Eng ko tồi (theo tớ tầm 450 TOEFL FU với hay lướt web nước ngoài là OK) thì hãy vào trang chủ ở trên, vào fần Manual và đọc. Nó viết rất chi tiết, dễ hiểu và dễ sử dụng. Hơn nữa còn có cả cliprất tỉ mỉ. Chính tớ lúc đầu cũng chỉ là xem clip đó và đọc trên đó thôi là đủ đểnhững thứ cơ bản rồi. Overview: http://aegisub.cellosoft.com/docs/Overview (tham khảo ở đây) Về căn bản, giao diện sử dụng củanhư sau: Và đây là lí dosao phải dùng Aegisub: hình trên là đọan code cho karaoke bài PV tớ làm,đã generate ra 1 file ASS có nội dung như sau (có nghĩa là nếu ko dùngcác cậu sẽ phải gõ tay thế này, mà đọan code đấy tớ mới chỉ copy có 1/4 thôi , bài nhạc này dài 5ph đấy ): Mã [Script Info] ; Script generated byv2.1.2 RELEASE PREVIEW (SVN r1987, amz) ; http://www.aegisub.net Title: Defaultfile ScriptType: v4.00+ WrapStyle: 0 PlayResX: 640 PlayResY: 480 ScaledBorderAndShadow: yes Video Aspect Ratio: 0 Video Zoom: 6 Video Position: 6979 Video File: MusicVideo clipsJ-PopGundamNami Tamaki – Reason – Gundam seed destiny ED1.avi [V4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Chevalier OP Trans- furigana,DOUGLASPARKfont,11.5,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H0000 0000,0,0,0,0,100,100,1,0,1,0.75,0,2,10,10,10,0 Style: Chevalier OP Kanji- furigana,@DFGKaiSho- Md,11,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,1,- 90,1,0.75,0,5,26,26,10,128 Style: Chevalier OP Romaji- furigana,DOUGLASPARKfont,13,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H000000 00,-1,0,0,0,100,100,1,0,1,0.75,0,8,10,10,12,0 Style: Chevalier OP Romaji,DOUGLASPARKfont,26,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H0000000 0,-1,0,0,0,100,100,1,0,1,1.5,0,8,10,10,12,0 Style: Chevalier OP Kanji,@DFGKaiSho- Md,22,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,1,- 90,1,1.5,0,5,26,26,10,128 Style: Chevalier OP Trans,DOUGLASPARKfont,23,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000, 0,0,0,0,100,100,1,0,1,1.5,0,2,10,10,10,0 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code once,function time_shifter(s,time_offset,dur) local temp1, temp2 = s:match(“(.-)(\t.+)”); if temp1 == nil then temp1 = s end; local tempcode = temp1; if temp2 ~= nil then for a,b,c in temp2:gmatch(“\t%((%-?%d+),(%-?%d+),(.-) %)”) do if (_G.tonumber(b)+time_offset) <= 0 then tempcode = c elseif (_G.tonumber(b) +time_offset) > 0 and (_G.tonumber(a)+time_offset) < dur then tempcode = tempcode string.format(“\t(%d,%d,%s)”,a+time_offset,b+time_offset,c) end; end; end; return tempcode; end Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code line,pretag = line.text:match(“{(.-)}”) Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code line,leadout = 300; if line.actor ~= “” then leadout = _G.tonumber(line.actor) end Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code syl,fxgroup.fill = syl.tag == “k”; fxgroup.blur = syl.tag == “kf” Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank,! retime(“start2syl”,-300+($si-1)*50,0)!{an5pos($scenter,$smiddle)be1fad(!300+($si- 1)*30!,0)!time_shifter(pretag,300-($si- 1)*50,line.duration)!fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,fscx100fscy100) } Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime(“syl2end”,-$sdur,leadour)!{an5pos($scenter, $smiddle)be1bord!line.styleref.outline+2.5!fad(0,! leadout!)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,$sdur,bord! line.styleref.outline+1!3a&H90&)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime(“syl2end”,- $sdur,leadout)!{an5pos($scenter,$smiddle)be1bord!line.styleref.outline+1.5!fad(0,! leadout!)!time_shifter(pretag,-$sstart,line.duration)!t(0,$sdur,bord!line.styleref.outline!)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime(“syl2end”,-$sdur,leadout)!{an5pos($scenter, $smiddle)bord0fad(0,!leadout!)1c&HFFFFFF&clip($sleft,0,$sleft,! meta.res_y!)t(0,$sdur,clip($sleft,0,$sright,!meta.res_y!))t($sdur,! line.duration!,1.5,1a&HFF&)} Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime(“syl2end”,- $sdur,leadout)!{an5pos($scenter,$smiddle)be1bord!line.styleref.outline+1!fad(0,! leadout!)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H90&t(0,!$skdur*3!,fscx130fscy130)t(! $skdur*3!,$sdur,fscx100fscy100)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime(“syl2end”,- $sdur,leadout)!{an5pos($scenter,$smiddle)be1fad(0,!leadout!)!time_shifter(pretag,- $sstart,line.duration)!t(0,!$skdur*3!,fscx130fscy130)t(!$skdur*3!, $sdur,fscx100fscy100)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur loop 5,!retime(“syl”,0,0)! {an5pos($scenter,$smiddle)be11c&HFFFFFF&!time_shifter(pretag:gsub(“\1c%&H %x-%&”,””),-$sstart,line.duration)!1a&H!string.format(“%2X”,128+j*16)!3a&H! string.format(“%2X”,160+j*16)!&t(0,!$skdur*3!,fscx!130+j*12!fscy!130+j*12!)t(! $skdur*3!,$sdur,fscx100fscy100)} Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime(“syl2end”,0,leadout)! {an5pos($scenter,$smiddle)bord0fad(0,!leadout!)1c&HFFFFFF&t(1.5,1a&HFF&)} Comment: 0,0:00:00.00,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k33}to{k20}o{k46}ku {k35}ha{k12}na{k63}re{k49}te{k48}ru {k33}ho{k13}do {k36}ni{k0} Comment: 0,0:00:04.06,0:00:07.48,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k32}chi{k22}ka{k53}ku {k49}ni {k31}ka{k25}n{k20}ji{k18}te{k92}ru{k0} Comment: 0,0:00:07.68,0:00:13.53,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k27}sa{k21}mi{k27}shi{k14}sa {k85}mo{k26} {k27}tsu{k24}yo{k31}sa {k14}e{k95}to{k18} {k23}ka{k29}wa{k22}t{k12}te{k90}ku .{k0} Comment: 0,0:00:13.53,0:00:18.33,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k13}ki{k23}mi {k15}wo {k29}o{k48}mot{k68}ta{k22}na{k262}ra{k0} Comment: 0,0:00:33.47,0:00:36.72,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k41}ma{k34}chi {k39}mo {k31}hi{k25}to {k22}mo {k26}yu{k42}me {k65}mo{k0} Comment: 0,0:00:36.97,0:00:40.45,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k22}ka{k5}e{k38}te{k27}i{k51}ku {k44}ji{k43}ka{k25}n {k93}ni{k0} Comment: 0,0:00:41.37,0:00:46.38,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k46}ta{k49}da {k34} {k54}sa{k46}ka{k44}ra{k44}t{k42}te{k31}i{k111}ta{k0} Comment: 0,0:00:48.31,0:00:51.54,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k35}ko{k33}to{k41}ba {k20}wo {k27}ka{k29}sa{k37}ne{k24}te {k77}mo{k0} Comment: 0,0:00:51.77,0:00:55.46,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k13}wa{k13}ka{k42}ri {k23}a{k35}e{k56}na{k47}i {k28}ko{k112}to{k0} Comment: 0,0:00:56.15,0:01:01.24,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k42}ma{k54}da {k40}{k50}shi{k46}ra{k43}na{k45}ka{k35}t{k36}ta {k118}ne{k0} Comment: 0,0:01:02.83,0:01:06.32,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k17}ki{k10}mi {k36}da{k30}ke {k28}wo {k34}da{k25}ki{k30}shi{k38}me{k32}ta{k23}ku{k46}te{k0} Comment: 0,0:01:06.75,0:01:10.10,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k34}na{k29}ku{k34}shi{k33}ta {k36}yu{k21}me {k62}ki{k32}mi {k54}wa{k0} Comment: 0,0:01:10.43,0:01:16.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k41}”a{k31}ki{k27}ra{k75}me{k50}na{k33}i{k26}de” {k35}to {k27}i{k30}t{k182}ta{k0} Comment: 0,0:01:17.34,0:01:20.82,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k26}to{k21}o{k44}ku {k26}ha{k16}na{k46}re{k51}te{k45}ru {k31}ho{k12}do {k30}ni{k0} Comment: 0,0:01:21.05,0:01:24.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k22}chi{k31}ka{k40}ku {k48}ni {k23}ka{k20}n{k23}ji{k15}te{k80}ru{k0} Comment: 0,0:01:24.19,0:01:29.57,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k31}sa{k19}mi{k23}shi{k15}sa {k100}mo {k29}tsu{k25}yo{k23}sa {k14}e{k103}to {k22}ka{k27}wa{k18}t{k14}te{k75}ku .{k0} Comment: 0,0:01:29.62,0:01:32.43,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k12}ki{k14}mi {k20}wo {k22}o{k24}mo{k26}t{k68}ta{k17}na{k78}ra{k0} Comment: 0,0:01:32.61,0:01:35.63,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k37}se{k31}tsu{k18}na{k42}ku {k48}mu{k57}ne {k18}wo {k12}sa{k39}su{k0} Comment: 0,0:01:35.63,0:01:3.83,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k41}so{k27}re {k47}wa {k45}yu{k26}me {k22}no {k25}ka{k11}ke{k76}ra{k0} Comment: 0,0:01:38.83,0:01:47.44,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k27} {k23}a{k21}ri{k23}no{k15}ma{k59}ma {k45} {k24}de{k21}a{k22}e{k13}te{k62}ta {k28}{k25}so{k32}no {k18}ki{k16}se{k67}ki {k16}{k22}mou {k17}i{k29}chi{k13}do {k32}shi{k69}n{k17}ji{k105}te{k0} Comment: 0,0:01:54.69,0:01:58.04,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k11}{k36}ki{k30}mi {k50}ga {k24}i{k19}na{k28}i {k33}hi{k40}bi {k64}ni{k0} Comment: 0,0:01:58.24,0:02:01.97,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k19}zu{k8}t{k46}to {k20}ta{k40}chi{k45}to{k55}ma{k26}t{k114}ta{k0} Comment: 0,0:02:02.64,0:02:07.75,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k44}de{k52}mo {k45} {k45}a{k40}ru{k50}ki{k39}da{k38}shi{k36}te{k122}ru{k0} Comment: 0,0:02:09.50,0:02:16.94,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k43}ki{k29}mi {k49}to {k25}wa{k17}ka{k29}chi{k31}a{k38}t{k90}ta {k15}do{k13}no {k37}guu{k32}ze{k46}n {k22}ni{k21}mo {k48}i{k19}mi {k140}ga{k0} Comment: 0,0:02:17.30,0:02:22.51,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k53}so{k40}u {k60} {k47}ka{k33}na{k54}ra{k51}zu {k33}a{k35}t{k115}ta{k0} Comment: 0,0:02:24.00,0:02:31.36,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k14}so{k20}re{k39}zo{k27}re {k23}no {k40}yu{k34}me {k22}wo {k36}ka{k36}na{k22}e{k70}te {k23}{k35}ma{k33}ta {k21}me{k38}gu{k31}ri{k27}a{k67}u {k18}to{k60}ki{k0} Comment: 0,0:02:31.75,0:02:37.23,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k30}guu{k37}ze{k26}n {k92}wa {k36}u{k32}n{k26}me{k33}i {k27}ni {k31}na{k178}ru{k0} Comment: 0,0:02:38.62,0:02:45.36,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k29}ya{k21}bu{k41}re{k27}ta {k14}ya{k39}ku{k65}so{k35}ku {k32}sa{k14}e {k51}mo {k27}chi{k24}ka{k47}i {k43}ni {k25}ka{k21}e{k27}ta{k12}na{k80}ra{k0} Comment: 0,0:02:45.60,0:02:53.70,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k22}a{k24}no {k19}ba{k14}sho {k106}de {k24}de{k23}a{k21}u {k12}to{k60}ki {k45}{k22}a{k20}no {k18}ko{k18}ro {k61}no {k21} {k12}fu{k13}ta{k21}ri {k16}ni {k27}na{k28}re{k70}ru {k12}ka{k81}na{k0} Comment: 0,0:02:53.88,0:03:00.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k37}”ya{k27}sa{k20}shi{k50}sa” {k47}ni {k51}ni{k29}te{k9}i{k49}ru {k24}na{k27}tsu{k37}ka{k60}shi{k22}i {k24}o{k21}mo{k11}ka{k74}ge{k0} Comment: 0,0:03:00.11,0:03:04.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k24}{k25}me {k21}wo {k26}to{k12}ji{k97}te {k22}mi{k28}e{k25}ru {k11}ka{k105}ra{k0} Comment: 0,0:03:04.07,0:03:09.04,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k0}{k23}te {k23}wo {k20}fu{k16}re{k77}zu {k10}a{k17}ru{k21}ko{k24}to {k15}wo {k32}shi{k66}ru {k22}ka{k100}ra{k31} Comment: 0,0:03:33.98,0:03:40.94,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k11} {k22}a{k20}su {k51}ni {k22}ha{k14}gu{k58}re{k44}te {k44}ko{k30}ta{k10}e {k57}ga {k19}na{k27}ni{k43}mo {k46}mi{k26}e{k24}na{k23}ku{k13}te {k69}mo{k23} Comment: 0,0:03:40.94,0:03:44.62,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k7}{k25}ki{k24}mi {k22}ni {k13}a{k100}u {k26}so{k22}no {k25}ta{k10}me {k74}ni{k20} Comment: 0,0:03:44.62,0:03:50.58,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k9} {k22}ka{k25}sa{k22}ne{k14}te{k74}ku {k29}「kyou {k15}to {k13}i{k31}u {k29}shi{k73}n{k13}ji{k197}tsu{k30} Comment: 0,0:03:50.58,0:03:54.25,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k6} {k25}to{k24}o{k37}ku {k31}ha{k19}na{k43}re{k59}te{k48}ru {k18}ho{k17}do {k34}ni{k6} Comment: 0,0:03:54.25,0:03:57.50,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k3}{k35}chi{k26}ka{k45}ku {k41}ni {k23}ka{k26}n{k25}ji{k20}te{k58}ru{k23} Comment: 0,0:03:57.50,0:04:02.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k3} {k32}sa{k20}mi{k27}shi{k15}sa {k94}mo {k24}tsu{k31}yo{k22}sa {k8}e{k104}to {k18}ka{k33}wa{k19}t{k17}te{k59}ku{k12} Comment: 0,0:04:02.88,0:04:05.80,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k1} {k16}ki{k12}mi {k11}wo {k20}o{k41}mo{k21}t{k65}ta {k25}na{k69}ra{k11} Comment: 0,0:04:05.80,0:04:09.06,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0} {k4}{k53}se{k28}tsu{k14}na{k47}ku {k42}mu{k54}ne {k21}wo {k19}sa{k43}su{k1} Comment: 0,0:04:09.06,0:04:12.27,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k1}{k29}so{k29}re {k42}wa {k48}yu{k25}me {k20}no {k24}ka{k13}ke{k73}ra{k17} Comment: 0,0:04:12.27,0:04:23.03,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{k0}{k10} {k20}a{k25}ri{k26}no{k14}ma{k102}ma {k25}de{k25}a{k22}e{k11}te{k86}ta {k27}so{k35}no {k23}ki{k14}se{k79}ki {k13}mo{k12}u {k15}i{k30}chi{k18}do {k30}shi{k67}n{k14}ji{k266}te{k67} Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(180,25)be1fad(330,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}to Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(180,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,330,b ord2.53a&H90&)}to Dialogue: 1,0:00:00.00,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(180,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,330,bord1.5)}to Dialogue: 1,0:00:00.00,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(180,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(168,0,168,480)t(0,330,clip(168 ,0,192,480))t(330,4180,1.5,1a&HFF&)}to Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.33,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(199,25)be1fad(360,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}o Dialogue: 0,0:00:00.33,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(199,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,200,b ord2.53a&H90&)}o Dialogue: 1,0:00:00.33,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(199,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,200,bord1.5)}o Dialogue: 1,0:00:00.33,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(199,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(192,0,192,480)t(0,200,clip(192 ,0,207,480))t(200,3850,1.5,1a&HFF&)}o Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.53,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(221,25)be1fad(390,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}ku Dialogue: 0,0:00:00.53,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(221,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,460,b ord2.53a&H90&)}ku Dialogue: 1,0:00:00.53,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(221,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,460,bord1.5)}ku Dialogue: 1,0:00:00.53,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(221,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(207,0,207,480)t(0,460,clip(207 ,0,236,480))t(460,3650,1.5,1a&HFF&)}ku Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.99,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(258,25)be1fad(420,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}ha Dialogue: 0,0:00:00.99,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(258,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,350,b ord2.53a&H90&)}ha Dialogue: 1,0:00:00.99,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(258,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,350,bord1.5)}ha Dialogue: 1,0:00:00.99,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(258,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(244,0,244,480)t(0,350,clip(244 ,0,273,480))t(350,3190,1.5,1a&HFF&)}ha Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.34,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(287,25)be1fad(450,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}na Dialogue: 0,0:00:01.34,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(287,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,120,b ord2.53a&H90&)}na Dialogue: 1,0:00:01.34,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(287,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,120,bord1.5)}na Dialogue: 1,0:00:01.34,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(287,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(273,0,273,480)t(0,120,clip(273 ,0,302,480))t(120,2840,1.5,1a&HFF&)}na Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.46,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(314,25)be1fad(480,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}re Dialogue: 0,0:00:01.46,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(314,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,630,b ord2.53a&H90&)}re Dialogue: 1,0:00:01.46,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(314,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,630,bord1.5)}re Dialogue: 1,0:00:01.46,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(314,25)bord0fad(0,300)1c&HFFFFFF&clip(302,0,302,480)t(0,630,clip(302 ,0,326,480))t(630,2720,1.5,1a&HFF&)}re Dialogue: 0,0:00:00.05,0:00:02.09,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(337,25)be1fad(510,0)k0fscx75fscy75t(0,150,fscx125fscy125)t(150,300,f scx100fscy100)}te Dialogue: 0,0:00:02.09,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(337,25)be1bord4fad(0,300)3c&HFFFFFF&1a&HFF&3a&H70&t(0,490,b ord2.53a&H90&)}te Dialogue: 1,0:00:02.09,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx, {an5pos(337,25)be1bord3fad(0,300)k0t(0,490,bord1.5)}te Đương nhiên là nếu chỉ cóthì nó cũng ko phức tạp và kinh đến thế mà đấy là do đã có hiệu ứng cho karaoke của tớ. Nhưng mà chuyện code tay dù chỉ làko cũng là chuyện vô nghĩa và ko khả thi. Quay trở lại với ảnh overview trên, góc trên bên trái chính là đọan movie bạn cầnsub, lí do có nó đơn giản là bạn ko thểkhi mà ko biết nó sẽ thể hiện thế nào và nhiều lí do cơ bản khác. Bên dưới đó chính là toàn bộ sub. Mỗi 1 dòng là 1 dòng(hoặc sau này nói rõ hơn nó có thể là dòng comment, dòng code cho effect .). Góc trên bên phải chính là khung thể hiện 1 dòngmình chọn bên dưới. Chức năng, đương nhiên là để mình hiệu chỉnh dòngđó. […]… thằngcái này chắc là fan LS) Lưu ý: 1 số tag ko họat động khi là soft sub, bạn fảithànhthì nó mới chạy Tag nào như thế trong bàicủatrên cũng có nói chi tiết rồi Cũng chính vì thế mà với karaoke, ta toàn dùng những effect động nên phải chuyển quathì chúng mới chạy Thế nên 1 bài nhạc có karaoke effect thì chắc chắn là(trừ có ai pro chỉeffect… khiviệc nhóm Còn bình thường ko cần cũng được Bước 6 : Text Subbing Brief dif: đây là phần hướng dẫn cách làm sub cho những chữ xuất hiện trong film, ví dụ nhưhiệu, chữ trênChú ý: do phần này liên quan đến thể hiện hình ảnh nên cách tốt nhất là xem clipcủa Aegisub, như thế nó trực quan và dễ hiểu hơn Clip downđây, phần Visual Typesetting Trong các loại hiệu ứng cần làm. .. thường làm, khi đã hiểu thì thứ tựtùy các cậu thôi Trước hết sau khi mở Aegis lên, việc đầu tiên đương nhiên các cậu hãy load file video muốnkaraoke, và lần này các cậu phải load cả file audio của video này Đã cóở bài trước Tóm lại các cậu phải có như hình sau:Và giờ bắt đầu làm sub Tương tự như làm sub film, các cậu hãy timming 1 lượt cho hết bài nhạc Như hình trên tớ đãvài… cái đơn giản như pos move !) 1700 font tổng hợp cho Fansub, đồ họa, Fansub_1700_Fonts_[5ABC3856].zip MU http://www.megaupload.com/?d=0DU25ZAU MF http://www.mediafire.com/?fbj0tzytbmm Phần III:karaoke vớikaraoke Mẹo time karaoke nhanh: đầu tiên chia một lượt theo các dấu cách để xác định thời gian cho mỗi từ, nhấn karaokesẽ tự chia (chưa đúng time lắm), nhấn phím G để xác… đây tớ sẽcái này), loại thứ 2 là moving text (cái đó xem clip, rất đơn giản) Mục đích chính phần này thực ra sẽ là giới thiệu về overide-tag chứ không phải cách làm sub mấy cái text đó Những ai muốnhiệu ứng cho karaokeơn đọc kỹ khúc cuối Step: Sử dụng các bước trên, các cậu sẽ phải timming cho khỏang thời gian cái text xuất hiện (ở đây là text trong cáitớ muốn sub) Điền vào… phần lý thuyết Có lẽlập trìnhđối tượng thì không còn lạ j với thuật ngữ này, nên tớ chỉ xin nói nôm na cho các bạn chưa học hiểu: Override tức là cài đè lên những effect default của dòngđó VD như mặc định độ quay của 1 dòngluôn là 0 cho cả 3 trục Ví dụ tớtrên đã override cái default đó để có được dòngxoay theo cáckhác Hay như 1 dòngtrong phần style nếu chọn 2… và cho text di chuyển với vận tốc trung bình đó Với kiểu move thứ 1, t chính là thời gian dòngvới kiểu move thứ 2, dòngsẽ move tính từ $startt1 tới $startt2 ($start là thời điểm khi dòngbắt đầu xuất hiện, tớ dùng nó là để các cậu wen luôn khikaraoke sẽ dùng nhiều cái này) VD : Dòngđó có start time là 00:02:10.40 end time là 00:02:12.00 Tớ gõ dòng lệnh: {move(320,180,220,180,100,3000)}… thuật, người nào giỏi món này thì sẽ có 1 cáihợp mắt thôi Step: _Đầu tiên các bạn chọn trên menu Subttiles>>Style Manager hoặc có trên cái hàng nút kia có 1 cái nút hình chữ S màu hồng, chính nó đấy, bấm vô sẽ hiện rasau: Giải thích:bên phần Current script chính là những style cho bảnhiện tại, tức là bảnmình đangvới 1 video hiện+phần Storage: đúng theo nghĩa của nó chính… nên để 1, mặc định nó là 0 nhưng ko nên để thế do chạymáy khác thì mọi chuyện nó khác, để 1 default là tốt nhất Phần color: +primary : màu chủ đạo của text+Secondary: cái này khikaraoke, dòng chữ sẽ xuất hiện với màu này và khi lời nhạc qua thì nó sẽ chuyển về màu primary, sẽ nói rõ trong bài karaoke sau +Outline : màu của viền chữ +Shadow: màu của bóng chữ Dòng số ở dưới chính là độ trong…Phần II: Làm sub với Aegisub Bước 1 : Load video Brief def: load video for subbing Chú ý:ko phải là trình xem film nên nó ko hỗ trợ hết các định dạng file video đâu, thế nên không phải lúc nào cũng load thành công Nếu file nào mà nó load không . Hướng dẫn làm sub bằng aegisub hardsub bằng meGUI Phần I: Giới thiệu về Aegisub Trang chủ: http://www .aegisub. net/ (sau khi chạy Aegisub, vào. để mình hiệu chỉnh dòng sub đó. Phần II: Làm sub với Aegisub Bước 1 : Load video Brief def: load video for subbing. Chú ý: Aegisub ko phải là trình xem

Xem thêm:   Cách giảm dung lượng file Word không cần phần mềm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Máy Tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button