Kiến Thức Chung

SKKN ứng dụng phần mềm geogebra trong giảng dạy bộ môn hình học 12

Ngày đăng: 10/07/2020, 20:54

A ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Với mơn học nhà trường nói chung trường THPT nói riêng; Tốn học mơn học tiên phong, nịng cốt việc hình thành phát triển tư cho học sinh Nếu học tốt môn Tốn tạo tiền đề học tốt cho mơn học khác Với mơn Tốn trường THPT mơn khoa học tự nhiên có tính hệ thống lơ gíc, kế thừa phát triển kết giáo dục bậc THCS, đồng thời bước đầu hình thành rèn luyện cho học sinh kĩ suy luận lô gíc, hình thành phát triển lực tự học, trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo tư Vì vậy, yêu cầu đặt giảng dạy mơn Tốn làm để giúp học sinh hứng thú học, dễ hiểu tiếp thu kiến thức cách nhanh nhất, nội dung kiến thức tiết, bài, chương Từ biết vận dụng kiến thức vào sống, vào khoa học kĩ thuật Đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo người phát triển toàn diện, động, sáng tạo… trở thành người cơng dân có ích cho đất nước Ứng dụng CNTT vào giảng dạy góp phần giúp giáo viên đổi phương pháp dạy học đặc biệt sử dụng phần mềm dạy học Hiện có nhiều phần mềm sử dụng giảng dạy tốn học điển hình như: Maple, Geometer’s SketchPad, Cabri 3D, Toolkit Math, Geogebra Tuy nhiên số giáo viên tốn gặp phải nhiều khó khăn việc sử dụng phần mềm cài đặt số phần mềm phải có mã đăng kí sử dụng, phải có quyền hay hỗ trợ mơn đại số hình học Qua trình sử dụng phần mềm để giảng dạy tìm hiểu thêm trang web, tơi nhận thấy điểm bật phần mềm GeoGebra mà đề cập đến phần mềm hoàn toàn miễn phí với mã nguồn mở GeoGebra khơng phần mềm hình học động tương tự nhiều phần mềm khác Cabri 3D hay Sketchpad Triết lý GeoGebra toán học động Theo tác giả phần mềm GeoGebra phần mềm Hình học động, Đại số động Tính tốn động Với định hướng này, phần mềm GeoGebra phần mềm giới hướng tới mục tiêu giáo dục đại: Những giáo viên giảng học sinh phải nghe nhìn thấy Hơn nữa, GeoGebra lần tất đối tượng Hình học, Đại số, Số học đưa ra, xếp chung với thể hình Các đối tượng hình học Điểm, Đoạn, Đường, đường tròn, mặt phẳng, Khối đa diện, Khối tròn xoay Các đối tượng Đại số Vector, Hàm số, Các đối tượng Số học Số, Biểu thức tính tốn Tất đối tượng lưu trữ chung cửa sổ Đại số thể hình Hình học Cũng lần xóa nhịa ranh giới đối tượng Hình học Đại số Mỗi đối tượng GeoGebra có tên (name) toàn hệ thống dùng để phân biệt Khả cho phép “đại số hóa” tất đối tượng hình học phần mềm phát triển vượt bậc GeoGebra so với phần mềm loại khác Phần mềm GeoGebra đưa vào chương trình học mơn Tin học THCS học sinh quen thuộc với phần mềm Bản thân giáo viên dạy mơn tốn bồi dưỡng học sinh giỏi tơi có số kinh nghiệm việc sử dụng phần mềm GeoGebra Với đề tài này, tơi khơng có tham vọng viết tất công dụng phần mềm GeoGebra dạy học mơn tốn Từ thực tế việc làm năm học 2018 – 2019 mạnh dạn đưa ý kiến để đồng nghiệp thảo luận, góp ý, rút kinh ngiệm vận dụng cách có hiệu phương tiện đại vào cơng tác chun mơn nghiệp vụ Đó lí tơi chọn đề tài Ứng dụng phần mềm GeoGebra giảng dạy mơn hình học 12 II PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU + Phạm vi nghiên cứu – Đề tài áp dụng rộng rãi cho giáo viên mơn Hình học 12 nói riêng mơn Tốn THPT nói chung – Phạm vi nghiên cứu đề tài gồm: * Chỉ trình bày số công cụ phần mềm GeoGebra (trên phiên GeoGebra 5.0) * Ứng dụng phần phần mềm GeoGebra dạy học số tiết tốn, tốn quỹ tích mơn hình học 12 + Đối tượng nghiên cứu: Học sinh trường THPT Như Xuân huyện Như Xuân III MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Giúp giáo viên thấy việc ứng dụng phần mềm toán học GeoGebra giảng, tốn hình học, đại số giúp giáo viên tiết kiệm tận dụng thời gian để khai thác dạy sâu hơn, triệt để Và giúp học sinh nghe “nhìn” thấy kiến thức mà giáo viên nói, từ có cách nhìn trực quan hơn, tiếp thu kiến thức nhanh Chỉ cần sử dụng phần mềm tốn học GeoGebra ta vẽ hình, đồ thị hàm số, tính tốn với đa thức, giải phương trình cách xác thay cho hệ thống bảng phụ cồng kềnh đơi triển khai lớp cịn nhiều thời gian Với việc sử dụng phần mềm GeoGebra giảng dạy mơn tốn tơi hi vọng có nhiều giáo viên toán biết đến phần mềm ứng dụng rộng rãi dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn tốn IV TÍNH CẦN THIẾT CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ở nhà trường THPT công nghệ thông tin sử dụng vào hầu hết môn với hỗ trợ phần mềm dạy học : PowerPoint, ViOlet, Paintbrush, , Tuy nhiên, trình ứng dụng CNTT – việc thiết kế giáo án giảng dạy lớp cịn gặp khơng khó khăn như: Việc thiết kế giảng cách công phu dẫn chứng sống động điều khơng phải dễ dàng với nhiều giáo viên Để có giảng đòi hỏi phải nhiều thời gian chuẩn bị chưa phải giáo viên thành thạo vi tính Số tiết thực dạy giáo viên tuần lớn, trang thiết bị thiếu nên giáo viên ngại áp dụng CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ Mặt khác số giáo viên cịn ứng dụng CNTT nên chưa có kinh nghiệm xử lí cho giảng tốt nhất, tốn thời gian mà hiệu cao Vì số khó khăn mà việc sử dụng phần mềm dạy học hạn chế Chính thế, đề tài tơi xin trình bày số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm GeoGebra dạy học mơn tốn Thơng qua phần mềm giáo viên hồn tồn tạo giáo án giảng theo yêu cầu B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN Căn thị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) nhiệm vụ chủ yếu năm học ngành Giáo dục, vào văn hướng dẫn thực nhiệm vụ công nghệ thông tin Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo có chủ trương yêu cầu sở giáo dục sử dụng phần mềm mã nguồn mở ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, nhằm đem lại hiệu dạy học cao Việc ứng dụng phần mềm để vẽ hình học động đem lại trực quan dạy học mơn tốn trung học phổ thơng cần thiết Đa số giáo viên đứng lớp dạy mơn tốn dạy hình vẽ tĩnh bảng đen, hình vẽ tĩnh giấy khổ lớn hình vẽ tĩnh máy tính chiếu lên nên phần hạn chế tiếp thu người học Tuy nhiên, việc xây dựng hình học động trực quan gặp nhiều khó khăn cho nhiều giáo viên có kỹ tin học chưa tốt Với mục tiêu giáo dục đại: Những giáo viên giảng học sinh phải nghe nhìn thấy để đơn giản hóa tiếp thu kiến thức Từ có khả kết hợp suy luận tốn học để làm nhẹ q trình tính tốn, tiếp thu, làm cho học sinh có hứng thú học tốn, có nhiều thời gian để luyện giải tốn thơng qua hình vẽ động học Mỗi giáo viên muốn cho học sinh dễ tiếp thu kiến thức làm điều địi hỏi phải biết sử dụng công nghệ thông tin, xây hình học động II.CƠ SỞ THỰC TIỄN: Đặc điểm tình hình Việc ứng dụng phần mềm dạy học gặp phải khó khăn sau: – Có thể nói khó khăn lớn sử dụng phần mềm giảng dạy lớp trang thiết bị, phương tiện Mặc dù xu CNTT phát triển vũ bão việc trang bị phương tiện giảng dạy máy tính xách tay, máy chiếu đa chức (Multimedia projector) yêu cầu khó khăn với số nhà trường miền núi Cụ thể địa bàn huyện Như Xuân nhiều trường học trang bị phòng máy vi tính, trường có máy chiếu đa chức (Multimedia projector) có trường vùng sâu vùng xa lại khơng có Vì việc sử dụng phần mềm dạy học nhiều hạn chế – Phần lớn giáo viên ngại sử dụng phần mềm cho nhiều thời gian để chuẩn bị giảng Việc thực giảng cách công phu dẫn chứng sống động hình máy tính điều khơng phải dễ dàng với nhiều giáo viên – Ngồi kiến thức chun mơn, để sử dụng phần mềm dạy học, giáo viên cần phải trang bị cho kiến thức tin học, sử dụng thành thạo phần mềm dạy học, biết sử dụng máy chiếu đa chức (Multimedia projector), biết khai thác tài liệu phục vụ giảng dạy từ nhiều nguồn khác sưu tầm Internet, từ sách tham khảo… Công việc địi hỏi giáo viên phải có niềm đam mê thật với công việc, sáng tạo, nhạy bén, tính thẩm mỹ để săn tìm tư liệu từ nhiều nguồn Trong trình độ sử dụng máy vi tính, sử dụng phần mềm tiện ích khai thác thông tin từ mạng Internet đa số giáo viên cịn hạn chế trở ngại không nhỏ đến việc dạy học – Một số giáo viên bước đầu làm quen với việc sử dụng phần mềm nên chưa có nhiều kinh nghiệm Chính khó khăn mà việc sử dụng phần mềm Tốn học dạy học mơn Tốn địa bàn huyện nói chung trường nói riêng cịn hạn chế Với số lượng máy chiếu đa địa bàn huyện ỏi việc đa số giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm để dạy học mục tiêu mà cần phải thời gian đạt Thực trạng: Giảng dạy trường THPT Như Xuân Huyện Như Xuân-Thanh Hóa 20 năm q trình giảng dạy tơi nhận thấy số kết sau: – Việc chuẩn bị giảng cách vẽ hình khơng gian nhanh đẹp xác để mô cho học sinh dễ tưởng tượng vất vả giáo viên – Việc vận dụng phương pháp dạy học năm vừa qua đem lại kết cao, song nhìn chung chất lượng học sinh chưa thật tốt, học sinh nhanh nhớ nhanh qn, em chưa có đầu tư, tìm tịi tri thức mới, chưa thực “hiểu” “cảm” nội dung học – Rất nhiều học sinh chưa tiếp cận với cách học tập hứng thú Có thể nói thiệt thòi em – Trong số tiết dạy mơn Tốn có sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình, tạo chuyển động số đối tượng, hình khơng gian, đặc biệt tốn tìm quỹ tích, học sinh tỏ hứng thú, hiểu – Khảo sát hiệu từ phía học sinh cho thấy, sử dụng phương pháp dạy học truyền thống với phấn trắng bảng đen hiệu mang lại dù có cao song khơng đồng lớp, hứng thú học tập học sinh chưa cao Đây kết thu từ học sinh lớp 12A3 trường THPT Như Xuân năm học 2018-2019 sau học xong “§1 Khối đa diện” Hình học 12 (Không dùng phần mềm GeoGebra) Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu – SL 12A3 36 % SL % SL % 10,3 15 38,5 13 33,3 SL % 17,9 Rõ ràng phủ nhận thành công phương pháp dạy học truyền thống song kết khảo sát chưa thực đồng Trong số tiết dạy tốn, tơi sử dụng số phần mềm Toán học quen thuộc Sketchpad, YenKa, Cabri 3D, Toolkit Math Thực tế, Sketchpad thầy cô “cài đặt” xong chương trình u cầu đăng kí giấy phép sử dụng hay mua quyền, để vẽ hình khơng gian Sketchpad địi hỏi thầy phải có q trình mày mị nghiên cứu, vẽ kí hiệu góc, kí hiệu đoạn thẳng thầy phải tải cơng cụ Custom Tool Hay Cabri, Yenka cho phép vẽ tạo hình khơng gian cịn phần đại số cần phải có phần mềm khác Trong q trình soạn giảng để rút ngắn thời gian việc kết hợp phần mềm tiện ích có lợi Song cần phải cài đặt nhiều việc sử dụng riêng phần mềm không thuận tiện Phần mềm GeoGebra dễ sử dụng phù hợp với nhiều giáo viên kể với giáo viên có trình độ tin học chưa cao Việc sử dụng phương tiện đại cách hợp lý, khoa học rút ngắn khoảng cách lý thuyết với thực hành làm cho trình nhận thức học sinh cụ thể Các em lĩnh hội tri thức cách đầy đủ xác đồng thời củng cố, mở rộng, khắc sâu nâng cao kiến thức cho em Đề xuất giải pháp  Tham mưu Tổ chuyên môn Ban giám hiệu, đề nghị cấp quản lí giáo dục tạo điều kiện trang bị thiết bị cần thiết máy tính, máy chiếu đa (Multimedia projector)  Tham mưu với cấp tổ chức số buổi học tập cách sử dụng phần mềm mã nguồn mở dạy học mơn tốn THPT  Tìm hiểu nghiên cứu thêm kỹ nâng cao việc sử dụng phần mềm toán học để phục vụ dạy học mơn Tốn  Tham gia buổi thao giảng để thu nhận góp ý chân thành từ đồng nghiệp, từ nâng cao chất lượng giảng dạy theo phương pháp  Thăm dò đánh giá chất lượng học sinh sau học để nắm bắt thực chất chất lượng em  Tham gia buổi tập huấn Sở GD ứng dụng CNTT giảng dạy Tôi nghĩ rằng, với khả sư phạm vốn có, lịng u nghề ham học hỏi cộng thêm bồi dưỡng kiến thức tin học, giáo viên Tốn hồn tồn sử dụng phần mềm tốn học giảng dạy góp phần đổi phương pháp dạy – học III ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA TRONG DẠY HỌC BỘ MƠN HÌNH HỌC 12 Trước hết ta tìm hiểu: GeoGebra gì? Tác giả phần mềm Markus Hohenwarter, quốc tịch Áo, giảng viên Toán – Tin học thuộc trường đại học University of Salzburg, Cộng Hòa Áo Dự án phần mềm GeoGebrea khởi tạo năm 2001 trải qua nhiều năm liên tục phát triển Phần mềm GeoGebra đoạt nhiều giải thưởng nước chủ nhà Áo Liên minh châu Âu phần mềm giáo dục tốt nhiều năm liền Những quan tâm liên hệ trực tiếp với tác giả đồng thời giám đốc dự án phần mềm địa chỉ: [email protected] Website phần mềm: http://www.geogebra.at thầy vào trang web http://www.vnschool.net để tải hướng dẫn sử dụng phần mềm Trước tìm hiểu ứng dụng phần mềm GeoGebra ta nên hiểu GeoGebra gì? GeoGebra phần mềm tốn học kết hợp hình học, đại số vi tích phân GeoGebra hệ thống hình học động Ta dựng hình theo điểm, vectơ, đoạn thẳng, đường thẳng, đường trịn, hình khơng gian, đường conic, đồ thị hàm số, thay đổi chúng Hơn nữa, phương trình tọa độ nhập vào trực tiếp thơng qua cửa sổ dịng lệnh Do đó, GeoGebra làm việc với nhiều loại biến số số, vectơ, điểm, tìm đạo hàm, tích phân hàm số, cung cấp lệnh nghiệm cực trị,… Các công cụ bản: Trước tìm hiểu cơng cụ phần mềm tơi xin trình bày bước cài đặt phần mềm: Khi tải phần mềm GeoGebra cài đặt dễ dàng phần mềm khác Tuy nhiên điểm khác biệt phần mềm này, “nhược điểm” nhất, GeoGebra viết Java Để chạy phần mềm này, máy tính cần phải có máy ảo Java với phiên 1.4.2 trở lên Các thầy tải máy ảo Java từ Website http://www.java.com tải trực tiếp cài đặt GeoGebra có sẵn máy ảo java Website phần mềm http://www.geogebra.at Sau cài đặt thầy cô đổi sang giao diện tiếng việt để dễ sử dụng: Sau giới thiệu số cơng cụ GeoGebra: Màn hình làm việc GeoGebra: Để làm quen vẽ hình học động ý, thầy cô phải làm quen với cơng cụ vẽ phần mềm Tồn công cụ vẽ thể công cụ phần mềm Thanh cơng cụ hàng, vị trí lại chứa nhiều cơng cụ khác phía Muốn chọn cơng cụ phía cần nháy chuột lên nút nhỏ góc phải biểu tượng Trong cơng cụ có có cơng cụ đặc biệt gọi di chuyển(Move) Công cụ không dung để vẽ mà để di chuyển, dịch chuyển hình Chính việc dịch chuyển mà ta gọi hình học động Tại thời điểm bấm ESC để quay chế độ dịch chuyển(Move) Các thầy sử dụng phần mềm để vẽ hình minh họa cho soạn(giáo án), hay giảng Power Point, eleaning, dự đốn quỹ tích giải tốn quỹ tích, tính toán với biểu thức, đa thức, vẽ đồ thị hàm số, giải phương trình… Ứng dụng phần phần mềm GeoGebra dạy học số tiết học mơn hình học 12 3.1 Sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình khơng gian hình học 12 Để tiết kiệm thời gian vẽ hình lớp thầy thường vẽ hình máy tính chiếu lên, số thầy thường dùng cơng cụ có sẵn Word hay số phần mềm Sketchpad… Tuy nhiên sử dụng phần mềm có hạn chế cách nhìn khơng gian Vấn đề giải nhẹ nhàng với GeoGebra Ví dụ 1: Khi dạy Bài 2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU Chương I Hình học lớp 12 Chúng ta tiết kiệm thời gian vẽ hình phần mềm word, Power point mà nên sử dụng phần mềm GeoGebra cách nhanh chóng thuận lợi để vẽ hình mười hai mặt hướng dẫn sau Trên vùng làm việc 3D vào phần hiển thị click vào khung nhập lệnh hình sau – Có thể ẩn hệ trục tọa độ tạo lưới mặt Oxy cách bấm chuột phải vào vùng làm việc bấm chọn hệ trục tọa độ, miền phẳng lưới – Sử dụng công cụ Điểm để tạo điểm mặt phẳng 10 – Viết câu lệnh khung nhập lệnh KhốiHaiMươiMặt(A, B ) ta k ết Ta dùng bấm giữ chuột để xoay hình, cho kích thước cạnh thay đổi lớn bé tùy ý cách dễ dàng, tương tự ta vẽ hình mười hai mặt, hình tám mặt, lập phương, tứ diện 11 Chúng ta thay đổi màu sắc, nét thanh, nét đậm, tên điểm đỉnh, cách dễ dàng Ta đổi tên điểm cách nháy phải chuột vào điểm cần đổi chọn đổi tên ẩn/hiện đối tượng cách nháy phải chuột chọn hiển thị đối tượng Ẩn/hiện tên đối tượng cách nháy phải chuột vào tên cần ẩn chọn hiển thị tên 12 Để copy hình sang Word Power Point nhanh chóng ta chọn vùng cần copy cách nhấn giữ nút phải chuột kéo thả chuột đề xuất vùng hình chữ nhật màu xanh bao quanh hình cần copy sau vào bảng chọn Chỉnh sửa chọn lệnh chép nhấn giữ tổ hợp phím Ctri + Shift + C để chép hình Đề dán ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + V Như với phần mềm GeoGebra việc vẽ hình cách xác để chuẩn bị cho kế hoạch giảng khơng cịn vấn đề khó khăn Khi dạy Khái niệm khối đa diện để phân chia lắp ghép khối đa diện Các bước vẽ hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ GeoGebra : Để làm việc với cửa sổ 3D phần mềm trước hết ta vào bảng chọn Hiển thị chọn hiển thị dạng 3D Nếu muốn làm việc với cửa sổ 3D ta tắt cửa sổ 2D cách nhấn nút X vùng làm việc, không cần đến trục tọa độ 3D ta ẩn cách nháy phải chuột chọn hệ trục tọa độ Bước 1: Vẽ hình chữ nhật mặt phẳng chuẩn (MPC) – Dùng công cụ Vẽ đoạn thẳng AB MPC – Vẽ mặt phẳng qua A vng góc với AB Dùng công cụ chuột chọn điểm A, nháy chuột vào đoạn AB – Xác định giao mặt phẳng vừa tạo với MPC Dùng công cụ chọn hai mặt phẳng ta đường thẳng – Dùng công cụ nháy nháy Lấy điểm C nằm đường thẳng vừa xác định – Dùng công cụ chọn điểm C, nháy chọn mặt phẳng đứng(mặt phẳng cng góc với AB) ta đường thẳng qua C vng góc mặt phẳng đứng //AB 13 – Dùng công cụ nháy chọn điểm B, nháy chuột chọn đường thẳng qua A, C ta đường thẳng Dùng công cụ xác định giao điểm hai đường thẳng ta điểm D – Ẩn tất đối tượng để lại điểm A, B, C, D – Dùng công cụ đa giác để vẽ hình chữ nhật ABCD Bước 2: Vẽ hình hộp chữ nhật dựa hình chữ nhật tạo bước Sử dụng công cụ trải hình lăng trụ – Chọn cơng cụ – Đưa chuột vào bên hình ABCD kéo thả chuột theo hướng đứng ta hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH Ta đối tên thành hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ cách nháy phải chuột vào điểm cần đổi tên đổi tên điểm E,F,G,H thành A’, B’, C’, D’ – Để xoay hình khơng gian theo ý muốn ta nhấn giữ nút trái nút phải chuột di chuyển chuột theo ý muốn + Ở mục 1: Sau quan sát, học sinh dễ dàng nhận thấy đỉnh, cạnh hình hộp chữ nhật Khi minh họa mặt ABCD phần mặt phẳng dùng công cụ chọn điểm A, B, C để vẽ mặt phẳng có chứa mặt ABCD để học sinh hình dung mặt ABCD hình hộp chữ nhật phần mặt phẳng Sau học xong bài, cho học sinh quan sát Hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 quay hình phần mềm , làm tập sgk để củng cố kiến thức Rõ ràng quan sát hình vẽ tĩnh SGK hs khó hình dung quan sát hình hộp quay phần mềm GeoGebra học sinh dễ dàng phát K BB CD điểm K CD BB1 nằm hai mặt phẳng khác Trong § Sử dụng hình hộp chữ nhật vẽ dung công cụ vẽ mặt phẳng, vẽ mặt phẳng chứa đoạn thẳng AA’, BB’ cho học sinh quan sát, sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm khái niệm hai đường thẳng song song khơng gian 14 hình lăng trụ đứng, diện tích xung quanh thể tích hình lăng trụ đứng Tơi sử dụng phịng tin học để dạy học,(do học sinh làm quen với phần mềm biết cách vẽ hình khơng gian với GeoGebra mơn tin học 8) chia nhóm học sinh theo số lượng máy tính phịng Học sinh thảo luận nhóm tự vẽ hình, quan sát tìm đặc điểm hình lăng trụ đứng hướng dẫn giáo viên Các bước vẽ hình lăng trụ đứng: – Ta dùng công cụ đa giác vẽ đa giác mặt phẳng chuẩn – Sử dụng cơng cụ trải hình lăng trụ – Chọn cơng cụ – Đưa chuột vào bên đa giác kéo thả chuột theo hướng đứng ta hình lăng trụ đứng Có thể thay đổi kích thước hình lăng trụ đứng cách chọn công cụ di chuyển, di chuyển đỉnh hình lăng trụ + Khi dẫn dắt học sinh tìm cơng thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng, hình nón ta dùng công cụ để học sinh thấy cách gấp hình, qua hướng dẫn học sinh tìm cơng thức tính diện tích xung quanh hình 15 Rõ ràng với GeoGebra giáo viên nói học sinh nghe “nhìn” thấy C KẾT LUẬN Tôi viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích chia sẻ với đồng nghiệp em học sinh kinh nghiệm mà thân tích lũy trình giảng dạy Các chuyên đề trình bày sáng kiến kinh nghiệm mong muốn khai thác việc ứng dụng công nghệ thông tin cách thật hiệu công việc giảng dạy học tập mơn tốn Hy vọng qua sáng kiến kinh nghiệm quý thầy cô tiếp tục nghiên cứu để sử dụng phần mềm GeoGebra thật hiệu giảng dạy mơn tốn Như việc học tốn học sinh trở nên nhẹ nhàng hơn, hứng thú thổi vào niềm say mê u thích mơn Tốn I KẾT QUẢ Giờ dạy có sử dụng phần mềm GeoGebra thực thu hút ý phát huy tính tích cực, khơi dậy sáng tạo góp phần phát triển tư em học sinh tiết dạy 16 Kết qủa đối chứng trước sau sử dụng phần mềm GeoGebra Kết Trước Sau Thái độ Sự tập trung ý vào Sự tập trung ý vào học Hành vi học chưa cao Một số học sinh yếu chưa nâng cao rõ rệt Đa số học sinh hăng hái nhiệt chủ động tham gia xây dựng bài, dựa vào số học sinh khá, giỏi – Tỉ lệ tiếp thu kiến thức tình tham gia góp ý xây dựng Học sinh yếu mạnh dạn tham gia ý kiến bạn khác -Tỉ lệ tiếp thu kiến thức ngay lớp đạt 30% – Thực hành vận dụng kiến lớp đạt 40%– 55 % – Thực hành vận dụng kiến thức vào tập đạt 30 % thức vào tập đạt 50% – 60% Nhận thức II PHẠM VI ÁP DỤNG: Như nói đề tài không tham vọng viết nhiều công dụng phần mềm cụ thể dạy mơn hình học 12 nói riêng mơn Tốn nói chung Qua thực tế giảng dạy trường THPT Như Xuân sử dụng phần mềm GeoGebra dạy học mơn Tốn Với phần mềm không sử dụng dạy học mơn hình học 12 mà cịn sử dụng dạy học hình học, đại số, số học THCS THPT III KIẾN NGHỊ: Ứng dụng CNTT vào giảng dạy biện pháp nhằm tích cực hoá hoạt động học tập học sinh, làm em chủ động tiếp thu kiến thức, sơi học tập đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Muốn đạt điều đó, giáo viên cần phải có lịng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp, để sử dụng phần mềm dạy học có hiệu địi hỏi phải có đầu tư thời gian, cơng sức tìm hiểu, sưu tầm tư liệu Song, tơi thiết nghĩ với lịng tâm huyết, yêu trẻ, yêu nghề giáo viên cộng với hỗ trợ cấp, ngành việc ứng dụng phần mềm giảng dạy trở thành việc làm quen thuộc giảng dạy mơn Tốn học nói riêng mơn học nhà trường nói chung Trên vài kinh nghiệm nhỏ sử dụng phần mềm Geogebra dạy học mơn hình học 12 Tơi mong nhận xét, đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo đồng nghiệp để sáng kiến ngày hồn thiện 17 Tơi xin chân thành cảm ơn! D TÀI LIỆU THAM KHẢO – Hướng dẫn sử dụng phần mềm GeoGebra tác giả Bùi Việt Hà – Sách giáo khoa Hình học 12 – Sách tập Hình học 12 – Tư liệu phần mềm mạng Internet 18 MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1 II PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU III MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM IV TÍNH CẦN THIẾT CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM B NỘI DUNG II.CƠ SỞ THỰC TIỄN: 4 Đặc điểm tình hình Thực trạng: Đề xuất giải pháp I CƠ SỞ LÝ LUẬN: III ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA TRONG DẠY HỌC BỘ MƠN HÌNH HỌC 12 GeoGebra gì? Các cơng cụ bản: Ứng dụng phần phần mềm GeoGebra dạy học số tiết học môn hình học 12 3.1 Sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình khơng gian hình học 12 C KẾT LUẬN 9 27 I KẾT QUẢ 27 II PHẠM VI ÁP DỤNG: III KIẾN NGHỊ: 27 28 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 … trình… Ứng dụng phần phần mềm GeoGebra dạy học số tiết học mơn hình học 12 3.1 Sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình khơng gian hình học 12 Để tiết kiệm thời gian vẽ hình lớp thầy thường vẽ hình. .. tình hình Thực trạng: Đề xuất giải pháp I CƠ SỞ LÝ LUẬN: III ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA TRONG DẠY HỌC BỘ MƠN HÌNH HỌC 12 GeoGebra gì? Các cơng cụ bản: Ứng dụng phần phần mềm GeoGebra dạy học số… mềm GeoGebra dạy học mơn Tốn Với phần mềm khơng sử dụng dạy học mơn hình học 12 mà cịn sử dụng dạy học hình học, đại số, số học THCS THPT III KIẾN NGHỊ: Ứng dụng CNTT vào giảng dạy biện pháp

Xem thêm:   đóng băng usb, chặn virus, bảo vệ dữ liệu an toàn với ntfs drive protection

Xem thêm :  Bà đẻ có ăn được thịt vịt không [ giải đáp ]

– Xem thêm –

Xem thêm: SKKN ứng dụng phần mềm geogebra trong giảng dạy bộ môn hình học 12 , SKKN ứng dụng phần mềm geogebra trong giảng dạy bộ môn hình học 12

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật IT

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button