Kiến Thức Chung

[Sách Giải] ✅ Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 4 trang 29: Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Trả lời:

   + Lao động trẻ em dễ dàng bóc lột, chỉ cần trả lương thấp, đem lại nhiều lợi nhuận.

   + Chưa có ý thức và khả năng chống lại chủ.

   + Dùng lao động trẻ em sẽ dễ dàng di chuyển trong các hầm mỏ thấp và hẹp.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 4 trang 29: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?

Trả lời:

   Công nhân lại đập phá máy móc vì:

   – Máy móc không giảm nhẹ lao động của công nhân, mà bọn giới chủ còn tăng cường bóc lột nhân dân.

   – Họ cho rằng chính máy móc là nguồn gốc, thủ phạm gây nên sự nghèo đói. Vì vậy, họ trút căm thù vào máy móc.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 4 trang 30: Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840.

Trả lời:

   – Năm 1831, công nhân dệt ở Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm, đòi thiết lập chế độ cộng hòa nhưng bị đàn áp.

   – Năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-Iê-din (Đức) khởi nghĩa.

   – Từ 1836-1847, Phong trào Hiến chương ở Anh thu hút đông đảo công nhân tham gia.

Xem thêm:   Tiết 6 | Ôn tập cuối học kì 2 | Tuần 35 | Vở vài tập tiếng việt 4 trang 116, 117

Xem thêm :  Top 10 cuốn tiểu thuyết việt nam hay nhất mà bạn nên đọc 2021

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 4 trang 30: Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX.

Trả lời:

   – Các cuộc đấu tranh của công nhân ờ Pháp, Đức, Anh cuối cùng đều bị thất bại.

   – Ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 4 trang 31: Nêu những điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen.

Trả lời:

   – Nhận thức rõ bản chất bóc lột của giai cấp tư sản và nỗi thống khổ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động.

   – Cùng có tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng một xã hội bình đẳng.

   – Nhận thức đước sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp vô sản và loài người khỏi ách áp bức bóc lột.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 4 trang 33: “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó.

Trả lời:

   – Hoàn cảnh ra đời:

      + Tổ chức “Đồng minh những người cộng sản” ra đời trên cơ sở cải tổ tổ chức “Đồng minh những người chính nghĩa”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế.

Xem thêm:   Dàn ý: Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị

Xem thêm :  Tuyển tập Thơ về thuốc lào hay và hài hước

      + Mắc và Ăng-ghen được ủy nhiệm soạn thảo cương lĩnh của Đồng minh.

      + Tháng 2 – 1848, cương lĩnh được công bố ở Luân Đôn dưới hình thức một bản tuyên ngôn – Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

   – Nội dung:

      + Nêu mục đích, nguyện vọng của những người Cộng sản.

      + Nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

      + Nhấn mạnh vai trò của giai cấp công nhân trong việc lật đổ chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 4 trang 33: Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Trả lời:

   – Giai cấp công nhân đã trưởng thành trong đấu tranh.

      + nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình.

      + Có tinh thần đoàn kết quốc tế trong phong trào công nhân.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 4 trang 34: Nêu vai trò của C.Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất.

Trả lời:

   – C.Mác đã chuẩn bị về mặt lý luận cho sự thành lập Quốc tế thứ nhất.

   – Lãnh đạo Hội nghị thành lập Quốc tế thứ nhất.

   – Soạn thảo Tuyên ngôn thành lập và Chương trình lâm thời.

   – Tham gia điều hành công việc của Quốc tế thứ nhất và soạn thảo văn kiện, giáo dục các thành viên của Quốc tế thứ nhất.

Xem thêm:   Top 99+ bài thơ buồn cô đơn một mình mong ngóng mỏi mòn

Xem thêm :  Vietnamese Unicode Fonts

   => C.Mác được xem là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”.

Bài 1 trang 34 Lịch Sử 8: Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C.Mác và Ph.Ăng-ghen.

Trả lời:

   – Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức), nổi tiếng thông minh học giỏi. Năm 23 tuổi, Mác đỗ Tiến sĩ Triết học. Năm 1843, bị trục xuất khỏi Đức do có khuynh hướng cách mạng, ông sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và hoạt động trong phong trào cách mạng ở Pháp.

   – Ăng-ghen sinh năm 1820 trong gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bác-men (Đức). Ông sớm nhận ra bản chất bóc lột, thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản.

   – Mác và Ăng-ghen đều nhận thấy sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lật đổ sự thống trị của tư sản, giải phóng mọi áp bức bất công.

   – Năm 1844, Ăng-ghen gặp Mác, bắt dầu tình bạn lâu dài, bền chặt và cảm động giữa hai nhà lí luận cách mạng lỗi lạc.

Bài 2 trang 34 Lịch Sử 8: Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế.

Trả lời:

   – Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác.

   – Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button