Kiến Thức Chung

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG

Ngày đăng: 25/04/2013, 11:44

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG NGÔN NGỮ UML Đề tài: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG Giáo viên hướng dẫn: TS. Hoàng Hữu Hạnh Học viên thực hiện: Nhóm 8 Hoàng Minh Lê Viết Chinh Nguyễn Mạnh Cường Lương Việt Tiến Trần Khánh Hưng Lớp: Khoa học máy tính, Khóa năm: 2009-2011 MỤC LỤC I.1. Định nghĩa bài toán 1 I.2. Các nhóm chức năng của hệ thống 1 I.3. Xác định các tác nhân 1 II. XÁC ĐỊNH CÁC USE CASE, CÁC GÓI UC VÀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ UC CHI TIẾT 2 II.1. Xác định các Use case 2 II.2. Biểu đồ do UC tổng quát 3 II.3. Xác định các gói UC, biểu đồ UC chi tiết 3 III. ĐẶC TẢ CÁC USE CASE 6 III.1. Hệ thống đăng ký, đăng nhập 6 III.2. Hệ thống xem thông tin .7 III.3. Hệ thống quản lý thông tin 8 III.4. Hệ thống mua hàng 10 III.5. Hệ thống tiếp nhận và xử lý đơn hàng 13 III.6. Hệ thống bảo hành sản phẩm 14 IV. XÁC ĐỊNH CÁC LỚP THỰC THỂ VÀ CÁC LỚP BIÊN .17 V. BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC USE CASE .18 V.1. UC Đăng ký 18 V.2. UC Đăng nhập 18 V.3. UC Sửa thông tin cá nhân .19 V.4. UC Quản lý danh sách thành viên 19 V.5. UC Quản lý danh mục sản phẩm 19 V.6. UC Mua hàng, tiếp nhận và xử lý đơn hàng .20 V.7. UC Bảo hành sản phẩm 20 VI. MÔ HÌNH HÓA TƯƠNG TÁC TRONG CÁC USE CASE: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ VÀ BIỂU ĐỒ GIAO TIẾP .21 VI.1. Use case Đăng ký thành viên 21 VI.2. Use case Đăng nhập 22 VI.3. Use case Sửa thông tin cá nhân .23 VI.4. Use case Quản lý danh sách thành viên 23 VI.5. Use case Quản lý danh mục sản phẩm 24 VI.6. Use case Mua hàng, tiếp nhận và xử lý đơn hàng .24 VI.7. Use case Bảo hành sản phẩm 25 Phân tích thiết kế “Hệ thống bán hàng qua mạng” I. ĐỊNH NGHĨA BÀI TỐN I.1. Định nghĩa bài tốn Hệ thống mua bán và bảo hành thiết bị máy tính là một Website cung cấp cho người sử dụng, nhà quản lý những chức năng cần thiết để tiến hành giao dịch, quản lý sự hoạt động cũng như theo dõi tình hình phát triển cửa hàng của mình. Đối với khách hàng, hệ thống cho phép xem thơng tin về sản phẩm của cửa hàng. Sau khi đăng ký làm thành viên, khách hàng có thể chọn sản phẩm trên website đưa vào giỏ hàng và tiến hành giao dịch mua bán. Sau khi chọn hàng xong khách hàng chuyển qua việc thanh tốn bằng một trong các hình thức thanh tốn, đồng thời chọn địa điểm và xác định thời gian giao hàng. Sau khi đã thực hiện xong, khách hàng nhấn xác nhận để hồn tất giao dịch. Đối với các nhân viên, là người sẽ tiếp nhận đơn hàng do người quản lý chuyển đến, thực hiện việc giao hàng và xác nhận việc giao hàng đã hồn tất. Khi khách hàng có u cầu về bảo hành thiết bị đã mua ở cửa hàng, bộ phận bảo hành sẽ tiến hành kiểm tra, sửa chữa và gửi lại cho khách kèm theo một hố đơn thanh tốn bảo hành (nếu thiết bị đã q thời gian bảo hành). Các thơng tin về việc bảo hành thiết bị sẽ được lưu lại trong sổ bảo hành. I.2. Các nhóm chức năng của hệ thống Chức năng của hệ thống có thể chia làm các nhóm chức năng chính như sau: 1. Nhóm chức năng đăng ký, đăng nhập thành viên 2. Nhóm chức năng xem thơng tin, bao gồm xem thơng tin giỏ hàng, xem thơng tin đơn hàng, xem thơng tin sản phẩm, xem thơng tin cá nhân 3. Nhóm chức năng quản lý thơng tin, bao gồm quản lý thơng tin cá nhân, quản lý danh sách thành viên, quản lý danh mục sản phẩm 4. Nhóm chức năng mua hàng, tiếp nhận và xử lý đơn hàng 5. Nhóm chức năng bảo hành sản phẩm I.3. Xác định các tác nhân Dựa vào mơ tả bài tốn, ta có thể xác định được các tác nhân chính của hệ thống như sau: KHÁCH HÀNG: là người giao dịch với hệ thống thơng qua các đơn đặt hàng, khách hàng có thể chọn các loại sản phẩm, chọn địa điểm và thời gian giao hàng. Khách hàng có thể đăng ký làm thành viên của hệ thống. NGƯỜI QUẢN LÝ: là người điều hành, quản lý và theo dõi mọi hoạt động của hệ thống. NHÂN VIÊN: là người tiếp nhận và xử lý các đơn hàng, các u cầu bảo hành do người quản lý giao. THÀNH VIÊN: bao gồm người quản lý, nhân viên và những khách hàng đã đăng ký. Sau khi đăng nhập để trở thành thành viên, ngồi những chức năng chung của người sử dụng, còn có thêm một số chức năng khác phục vụ cho cơng việc cụ thể của từng đối tượng. Theo tính chất của các Actor, ta có thể tổng qt hố chúng như sau Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 1 Phân tích thiết kế “Hệ thống bán hàng qua mạng” uc Tong quat Thanh vien Khach hang Khach hang thanh v ien Nguoi quan ly Nhan v ien Hình 1: Mối quan hệ giữa các tác nhân II. XÁC ĐỊNH CÁC USE CASE, CÁC GÓI UC VÀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ UC CHI TIẾT II.1. Xác định các Use case – Tác nhân Khách hàng có các UC sau: o Đăng ký làm thành viên o Xem thông tin sản phẩm o Xem thông tin giỏ hàng o Chọn sản phẩm cần mua o Thêm, bớt sản phẩm trong giỏ hàng o Thực hiện việc mua hàng o Thanh toán o Yêu cầu bảo hành o Nhận lại thiết bị sau khi bảo hành – Tác nhân Người quản lý có các UC sau: o Tiếp nhận đơn hàng, nhận yêu cầu bảo hành o Giao cho nhân viên thực hiện o Quản lý danh sách thành viên o Quản lý danh mục sản phẩm – Tác nhân Nhân viên có các UC sau: o Thực hiện việc giao hàng o Thực hiện việc bảo hành sản phẩm Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 2 Phân tích thiết kế “Hệ thống bán hàng qua mạng” o Báo cáo kết quả Ngoài ra, các thành viên của hệ thống bao gồm người quản lý, nhân viên và các khách hàng đã đăng ký làm thành viên còn có các UC sau: o Đăng nhập o Xem thông tin cá nhân o Sửa đổi thông tin cá nhân II.2. Biểu đồ do UC tổng quát II.3. Xác định các gói UC, biểu đồ UC chi tiết Từ việc phân tích các UC của từng tác nhân, ta xây dựng thành các gói UC như sau: Hình 2: Gói các Use Case. Từ các gói UC trên, ta xây dựng biểu đồ chi tiết cho từng gói UC: II.2.1. Gói UC Đăng ký, đăng nhập uc Dang ky, dang nhap Dang nhap Dang ky thanh v ien Khach hang Khach hang thanh vien Nhap thong tin ca nhan «include» Hình 3: Biểu đồ UC của gói UC Đăng ký, đăng nhập. Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 3 Mua hàng Quản lý DS thành viên Quản lý danh mục sản phẩm Tiếp nhận và xử lý đơn hàng Đăng ký, đăng nhập Quản lý thông tin cá nhân Bảo hành sản phẩm Phân tích thiết kế “Hệ thống bán hàng qua mạng” II.2.2. Gói UC Quản lý thông tin cá nhân uc QL thong tin ca nhan Xem thong tin ca nhan Sua thong tin ca nhan Dang nhap Nhap thong tin ca nhan Thanh v ien «include» «include» «include» Hình 4: Biểu đồ UC của gói UC Quản lý thông tin cá nhân II.2.3. Gói UC Quản lý danh sách thành viên uc QL thanh v ien Them thanh v ien Loai bot thanh v ien Thay doi thong tin thanh vien Xem thong tin ca nhan Nguoi quan ly «include» «include» «include» Hình 5: Biểu đồ UC của gói Quản lý danh sách thành viên II.2.4. Gói UC Quản lý danh mục sản phẩm uc QL danh muc san pham Them san pham Xoa san pham Thay doi thong tin san pham Xem thong tin san pham Nguoi quan ly «includ e» «includ e» «includ e» Hình 6: Biểu đồ UC của gói Quản lý danh mục sản phẩm Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 4 Phân tích thiết kế “Hệ thống bán hàng qua mạng” II.2.5. Gói UC Mua hàng uc Mua hang Chon san pham can mua Xem thong tin san pham Them v ao gio hang Loai khoi gio hang Thanh toan Chon hinh thuc thanh toan Huy v iec mua hang Xem thong tin gio hang Khach hang «incl ude» «incl ude» «extend» «include» «incl ude» Hình 7: Biểu đồ UC của gói Mua hàng II.2.6. Gói UC Xử lý đơn hàng uc Tiep nhan, xu ly don hang Tiep nhan don hang Giao cho NV thuc hien Thuc hien giao hang Bao cao ket qua Xem thong tin don hang Nguoi quan ly Nhan v ien «i nclude»«i nclude» Hình 8: Biểu đồ UC của gói tiếp nhận và xử lý đơn hàng II.2.7. Gói UC Bảo hành sản phẩm uc Bao hanh Yeu cau bao hanh Nhan lai thiet bi Nhan yeu cau bao hanh Giao cho NV thuc hien Thuc hien bao hanh Bao cao ket qua Thanh toan chi phi bao hanh Khach hang Nguoi quan ly Nhan v ien «extend» Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 5 Phân tích thiết kế “Hệ thống bán hàng qua mạng” Hình 9: Biểu đồ UC của gói Bảo hành sản phẩm III. ĐẶC TẢ CÁC USE CASE Ta tiến hành đặc tả các UC theo từng hệ thống con (từng nhóm chức năng) như sau: III.1. Hệ thống đăng ký, đăng nhập III.1.1. Đặc tả UC đăng ký thành viên  Tác nhân: khách xem  Mô tả: cho phép khách xem đăng ký làm thành viên của hệ thống.  Tiền điều kiện:  Luồng sự kiện chính: 1. Khách xem chọn mục đăng kí thành viên 2. Form đăng kí thành viên hiển thị 3. Khách xem nhập thông tin cá nhân cần thiết vào form đăng kí 4. Nhấn nút Đăng ký 5. Hệ thống thông báo kết quả quá trình nhập thông tin cá nhân. Nếu thông tin nhập không chính xác thì thực hiện luồng nhánh A1. Nếu nhập chính xác thì thực hiện bước 6 6. Hệ thống cập nhật thông tin của khách xem vào danh sách thành viên 7. UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh: Luồng nhánh A1: Quá trình nhập thông tin không chính xác 1. Hệ thống thông báo thông tin nhập không chính xác 2. Hệ thống yêu cầu khách xem nhập thông tin lại 3. Nếu khách xem đồng ý thì quay về bước 2 của luồng sự kiện chính, nếu không đồng ý thì UC kết thúc.  Hậu điều kiện: Khách hàng trở thành thành viên của hệ thống III.1.2. Đặc tả UC đăng nhập  Tác nhân: thành viên  Mô tả: UC cho phép thành viên đăng nhập vào hệ thống.  Tiền điều kiện: Thành viên chưa đăng nhập vào hệ thống  Luồng sự kiện chính: 1. Thành viên chọn chức năng đăng nhập 2. Form dang nhap hien thi 3. Nhập tên, mật khẩu vào form đăng nhập 4. Hệ thống kiểm tra tên, mật khẩu của thành viên Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 6 Phân tích thiết kế “Hệ thống bán hàng qua mạng” 5. Nếu việc đăng nhập thành công thi Nếu thành viên nhập sai tên, mật khẩu thì chuyển sang luồng nhánh A1 6. UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh: Luồng nhánh A1: Thành viên đăng nhập không thành công 1. Hệ thống thông báo quá trình đăng nhập không thành công 2. Chon: dang ky hay nhap lai. Neu chon dang ky thi A2 3. Hệ thống yêu cầu thành viên nhập lại tên và mật khẩu 4. Nếu khách xem đồng ý thì quay về bước 2 của luồng sự kiện chính, nếu không đồng ý thì UC kết thúc.  Hậu điều kiện: Thành viên đã đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng mà hệ thống cung cấp III.2. Hệ thống xem thông tin III.2.1. Đặc tả UC xem thông tin giỏ hàng  Tác nhân: khách hàng  Mô tả: cho phép khách hàng xem thông tin về giỏ hàng của mình.  Tiền điều kiện:  Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng chọn chức năng xem giỏ hàng 2. Form xem thông tin giỏ hàng xuất hiện, hệ thống hiển thị thông tin về giỏ hàng của khách hàng hiện tại. 3. Khách hàng xem thông tin chi tiết về giỏ hàng được hiển thị 4. UC kết thúc.  Hậu điều kiện: III.2.2. Đặc tả UC xem thông tin đơn hàng  Tác nhân: người quản lý, nhân viên  Mô tả: cho phép người quản lý, nhân viên xem thông tin về đơn hàng được lưu trữ trong hệ thống.  Tiền điều kiện:  Luồng sự kiện chính: 1. Người quản lý, nhân viên chọn đơn hàng cần xem. 2. Form xem thông tin đơn hàng xuất hiện, hệ thống hiển thị thông tin về đơn hàng mà người quản lý, nhân viên đã chọn. 3. Người quản lý, nhân viên xem thông tin chi tiết về đơn hàng được hiển thị 4. UC kết thúc.  Hậu điều kiện: Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 7 Phân tích thiết kế “Hệ thống bán hàng qua mạng” III.2.3. Đặc tả UC xem thông tin sản phẩm  Tác nhân: người quản lý, nhân viên, khách hàng  Mô tả: cho phép người quản lý, nhân viên, khách hàng xem thông tin về các sản phẩm có trong cửa hàng.  Tiền điều kiện:  Luồng sự kiện chính: 1. Người quản lý, nhân viên, khách hàng chọn sản phẩm cần xem. 2. Form xem thông tin sản phẩm xuất hiện, hệ thống hiển thị thông tin về sản phẩm đã chọn. 3. Người quản lý, nhân viên, khách hàng xem thông tin chi tiết về sản phẩm được hiển thị 4. UC kết thúc.  Hậu điều kiện: III.2.4. Đặc tả UC xem thông tin cá nhân  Tác nhân: thành viên của hệ thống, bao gồm: người quản lý, nhân viên, khách hàng đã đăng ký thành viên  Mô tả: UC cho phép thành viên của hệ thống xem các thông tin cá nhân của mình  Tiền điều kiện: thành viên đã đăng nhập vào hệ thống  Luồng sự kiện chính: 1. Thành viên chọn mục Xem thông tin cá nhân 2. Form xem thông tin thành viên xuất hiện, hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của thành viên 3. Hệ thống cung cấp liên kết để thành viên có thể sửa đổi thông tin cá nhân 4. UC kết thúc  Hậu điều kiện: III.3. Hệ thống quản lý thông tin III.3.1. Đặc tả UC sửa thông tin cá nhân  Tác nhân: thành viên của hệ thống  Mô tả: UC cho phép thành viên thay đổi các thông tin đăng ký  Tiền điều kiện: thành viên phải đăng nhập vào hệ thống  Luồng sự kiện chính: 1. Thành viên chọn chức năng sửa thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị form sửa thông tin với các thông tin cũ của thành viên hiện tại 3. Thành viên nhập các thông tin mới 4. Nhấn nút lưu thông tin Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 8 […]… 2009-2011, Nhóm 8 12 Phân tích thiết kế Hệ thống bán hàng qua mạng  Hậu điều kiện: đơn hàng được gửi III.5 Hệ thống tiếp nhận và xử lý đơn hàng III.5.1 Đặc tả UC tiếp nhận đơn hàng   Tác nhân: người quản lý Mô tả: UC cho phép người quản lý nhận các thông tin về đơn hàng của khách hàng  Tiền điều kiện: đơn hàng đã được tạo ra  Luồng sự kiện chính: 1 Hệ thống thông báo có đơn hàng mới 2 Người quản… Nhóm 8 15 thiết bị 4 Gửi yêu cầu cho khách hàng đến nhận thiết bị 5 Trả lại thiết bị cho khách hàng 6 Nếu có phiếu bảo hành thì tiến hành cập nhật phiếu bảo hành 7 UC kết thúc  Hậu điều kiện: thiết bị đã được bảo hành đúng yêu cầu của khách hàng III.6.5 Đặc tả UC nhận lại thiết bị… tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 16 Phân tích thiết kế Hệ thống bán hàng qua mạng 5 Hệ thống thông báo giao dịch thành công 6 UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh Luồng nhánh A1: thông tin nhập không hợp lệ 1 Hệ thống thông báo việc gửi thông tin không thành công 2 Hệ thống hiển thị lại form nhập thông tin và các trường nhập sai 3 Khách hàng nhập lại thông tin 4 Quay lại bước 4 của luồng sự kiện chính… Hệ thống hiển thị đã loại bỏ thành công 6 UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh: Luồng nhánh A1: sản phẩm chưa được chọn 1 Hệ thống thông báo chưa chọn sản phẩm cần loại bỏ 2 Quay lại bước 1 của luồng sự kiện chính Luồng nhánh A2: quay lại giỏ hàng 1 Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng 2 UC kết thúc Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 11 Phân tích thiết kế Hệ thống. .. 9 Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận loại bỏ Nếu người quản lý đồng ý thì thực hiện bước 1.4 Nếu không đồng ý thì thực hiện bước1.5 1.4 Thông báo sản phẩm đã đươc xoá 1.5 Hệ thống hiển thị lại danh sách sản phẩm 2 UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh A1: 1 Hệ thống. .. III.5.3 Đặc tả UC nhận đơn hàng và giao hàng   Tác nhân: nhân viên Mô tả: UC cho phép nhân viên nhận đơn hàng và thực hiện giao hàng theo yêu cầu đơn hàng người quản lý giao  Tiền điều kiện: người quản lý đã giao đơn hàng  Luồng sự kiện chính: Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 13 hàng cần phải thực hiện… thống bán hàng qua mạng  Hậu điều kiện: sản phẩm được chọn bị loại bỏ khỏi giỏ hàng III.4.4 Đặc tả UC thanh toán   Tác nhân: khách hàng Mô tả: UC cho phép khách hàng tạo đơn hàng để tiến hành thanh toán giỏ hàng sản phẩm  Tiền điều kiện: khách hàng đã chọn sản phẩm vào giỏ hàng  Luồng sự kiện chính: 1 Khách hàng nhấn thanh toán để tạo đơn hàng 2 Form thanh toán xuất hiện, hệ thống hiển thị đơn hàng. .. hàng chọn mua các sản phẩm ở mục khác Quay lại bước 4 của luồng sự kiện chính Hậu điều kiện: sản phẩm cần mua được chọn xong III.4.2 Đặc tả UC thêm sản phẩm vào giỏ hàng  Tác nhân: khách hàng, Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 10 hàng đưa sản phẩm đã chọn vào giỏ hàng  Tiền điều kiện: sản phẩm đã được… nhân: khách hàng  Mô tả: UC cho phép khách hàng gửi yêu cầu bảo hành đến nhà quản lý  Tiền điều kiện: khách hàngthiết bị cần được bảo hành  Luồng sự kiện chính: 1 Khách hàng chọn chức năng gửi yêu cầu bảo hành Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 14 hàng nhập thông tin yêu cầu 4 Kích nút gửi… Hệ thống thông báo phương thức thanh toán và tài khoản của khách hàng không hợp lệ 2 Khách hàng nhập lại thông tin nếu muốn tiếp tục mua hàng, nếu muốn ngưng giao dịch thì thực hiện luồng sự kiện rẽ nhánh A3 3 Quay lại bước 4 của luồng sự kiện chính Luồng nhánh A3: khách hàng hủy đơn hàng 1 Khách hàng nhấn huỷ bỏ đơn hàng 2 Hệ thống hiển thị các sản phẩm để khách hàng thực hiện giao dịch mới 3 UC kết

Xem thêm:   Cách quay video màn hình máy tính có âm thanh

Xem thêm :  CompuHost V3 Professional Karaoke Hosting Software

MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG NGÔN NGỮ UML tailieucuata ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  o  TIỂU LUẬN MÔN:HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG NGÔN NGỮ UML Đề tài:Giáo viên hướng dẫn: TS. Hoàng Hữu Hạnh Học viên thực hiện: Nhóm 8 Hoàng Minh Lê Viết Chinh Nguyễn Mạnh Cường Lương Việt Tiến Trần Khánh Hưng Lớp: Khoa học máy tính, Khóa năm: 2009-2011 MỤC LỤC I.1. Định nghĩa bài toán 1 I.2. Các nhóm chức năng của1 I.3. Xác định các tác nhân 1 II. XÁC ĐỊNH CÁC USE CASE, CÁC GÓI UC VÀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ UC CHI TIẾT 2 II.1. Xác định các Use case 2 II.2. Biểu đồ do UC tổng quát 3 II.3. Xác định các gói UC, biểu đồ UC chi tiết 3 III. ĐẶC TẢ CÁC USE CASE 6 III.1.đăng ký, đăng nhập 6 III.2.xemtin .7 III.3.quản lýtin 8 III.4.mua10 III.5.tiếp nhận và xử lý đơn13 III.6.bảo hành sản phẩm 14 IV. XÁC ĐỊNH CÁC LỚP THỰC THỂ VÀ CÁC LỚP BIÊN .17 V. BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC USE CASE .18 V.1. UC Đăng ký 18 V.2. UC Đăng nhập 18 V.3. UC Sửatin cá nhân .19 V.4. UC Quản lý danh sách thành viên 19 V.5. UC Quản lý danh mục sản phẩm 19 V.6. UC Mua hàng, tiếp nhận và xử lý đơn.20 V.7. UC Bảo hành sản phẩm 20 VI. MÔ HÌNH HÓA TƯƠNG TÁC TRONG CÁC USE CASE: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ VÀ BIỂU ĐỒ GIAO TIẾP .21 VI.1. Use case Đăng ký thành viên 21 VI.2. Use case Đăng nhập 22 VI.3. Use case Sửatin cá nhân .23 VI.4. Use case Quản lý danh sách thành viên 23 VI.5. Use case Quản lý danh mục sản phẩm 24 VI.6. Use case Mua hàng, tiếp nhận và xử lý đơn.24 VI.7. Use case Bảo hành sản phẩm 25“Hệmạng” I. ĐỊNH NGHĨA BÀI TỐN I.1. Định nghĩa bài tốnmuavà bảo hànhbị máy tính là một Website cung cấp cho người sử dụng, nhà quản lý những chức năng cầnđể tiến hành giao dịch, quản lý sự hoạt động cũng như theo dõi tình hình phát triển cửacủa mình. Đối với khách hàng,cho phép xemtin về sản phẩm của cửa hàng. Sau khi đăng ký làm thành viên, kháchcó thể chọn sản phẩm trên website đưa vào giỏvà tiến hành giao dịch mua bán. Sau khi chọnxong kháchchuyểnviệc thanh tốn bằng một trong các hình thức thanh tốn, đồng thời chọn địa điểm và xác định thời gian giao hàng. Sau khi đã thực hiện xong, kháchnhấn xác nhận để hồn tất giao dịch. Đối với các nhân viên, là người sẽ tiếp nhận đơndo người quản lý chuyển đến, thực hiện việc giaovà xác nhận việc giaođã hồn tất. Khi kháchcó u cầu về bảo hànhbị đã mua ở cửa hàng, bộbảo hành sẽ tiến hành kiểm tra, sửa chữa và gửi lại cho khách kèm theo một hố đơn thanh tốn bảo hành (nếubị đã q thời gian bảo hành). Cáctin về việc bảo hànhbị sẽ được lưu lại trong sổ bảo hành. I.2. Các nhóm chức năng củaChức năng củacó thể chia làm các nhóm chức năng chính như sau: 1. Nhóm chức năng đăng ký, đăng nhập thành viên 2. Nhóm chức năng xemtin, bao gồm xemtin giỏ hàng, xemtin đơn hàng, xemtin sản phẩm, xemtin cá nhân 3. Nhóm chức năng quản lýtin, bao gồm quản lýtin cá nhân, quản lý danh sách thành viên, quản lý danh mục sản phẩm 4. Nhóm chức năng mua hàng, tiếp nhận và xử lý đơn5. Nhóm chức năng bảo hành sản phẩm I.3. Xác định các tác nhân Dựa vào mơ tả bài tốn, ta có thể xác định được các tác nhân chính củanhư sau: KHÁCH HÀNG: là người giao dịch vớicác đơn đặt hàng, kháchcó thể chọn các loại sản phẩm, chọn địa điểm và thời gian giao hàng. Kháchcó thể đăng ký làm thành viên củathống. NGƯỜI QUẢN LÝ: là người điều hành, quản lý và theo dõi mọi hoạt động củathống. NHÂN VIÊN: là người tiếp nhận và xử lý các đơn hàng, các u cầu bảo hành do người quản lý giao. THÀNH VIÊN: bao gồm người quản lý, nhân viên và những kháchđã đăng ký. Sau khi đăng nhập để trở thành thành viên, ngồi những chức năng chung của người sử dụng, còn có thêm một số chức năng khác phục vụ cho cơng việc cụ thể của từng đối tượng. Theo tính chất của các Actor, ta có thể tổng qt hố chúng như sau Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 1“Hệmạng” uc Tong quat Thanh vien KhachKhachthanh v ien Nguoi quan ly Nhan v ien Hình 1: Mối quangiữa các tác nhân II. XÁC ĐỊNH CÁC USE CASE, CÁC GÓI UC VÀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ UC CHI TIẾT II.1. Xác định các Use case – Tác nhân Kháchcó các UC sau: o Đăng ký làm thành viên o Xemtin sản phẩm o Xemtin giỏo Chọn sản phẩm cần mua o Thêm, bớt sản phẩm trong giỏo Thực hiện việc muao Thanh toán o Yêu cầu bảo hành o Nhận lạibị sau khi bảo hành – Tác nhân Người quản lý có các UC sau: o Tiếp nhận đơn hàng, nhận yêu cầu bảo hành o Giao cho nhân viên thực hiện o Quản lý danh sách thành viên o Quản lý danh mục sản phẩm – Tác nhân Nhân viên có các UC sau: o Thực hiện việc giaoo Thực hiện việc bảo hành sản phẩm Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 2“Hệmạng” o Báo cáo kếtNgoài ra, các thành viên củabao gồm người quản lý, nhân viên và các kháchđã đăng ký làm thành viên còn có các UC sau: o Đăng nhập o Xemtin cá nhân o Sửa đổitin cá nhân II.2. Biểu đồ do UC tổng quát II.3. Xác định các gói UC, biểu đồ UC chi tiết Từ việccác UC của từng tác nhân, ta xây dựng thành các gói UC như sau: Hình 2: Gói các Use Case. Từ các gói UC trên, ta xây dựng biểu đồ chi tiết cho từng gói UC: II.2.1. Gói UC Đăng ký, đăng nhập uc Dang ky, dang nhap Dang nhap Dang ky thanh v ien KhachKhachthanh vien Nhaptin ca nhan «include» Hình 3: Biểu đồ UC của gói UC Đăng ký, đăng nhập. Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 3 MuaQuản lý DS thành viên Quản lý danh mục sản phẩm Tiếp nhận và xử lý đơnĐăng ký, đăng nhập Quản lýtin cá nhân Bảo hành sản phẩm“Hệmạng” II.2.2. Gói UC Quản lýtin cá nhân uc QLtin ca nhan Xemtin ca nhan Suatin ca nhan Dang nhap Nhaptin ca nhan Thanh v ien «include» «include» «include» Hình 4: Biểu đồ UC của gói UC Quản lýtin cá nhân II.2.3. Gói UC Quản lý danh sách thành viên uc QL thanh v ien Them thanh v ien Loai bot thanh v ien Thay doitin thanh vien Xemtin ca nhan Nguoi quan ly «include» «include» «include» Hình 5: Biểu đồ UC của gói Quản lý danh sách thành viên II.2.4. Gói UC Quản lý danh mục sản phẩm uc QL danh muc san pham Them san pham Xoa san pham Thay doitin san pham Xemtin san pham Nguoi quan ly «includ e» «includ e» «includ e» Hình 6: Biểu đồ UC của gói Quản lý danh mục sản phẩm Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 4“Hệmạng” II.2.5. Gói UC Muauc MuaChon san pham can mua Xemtin san pham Them v ao gioLoai khoi gioThanh toan Chon hinh thuc thanh toan Huy v iec muaXemtin gioKhach«incl ude» «incl ude» «extend» «include» «incl ude» Hình 7: Biểu đồ UC của gói MuaII.2.6. Gói UC Xử lý đơnuc Tiep nhan, xu ly donTiep nhan donGiao cho NV thuc hien Thuc hien giaoBao cao ketXemtin donNguoi quan ly Nhan v ien «i nclude»«i nclude» Hình 8: Biểu đồ UC của gói tiếp nhận và xử lý đơnII.2.7. Gói UC Bảo hành sản phẩm uc Bao hanh Yeu cau bao hanh Nhan laibi Nhan yeu cau bao hanh Giao cho NV thuc hien Thuc hien bao hanh Bao cao ketThanh toan chi phi bao hanh KhachNguoi quan ly Nhan v ien «extend» Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 5“Hệmạng” Hình 9: Biểu đồ UC của gói Bảo hành sản phẩm III. ĐẶC TẢ CÁC USE CASE Ta tiến hành đặc tả các UC theo từngcon (từng nhóm chức năng) như sau: III.1.đăng ký, đăng nhập III.1.1. Đặc tả UC đăng ký thành viên  Tác nhân: khách xem  Mô tả: cho phép khách xem đăng ký làm thành viên củathống.  Tiền điều kiện:  Luồng sự kiện chính: 1. Khách xem chọn mục đăng kí thành viên 2. Form đăng kí thành viên hiển thị 3. Khách xem nhậptin cá nhân cầnvào form đăng kí 4. Nhấn nút Đăng ký 5.báo kếttrình nhậptin cá nhân. Nếutin nhập không chính xác thì thực hiện luồng nhánh A1. Nếu nhập chính xác thì thực hiện bước 6 6.cập nhậttin của khách xem vào danh sách thành viên 7. UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh: Luồng nhánh A1:trình nhậptin không chính xác 1.báotin nhập không chính xác 2.yêu cầu khách xem nhậptin lại 3. Nếu khách xem đồng ý thì quay về bước 2 của luồng sự kiện chính, nếu không đồng ý thì UC kết thúc.  Hậu điều kiện: Kháchtrở thành thành viên củaIII.1.2. Đặc tả UC đăng nhập  Tác nhân: thành viên  Mô tả: UC cho phép thành viên đăng nhập vàothống.  Tiền điều kiện: Thành viên chưa đăng nhập vào Luồng sự kiện chính: 1. Thành viên chọn chức năng đăng nhập 2. Form dang nhap hien thi 3. Nhập tên, mật khẩu vào form đăng nhập 4.kiểm tra tên, mật khẩu của thành viên Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 6“Hệmạng” 5. Nếu việc đăng nhập thành công thi Nếu thành viên nhập sai tên, mật khẩu thì chuyển sang luồng nhánh A1 6. UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh: Luồng nhánh A1: Thành viên đăng nhập không thành công 1.báotrình đăng nhập không thành công 2. Chon: dang ky hay nhap lai. Neu chon dang ky thi A2 3.yêu cầu thành viên nhập lại tên và mật khẩu 4. Nếu khách xem đồng ý thì quay về bước 2 của luồng sự kiện chính, nếu không đồng ý thì UC kết thúc.  Hậu điều kiện: Thành viên đã đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng màcung cấp III.2.xemtin III.2.1. Đặc tả UC xemtin giỏ Tác nhân: khách Mô tả: cho phép kháchxemtin về giỏcủa mình.  Tiền điều kiện:  Luồng sự kiện chính: 1. Kháchchọn chức năng xem giỏ2. Form xemtin giỏxuất hiện,hiển thịtin về giỏcủa kháchhiện tại. 3. Kháchxemtin chi tiết về giỏđược hiển thị 4. UC kết thúc.  Hậu điều kiện: III.2.2. Đặc tả UC xemtin đơn Tác nhân: người quản lý, nhân viên  Mô tả: cho phép người quản lý, nhân viên xemtin về đơnđược lưu trữ trongthống.  Tiền điều kiện:  Luồng sự kiện chính: 1. Người quản lý, nhân viên chọn đơncần xem. 2. Form xemtin đơnxuất hiện,hiển thịtin về đơnmà người quản lý, nhân viên đã chọn. 3. Người quản lý, nhân viên xemtin chi tiết về đơnđược hiển thị 4. UC kết thúc.  Hậu điều kiện: Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 7“Hệmạng” III.2.3. Đặc tả UC xemtin sản phẩm  Tác nhân: người quản lý, nhân viên, khách Mô tả: cho phép người quản lý, nhân viên, kháchxemtin về các sản phẩm có trong cửa hàng.  Tiền điều kiện:  Luồng sự kiện chính: 1. Người quản lý, nhân viên, kháchchọn sản phẩm cần xem. 2. Form xemtin sản phẩm xuất hiện,hiển thịtin về sản phẩm đã chọn. 3. Người quản lý, nhân viên, kháchxemtin chi tiết về sản phẩm được hiển thị 4. UC kết thúc.  Hậu điều kiện: III.2.4. Đặc tả UC xemtin cá nhân  Tác nhân: thành viên củathống, bao gồm: người quản lý, nhân viên, kháchđã đăng ký thành viên  Mô tả: UC cho phép thành viên củaxem cáctin cá nhân của mình  Tiền điều kiện: thành viên đã đăng nhập vào Luồng sự kiện chính: 1. Thành viên chọn mục Xemtin cá nhân 2. Form xemtin thành viên xuất hiện,hiển thịtin cá nhân của thành viên 3.cung cấp liên kết để thành viên có thể sửa đổitin cá nhân 4. UC kết thúc  Hậu điều kiện: III.3.quản lýtin III.3.1. Đặc tả UC sửatin cá nhân  Tác nhân: thành viên của Mô tả: UC cho phép thành viên thay đổi cáctin đăng ký  Tiền điều kiện: thành viên phải đăng nhập vào Luồng sự kiện chính: 1. Thành viên chọn chức năng sửatin cá nhân. 2.hiển thị form sửatin với cáctin cũ của thành viên hiện tại 3. Thành viên nhập cáctin mới 4. Nhấn nút lưutin Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 8 […]… 2009-2011, Nhóm 8 12 Hậu điều kiện: đơnđược gửi III.5tiếp nhận và xử lý đơnIII.5.1 Đặc tả UC tiếp nhận đơn  Tác nhân: người quản lý Mô tả: UC cho phép người quản lý nhận cáctin về đơncủa khách Tiền điều kiện: đơnđã được tạo ra  Luồng sự kiện chính: 1báo có đơnmới 2 Người quản… Nhóm 8 15 Phân tích thiết kế Hệ thống bán hàng qua mạng 2 Form giao nhận việc xuất hiện 3 Nhân viên nhận việc và tiến hành sửa chữabị 4 Gửi yêu cầu cho kháchđến nhậnbị 5 Trả lạibị cho khách6 Nếu có phiếu bảo hành thì tiến hành cập nhật phiếu bảo hành 7 UC kết thúc  Hậu điều kiện:bị đã được bảo hành đúng yêu cầu của kháchIII.6.5 Đặc tả UC nhận lạibị… tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 16báo giao dịch thành công 6 UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh Luồng nhánh A1:tin nhập không hợp lệ 1báo việc gửitin không thành công 2hiển thị lại form nhậptin và các trường nhập sai 3 Kháchnhập lạitin 4 Quay lại bước 4 của luồng sự kiện chính…hiển thị đã loại bỏ thành công 6 UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh: Luồng nhánh A1: sản phẩm chưa được chọn 1báo chưa chọn sản phẩm cần loại bỏ 2 Quay lại bước 1 của luồng sự kiện chính Luồng nhánh A2: quay lại giỏhiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ2 UC kết thúc Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 11thống. .. 9 Phân tích thiết kế Hệ thống bán hàng qua mạng 1.1 Người quản lý chọn sản phẩm cần xoá 1.2 Nhấn nút xoá để thực hiện loại bỏ sản phẩm 1.3hiển thịbáo xác nhận loại bỏ Nếu người quản lý đồng ý thì thực hiện bước 1.4 Nếu không đồng ý thì thực hiện bước1.5 1.4báo sản phẩm đã đươc xoá 1.5hiển thị lại danh sách sản phẩm 2 UC kết thúc  Luồng sự kiện rẽ nhánh A1: 1thống. .. III.5.3 Đặc tả UC nhận đơnvà giao  Tác nhân: nhân viên Mô tả: UC cho phép nhân viên nhận đơnvà thực hiện giaotheo yêu cầu đơnngười quản lý giao  Tiền điều kiện: người quản lý đã giao đơn Luồng sự kiện chính: Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 13 Phân tích thiết kế Hệ thống bán hàng qua mạng 1 2 Nhân viên nhận được đơncần phải thực hiện… Hậu điều kiện: sản phẩm được chọn bị loại bỏ khỏi giỏIII.4.4 Đặc tả UC thanh toán   Tác nhân: kháchMô tả: UC cho phép kháchtạo đơnđể tiến hành thanh toán giỏsản phẩm  Tiền điều kiện: kháchđã chọn sản phẩm vào giỏ Luồng sự kiện chính: 1 Kháchnhấn thanh toán để tạo đơn2 Form thanh toán xuất hiện,hiển thị đơn hàng. ..chọn mua các sản phẩm ở mục khác Quay lại bước 4 của luồng sự kiện chính Hậu điều kiện: sản phẩm cần mua được chọn xong III.4.2 Đặc tả UC thêm sản phẩm vào giỏ Tác nhân: khách hàng, Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 10 Phân tích thiết kế Hệ thống bán hàng qua mạng  Mô tả: UC cho phép kháchđưa sản phẩm đã chọn vào giỏ Tiền điều kiện: sản phẩm đã được… nhân: khách Mô tả: UC cho phép kháchgửi yêu cầu bảo hành đến nhà quản lý  Tiền điều kiện: kháchcóbị cần được bảo hành  Luồng sự kiện chính: 1 Kháchchọn chức năng gửi yêu cầu bảo hành Lớp Cao học Khoa học máy tính, khóa năm 2009-2011, Nhóm 8 14 Phân tích thiết kế Hệ thống bán hàng qua mạng 2 Form bảo hành xuất hiện 3 Kháchnhậptin yêu cầu 4 Kích nút gửi…báo phương thức thanh toán và tài khoản của kháchkhông hợp lệ 2 Kháchnhập lạitin nếu muốn tiếp tục mua hàng, nếu muốn ngưng giao dịch thì thực hiện luồng sự kiện rẽ nhánh A3 3 Quay lại bước 4 của luồng sự kiện chính Luồng nhánh A3: kháchhủy đơn1 Kháchnhấn huỷ bỏ đơnhiển thị các sản phẩm để kháchthực hiện giao dịch mới 3 UC kết

Xem thêm:   Ví điện tử VTC Pay là gì? Biểu phí, chức năng và các đăng ký tài khoản

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiếm Tiền Online

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button