Kiến Thức Chung

Lý thuyết về Anken

Bạn đang xem: Lý thuyết về Anken Tại Website bpackingapp.com

Bạn đang xem: Lý thuyết về Anken

Bài viết dưới đây sẽ trình bày một cách chi tiết và đầy đủ nhất kiến thức về đồng phân, danh pháp, tính chất hóa học và cách điều chế anken

I. KHÁI NIỆM, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

Anken hay olefin là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 1 liên kết đôi C=C còn lại là các liên kết đơn.

anken;

– Công thức tổng quát của anken: CnH2n (n ≥ 2).
– Tên gọi:
+ Tên thay thế:
Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí nối đôi + en
+ Tên thường:
Thay đuôi ‘an’ của ankan bằng đuôi ‘ilen’
– Anken có các loại đồng phân: đồng phân xicloankan (n ≥ 3), đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥ 4); đồng phân mạch C (n ≥ 4); đồng phân hình học.
– Điều kiện để anken A – C(B) = C(X) – Y có đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.
– Đồng phân hình học gồm đồng phân cis và đồng phân trans:
+ Đồng phân cis: mạch C chính cùng một phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.
+ Đồng phân trans: mạch C chính ở khác phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

Xem thêm:   Thông Tin Địa Chỉ Số Điện Thoại Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm :  Renekton tốc chiến: cách lên đồ, bảng ngọc và combo chuẩn mạnh nhất

anken;

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng cộng

a. Cộng H2                       

– Phương trình phản ứng tổng quát:
CnH2n + H2 → CnH2n+2 (Ni, t0)
– Đặc điểm của phản ứng cộng H­2 vào anken:
     + Tỉ khối của hỗn hợp khí sau phản ứng bao giờ cũng tăng (do số mol khí giảm còn khối lượng thì không đổi).
     + Số mol khí giảm của hỗn hợp sau so với trước phản ứng bằng số mol H2 đã tham gia phản ứng. Chú ý áp dụng bảo toàn khối lượng, bảo toàn H, bảo toàn C.

b. Cộng dung dịch Br2

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

         (nâu đỏ)    (không màu)

→ dung dịch Br2 là thuốc thử để nhận biết anken.

anken;

– Cho anken qua dung dịch brom thì khối lượng bình đựng nước brom tăng là khối lượng của các anken đã bị giữ lại trong bình, thể tích khí giảm là thể tích anken đã phản ứng với dung dịch brom. Nếu dung dịch brom mất màu thì brom hết, nếu dung dịch brom nhạt màu thì anken hết.

c. Phản ứng cộng HX (H2O/H+, HCl, HBr…)

CnH2n + HX → CnH2n+1X

Chú ý:
– Phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo ra hỗn hợp 2 sản phẩm.
– Sản phẩm chính của phản ứng cộng được xác định theo quy tắc cộng Maccopnhicop: H cộng vào C ở liên kết đôi có nhiều H hơn còn X vào C có ít H hơn.
– Nếu thực hiện phản ứng cộng HBr vào anken có xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược quy tắc Maccopnhicop.

Xem thêm:   Bộ những câu nói hay về mẹ – mẹ! con yêu mẹ nhiều lắm!

Xem thêm :  Soạn bài lớp 9: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

2. Phản ứng trùng hợp

– Là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử lớn (hợp chất cao phân tử).
– Sơ đồ phản ứng trùng hợp:              

nA → (B)n (t0, xt, p)

– Tên B = polime + tên monome (nếu tên monome gồm nhiều từ thì đặt trong ngoặc).

nCH2=CH2 → (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hay PE)
nCH2=CH–CH3 → (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen hay PP)

Chú ý bảo toàn m, bảo toàn nguyên tố.

3. Phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn            

– Phương trình tổng quát:

CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

– Đặc điểm phản ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

b. Oxi hóa không hoàn toàn

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Riêng CH2=CH2 còn có phản ứng oxi hóa không hoàn toàn tạo CH3CHO.

CH2=CH2 + 1/2O2 → CH3CHO (PdCl2, CuCl2, t0)

→ anken làm mất màu dung dịch thuốc tím nên có thể dùng dung dịch thuốc tím để nhận biết anken.

4. Phản ứng thế clo

– Các phản ứng thế Cl vào anken xảy ra trong điều kiện nhiệt độ cao (từ 450 – 5500C).
– Sản phẩm chính ưu tiên thế vào H của C no gắn với C không no (vị trí alyl).

CH2=CH2 + Cl2 → CH2=CHCl + HCl
CH2=CH-CH3 + Cl2 → CH2=CH-CH2Cl + HCl

III. ĐIỀU CHẾ

– Tách nước từ ancol no, đơn chức mạch hở:        

CnH2n+1OH → CnH2n + H2O (H2SO4 đặc, ≥ 1700C)

anken;

– Tách HX từ dẫn xuất CnH2n+1X:                        

CnH2n+1X + NaOH → CnH2n + NaX + H2O (ancol)

(trong 2 phản ứng tách này cần chú ý quy tắc tách Zaixep để xác định sản phẩm chính: -OH và -X được ưu tiên tách cùng nguyên tử H của C bậc cao).
– Tách X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen gắn với 2 nguyên tử C nằm cạnh nhau):

Xem thêm:   Lịch sử lớp 5 bài 15 – Chiến thắng biên giới thu – đông – trang 32, 33, 34, 35

Xem thêm :  Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến lần đầu tâm sự những lời gan ruột về bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển”: “Tôi đã viết bài thơ chính bằng máu và nước mắt của mình”

CnH2nX2 + Zn → CnH2n + ZnBr2 (t0)

– Tách H2 từ ankan:                    

CnH2n+2 → CnH2n + H­2 (Fe, t0)

– Cộng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien:    

CnH2n-2 + H2 → CnH2n
 

Bài viết liên quan: 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button