Kỹ Năng Sống

Ly trich tien

Bạn đang xem: Ly trich tien Tại Website bpackingapp.com
Bạn đang xem: Ly trich tien Tại Website bpackingapp.com
 

 Lý Bạch

Go down 

Tác giảThông điệpVân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptySat Dec 03, 2011 10:21 am

Tiêu đề: Lý BạchSat Dec 03, 2011 10:21 am

Lý Bạch

(701 – 762)

Lý Bạch  Ly-bac10

Tiểu truyện:

Lý Bạch (李白) sinh năm đầu niên hiệu Trường An (701), đời Đường Trung Tông, và mất vào năm đầu niên hiệu Bảo Ứng (762), đời Đường Đại Tông, cùng tuổi với Vương Duy, nhiều hơn Đổ Phủ mười hai tuổi, Sầm Than 14 tuổi. Nhân có truyền thuyết nói bà thân mẫu nằm mộng thấy sao Trường Canh rồi sinh ra ông, nên ông lấy tự là Thái Bạch (太白).

Theo lời ông tự thuật, Lý Bạch là hậu duệ của danh tướng Lý Quãng đời Hán, và là cháu chín đời của vua Vũ Chiêu Vương nước Lương. Cuối đời Tùy (khoảng năm 616), thân phụ ông vì một chuyện nào đó phải trốn sang Tây Vực. Lý Bạch sinh tại đây trong lúc Võ tắc Thiên cướp ngôi nhà Đường. Sau khi triều Võ hậu sụp đổ, gia đình ông trở về nội địa, làm nghề buôn bán, ngụ tại làng Thanh Liên (huyện Chương Minh, tỉnh Tứ Xuyên). Thân mẫu ông là người Tây Vực, người ta thường gọi là “”. Vì thuở nhỏ sống tại Tây Vực, Lý Bạch thông hiểu chữ Tây Vực. Nhờ khả năng này, Lý Bạch sau này có lần giúp vua Đường Minh Hoàng thảo tờ thư trả lời rợ Phiên (Đáp Phiên thư).

Lý Bạch rất thông minh đỉnh ngộ: lên 5 tuổi, biết đọc ; lên 10 tuổi, thông hiểu Thi ,Thư, thường xem sách . Năm 15 tuổi thích kiếm thuật, thường làm các bài văn mô phỏng cổ nhân, như tờ thư gởi , bài phú ngạo . Năm 16 tuổi ông cùng Đông Nham Tử đến ở ẩn tại phía Nam núi Dân Sơn ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên). Năm 20 tuổi ông được tiếng là người hào hiệp, cao nghĩ, thích làm hiệp sĩ. Đến xin làm việc dưới trướng của Thứ sử Ích châu Tô Dĩnh, được họ Tô khen là “

Năm 723, Lý Bạch cùng người bạn là Ngô chỉ Nam đi chơi đất Sở, đến Thương Ngô, Động Đình. Sau lại qua Kim Lăng, vượt Minh Hải, đến Nhữ Châu, du lịch các thắng địa miền đông nam trong mấy năm.

Năm 726, Lý Bạch đến Vân Mộng ( huyện An Lục tỉnh Hồ Bắc), cưới vợ, là cháu gái của Hứa tướng công. Từ năm 30 tuổi tiếng tăm văn chương bắt đầu vang dậy.

Năm 735 (năm thứ 23 niên hiệu Khai Nguyên), Lý Bạch lên chơi vùng Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây). Khi ấy Quách Tử Nghi đang bị giam trong quân ngũ, nhờ có ông xin cho mà được tha. Tháng 5, ông đến miền Tế, Lỗ, ngụ tại Nhiệm thành (tỉnh Sơn Đông). Cùng Khổng Sào Phủ, Hàn Chuẩn, Bùi Chính, Đào Cái, Trương Thúc Minh ngao du tại núi Tồ Lai (huyện Thái An tỉnh Sơn Đông), say sưa tại Trúc Khê, lấy hiệu là “” (sáu nhà ẩn dật tại Trúc Khê).

Như vậy có thể nói đại khái từ năm 40 tuổi trở về trước, Lý Bạch sống những ngày tiêu dao, nhàn tản, ngao du thiên hạ.

Năm đầu niên hiệu Thiên Bẳo (742) Lý Bạch đi chơi Cối Kê, cùng với đạo sĩ Ngô Quân ngụ tại Viễm Trung (tỉnh Chiết Giang). Khi Ngô Quân được triệu về Trường An, bèn đem Lý Bạch đi theo. Tại kinh đô Lý Bạch gặp Hạ Tri Trương, lúc này đang làm chức Thái Tử tân khách. Thoạt trông thấy ông, Hà Tri Trương nói rằng: Lý Bạch và Hà Tri Trương trở nên đôi bạn rượu thơ. Nhờ sự tiến cử của Hà Tri Trương, Lý Bạch được Đường Huyền Tông triệu vào bệ kiến tại điện Kim Loan, bàn về thế vụ đương thời, nhân dịp nào ông thảo tờ “”, và dâng thiên “”, được vua khen ngợi. Vua cho ngồi trên giường thất bảo, lại thân đưa canh cho ăn. Rồi hạ chiếu nói rằng: ; và phong Lý Bạch làm học sĩ cung phụng tại Hàn Lâm, chuyên trách về mệnh lệnh mật. Thời kì này là thời kì vinh hiển nhất trong đời Lý Bạch.

Tại Trường An, Lý Bạch kết bạn với Hạ Tri Trương, Thôi Tông Chi, Vương Tiến, Tô Tấn, Trương Húc, Tiêu Toại, Lý Thích Chi, hiệu là (tám vị tiên trong rượu). Bài của Đổ Phủ, nói về Lý Bạch có câu:

Dịch thơ:

Các sách cũ thuật lại nhiều trường hợp Lý Bạch vâng lệnh vua thảo chiếu hay soạn nhạc từ trong lúc còn đang say.

Sách Dậu Dương Tạp Trở của Đoàn Thành Thức chép rằng: Vua Huyền Tông nghe danh Lý Bạch vang lừng hải nội, liền cho triệu vào bệ kiến. Thấy ông thần khí cao lãng, nhẹ nhàng như ráng mây, vua bất giác quên mình là đấng chí tôn vạn thặng . Nhân thấy vua đi giày mới, Lý Bạch liền giơ chân cho Cao Lực Sĩ bảo cởi giày. Cao Lực Sĩ phải làm theo lời.

Về sau chính vì ôm mối hận này, Cao Lực Sĩ đã đem hai câu trong bài ra gièm với Dương Quí Phi là Lý Bạch có ý muốn ví Quí phi với nàng Triệu Phi Yến, một cung nhân thất sủng đời nhà Hán. Quí phi cả giận. Vì thế Minh Hoàng đôi lần định phong quan chức cho Lý Bạch, nhưng điều bị ngăn trở (theo Tùng song lục của Vi Duệ). Thực ra nguyên nhân khiến Lý Bạch không hiển phát được tại Trường An còn là sự dèm pha của Trương Ký nữa (theo bài tự của Ngụy Hạo).

Nhận thấy không thể đắc ý tại Trường An. Lý Bạch bèn xin về, và được Minh Hoàng ban tặng nhiều vàng bạc.

Từ năm 747( 45 tuổi), Lý Bạch ngao du bốn phương, phía Bắc đến các miền Triệu, Ngụy, Tề, Tần; phía Tây tới các đất Bân, Kỳ, Thương, Ư và Lạc Dương; phía nam đi chơi sông sông Hoài sông Tứ, rồi lại vào Cối Kê (tỉnh Chiết Giang). Nhân gia đình ở đất Lỗ (tỉnh Sơn Đông), nên Lý Bạch thường đi lại miền Tế, Lỗ. Trong thời gian 10 năm (745 – 755), ông đi chơi nhiều nhất tại các miền Lương, Tống (tỉnh Hà Nam). Chính trong thời kì này, ông quen biết Đổ Phủ, Cao Thích và Sầm Tham.

Năm 755 (năm thứ 14 niên hiệu Thiên Bảo), Lý Bạch đi chơi Quãng Lăng (tỉnh Giang Tô), gặp Ngụy Hạo. Hai người cùng nhau đi thuyền vào sông Tần Hoài, lên Kim Lăng. Rồi từ biệt Ngụy Hạo, Lý Bạch đi Tuyên Thành (tỉnh An Huy). Sau đi xuống phía Nam, đến Lật Dương, Viễm Trung (tỉnh Chiết Giang), rồi vào núi Lư Sơn (huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây), ở ẩn tại Bình Phong Điệp. Tháng 11 năm này, An Lộc Sơn làm phản.

Năm 756 (Chí Đức nguyên niên, đời Đường Túc Tông), An Lộc Sơn vây hãm hai kinh. Vĩnh vương Lân, con thứ 16 của Huyền Tông, làm Giang Lăng đô đốc, sung tiết độ sứ các đạo Sơn Nam đông lộ. Lĩnh Nam Kiềm Trung và Giang Nam tây lộ. Trọng tài danh của Lý Bạch, Vĩnh Vương mời ông tới làm liêu tá trong phủ. Khi Lý Lân làm phản, tự đem thuyền đi xuống phía đông, Lý Bạch cũng bị bức bách đi theo.

Năm 757, tháng 2, Vĩnh vương Lân bại trận, Lý Bạch chạy đến Bành Trạch trần thú, rồi bị giam tại ngục Tầm Dương (huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây) Tuyên úy đại sứ Thôi Chi Hoán và ngự sử trung thừa Tống Nhược Tư cố sức xin tha cho Lý Bạch. Nhược Tư còn tự phóng thích Lý Bạch, cho làm tham mưu quân sự, lại dâng thư tiến cử lên vua, nhưng không được trả lời. Lý Bạch vẫn bị kết tội theo Lân làm phản và khép án tử hình. May được Quách Tử Nghi, nay đã là tướng có công dẹp giặc, nhớ ơn xưa, xin giải quan chuộc tội cho, Lý Bạch mới được giảm xuống tội đi đày.

Năm 758 (Càn nguyên nguyên niên), Lý Bạch bị phát vãng đi Dạ Lang (huyện Đồng Tử, tỉnh Quí Châu). Trên đường đi đày, có qua hồ Động Đình tỉnh Hồ Nam), lên Tam Giáp (khoảng Tứ Xuyên, Hồ Bắc).

Năm 759, vào cuối mùa xuân, khi đến Vu Sơn (tỉnh Tứ Xuyên), Lý Bạch nhận được sắc tha tội.

(Bệnh tửu qui ký Vương minh phủ)

Từ Vu Sơn Lý Bạch đi đến Hán Dương (tỉnh Hồ Bắc).

Năm 760, Lý Bạch về đến Trường Phong Sa, ở Trì châu, phủ An Khánh (tỉnh An Huy). Vương Duy mất vào năm này.

Năm 761, lại đến Kim Lăng, Tuyên Thanh, Lịch Dương …., sống phóng đãng, ngông cuồng. Có gặp lại Ngụy Hạo ở Tuyên Thành (tỉnh An Huy).

Năm 762 (Bảo Ứng nguyên niên), Lý Bạch đến ở nhà người họ là Lý Dương Băng, đang làm huyện lệnh tại Đang Đồ (tỉnh An Huy). Tháng 4 năm này, vua Đại Tông lên ngôi, có ý triệu Lý Bạch, phong làm chức . Nhưng đến tháng 11 Lý Bạch mắc bệnh nặng tại Đang Đồ (theo Lý Dương Băng); mất ở núi Thanh Sơn, ngoài thành huyện này (theo Phạm Truyền Chính). Thọ 62 tuổi.

Có những thuyết khác nói rằng Lý Bạch không phải vì mắc bệnh mà mất (Lý Hoa, Ngụy Hạo), Ngụy Hạo còn cho biết rõ ràng ông chết trong đầm nước.

Đến thời Ngũ Đại, Vương Định Bảo soạn sách , mới viết rằng: Về sau Hồng Dong Trai phụ hoạ thuyết đó, nói thêm: ” …. Vì thế nơi ấy có (đài Bắt Trăng)”.

Về gia đình, Lý Bạch có đến 4 đời vợ, sinh được 3 con trai, 1 con gái.

Sau khi Lý Bạch mất, Lý Dương Băng thâu thập thơ ông, thấy rằng trong số hai vạn bài thơ ông làm lúc sinh tiền, chỉ còn lại một phần mười. Những bài thơ ông làm trong khoảng 8 năm sau loạn An Lộc Sơn phần nhiều bị thất lạc. Ông vốn không thích lưu giữ và truyền bá thơ văn. Đến đời Tống (1080), Tống Mãn Cầu gom góp lại được, soạn thành Lý Bạch thi tập, 30 quyển, gồm 1800 bài.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyTue Dec 06, 2011 3:56 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchTue Dec 06, 2011 3:56 pm

Anh Vũ Châu

Nguyên tác chữ Hán:

鸚鵡洲

鸚鵡來過吳江水。
江上洲傳鸚鵡名。
鸚鵡西飛隴山去。
芳洲之樹何青青。
煙開蘭葉香風暖。
岸夾桃花錦浪生。
遷客此時徒極目。
長洲孤月向誰明。
Phiên âm Hán Việt:

Anh Vũ Châu

Anh vũ lai quá Ngô giang thuỷ,
Giang thượng châu truyền Anh Vũ danh.
Anh vũ tây phi Lũng sơn khứ,
Phương châu chi thụ hà thanh thanh.
Yên khai lan diệp hương phong khởi,
Ngạn giáp đào hoa cẩm lãng sinh.
Thiên khách thử thời đồ cực mục,
Trường châu cô nguyệt hướng thuỳ minh?

Dịch nghĩa:

Bãi Anh vũ

Các bản dịch thơ:

Bãi Anh vũ

Anh vũ bay qua sông Ngô ấy
Tên bãi sông truyền Anh vũ Châu.
Anh vũ về Tây vào núi Lũng
Bãi thơm cây mọc mướt xanh sao!
Sương vén nhành lan cơn gió nhát
Bờ tiếp hoa đào, sóng gấm xao
Nhọc khách lưu đày nhìn tít tắp,
Bãi dài trăng lẻ chiếu ai đâu.

Sông Ngô anh vũ lướt bay qua
Anh Vũ thành xưa vẫn gọi là
Núi Lũng trời tây anh vũ khuất
Bãi thơm cây biếc chập chờn xa
Lá lan thoang thoảng lừng hương gió
Sóng gấm bập bềnh lượn sát hoa
Lữ khách hoài trông trời tít tắp
Tình ai trăng dọi sáng đêm tà ?

Về thư mục

Anh vũ bay qua sông Ngô ấyTên bãi sông truyền Anh vũ Châu.Anh vũ về Tây vào núi LũngBãi thơm cây mọc mướt xanh sao!Sương vén nhành lan cơn gió nhátBờ tiếp hoa đào, sóng gấm xaoNhọc khách lưu đày nhìn tít tắp,Bãi dài trăng lẻ chiếu ai đâu.Sông Ngô anh vũ lướt bay quaAnh Vũ thành xưa vẫn gọi làNúi Lũng trời tây anh vũ khuấtBãi thơm cây biếc chập chờn xaLá lan thoang thoảng lừng hương gióSóng gấm bập bềnh lượn sát hoaLữ khách hoài trông trời tít tắpTình ai trăng dọi sáng đêm tà ?

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyTue Dec 06, 2011 4:29 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchTue Dec 06, 2011 4:29 pm

Bả tửu vấn nguyệt

Nguyên tác chữ Hán:

把酒問月

青天有月來幾時,
我今停杯一問之。
人攀明月不可得,
月行卻與人相隨。
皎如飛鏡臨丹闕,
綠煙滅盡清輝發。
但見宵從海上來,
寧知曉向雲間沒。
白兔搗藥秋復春,
嫦娥孤棲與誰鄰。
今人不見古時月,
今月曾經照古人。
古人今人若流水,
共看明月皆如此。
唯願當歌對酒時,
月光常照金樽裡。
Phiên âm:

Bả tửu vấn nguyệt

Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,
Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!
Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ.
Kiểu như phi kính lâm đan khuyết,
Lục yên diệt tận thanh huy phát
Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai,
Ninh tri hiểu hướng vân gian một.
Bạch thố đảo dược thu phục xuân,
Thường nga cô thê dữ thuỳ lân.
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,
Cộng khan minh nguyệt giai như thử.
Duy nguyện đương ca đối tửu thì,
Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý.

Dịch nghĩa:

Nâng chén rượu hỏi trăng

Các bản dịch thơ:

Nâng chén rượu hỏi trăng

Trời xanh có trăng từ thuở nào ?
Ngừng chén đêm này hỏi một câu.
Người với lên trăng, vin chẳng được,
Khi đi, trăng lại mãi theo nhau.
Trăng như gương lượn bên đan khuyết,
Xóa sạch mây xanh, soi vằng vặc.
Chỉ thấy đêm từ mặt biển lên,
Hay đâu đến sáng vào mây khuất.
Thỏ ngọc giã thuốc thu lại xuân,
Thường Nga quạnh hưu ai người gần ?
Người nay chẳng thấy trăng thời trước,
Người trước, trăng nay soi đã từng.
Người trước, người nay như nước chảy,
Cùng xem trăng sáng đều thế đấy.
Chỉ ước vui ca thưởng chén quỳnh,
Be vàng, trăng sáng vào rọi mãi.

Trăng kia đến tự thuở nào?
Nay ta ngưng chén rượu đào hỏi trăng!
Người không vin được trăng vàng,
Trăng cùng người mãi dặm ngàn có đôi.
Gương trăng vút tận cõi trời,
Trăng tan khói biếc, rạng ngời muôn nơi.
Biển đêm người thấy trăng soi,
Đâu hay mai sớm trăng côi tạ từ.
Thỏ còn giã thuốc xuân, thu,
Hằng Nga đơn bóng thẩn thờ gió mây.
Vầng trăng cổ tích ai hay?
Trăng này từng chiếu mấy đời cổ nhân.
Người xưa nay, tựa nước nguồn
Đã từng chung ngắm trăng non một thời
Ta say ca hát rượu mời
Mong vầng trăng toả sáng soi chén vàng.

Về thư mục

Trời xanh có trăng từ thuở nào ?Ngừng chén đêm này hỏi một câu.Người với lên trăng, vin chẳng được,Khi đi, trăng lại mãi theo nhau.Trăng như gương lượn bên đan khuyết,Xóa sạch mây xanh, soi vằng vặc.Chỉ thấy đêm từ mặt biển lên,Hay đâu đến sáng vào mây khuất.Thỏ ngọc giã thuốc thu lại xuân,Thường Nga quạnh hưu ai người gần ?Người nay chẳng thấy trăng thời trước,Người trước, trăng nay soi đã từng.Người trước, người nay như nước chảy,Cùng xem trăng sáng đều thế đấy.Chỉ ước vui ca thưởng chén quỳnh,Be vàng, trăng sáng vào rọi mãi.Trăng kia đến tự thuở nào?Nay ta ngưng chén rượu đào hỏi trăng!Người không vin được trăng vàng,Trăng cùng người mãi dặm ngàn có đôi.Gương trăng vút tận cõi trời,Trăng tan khói biếc, rạng ngời muôn nơi.Biển đêm người thấy trăng soi,Đâu hay mai sớm trăng côi tạ từ.Thỏ còn giã thuốc xuân, thu,Hằng Nga đơn bóng thẩn thờ gió mây.Vầng trăng cổ tích ai hay?Trăng này từng chiếu mấy đời cổ nhân.Người xưa nay, tựa nước nguồnĐã từng chung ngắm trăng non một thờiTa say ca hát rượu mờiMong vầng trăng toả sáng soi chén vàng.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyTue Dec 06, 2011 4:53 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchTue Dec 06, 2011 4:53 pm

Bắc phong hành

Nguyên tác chữ Hán:

北風行

燭龍棲寒門,
光曜猶旦開。
日月照之何不及此,
惟有北風號怒天上來。
燕山雪花大如席,
片片吹落軒轅臺。
幽州思婦十二月,
停歌罷笑雙蛾摧。
倚門望行人,
念君長城苦寒良可哀。
別時提劍救邊去,
遺此虎紋金鞞革叉。
中有一雙白羽箭,
蜘蛛結網生塵埃。
箭空在,
人今戰死不復回。
不忍見此物,
焚之已成灰。
黃河捧土尚可塞,
北風雨雪恨難裁。
Phiên âm Hán Việt:

Bắc phong hành

Chúc long thê hàn môn,
Quang diệu do đán khai.
Nhật nguyệt chiếu chi hà bất cập thử,
Duy hữu bắc phong hào nộ thiên thượng lai.
Yên sơn tuyết hoa đại như tịch,
Phiến phiến xuy lạc Hiên Viên đài.
U Châu tư phụ thập nhị nguyệt,
Đình ca bãi tiếu song nga tồi.
Ỷ môn vọng hành nhân,
Niệm quân Trường Thành khổ hàn lương khả ai.
Biệt thời đề kiếm cứu biên khứ,
Di thử hổ văn kim bính cách xoa.
Trung hữu nhất song bạch vũ tiễn,
Tri thù kết võng sinh trần ai.
Tiễn không tại,
Nhân kim chiến tử bất phục hồi.
Bất nhẫn kiến thử vật,
Phần chi dĩ thành khôi.
Hoàng Hà phủng thổ thượng khả tái,
Bắc phong vũ tuyết hận nan tài.

Dịch nghĩa:

Bài hành gió bấc

Các bản dịch thơ:

Xem thêm :  999+ ❤️❤️❤️ stt buồn, stt tâm trạng tình yêu cuộc sống

Bài hành gió bấc

Bổ sung sau.

Về thư mục

Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyWed Dec 07, 2011 8:44 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchWed Dec 07, 2011 8:44 am

Bạch đầu ngâm

Nguyên tác chữ Hán:

白頭吟

錦水東北流,
波蕩雙鴛鴦。
雄巢漢宮樹,
雌弄秦草芳。
寧同萬死碎綺翼,
不忍雲間兩分張。
此時阿嬌正嬌妒,
獨坐長門愁日暮。
但愿君恩顧妾深,
豈惜黃金買詞賦。
相如作賦得黃金,
丈夫好新多異心。
一朝將聘茂陵女,
文君因贈白頭吟。
東流不作西歸水,
落花辭條羞故林。
兔絲固無情,
隨風任傾倒。
誰使女蘿枝,
而來強縈抱。
兩草猶一心,
人心不如草。
莫卷龍須席,
從他生網絲。
且留琥珀枕,
或有夢來時。
覆水再收豈滿杯,
棄妾已去難重回。
古來得意不相負,
只今惟見青陵臺。
Phiên âm:

Bạch đầu ngâm

Cẩm thuỷ đông bắc lưu,
Ba đãng song uyên ương.
Hùng sào Hán cung thụ,
Thư lộng Tần thảo phương.
Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực,
Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương.
Thử thì A Kiều chính kiều đố,
Độc toạ Trường Môn sầu nhật mộ.
Đãn nguyện quân ân cố thiếp thâm,
Khởi tích hoàng kim mãi từ phú.
Tương Như tác phú đắc hoàng kim,
Trượng phu hiếu tân đa dị tâm.
Nhất triêu tương sính Mậu Lăng nữ,
Văn Quân nhân tặng “Bạch đầu ngâm”.
Đông lưu bất tác tây quy thuỷ,
Lạc hoa từ điều tu cố lâm.
Thố ty cố vô tình,
Tuỳ phong nhiệm khuynh đảo.
Thuỳ sử nữ la chi,
Nhi lai cưỡng oanh bão.
Lưỡng thảo do nhất tâm,
Nhân tâm bất như thảo.
Mạc quyển long tu tịch,
Tòng tha sinh võng ty.
Thả lưu hổ phách chẩm,
Hoặc hữu mộng lai thì.
Phúc thuỷ tái thu khởi mãn bôi,
Khí thiếp dĩ khứ nan trùng hồi.
Cổ lai đắc ý bất tương phụ,
Chỉ kim duy kiến Thanh Lăng đài.

Dịch nghĩa:

Ngâm đầu bạc

Các bản dịch thơ:

Ngâm đầu bạc

Sông Cẩm về đông bắc
Uyên ương giữa sóng vần
Trống đậu cây cung Hán
Mái chơi hương cỏ Tần
Nát cánh thà cùng muôn vạn chết
Trên mây chẳng chịu rẽ lìa thân
A Kiều thủa ấy cơn ghen nổi
Ngồi lặng Trường Môn sầu bóng tối
Những ước ơn vua lại đoái thương
Từ phú nghìn vàng nào tiếc hối !
Tương Như làm phú thưởng nghìn vàng
Đàn ông ưa mới dễ thay ngang
Một sớm Mậu Lăng toan cưới thiếp
Khúc “Bạch đầu ngâm” Văn Quân tặng
Về đông, nước hẳn chẳng về tây
Lìa cành hoa rụng thẹn rừng hoang
Thố ti vốn vô tình
Nghiêng ngả theo làn gió
Ai xui cành nữ la
Đến vòng quanh gắn bó
Hai cỏ một lòng chung
Long người thua cỏ ấy
Chiếu long tu chớ cuốn!
Mạng nhện mặc dăng đầy!
Giữ gìn gối hổ phách
Có lúc mộng về đây
Vớt lui nước đổ có đầy chăng?
Bỏ vợ mà đi, đi dứt phăng
Đắc ý xưa nay không phụ rẫy
Bây giờ chỉ thấy gác Thanh Lăng!

Giòng sông Cẩm xuôi về đông bắc
Sóng nghìn trùng xô nát uyên ương
Trên cành trống đậu Hán cung
Cỏ thơm chim mái đậu trong đất Tần
Thà được chết vạn lần đau khổ
Chẳng muốn rời nhau giữa trời mây
A Kiều một thuở ghen cay
Trường Môn một bóng buồn phai tháng ngày
Nàng ao ước mong hầu Thánh Thượng
Từ phú kia ngân lượng tiếc chi!
Tương Như đất Thục văn tài
Viết từ phú được nghìn thoi bạc vàng
Người chuộng mới lòng hay thay đổi
Sáng ngày toan cưới gái Mậu Lăng
Văn Quân tặng Bạch đầu ngâm
Về đông nước chảy chẳng tìm về tây
Hoa lìa ngọn thẹn cùng rừng cũ
Thố ti hoa vốn tự vô tình
Ngã theo ngọn gió mặc nhiên
Nữ la quấn quýt kết duyên mặn nồng
Loài hoa ấy tâm đầu ý hiệp
Lòng con người sánh kịp cỏ ư?
Đừng thu mảnh chiếu long tu
Mặc cho tơ nhện giăng mờ khắp nơi
Hãy giữ lại gối đầu hổ phách
Lở mai kia gợi giấc mơ đời
Nước kia đổ hết đi rồi!
Làm sao có thể vớt đầy được chăng?
Chàng đã bỏ đi người vợ cũ
Thật khó lòng về ở cùng nhau
Xưa nay thệ ước bạc đầu
Bây giờ chỉ thấy bóng đài Thanh Lăng.

Về thư mục

Sông Cẩm về đông bắcUyên ương giữa sóng vầnTrống đậu cây cung HánMái chơi hương cỏ TầnNát cánh thà cùng muôn vạn chếtTrên mây chẳng chịu rẽ lìa thânA Kiều thủa ấy cơn ghen nổiNgồi lặng Trường Môn sầu bóng tốiNhững ước ơn vua lại đoái thươngTừ phú nghìn vàng nào tiếc hối !Tương Như làm phú thưởng nghìn vàngĐàn ông ưa mới dễ thay ngangMột sớm Mậu Lăng toan cưới thiếpKhúc “Bạch đầu ngâm” Văn Quân tặngVề đông, nước hẳn chẳng về tâyLìa cành hoa rụng thẹn rừng hoangThố ti vốn vô tìnhNghiêng ngả theo làn gióAi xui cành nữ laĐến vòng quanh gắn bóHai cỏ một lòng chungLong người thua cỏ ấyChiếu long tu chớ cuốn!Mạng nhện mặc dăng đầy!Giữ gìn gối hổ pháchCó lúc mộng về đâyVớt lui nước đổ có đầy chăng?Bỏ vợ mà đi, đi dứt phăngĐắc ý xưa nay không phụ rẫyBây giờ chỉ thấy gác Thanh Lăng!Giòng sông Cẩm xuôi về đông bắcSóng nghìn trùng xô nát uyên ươngTrên cành trống đậu Hán cungCỏ thơm chim mái đậu trong đất TầnThà được chết vạn lần đau khổChẳng muốn rời nhau giữa trời mâyA Kiều một thuở ghen cayTrường Môn một bóng buồn phai tháng ngàyNàng ao ước mong hầu Thánh ThượngTừ phú kia ngân lượng tiếc chi!Tương Như đất Thục văn tàiViết từ phú được nghìn thoi bạc vàngNgười chuộng mới lòng hay thay đổiSáng ngày toan cưới gái Mậu LăngVăn Quân tặng Bạch đầu ngâmVề đông nước chảy chẳng tìm về tâyHoa lìa ngọn thẹn cùng rừng cũThố ti hoa vốn tự vô tìnhNgã theo ngọn gió mặc nhiênNữ la quấn quýt kết duyên mặn nồngLoài hoa ấy tâm đầu ý hiệpLòng con người sánh kịp cỏ ư?Đừng thu mảnh chiếu long tuMặc cho tơ nhện giăng mờ khắp nơiHãy giữ lại gối đầu hổ pháchLở mai kia gợi giấc mơ đờiNước kia đổ hết đi rồi!Làm sao có thể vớt đầy được chăng?Chàng đã bỏ đi người vợ cũThật khó lòng về ở cùng nhauXưa nay thệ ước bạc đầuBây giờ chỉ thấy bóng đài Thanh Lăng.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyWed Dec 07, 2011 2:42 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchWed Dec 07, 2011 2:42 pm

Bạch vân ca tống Lưu Thập Lục quy sơn

Nguyên tác chữ Hán:

白雲歌送劉十六歸山

楚山秦山皆白雲,
白雲處處長隨君。
長隨君,
君入楚山裏,
雲亦隨君渡湘水。
湘水上,
女蘿衣,
白雲堪臥君早歸。
Phiên âm:

Bạch vân ca tống Lưu Thập Lục quy sơn

Sở sơn Tần sơn giai bạch vân,
Bạch vân xứ xứ trường tuỳ quân,
Trường tuỳ quân.
Quân nhập Sở sơn lý,
Vân diệc tuỳ quân độ Tương thuỷ.
Tương thuỷ thượng,
Nữ la y,
Bạch vân kham ngoạ quân tảo quy.

Dịch nghĩa:

Bài ca mây trắng tiễn Lưu Thập Lục về núi

Các bản dịch thơ:

Bài ca mây trắng tiễn Lưu Thập Lục về núi

Núi Sở non Tần mây trắng bay,
Theo người mây trắng ruỗi dặm dài.
Ruỗi dặm dài.
Người đi vào núi Sở
Theo chân mây cũng vượt dòng Tương
Trên dòng Tương
Áo Nữ la
Mây trắng nhẩn nha, bóng người xa.

1. Nữ la: một loại dây leo giống như dây tơ hồng.
Về thư mục

Núi Sở non Tần mây trắng bay,Theo người mây trắng ruỗi dặm dài.Ruỗi dặm dài.Người đi vào núi SởTheo chân mây cũng vượt dòng TươngTrên dòng TươngÁo Nữ laMây trắng nhẩn nha, bóng người xa.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyWed Dec 07, 2011 4:48 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchWed Dec 07, 2011 4:48 pm

Bi ca hành

Nguyên tác chữ Hán:

悲歌行

悲來乎。
悲來乎。
主人有酒且莫斟。
聽我一曲悲來吟。
悲來不吟還不笑。
天下無人知我心。
君有數斗酒。
我有三尺琴。
琴鳴酒樂兩相得。
一杯不啻千鈞金。
悲來乎。
悲來乎。
天雖長。
地雖久。
金玉滿堂應不守。
富貴百年能几何。
死生一度人皆有。
孤猿坐啼墳上月。
且須一盡杯中酒。
悲來乎。
悲來乎。
鳳凰不至河無圖。
微子去之箕子奴。
漢帝不憶李將軍。
楚王放卻屈大夫。
悲來乎。
悲來乎。
秦家李斯早追悔。
虛名撥向身之外。
范子何曾愛五湖。
功成名遂身自退。
劍是一夫用。
書能知姓名。
惠施不肯干萬乘。
卜式未必窮一經。
還須黑頭取方伯。
莫謾白首為儒生。
Phiên âm:

Bi ca hành

Bi lai hồ
Bi lai hồ
Chủ nhân hữu tửu thả mạc châm
Thính ngã nhất khúc bi lai ngâm
Bi lai bất ngâm hoàn bất tiếu
Thiên hạ vô nhân tri ngã tâm
Quân hữu sổ đấu tửu
Ngã hữu tam xích cầm
Cầm minh tửu lạc lưỡng tương đắc
Nhất bôi bất thí thiên quân kim
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Thiên tuy trường
Địa tuy cửu
Kim ngọc mãn đường ưng bất thủ
Phú quý bách niên năng kỹ hà
Tử niên nhất độ nhân giai hữu
Cô viên tọa đề phần thượng nguyệt
Thả tu nhất tận bôi trung tửu
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Phượng hoàng bất chí hà vô đồ
Vi Tử khứ chi Kỳ Tử nô
Hán Đế bất ức Lý Tướng Quân
Sở Vương phóng khước Khuất Đại Phu
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Tần gia Lý Tư tảo truy hối
Hư danh bát hướng thân chi ngoại
Phạm tử hà tằng ái ngũ hồ
Danh thành công toại thân tự thoái
Kiếm thị nhất phu dụng
Thư năng tri tánh danh
Huệ thi bất khẳng can vạn thừa
Bốc thức vị tâm cùng nhất kinh
Hoàn tu hắc đầu thủ phương bá
Mạc man bạch thủ vi nho sinh.

Dịch nghĩa:

Bài ca buồn

Các bản dịch thơ:

Bài ca buồn

Bổ sung sau.

Về thư mục

Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 8:00 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 8:00 am

Biệt nội phó trưng – kỳ 1

Nguyên tác chữ Hán:

別內赴徵其一

王命三徵去未還,
明朝離別出吳關。
白玉高樓看不見,
相思須上望夫山。
Phiên âm:

Biệt nội phó trưng – kỳ 1

Vương mệnh tam trưng khứ vị hoàn,
Minh triêu ly biệt xuất Ngô quan.
Bạch ngọc cao lâu khan bất kiến,
Tương tư tu thượng Vọng phu san.
Dịch nghĩa:

Từ giã vợ theo lệnh quân

Các bản dịch thơ:

Từ giã vợ theo lệnh quân

Lệnh vua ba bận chưa chầu,
Sớm mai ly biệt thương sầu ải Ngô.
Lầu cao, ngọc trắng mơ hồ
Nhớ nhau lên núi Vọng Phu đợi chờ.

Về thư mục

Lệnh vua ba bận chưa chầu,Sớm mai ly biệt thương sầu ải Ngô.Lầu cao, ngọc trắng mơ hồNhớ nhau lên núi Vọng Phu đợi chờ.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 8:37 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 8:37 am

Biệt nội phó trưng – kỳ 2

Nguyên tác chữ Hán:

別內赴徵其二

出門妻子強牽衣,
問我西行几日歸。
歸時儻佩黃金印,
莫學蘇秦不下機。
Phiên âm:

Biệt nội phó trưng – kỳ 2

Xuất môn thê tử cưỡng khiên y,
Vấn ngã tây hành kỷ nhật quy.
Quy thời thảng bội hoàng kim ấn,
Mạc học Tô Tần bất hạ ky. [1] Dịch nghĩa:

Từ giã vợ theo lệnh quân – Kỳ 2

Các bản dịch thơ:

Từ giã vợ theo lệnh quân – Kỳ 2

Ra đi vợ níu con hời,
Đường Tây nay bước, đường về khi nao?
Ấn vàng nếu chẳng được trao
Tuyệt không học chuyện ngồi cao Tô Tần.

Về thư mục

Ra đi vợ níu con hời,Đường Tây nay bước, đường về khi nao?Ấn vàng nếu chẳng được traoTuyệt không học chuyện ngồi cao Tô Tần.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 9:25 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 9:25 am

Biệt nội phó trưng – kỳ 3

Nguyên tác chữ Hán:

別內赴徵其三

翡翠為樓金作梯,
誰人獨宿倚門啼。
夜坐寒燈連曉月,
行行淚盡楚關西。
Phiên âm:

Biệt nội phó trưng – kỳ 3

Phỉ thuý vi lâu kim tác thê,
Thuỳ nhân độc túc ỷ môn đề.
Dạ toạ hàn đăng liên hiểu nguyệt,
Hàng hàng lệ tận Sở quan tê.
Dịch nghĩa:

Từ giã vợ theo lệnh quân – Kỳ 3

Các bản dịch thơ:

Từ giã vợ theo lệnh quân – Kỳ 3

Thang vàng lầu ngọc ngời ngời
Ai người tựa cửa sầu tê một mình.
Trăng non, đèn lạnh ngồi nhìn
Dòng châu lã tả Sở thành ải Tây.

Về thư mục

Thang vàng lầu ngọc ngời ngờiAi người tựa cửa sầu tê một mình.Trăng non, đèn lạnh ngồi nhìnDòng châu lã tả Sở thành ải Tây.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 9:47 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 9:47 am

Bình lỗ tướng quân phụ

Nguyên tác chữ Hán:

平虜將軍妻

平虜將軍婦,
入門二十年。
君心自有悅,
妾寵豈能專。
出解床前帳,
行吟道上篇。
古人不唾井,
莫忘昔纏綿。
Phiên âm:

Bình lỗ tướng quân phụ

Bình lỗ tướng quân phụ,
Nhập môn nhị thập niên.
Quân tâm tự hữu duyệt,
Thiếp sủng khởi năng chuyên?
Xuất giải sàng tiền trướng,
Hành ngâm đạo thượng thiên.
Cổ nhân bất thoá tỉnh,
Mạc vong tích triền miên.
Dịch nghĩa:

Vợ Bình lỗ tướng quân

Các bản dịch thơ:

Vợ Bình lỗ tướng quân

Bổ sung sau.

Về thư mục

Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 10:11 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 10:11 am

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình – kỳ 1

Nguyên tác chữ Hán:

平陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其一

洞庭西望楚江分,
水盡南天不見雲。
日落長沙秋色遠,
不知何處弔湘君。
Phiên âm:

Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp
Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình

Động Đình tây vọng Sở giang phân,
Thuỷ tận nam thiên bất kiến vân.
Nhật lạc Trường Sa thu sắc viễn,
Bất tri hà xứ điếu Tương quân.
Dịch nghĩa:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 1

Các bản dịch thơ:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 1

Bổ sung sau.

Về thư mục

Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 10:37 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 10:37 am

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình – kỳ 2

Nguyên tác chữ Hán:

平陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其二

南湖秋水夜無煙,
耐可乘流直上天。
且就洞庭賒月色,
將船買酒白雲邊。
Phiên âm:

Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp
Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình – Kỳ 2

Nam hồ thu thuỷ dạ vô yên,
Nại khả thừa lưu trực thượng thiên.
Thả tựu Động Đình xa nguyệt sắc,
Tương thuyền mãi tửu bạch vân biên.
Dịch nghĩa:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 2

Các bản dịch thơ:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 2

Bổ sung sau.

Về thư mục

Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 11:10 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 11:10 am

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình – kỳ 3

Nguyên tác chữ Hán:

平陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其三

洛陽才子謫湘川,
元禮同舟月下仙。
記得長安還欲笑,
不知何處是西天。
Phiên âm:

Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp
Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình – Kỳ 3

Lạc Dương tài tử trích Tương Xuyên,
Nguyên lễ đồng chu nguyệt hạ tiên.
Ký đắc Trường An hoàn dục tiếu,
Bất tri hà xứ thị tây thiên.
Dịch nghĩa:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 3

(Xem lại)

Các bản dịch thơ:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 3

Bổ sung sau.

Về thư mục

(Xem lại)Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 1:47 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 1:47 pm

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình – kỳ 4

Nguyên tác chữ Hán:

平陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其四

洞庭湖西秋月輝,
瀟湘江北早鴻飛。
醉客滿船歌白苧,
不知霜露入秋衣。
Phiên âm:

Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp
Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình – Kỳ 4

Động Đình hồ tây thu nguyệt huy
Tiêu Tương giang bắc tảo hồng phi
Túy khách mãn thuyền ca Bạch trữ
Bất tri sương lộ nhập thu y.
Dịch nghĩa:

Xem thêm :  Ý được nên, ở đất như trời

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 4

Các bản dịch thơ:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 4

Trăng thu vằng vặc Động Đình tây
Hồng nhạn Tiêu Tương bắc sớm bay.
Say, khách thuyền ca vang “Bạch Trữ”
Sương thu đẫm áo khách nào hay!

Về thư mục

Trăng thu vằng vặc Động Đình tâyHồng nhạn Tiêu Tương bắc sớm bay.Say, khách thuyền ca vang “Bạch Trữ”Sương thu đẫm áo khách nào hay!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 2:09 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 2:09 pm

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình – kỳ 5

Nguyên tác chữ Hán:

平陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其五

帝子瀟湘去不還
空余秋草洞庭間
淡掃明湖開玉鏡
丹青畫出是君山
Phiên âm:

Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp
Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình – Kỳ 5

Đế tử[1] Tiêu Tương[2] khứ bất hoàn
Không dư thu thảo Động Đình gian
Đạm tảo minh hồ khai ngọc kính
Đan thanh họa xuất thị Quân san.[3]
Dịch nghĩa:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 4

Các bản dịch thơ:

Cùng chú họ là Diệp làm thị lang bộ hình và quan trung thư xá nhân Giả Chí chơi hồ Động Đình – kỳ 5

Bổ sung sau.

Về thư mục

Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 2:40 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 2:40 pm

Bồ Tát man

Nguyên tác chữ Hán:

菩薩蠻

平林漠漠煙如織,
寒山一帶傷心碧。
暝色入高樓,
有人樓上愁。
玉階空佇立,
宿鳥歸飛急。
何處是歸程,
長亭更短亭
Phiên âm:

Bồ Tát man

Bình lâm mạc mạc yên như chức,
Hàn san nhất đới thương tâm bích.
Minh sắc nhập cao lâu,
Hữu nhân lâu thượng sầu.
Ngọc giai không trữ lập,
Túc điểu quy phi cấp.
Hà xứ thị quy trình,
Trường đình cánh đoản đình.
Dịch nghĩa:

Điệu Bồ tát man

Các bản dịch thơ:

Điệu Bồ tát man

Bổ sung sau.

Về thư mục

Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyThu Dec 08, 2011 4:50 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchThu Dec 08, 2011 4:50 pm

Chiến thành Nam

Nguyên tác chữ Hán:

戰城南

去年戰,桑乾源﹔ 
今年戰,蔥河道。 
洗兵條支海上波, 
放馬天山雪中草。 
萬裡長征戰, 
三軍盡衰老。 
匈奴以殺戮為耕作, 
古來唯見白骨黃沙田。 
秦家筑城備胡處, 
漢家還有烽火然。 
烽火然不息, 
征戰無已時。 
野戰格斗死,  
敗馬號鳴向天悲。 
烏鳶啄人腸, 
銜飛上挂枯樹枝。 
士卒涂草莽, 
將軍空爾為。 
乃知兵者是凶器, 
聖人不得已而用之。 Phiên âm:

Chiến thành Nam

Khứ niên chiến, Tang Càn nguyên,
Kim niên chiến, Thông Hà[1] đạo.
Tẩy binh Điều Chi[2] hải thượng ba,
Phóng mã Thiên Sơn[3] tuyết trung thảo.
Vạn lý trường chinh chiến,
Tam quân tận suy lão.
Hung nô[4] dĩ sát lục vi canh tác ;
Cổ lai duy kiến bạch cốt hoàng sa điền.
Tần gia trúc thành bị Hồ Xứ,
Hán gia hoàn hữu phong hỏa nhiên.
Phong hỏa[5] nhiên bất tức,
Chinh chiến vô dĩ thì.
Dã chiến cách đấu tử,
Bại mã hào minh hướng thiên bi.
Ô diên trác nhân trường,
Hàm phi thướng quải khô thụ chi.
Sĩ tốt đồ thảo mãng,
Tướng quân không nhĩ vi.
Nãi tri binh giả thị hung khí,
Thánh nhân bất đắc dĩ nhi dụng chi.
Dịch nghĩa:

Cuộc chiến thành Nam

Các bản dịch thơ:

Cuộc chiến thành Nam

Năm ngoái trên sông Tang đánh nhau,
Năm nay dọc sông Thông chém giết.
Điều Chi, gươm rửa sóng ngoài khơi,
Thiên Sơn, ngựa ăn cỏ ngập tuyết.
Muôn dặm chinh chiến hoài,
Ba quân già ốm hết.
Hung Nô giết chóc thay cấy cày,
Cát vàng xương trắng xưa nay đấy !
Này dãy thành, Tần đắp ngự Hồ,
Kia lửa trận, Hán đốt đang cháy !
Lửa trận cháy chẳng tắt,
Chiến tranh mãi không thôi !
Sa trường đâm nhau chết,
Ngựa ai ngơ ngác nhìn hý trời !
Diều quạ rỉa ruột người,
Tha treo cành khô trông tả tơi.
Binh lính thây bón cỏ,
Tướng quân bó tay rồi.
Mới hay : Gươm đao là vật gở,
Thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng thôi !

Về thư mục

Năm ngoái trên sông Tang đánh nhau,Năm nay dọc sông Thông chém giết.Điều Chi, gươm rửa sóng ngoài khơi,Thiên Sơn, ngựa ăn cỏ ngập tuyết.Muôn dặm chinh chiến hoài,Ba quân già ốm hết.Hung Nô giết chóc thay cấy cày,Cát vàng xương trắng xưa nay đấy !Này dãy thành, Tần đắp ngự Hồ,Kia lửa trận, Hán đốt đang cháy !Lửa trận cháy chẳng tắt,Chiến tranh mãi không thôi !Sa trường đâm nhau chết,Ngựa ai ngơ ngác nhìn hý trời !Diều quạ rỉa ruột người,Tha treo cành khô trông tả tơi.Binh lính thây bón cỏ,Tướng quân bó tay rồi.Mới hay : Gươm đao là vật gở,Thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng thôi !

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 7:32 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 7:32 am

Cổ lãng nguyệt hành

Nguyên tác chữ Hán:

古朗月行

小時不識月,
呼作白玉盤。
又疑瑤臺鏡,
飛在白雲端。
仙人垂兩足,
桂樹作團團。
白兔搗藥成,
問言與誰餐。
蟾蜍蝕圓影,
大明夜已殘。
羿昔落九烏,
天人清且安。
陰精此淪惑,
去去不足觀。
憂來其如何,
淒愴摧心肝。
Phiên âm:

Cổ lãng nguyệt hành

Tiểu thì bất thức nguyệt,
Hô tác bạch ngọc bàn.
Hựu nghi Dao Đài kính,
Phi tại bạch vân đoan.
Tiên nhân thuỳ lưỡng túc,
Quế thụ tác đoàn đoàn.
Bạch thố đảo dược thành,
Vấn ngôn dữ thuỳ xan.
Thiềm[1] thừ thực viên ảnh,
Đại minh dạ dĩ tàn.
Nghệ[2] tích lạc cửu ô,
Thiên nhân thanh thả an.
Âm tinh thử luân hoặc,
Khứ khứ bất túc quan.
Ưu lai kỳ như hà,
Thê sảng tồi tâm can.
Dịch nghĩa:

Bài hành về vầng trăng sáng ngày xưa

Các bản dịch thơ:

Bài hành về vầng trăng sáng ngày xưa

Thuở bé chưa biết trăng,
Gọi là mâm ngọc trắng.
Dao Đài ngỡ là gương,
Bay giữa tầng mây thẳm.
Người tiên thõng đôi chân,
Cây quế tròn xoe tán.
Thỏ trắng giã thuốc xong,
Biết cùng ai mà nếm!
Thiềm Thừ gặm trăng tròn,
Ánh sáng dần tối hẳn.
Chín mặt trời, Nghệ bắn,
Người trời hiền, thích yên.
Trăng vốn thường đa cảm,
Lặn dần vào trong đêm.
Lo phiền đến như thế,
Xót xa nẫu ruột gan.

Về thư mục

Thuở bé chưa biết trăng,Gọi là mâm ngọc trắng.Dao Đài ngỡ là gương,Bay giữa tầng mây thẳm.Người tiên thõng đôi chân,Cây quế tròn xoe tán.Thỏ trắng giã thuốc xong,Biết cùng ai mà nếm!Thiềm Thừ gặm trăng tròn,Ánh sáng dần tối hẳn.Chín mặt trời, Nghệ bắn,Người trời hiền, thích yên.Trăng vốn thường đa cảm,Lặn dần vào trong đêm.Lo phiền đến như thế,Xót xa nẫu ruột gan.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 11:03 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 11:03 am

Cổ Ý

Nguyên tác chữ Hán:

古風

君為女蘿草,
妾作菟絲花。
輕條不自行,
為逐春風斜。
百丈託遠松,
纏綿成一家。
誰言會面易,
各在青山崖。
女蘿發馨香,
菟絲斷人腸。
枝枝相糾結,
葉葉競飄揚。
生子不知根,
因誰共芬芳。
中巢雙翡翠,
上宿紫鴛鴦。
若識二草心,
海潮易可量。
Phiên âm:

Cổ ý

Quân vị nữ la thảo
Thiếp tác thố ti hoa
Khinh điều bất tự hành
Vị trục xuân phong tà
Bách trượng thác viễn tùng
Triền miên thành nhất gia
Thuỳ ngôn hội diệc dị
Các tại thanh sơn nha
Nữ la phát hinh hương
Thố ti đoạn nhân trường
Chi chi tương củ kết
Diệp diệp cánh phiêu dương
Sinh tử bất tri căn
Nhân thuỳ cộng phân phương
Trung sào song phỉ thuý
Thượng túc tử uyên ương
Nhược thức nhị thảo tâm
Hải triều diệc khả lường
Dịch nghĩa:

Ý xưa

Các bản dịch thơ:

Ý xưa

Chàng, loài cỏ nữ la
Thố ti hoa, phận thiếp.
Nhánh nhẹ mềm không bước
Gió xuân ngả là đà.
Gởi tùng xa trăm thước
Lâu thành ở chung nhà.
Ai rằng gặp dễ được
Người mỗi một non xa.
Cỏ nữ la hương đượm
Thố ti đứt ruột rà.
Cành kết nhau lượm thượm
Theo gió lá vương vương
Sinh con không biết rễ
Nhờ ai để ngát hương.
Đôi chim thúy trong tổ
Trên đậu cặp uyên ương.
Nếu biết lòng hai cỏ
Có thể rỏ triều cường.

Về thư mục

Chàng, loài cỏ nữ laThố ti hoa, phận thiếp.Nhánh nhẹ mềm không bướcGió xuân ngả là đà.Gởi tùng xa trăm thướcLâu thành ở chung nhà.Ai rằng gặp dễ đượcNgười mỗi một non xa.Cỏ nữ la hương đượmThố ti đứt ruột rà.Cành kết nhau lượm thượmTheo gió lá vương vươngSinh con không biết rễNhờ ai để ngát hương.Đôi chim thúy trong tổTrên đậu cặp uyên ương.Nếu biết lòng hai cỏCó thể rỏ triều cường.

Được sửa bởi Vân Nhi ngày Mon Dec 12, 2011 2:19 pm; sửa lần 1.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 3:10 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 3:10 pm

Cổ Phong – Theo tranh *

Lý Bạch  Co-pho13
Phiên âm:

Cổ phong – Theo tranh

Đào hoa khai đông viên
Hàm tiếu khoa bạch nhật
Ngẫu mông đông phong vinh
Sinh thử diễm dương nhất.
Khởi vô giai nhân sắc
Đãn khủng hoa bất thật
Uyển chuyển long hỏa phi
Linh lạc tảo tương thất
Cự tri nam san tùng
Độc lập tự tiên sắc.

Dịch nghĩa:

Cổ phong – Theo tranh

Các bản dịch thơ:

Hoa đào nở vườn đông
Mỉm cười khoe ngày sáng
Chợt che khuất gió đông
Sanh bản chất cái đẹp
Khởi chẳng sắc giai nhân
Chỉ ngại hoa không thật
Uyển chuyển múa như rồng
Mưa sớm cùng hoa rụng
Há chẳng biết cội thông
Đứng độc lập buồn bã.

Về thư mục

Đào hoa khai đông viênHàm tiếu khoa bạch nhậtNgẫu mông đông phong vinhSinh thử diễm dương nhất.Khởi vô giai nhân sắcĐãn khủng hoa bất thậtUyển chuyển long hỏa phiLinh lạc tảo tương thấtCự tri nam san tùngĐộc lập tự tiên sắc.Hoa đào nở vườn đôngMỉm cười khoe ngày sángChợt che khuất gió đôngSanh bản chất cái đẹpKhởi chẳng sắc giai nhânChỉ ngại hoa không thậtUyển chuyển múa như rồngMưa sớm cùng hoa rụngHá chẳng biết cội thôngĐứng độc lập buồn bã.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 3:31 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 3:31 pm

Cổ Phong

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其一

大雅久不作。
吾衰竟誰陳。
王風委蔓草。
戰國多荊榛。
龍虎相啖食。
兵戈逮狂秦。
正聲何微茫。
哀怨起騷人。
揚馬激頹波。
開流蕩無垠。
廢興雖萬變。
憲章亦已淪。
自從建安來。
綺麗不足珍。
聖代複元古。
垂衣貴清真。
群才屬休明。
乘運共躍鱗。
文質相炳煥。
眾星羅秋旻。
我志在刪述。
垂輝映千春。
希聖如有立。
絕筆于獲麟。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 1

Đại nhã cửu bất tác
Ngô suy cánh thùy trần.
Vương phong ủy mạn thảo
Chiến quốc đa kinh trăn.
Long hổ tương đạm thực
Binh qua đãi cuồng tần.
Chánh thanh hà vi mang
Ai oán khởi tao nhân
Dương mã kích đồi ba
Khai lưu đãng vô ngân
Phế hưng tuy vạn biến
Hiến chương diệc dĩ luân.
Tự tòng kiến an lai
Khỉ lệ bất túc trân
Thánh đại phức nguyên cổ
Thùy y quý thanh chân.
Quần tài chúc hưu minh
Thừa vận cộng dược lân
Văn chất tương bỉnh hoán
Chúng tinh la thu mân
Ngã chí tại san thuật
Thùy huy ánh thiên xuân
Hi thánh như hữu lập
Tuyệt bút vu hoạch lân.
Dịch nghĩa:

Phong cách xưa

Các bản dịch thơ:

Bổ sung sau.

Về thư mục

Bổ sung sau.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 3:45 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 3:45 pm

Cổ Phong – Kỳ 2

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其二

蟾蜍薄太清。
蝕此瑤臺月。
圓光虧中天。
金魄遂淪沒。
螮蝀入紫微。
大明夷朝暉。
浮雲隔兩曜。
萬象昏陰霏。
蕭蕭長門宮。
昔是今已非。
桂蠹花不實。
天霜下嚴威。
沈嘆終永夕。
感我涕霑衣。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 2

Thiềm thừ bạc Thái Thanh,
Thực thử Dao Đài nguyệt.
Viên quang khuy trung thiên,
Kim phách toại luân một.
Đế đông nhập Tử Vi,
Đại minh di triêu huy.
Phù vân cách lưỡng diệu,
Vạn tượng hôn âm phi.
Tiêu tiêu Trường Môn cung,
Tích thị kim dĩ phi.
Quế đố hoa bất thực,
Thiên sương hạ nghiêm uy.
Trầm thán chung vĩnh tịch,
Cảm ngã di triêm y.
Dịch nghĩa:

Cổ phong – bài 2

Các bản dịch thơ:

Thiềm thừ[1] mờ Thái Thanh,[2]
Dao Đài[3] khuyết gương trăng.
Giữa trời vơi vầng sáng,
Chim lặn bao ánh vàng.
Cung Tử Vi[4] mây chắn,
Mặt trời đà quay ngang.
Mây nổi trời, trăng cách,
Trong tối, muôn vật chìm.
Cung Trường Môn[5] vắng vẻ,
So trước, nay đâu bằng.
Quế sâu, hoa chẳng đậu,
Uy vũ, giáng trời sương.
Tiếng than dài đêm vắng,
Áo ta, nước mắt đằm.

Về thư mục

Thiềm thừmờ Thái Thanh,Dao Đàikhuyết gương trăng.Giữa trời vơi vầng sáng,Chim lặn bao ánh vàng.Cung Tử Vimây chắn,Mặt trời đà quay ngang.Mây nổi trời, trăng cách,Trong tối, muôn vật chìm.Cung Trường Mônvắng vẻ,So trước, nay đâu bằng.Quế sâu, hoa chẳng đậu,Uy vũ, giáng trời sương.Tiếng than dài đêm vắng,Áo ta, nước mắt đằm.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 3:51 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 3:51 pm

Cổ Phong – Kỳ 3

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其三

秦皇掃六合,
虎視何雄哉。
揮劍決浮雲,
諸侯盡西來。
明斷自天啟,
大略駕群才。
收兵鑄金人,
函谷正東開。
銘功會稽嶺,
騁望琅琊臺。
刑徒七十萬,
起土驪山隈。
尚采不死葯,
茫然使心哀。
連弩射海魚,
長鯨正崔嵬。
額鼻象五岳,
揚波噴雲雷。
鬈鬣蔽青天,
何由睹蓬萊。
徐市載秦女,
樓船幾時迴。
但見三泉下,
金棺葬寒灰。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 3

Tần hoàng tảo lục hiệp,
Hổ thị hà hùng tai.
Huy kiếm quyết phù vân,
Chư hầu tận tây lai.
Minh đoạn tự thiên khởi,
Đại lược giá quần tài.
Thu binh chú kim nhân,
Hàm Cốc chính đông khai.
Minh công hội Kê Lĩnh,
Sính vọng Lang Nha đài.
Hình đồ thất thập vạn,
Khởi thổ ly sơn ôi.
Thượng thái bất tử dược,
Mang nhiên sử tâm ai.
Liên nỗ xạ hải ngư,
Trường kình chính thôi ngôi.
Ngạch tỵ tượng Ngũ Nhạc,
Dương ba phún vân lôi.
Quyền liệp tế thanh thiên,
Hà do đổ Bồng Lai.
Từ thị tải Tần nữ,
Lâu thuyền kỷ thì hồi.
Đán kiến Cam Tuyền hạ,
Kim quan táng hàn hôi.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 3

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 3

Vua Tần dẹp sáu nước,
Hổ mạnh đã nhe nanh.
Vung kiếm lên trời xanh,
Chư hầu từ tây tới.
Tự khoe nhận mệnh trời,
Mưu lớn ngăn người tài.
Thu quân, người vàng đúc,
Hàm Cốc tiến sang đông.
Ghi công ở Kê Lĩnh,
Đài Lang Nha ngửa trông.
Đầy người bảy mươi vạn,
Dấy nghiệp vùng Lệ Sơn.
Thuốc trường sinh lăm hái,
Tự chuốc thêm phiền lòng.
Nỏ quý bắn cá biển,
Cá kình thân to đùng.
Trán mũi cao Ngũ Nhạc,
Mây sấm tung sóng phun.
Vây, râu trùm trời biếc,
Bồng Lai còn tìm lùng.
Thành Từ chở gái đẹp,
Thuyền lâu quay lại không?
Luống thấy dưới Cam Tuyền,
Xăng vàng vùi tro lạnh.

Về thư mục

Vua Tần dẹp sáu nước,Hổ mạnh đã nhe nanh.Vung kiếm lên trời xanh,Chư hầu từ tây tới.Tự khoe nhận mệnh trời,Mưu lớn ngăn người tài.Thu quân, người vàng đúc,Hàm Cốc tiến sang đông.Ghi công ở Kê Lĩnh,Đài Lang Nha ngửa trông.Đầy người bảy mươi vạn,Dấy nghiệp vùng Lệ Sơn.Thuốc trường sinh lăm hái,Tự chuốc thêm phiền lòng.Nỏ quý bắn cá biển,Cá kình thân to đùng.Trán mũi cao Ngũ Nhạc,Mây sấm tung sóng phun.Vây, râu trùm trời biếc,Bồng Lai còn tìm lùng.Thành Từ chở gái đẹp,Thuyền lâu quay lại không?Luống thấy dưới Cam Tuyền,Xăng vàng vùi tro lạnh.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 4:00 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 4:00 pm

Cổ Phong – Kỳ 4

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其四

鳳飛九千仞。
五章備彩珍。
銜書且虛歸。
空入周與秦。
橫絕歷四海。
所居未得鄰。
吾營紫河車。
千載落風塵。
藥物秘海岳。
採鉛青溪濱。
時登大樓山。
舉首望仙真。
羽駕滅去影。
飆車絕回輪。
尚恐丹液遲。
志願不及申。
徒霜鏡中發。
羞彼鶴上人。
桃李何處開。
此花非我春。
唯應清都境。
長與韓眾親。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 4

Phượng phi cửu thiên nhận,
Ngũ chương bị thải trân.
Hàm thư thả hư quy,
Không nhập chu dữ Tần.
Hoành tuyệt lịch tứ hải
Sở cư vị đắc lân
Ngô doanh tử hà xa
Thiên tái lạc phong trần.
Dược vật bí hải nhạc,
Thải duyên thanh khê tân
Thì đăng đại lâu san
Cử thủ vọng tiên chân
Vũ giá diệt khứ ảnh
Tiêu xa tuyệt hồi luân
Thượng khủng đan dịch trì
Chí nguyện bất cập thân.
Đồ sương kính trung phát,
Tu bỉ hạc thượng nhân
Đào lí hà xử khai
Thử hoa phi ngã xuân
Duy ứng thanh đô cảnh,
Trường dữ hàn chúng thân.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 4

Xem thêm :  Thơ vui buồn với cuộc đời sâu sắc, ý nghĩa đầy triết lý sống

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 4

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 4:08 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 4:08 pm

Cổ Phong – Kỳ 5

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其五

太白何蒼蒼。
星辰上森列。
去天三百里。
邈爾與世絕。
中有綠發翁。
披雲臥松雪。
不笑亦不語。
冥棲在巖穴。
我來逢真人。
長跪問寶訣。
粲然啟玉齒。
授以煉藥說。
銘骨傳其語。
竦身已電滅。
仰望不可及。
蒼然五情熱。
吾將營丹砂。
永與世人別
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 5

Thái bạch hà thương thương
Tinh thần thượng sâm liệt
Khứ thiên tam bách lí
Mạc nhĩ dữ thế tuyệt
Trung hữu lục phát ông
Phi vân ngọa tùng tuyết
Bất tiếu diệc bất ngữ
Minh tê tại nham huyệt
Ngã lai phùng chân nhân
Trường quỵ vấn bảo quyết
Xán nhiên khải ngọc xỉ
Thụ dĩ luyện dược thuyết
Minh cốt truyện kì ngữ
Tủng thân dĩ điện diệt
Ngưỡng vọng bất khả cập
Thương nhiên ngũ tình nhiệt
Ngô tương doanh đan sa
Vĩnh dữ thế nhân biệt.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 5

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 5

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 4:17 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 4:17 pm

Cổ Phong – Kỳ 6

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其六

代馬不思越。
越禽不戀燕。
情性有所習。
土風固其然。
昔別雁門關。
今戍龍庭前。
驚沙亂海日。
飛雪迷胡天。
蟣虱生虎鶡。
心魂逐旌旃。
苦戰功不賞。
忠誠難可宣。
誰憐李飛將。
白首沒三邊。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 6

Đại mã bất tư việt
Việt cầm bất luyến yến
Tình tính hữu sở tập
Thổ phong cố kì nhiên.
Tích biệt nhạn môn quan
Kim thú long đình tiền
Kinh sa loạn hải nhật
Phi tuyết mê hồ thiên.
Kỉ sắt sanh hổ hạt
Tâm hồn trục tinh chiên
Khổ chiến công bất thưởng
Trung thành nan khả tuyên.
Thùy liên lí phi tương
Bạch thủ một tam biên.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 6

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 6

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 4:26 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 4:26 pm

Cổ Phong – Kỳ 7

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其七

五鶴西北來。
飛飛凌太清。
仙人綠雲上。
自道安期名。
兩兩白玉童。
雙吹紫鸞笙。
去影忽不見。
迴風送天聲。
我欲一問之。
飄然若流星。
願餐金光草。
壽與天齊傾
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 7

Ngũ hạc tây bắc lai
Phi phi lăng Thái thanh
Tiên nhân lục vân thượng
Tự đạo an kì danh
Lưỡng lưỡng bạch ngọc đồng
Song xuy tử loan sanh
Khứ ảnh hốt bất kiến
Hồi phong tống thiên thanh
Ngã dục nhất vấn chi
Phiêu nhiên nhược lưu tinh
Nguyện xan kim quang thảo
Thọ dữ thiên tề khuynh.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 7

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 7

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 4:31 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 4:31 pm

Cổ Phong – Kỳ 8

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其八

咸陽二三月。
宮柳黃金枝。
綠幘誰家子。
賣珠輕薄兒。
日暮醉酒歸。
白馬驕且馳。
意氣人所仰。
冶游方及時。
子雲不曉事。
晚獻長楊辭。
賦達身已老。
草玄鬢若絲。
投閣良可嘆。
但為此輩嗤。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 8

Hàm Dương nhị tam nguyệt,
Cung liễu hoàng kim chi.
Lục trách thùy gia tử,
Mại châu khinh bạc nhi.
Nhật mộ túy tửu quy
Bạch mã kiêu thả trì
Ý khí nhân sở ngưỡng
Dã du phương cập thì.
Tử vân bất hiểu sự
Vãn hiến trường dương từ
Phú đạt thân dĩ lão,
Thảo huyền tấn nhược ti
Đầu các lương khả thán,
Đãn vi thử bối xuy.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 8

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 8

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 4:39 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 4:39 pm

Cổ Phong – Kỳ 9

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其九

莊周夢胡蝶。
胡蝶為莊周。
一體更變易。
萬事良悠悠。
乃知蓬萊水。
復作清淺流。
青門種瓜人。
舊日東陵侯。
富貴故如此
營營何所求。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 9

Trang Chu mộng hồ điệp,
Hồ điệp vi Trang Chu.
Nhất thể canh biến dịch,
Vạn sự lương du du.
Nãi tri bồng lai thủy,
Phục tác thanh thiển lưu.
Thanh môn chủng qua nhân
Cựu nhật đông lăng hầu
Phú quý cố như thử,
Doanh doanh hà sở cầu.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 9

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 9

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 4:47 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 4:47 pm

Cổ Phong – Kỳ 10

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十

齊有倜儻生。
魯連特高妙。
明月出海底。
一朝開光曜。
卻秦振英聲。
後世仰末照。
意輕千金贈。
顧向平原笑。
吾亦澹蕩人。
拂衣可同調。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 10

Tề hữu thích thảng sanh
Lỗ liên đặc cao diệu
Minh nguyệt xuất hải để
Nhất triêu khai quang diệu
Khước Tần chấn anh thanh
Hậu thế ngưỡng mạt chiếu
Ý khinh thiên kim tặng
Cố hướng bình nguyên tiếu
Ngô diệc đạm đãng nhân
Phất y khả đồng điều.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 10

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 10

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyFri Dec 09, 2011 4:55 pm

Tiêu đề: Re: Lý BạchFri Dec 09, 2011 4:55 pm

Cổ Phong – Kỳ 11

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十一

黃河走東溟。
白日落西海。
逝川與流光。
飄忽不相待。
春容舍我去。
秋發已衰改。
人生非寒松。
年貌豈長在。
吾當乘雲螭。
吸景駐光彩。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 11

Hoàng Hà tẩu Đông minh,
Bạch nhật lạc Tây hải.
Thệ xuyên dữ lưu quang
Phiêu hốt bất tương đãi
Xuân dung xả ngã khứ
Thu phát dĩ suy cải
Nhân sinh phi hàn tùng
Niên mạo khởi trường tại
Ngô đương thừa vân ly
Hấp ảnh trụ quang thái.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 11

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 11

Sông Hoàng cuồn cuộn về Đông
Mặt trời trắng nọ sa vùng biển Tây
Nước trôi, bóng chạy như bay
Vụt đi không một phút giây đợi người
Vẻ xuân lìa bỏ ta rồi
Tóc thu này đã phôi pha biến màu
Thân người phải cội tùng đâu
Dung nhan sao được bền lâu chẳng già
Xuân tươi giữ được chăng là
Cưỡi rồng hút ánh quang hoa đôi vầng.

Về thư mục

Sông Hoàng cuồn cuộn về ĐôngMặt trời trắng nọ sa vùng biển TâyNước trôi, bóng chạy như bayVụt đi không một phút giây đợi ngườiVẻ xuân lìa bỏ ta rồiTóc thu này đã phôi pha biến màuThân người phải cội tùng đâuDung nhan sao được bền lâu chẳng giàXuân tươi giữ được chăng làCưỡi rồng hút ánh quang hoa đôi vầng.

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptySat Dec 10, 2011 9:35 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchSat Dec 10, 2011 9:35 am

Cổ Phong – Kỳ 12

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十二

松柏本孤直。
難為桃李顏。
昭昭嚴子陵。
垂釣滄波間。
身將客星隱。
心與浮雲閑。
長揖萬乘君。
還歸富春山。
清風洒六合。
邈然不可攀。
使我長嘆息。
冥棲岩石間。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 12

Tùng bách bổn cô trực, 
Nan vi đào lí nhan. 
Chiêu chiêu Nghiêm tử lăng 
Thùy điếu thương ba gian 
Thân tương khách tinh ẩn 
Tâm dữ phù vân nhàn 
Trường ấp vạn thừa quân 
Hoàn quy phú xuân san 
Thanh phong sái lục hợp, 
Mạc nhiên bất khả phàn 
Sử ngã trường thán tức 
Minh tê nham thạch gian.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 12

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 12

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptySat Dec 10, 2011 9:43 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchSat Dec 10, 2011 9:43 am

Cổ Phong – Kỳ 13

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十三

君平既棄世。
世亦棄君平。
觀變窮太易。
探元化群生。
寂寞綴道論。
空帘閉幽情。
騶虞不虛來。
鸑鷟有時鳴。
安知天漢上。
白日懸高名。
海客去已久。
誰人測沈冥。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 13

Quân bình kí khí thế, 
Thế diệc khí quân bình 
Quan biến cùng thái dịch, 
Tham nguyên hóa quần sanh
Tịch mịch chuế đạo luận 
Không liêm bế u tình
Sô ngu bất hư lai
Nhạc trạc hữu thì minh. 
An tri thiên Hán thượng 
Bạch nhật huyền cao danh 
Hải khách khứ dĩ cửu, 
Thùy nhân trắc trầm minh.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 13

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 13

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptySat Dec 10, 2011 9:52 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchSat Dec 10, 2011 9:52 am

Cổ Phong – Kỳ 14

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十四

胡關饒風沙。
蕭索竟終古。
木落秋草黃。
登高望戎虜。
荒城空大漠。
邊邑無遺堵。
白骨橫千霜。
嵯峨蔽榛莽。
借問誰凌虐。
天驕毒威武。
赫怒我聖皇。
勞師事鼙鼓。
陽和變殺氣。
發卒騷中土。
三十六萬人。
哀哀淚如雨。
且悲就行役。
安得營農圃。
不見征戍兒。
豈知關山苦。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 14

Hồ quan nhiêu phong sa 
Tiêu tác cánh chung cổ 
Mộc lạc thu thảo hoàng
Đăng cao vọng Nhung lỗ 
Hoang thành không đại mạc 
Biên ấp vô di đổ 
Bạch cốt hoành thiên sương 
Tha nga tế trăn mãng
Tá vấn thùy lăng ngược
Thiên kiêu độc uy vũ
Hách nộ ngã thánh hoàng。 
Lao sư sự bề cổ
Dương hòa biến sát khí 
Phát tốt tao trung thổ
Tam thập lục vạn nhân
Ai ai lệ như vũ
Thả bi tựu hành dịch
An đắc doanh nông phố
Bất kiến chinh thú nhi
Khởi tri quan san khổ.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 14

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 14

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptySat Dec 10, 2011 10:02 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchSat Dec 10, 2011 10:02 am

Cổ Phong – Kỳ 15

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十五

燕昭延郭隗,
遂筑黃金臺。
劇辛方趙至,
鄒衍復齊來。
奈何青雲士,
棄我如塵埃。
珠玉買歌笑,
糟糠養賢才。
方知黃鶴舉,
千里獨徘徊。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 15

Yên Chiêu diên Quách Ngỗi,
Toại trúc hoàng kim đài.
Kịch Tân phương Triệu chí,
Trâu Diễn phục Tề lai.
Nại hà thanh vân sĩ,
Khí ngã như trần ai.
Châu ngọc mãi ca tiếu,
Tao khang dưỡng hiền tài.
Phương tri hoàng hạc cử,
Thiên lý độc bồi hồi.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 15

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 15

Yên Chiêu vời Quách Ngỗi
Sai người đắp đền vàng
Kịch Tân từ Triệu đến
Trâu Diễn ở Tề sang
Cớ sao kẻ cao sĩ
Vứt bỏ như rác đường
Châu ngọc mua cười hát
Tấm cám nuôi hiền lương
Hạc vàng khi cất cánh
Bay bổng khắp muôn phương

Về thư mục

Yên Chiêu vời Quách NgỗiSai người đắp đền vàngKịch Tân từ Triệu đếnTrâu Diễn ở Tề sangCớ sao kẻ cao sĩVứt bỏ như rác đườngChâu ngọc mua cười hátTấm cám nuôi hiền lươngHạc vàng khi cất cánhBay bổng khắp muôn phương

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptySat Dec 10, 2011 10:10 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchSat Dec 10, 2011 10:10 am

Cổ Phong – Kỳ 16

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十六

寶劍雙蛟龍。
雪花照芙蓉。
精光射天地。
雷騰不可沖。
一去別金匣。
飛沉失相從。
風胡滅已久。
所以潛其鋒。
吳水深萬丈。
楚山邈千重。
雌雄終不隔。
神物會當逢
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 16

Bảo kiếm song giao long 
Tuyết hoa chiếu phù dung。 
Tinh quang xạ thiên địa 
Lôi đằng bất khả trùng
Nhất khứ biệt kim hạp 
Phi trầm thất tương tòng (tùng)
Phong hồ diệt dĩ cửu
Sở dĩ tiềm kì phong
Ngô thủy thâm vạn trượng
Sở san mạc thiên trọng
Thư hùng chung bất cách
Thần vật hội đương phùng.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 16

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 16

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptySat Dec 10, 2011 10:22 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchSat Dec 10, 2011 10:22 am

Cổ Phong – Kỳ 17

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十七

金華牧羊兒。
乃是紫煙客。
我願從之游。
未去發已白。
不知繁華子。
擾擾何所迫。
崑山採瓊蕊。
可以煉精魄。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 17

Kim hoa mục dương nhi 
Nãi thị tử Yên khách 
Ngã nguyện tòng chi du 
Vị khứ phát dĩ bạch
Bất tri phồn hoa tử 
Nhiễu nhiễu hà sở bách 
Côn san thải quỳnh nhuy 
Khả dĩ luyện tinh phách.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 17

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 17

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Vân Nhi

Đại Ca
Vân Nhi

Đại Ca

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

565359743504/11/2011phan thiết


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  EmptyMon Dec 12, 2011 8:58 am

Tiêu đề: Re: Lý BạchMon Dec 12, 2011 8:58 am

Cổ Phong – Kỳ 18

Nguyên tác chữ Hán:

古風 其十八

天津三月時。
千門桃與李。
朝為斷腸花。
暮逐東流水。
前水復後水。
古今相續流。
新人非舊人。
年年橋上游。
雞鳴海色動。
謁帝羅公侯。
月落西上陽。
余輝半城樓。
衣冠照雲日。
朝下散皇州。
鞍馬如飛龍。
黃金絡馬頭。
行人皆辟易。
志氣橫嵩丘。
入門上高堂。
列鼎錯珍羞。
香風引趙舞。
清管隨齊謳。
七十紫鴛鴦。
雙雙戲庭幽。
行樂爭晝夜。
自言度千秋。
功成身不退。
自古多愆尤。
黃犬空嘆息。
綠珠成舋讎。
何如鴟夷子。
散髮棹扁舟。
Phiên âm:

Cổ phong – Kỳ 18

Thiên tân tam nguyệt thì
Thiên môn đào dữ lí
Triêu vi đoạn tràng hoa
Mộ trục đông lưu thủy
Tiền thủy phục hậu thủy
Cổ kim tương tục lưu
Tân nhân phi cựu nhân
Niên niên kiều thượng du
Kê minh hải sắc động
Yết đế la công hầu
Nguyệt lạc tây thượng dương
Dư huy bán thành lâu
Y quan chiếu vân nhật
Triêu hạ tán hoàng châu
An mã như phi long
Hoàng kim lạc mã đầu
Hành nhân giai tích dịch
Chí khí hoành tung khâu
Nhập môn thượng cao đường
Liệt đỉnh thác trân tu
Hương phong dẫn Triệu vũ
Thanh quản tùy Tề âu
Thất thập tử uyên ương
Song song hí đình u
Hành nhạc tranh trú dạ
Tự ngôn độ thiên thu
Công thành thân bất thối
Tự cổ đa khiên vưu
Hoàng khuyển không thán tức
Lục châu thành (?) thù
Hà như si di tử
Tán phát trạo biển Chu.
Dịch nghĩa:

Thơ Cổ phong – Bài 18

Các bản dịch thơ:

Thơ Cổ phong – Bài 18

Bổ sung sau!

Về thư mục

Bổ sung sau!

Sponsored content


Lý Bạch  EmptyBài gửiTiêu đề: Re: Lý Bạch    Lý Bạch  Empty

Tiêu đề: Re: Lý Bạch

 

Lý Bạch

Về Đầu Trang 


[Vietsub] Lý Bạch – Lý Vinh Hạo


Bài hát : Lý Bạch (李白)
Sáng tác và thể hiện : Lý Vinh Hạo (李荣浩)
Trans + Sub : Viie
Lý Vinh Hạo (李荣浩) Nhạc sỹ, ca sỹ
+) Ngày sinh: 11 tháng 7 năm 1985
+) Sinh ra ở Bạng Phụ, An Huy, hiện sinh sống ở Bắc Kinh
+) Từ nhỏ học guitar và đàn côngbat.
+) Sự nghiệp
Năm 20042005 phụ trách 1 số chuyên mục tạp chí, chủ biên sách về guitar, ra mắt 2 bản guitar là “Phiền” (烦) và “Dream”, đồng thời trở thành tay guitar chuyên nghiệp của Trung Quốc.
Năm 2005 ký hợp đồng với công ty AVEX của Nhật, trở thành nhạc sỹ sáng tác nhạc cho các ca sỹ thuộc công ty khu vực Đài Loan.
Từng tham ra chế tác album và sáng tác nhạc cho nhiều ca sỹ như Shin, Trần Khôn, Triệu Vy, ALin, Trương Tín Triết, Vương Tâm Lăng, Lâm Y Thần, Dương Thừa Lâm, Hankyung . . .
Năm 2010 ra mắt đĩa đơn đầu tiên “Tiểu Hoàng” (小黃)
Tháng 9/2013 ra mắt album đầu tay “Người mẫu” (模特), giúp Lý Vinh Hạo đạt giải thưởng hạng mục “Người mới tài năng nhất” của giải “Ca khúc Vàng” lần thứ 25, cùng đó được xướng tên trong các hạng mục dành cho album, nam ca sỹ, nhà sáng tác, viết lời (Chu Diệu Huy). Album có các bài hát tiêu biểu : Lý Bạch (李白) – vẫn rất hot trên các bảng xếp hạng radio từ nửa đầu 2014; “Người mẫu” (模特),“Đều như nhau” (都一樣) . . .
Tháng 3/2014 ra đĩa đơn thứ 2 “Nhà soạn nhạc” (作曲家)
Tháng 11/2014 ra album thứ 2 “Lý Vinh Hạo” (李榮浩). Album này mình thấy hầu như bài nào cũng tiêu biểu =))
Link mp3:http://goo.gl/9vNeIZ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button