Kiến Thức Chung

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Phong cách nghệ thuật Nam Cao

Ngày đăng: 15/01/2020, 22:32

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Phong cách nghệ thuật Nam Cao tập trung làm rõ nỗi trăn trở da diết về thực trạng sống của con người và tầm nhìn nhân văn mới, chủ nghĩa hiện thực nhân văn và những khám phá đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật,… trong phong cách nghệ thuật Nam Cao. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHAN VĂN TƯỜNG CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM MÃ SỐ: 50433 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN HẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2004 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC *** – ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN Kính gửi: Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Đồng kính gửi: Trường Cao đẳng sư phạm Long An Tên là: Phan Văn Tường Công tác tại: Trường Cao đẳng sư phạm Long An Tôi công nhận nghiên cứu sinh theo đònh số 2647/GD & ĐT ngày 12 tháng 09 năm 1994 Hình thức đào tạo: tập trung Các văn gia hạn: – Số 17449/SĐH ngày 01 tháng 12 năm 1998 – Số 470/SĐH ngày 17 tháng 01 năm 2001 cho phép chuyển đề tài nghiên cứu từ “Thi pháp truyện ngắn Nam Cao” (bò trùng với người khác) sang đề tài “Phong cách nghệ thuật Nam Cao” – Số 659/QĐ/KHCN-SĐH ngày 17 tháng 10 năm 2001 Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh Sau thời gian học tập thực đề tài nghiên cứu, đến hoàn thành luận án tiến só với đề tài “Phong cách nghệ thuật Nam Cao” Thuộc chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 50433 Vì làm đơn kính đề nghò Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho phép bảo vệ luận án Hội đồng đánh giá môn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ngày 12 tháng 10 năm 2003 Người làm đơn Phan Văn Tường Ý kiến giáo sư hướng dẫn khoa học UBND Tỉnh Long An CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường CĐSP Long An ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Soá:……………… *** Kính gửi: Bộ Giáo dục Đào tạo Đồng kính gửi: Trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh – Căn qui chế đào tạo Sau đại học ban hành theo đònh số 18/2000/QĐ-BGD & ĐT ngày 08 tháng 06 năm 2000 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo – Căn đònh số 659/QĐ/KHCN-SĐH ngày 17 tháng 10 năm 2001 Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh – Theo đề nghò ông trưởng phòng Tổ chức cán Nay, Trường Cao đẳng sư phạm Long An đề nghò Bộ giáo dục đào tạo, Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Cho phép ông: Phan Văn Tường Nơi công tác: Trường Cao đẳng sư phạm Long An Là nghiên cứu sinh theo đònh số 2647/GD & ĐT ngày 12 tháng 09 năm 1994 bảo vệ luận án tiến só với đề tài “Phong cách nghệ thuật Nam Cao” Thuộc chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 50433 Trân trọng kính chào Ngày…… tháng…… Năm 2003 Hiệu trưởng QUI ƯỚC TRÌNH BÀY Tài liệu trích dẫn ghi theo số thứ tự tương ứng phần danh mục TÀI LIỆU THAM KHẢO đặt dấu ngoặc [ ] sau phần có liên quan, sau dấu ( : ) số trang Tài liệu trích dẫn nằm trang liền thể gạch nối “” Ví dụ: [100:3334] Nếu tài liệu tham khảo có từ hai tập trở lên chữ số La mã số thứ tự tập, chữ số Ả rập trước sau số thứ tự tài liệu số trang, ví dụ: [13:I:92] Phần trích dẫn in nghiêng đặt dấu ngoặc kép (“ “), tên tác phẩm in đậm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận án PHAN VĂN TƯỜNG MỞ ĐẦU Ý nghóa đề tài Nam Cao bắt đầu nghiệp sáng tác văn chương từ năm 1936 Trong đó, từ năm 1940 đến 1945 thời gian ông thực viết nhiều Đương thời người ta nói đến văn phẩm ông Phải từ sau ông hi sinh, từ cuối năm tám mươi kỉ XX, đời nghiệp văn học Nam Cao ngày quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Nhiều giá trò văn nghiệp ông khẳng đònh cách xứng đáng Buổi đầu ý người đọc lập trường tư tưởng, kiểu sáng tác (lãng mạn – thực), đề tài (nông dân – tiểu tư sản trí thức)… Về sau khai thác theo chiều sâu nhà nghiên cứu tư tưởng nhân văn, thi pháp Nam Cao truyện ngắn Tác phẩm ông đưa vào giảng day trọng nhà trường từ bậc trung học sở đến bậc đại học Đặc biệt, bậc trung học phổ thông, ông xếp vào chương trình với tư cách tác gia bốn tên tuổi lớn khác văn học đại: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu… Dù có nhiều công trình nghiên cứu Nam Cao, dù vò trí ông tiến trình phát triển văn học nước nhà khẳng đònh vấn đề nghiệp văn học Nam Cao không ngừng đặt Nhiều nhà nghiên cứu có nhận đònh sâu sắc nghiệp văn học Nam Cao chưa có công trình có nhìn hệ thống, toàn diện phong cách nghệ thuật nhà văn này, phương diện quan trọng tạo sở xác lập vò trí hàng đầu ông đội ngũ nhà văn Việt Nam đại Cũng thiếu công trình có so sánh đối chiếu cách đầy đủ phong cách nghệ thuật Nam Cao với nhà văn Việt nam thời hay với nhà văn nước mà ông ngưỡng mộ Bên cạnh đó, văn nghiệp Nam Cao có độ “mở” đònh tác động rõ rệt lên sáng tác không nhà văn đương đại Không hoàn toàn vấn đề mẻ tuyệt đối tìm hiểu phong cách nghệ thuật Nam Cao, giá trò độc đáo, mẻ ông sáng tạo nghệ thuật để phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập ý nghóa đề tài luận án Do tiếp cận đề tài từ góc độ phong cách nghệ thuật nhà văn nên luận án không sâu trình bày lòch sử vấn đề lí luận phong cách học mối quan hệ đa dạng phức tạp với phạm trù khác lí luận văn học Nhiệm vụ chủ yếu luận án trình bày hệ thống đặc điểm tư tưởng – nghệ thuật tạo nên độc đáo, mẻ, quán mang tính giá trò phong cách nghệ thuật Nam Cao, góp phần khẳng đònh đóng góp vò trí nhà văn lòch sử văn học Việt nam đại Lòch sử vấn đề 2.1 Quá trình nghiên cứu phong cách nghệ thuật Nam Cao Sự nghiệp sáng tác Nam Cao ý từ năm 1941 với lời tựa Lê Văn Trương cho tập Đôi lứa xứng đôi nhà xuất “Đời nay” ấn hành Tháng – 1952, tác phẩm Nam Cao thật trở thành đối tượng khoa văn học với “ Nam Cao” Nguyễn Đình Thi in Mấy vấn đề văn học – (NXB Văn nghệ –H.1956) Từ đến có 190 công trình, viết Nam Cao công bố Tô Hoài người sống nhiều với Nam Cao trước sau cách mạng Trong viết “Chúng ta Nam Cao” (1954), “ Người tác phẩm Nam Cao” (1956), “ Nam Cao” (Lời giới thiệu chuyên luận “Nam Cao nhà văn thực xuất sắc” Hà Minh Đức – 1961), Tô Hoài nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ người nhà văn với tư tưởng nghệ thuật, thực sống với điều phản ánh tác phẩm Nam Cao Năm 1961, Hà Minh Đức có chuyên luận đầy đặn Nam Cao với tiêu đề “Nam Cao nhà văn thực xuất sắc” Trong chuyên luận, đề cập đến phong cách Nam Cao, ông viết: ”Sự kết hợp chặt chẽ thường xuyên yếu tố tiến tư tưởng với sáng tạo nghệ thuật cho Nam Cao có phong cách đặc biệt: phong cách nhà văn thực tâm lí” [39:183] Cũng người nghiên cứu Nam Cao, Phong Lê không trực tiếp đề cập đến vấn đề phong cách nghệ thuật ông nói đến “đặc trưng bút pháp thực Nam Cao”- yếu tố tạo nên phong cách nghệ thuật nhà văn Ông khẳng đònh: “… Với ý thức tạo chất giọng điệu riêng, không dẫm lại người khác… năm năm vào đời văn Nam Cao dồn nén gắng công nỗ lực … cho nghiệp không lẫn với ai” [87:96] Từ năm 1973, giáo trình “Lòch sử văn học Việt Nam”, Nguyễn Hoành Khung viết: “Bằng tài lớn, Nam Cao có đóng góp mẻ phát triển văn xuôi Việt Nam – Nam Cao xuất văn học sử người đại diện tiêu biểu trào lưu thực phê phán …” [65:82] Đến năm cuối kỉ XX, ông khẳng đònh cách mạnh mẽ: “Phong cách Nam Cao giai đoạn 1941 – 1945 kết tinh phong cách thời đại” (193:30) Bên cạnh công trình có viết: Đọc truyện ngắn Nam Cao Nguyên Hồng (1960), Đọc “Truyện ngắn Nam Cao” soi lại bước đường lên nhà văn thực Huệ Chi – Phong Lê (1960), Nam Cao – người xã hội cũ Lê Đình Kò (1964), Con người bò từ chối quyền làm người truyện “Chí Phèo” Nam Cao Nguyễn Văn Trung (1965), Cách mạng tháng Tám chặng đường phát triển Nam Cao Nguyễn Đức Đàn (1968)… Nội dung viết chủ yếu đề cập đến lập trường tư tưởng tiến nhà văn đứng phía người nghèo khổ, nội dung phản ánh thực xã hội tác phẩm, phê phán bi quan bế tắc tư tưởng Nam Cao Riêng Nguyễn Văn Trung bước đầu thâm nhập vào tư tưởng nhân văn Nam Cao nhà nghiên cứu bàn đến bi kòch bò cự tuyệt quyền làm người nhân vật Chí Phèo tác phẩm tên Từ năm tám mươi kỉ XX trở đi, đời nghiệp văn học Nam Cao giới nghiên cứu ý nhiều Nhiều tầng lớp ý nghóa tác phẩm Nam Cao khám phá, vò trí văn học sử Nam Cao ngày khẳng đònh Có thể kể công trình tiêu biểu: Nghó tiếp Nam Cao (NXB Văn học – 1991), Nam Cao đời người đời văn Nguyễn Văn Hạnh (1993), Nam Cao – phác thảo chân dung nghiệp Phong Lê (1997), Nam Cao đời văn tác phẩm Hà Minh Đức (1998), Nam Cao – tác gia tác phẩm Bích Thu biên soạn tuyển chọn (1998), Thi pháp truyện ngắn Nam Cao – luận án tiến só Nguyễn Hoa Bằng, Nam Cao – người tác phẩm – Nhiều tác giả – NXB Hội nhà văn (2000), Nghệ thuật kể chuyện tác phẩm Nam Cao Vũ Khắc Chương (2000), Chủ nghóa thực Nam Cao Trần Đăng Suyền (2001)… Trong Nam Cao đời người đời văn, Nguyễn Văn Hạnh đề cập đến nét đời nghiệp văn chương Nam Cao Ông nói đến đặc điểm tính cách người Nam Cao trước sau cách mạng tháng 8ˆ- 1945, nói đến đóng góp xuất sắc Nam Cao tư tưởng nhân đạo, nghệ thuật xây dựng nhân vật, miêu tả tâm lí, ngôn ngữ tác phẩm Nam Cao … Cuối cùng, ông kết luận: “Nam Cao nhà văn ý nghóa đích thực cao q khái niệm này, nhà văn đại” [44:43] Hơn ba mươi năm viết Nam Cao, đến năm 1997, Phong Lê coi công trình nghiên cứu “Phác thảo nghiệp chân dung” nhà văn lớn Ông tiếp cận tác phẩm Nam Cao từ hình ảnh người trí thức, số phận người nông dân, từ đặc trưng bút pháp thực, từ người Nam Cao với quê hương cách mạng… “Nhìn từ cuối kỉ” Nam Cao, Phong Lê viết: “… Để hiểu Nam Cao hôm cần nhiều phương pháp tiếp cận mới, phương pháp tiếp cận xã hội học chưa phải cạn kiệt sinh lực tác phẩm cổ điển… “ [87:209] Cùng với việc tái chuyên luận Nam Cao nhà văn thực xuất sắc, tập truyện Đôi lứa xứng đôi số truyện ngắn biết đến, Nam Cao đời văn tác phẩm, Hà Minh Đức tiếp tục công bố nghiên cứu Nam Cao Ông bàn nghệ thuật sáng tạo tâm lí, đề cập đến ý nghóa phê phán tự phê phán, tầm quan trọng hoàn cảnh tác phẩm Nam Cao Ông thông tin nghiệp Nam Cao qua hội thảo nước ngoài… Về phong cách nghệ thuật Nam Cao, Hà Minh Đức khảo sát tập truyện Đôi lứa xứng đôi nhận đònh: “Trên hai đề tài nông dân trí thức nghèo tập truyện “Đôi lứa xứng đôi” Nam Cao bộc lộ rõ đònh hình phong cách sáng tạo độc đáo” [39:310] Trong chuyên luận Nghệ thuật kể chuyện tác phẩm Nam Cao, Vũ Khắc Chương khảo sát yếu tố chủ thể kể chuyện, điểm nhìn trần thuật, cốt truyện, cách kể, nhòp điệu kể… Tác phẩm Nam Cao tiếp cận khái niệm thi pháp học, hướng nghiên cứu văn học Với luận án tiến só Thi pháp truyện ngắn Nam Cao, Nguyễn Hoa Bằng khảo sát phát tính chất đa ngôn ngữ truyện ngắn Nam Cao thể phức hợp loại giọng, chất giọng, phức hợp tiếng nói xã hội Tác giả đề cập đến vấn đề nhân vật, phân loại nhân vật theo “ điểm nhìn đònh kiến” nhân vật tự ý thức Các phương diện thời gian không gian nghệ thuật, kết cấu, cốt truyện… nêu lên đầy đủ luận án Chuyên luận Chủ nghóa thực Nam Cao Trần Đăng Suyền công trình đầy đặn nghiên cứu tương đối toàn diện nghiệp sáng tác Nam cao nhìn phương pháp sáng tác Nhà nghiên cứu tìm đường đến với chủ nghóa thực Nam Cao, quan niệm nghệ thuật, vấn đề loại hình thi pháp, tư tưởng nhân đạo nghệ thuật miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật sáng tác Nam Cao Từ phát đóng góp xuất sắc nhà văn, Trần Đăng Suyền kết luận: “Nếu thiên tài trước thời đại có tính đại, vượt qua thử thách khắc nghiệt thời gian, độc đáo, nhất, không lặp lại văn học đại Việt Nam, hai chữ phù hợp với Nam Cao” [143:270] Cũng viết luận án tiến só Nam Cao, Hà Bình Trò đề cập đến quan niệm nghệ thuật Nam Cao, chất trữ tình, nghệ thuật miêu tả tâm lí, đánh giá cao đóng góp Nam Cao vào chủ nghóa nhân đạo văn học với vấn đề “sự ý thức cá nhân” ng bàn đến yếu tố gọi tự nhiên chủ nghóa sáng tác Nam Cao phát thấy nhiều chỗ khác văn truyện Chí Phèo từ lần đầu xuất với tên Đôi lứa xứng đôi đến lần in sau Trong khối lượng lớn tài liệu nghiên cứuvề Nam Cao, vấn đề phong cách nghệ thuật Nam Cao nhiều đề cập Trực tiếp hai bài: Phong cách truyện ngắn Nam Cao Vũ Tuấn Anh, và, Phong cách truyện ngắn Nam Cao trước cách mạng Bùi Công Thuấn Là báo (in lần đầu “Quân đội nhân dân” thứ bảy số 76 năm 1991) đề cập đến truyện ngắn Vũ Tuấn Anh không sâu mà chủ yếu nêu lên số đặc điểm “Phong cách truyện ngắn Nam Cao”: “Văn Nam Cao phức hợp, tổng hoà cực đối nghòch: bi hài, trữ tình triết lí, cụ thể khái quát”; “có tiếng kêu cứu âm thầm cất lên từ trang viết Nam Cao”; “thi pháp truyện ngắn Nam Cao trước cách mạng xây dựng nỗi ám ảnh tàn lụi, tan rã” [194: 108] Cũng báo, Bùi Công Thuấn bàn “Phong cách truyện ngắn Nam Cao trước cách mạng” chủ yếu đề cập đến phương diện ngôn ngữ: “kiểu câu ngắn cộc” “chất giọng Bắc bộ” đặc điểm phong cách Nam Cao Bên cạnh đó, tác giả báo đề cập đến kiểu cấu trúc tâm lí – triết lí tác phẩm nhà văn [194:368] Trong sách Nhà văn Việt Nam đại – chân dung phong cách, Nguyễn Đăng Mạnh có hai Nam Cao Viết từ năm 1978, “Chủ nghóa thực Nam Cao”, Nguyễn Đăng Mạnh đề cập đến nét lớn phong cách nhà văn Có lẽ Nam Cao số nhà văn thời ý thức cách sâu sắc sứ mệnh vinh quang nhọc nhằn người nghệ só Không thể “cẩu thả” “vội vàng” “bất lương”, “khốn nạn”, “đê tiện”, người nghệ só phải “vượt lên cõi bờ giới hạn”, phải sáng tạo có ích cho nhân loại, làm cho người trở nên người Cũng miêu tả thực sống Nam Cao đặc biệt quan tâm đến thực tâm hồn người Hướng đến “kiếp lầm than” không dừng lại chỗ cảm thông an ủi, Nam Cao giải phẫu nỗi đau tinh thần họ Ông người bạn lớn người mà xã hội “tránh tránh vật tởm” tiềm ẩn vẻ đẹp mang tính người; đứa trẻ thơ đói nghèo biết ý thức mình; người phụ nữ, nạn nhân nạn nhân, xấu xí nhẫn nhục, thân cho vẻ đẹp tính nữ thiên tạo… Đi sâu miêu tả tâm hồn xung đột với trước hoàn cảnh phi nhân tính, nắm bắt nâng niu trân trọng rung động nhiều thật mơ hồ, khát vọng sống lương thiện người, Nam Cao mẻ độc đáo việc miêu tả xung đột văn học đích thực, xung đột mang tính người muôn thû Có thể nói, Nam Cao người mở đầu, người đặt móng cho khuynh hướng mẻ phản ánh thực văn học Việt Nam mà Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Nguyễn Huy Thiệp… tiếp nối: khuynh hướng thực nhân văn Nam Cao thể hình thức mới, đối tượng nghệ thuật miêu tả nhân vật Ông đưa xấu xí, dò hình dò dạng, đưa nhếch nhác phàm tục, đặt người đối diện thường trực với điều để soi sáng, miêu tả đời sống tinh thần người Độ mở, sức vang xa tác phẩm Nam Cao chỗ đó: tưởng ông nhục mạ miệt thò người đọc, ngẫm nghó, người đọc nhận chiều sâu, tầm cao tư tưởng nghệ thuật Nam Cao: bênh vực người cách tạo hình thức cho nhìn – nhìn thể bên người Đặc điểm phong cách nghệ thuật Nam Cao kết cấu, giọng điệu ngôn từ với cách tân mẻ, đại 3.1 Nghệ thuật kết cấu tác phẩm Nam Cao có nhiều yếu tố độc đáo Phương thức tự Nam Cao hút người đọc vào đối thoại lớn với đời, với Câu chuyện tác phẩm diễn ra, người kể chuyện người biết hết tất cả, di động điểm nhìn trần thuật yếu tố đề tài, chủ đề, nhân vật, chi tiết nghệ thuật… tác phẩm ông trở trở lại liên kết với điệp khúc không ngừng nỗi thống khổ kiếp người, không khí oi ngột ngạt lòch sử Với nghệ thuật kết cấu đặc sắc trên, miêu tả số phận người, Nam Cao thể nhận thức lòch sử, thời đại thật sâu sắc, dù ông không lần trực tiếp miêu tả biến cố lòch sử Vì thế, tác phẩm Nam Cao có thêm ý nghóa khác: muốn giải phóng người, muốn người tự phải giải phóng xã hội, nói Marx Engel: “Nếu tính cách người tạo nên hoàn cảnh cần phải làm cho hoàn cảnh trở nên có tính nhân đạo hơn” 3.2 Nhiều tác phẩm thành công Nam Cao mang tính chất đa âm, mang tính phức điệu giọng: bi hài, trữ tình trí tuệ Đằng sau tiếng cười mà phần lớn tưởng khinh bạc, tự nhiên chủ nghóa, giọng văn Nam Cao thường thấm đẫm nỗi buồn khổ nhục kiếp người giàu chất suy tư, suy tưởng lẽ nhân sinh đời Sự đan cài quyện lẫn vào ba cung bậc hài hước  trữ tình – triết lí góp phần làm nên tính đại cho sáng tác Nam Cao nói lên rằng, đời thật đa dạng, phức tạp, đơn giản khẳng đònh hay phủ đònh điều diễn sống, không thật tỉnh táo người dễ lầm lạc 3.3 Nam Cao bậc thầy sáng tạo ngôn ngữ nghệ thuật Không cũ với thời gian, ngôn ngữ văn xuôi nghệ thuật Nam Cao phong phú, sinh động, tinh tế, xác, giàu chất sống, biểu đạt nhiều giọng điệu, nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, đậm màu sắc văn hoá dân gian văn hoá đồng Bắc Tính đại ngôn ngữ nghệ thuật Nam Cao thể chỗ ông tổ chức lời văn cấu trúc đối thọai, không khép kín vào nó, vào ngôn ngữ nhân vật hay ngôn ngữ người kể chuyện, mà hướng tới người vô hình Tác phẩm Nam Cao đem đến cho văn chương cách đọc mới: đọc đối thoại, suy ngẫm với nhân vật tác giả lẽ nhân sinh đời Với Nam Cao, nghệ thuật dân chủ hơn, đời không thực chức giáo huấn thường thấy văn học truyền thống Nam Cao thật có đóng góp quan trọng cho phát triển ngôn ngữ dân tộc Cho đến hôm nay, tác phẩm Nam Cao đồng hành với người đọc Người đọc đọc Nam Cao để hiểu biết thêm người sống, để chiêm nghiệm triết lí nhân sinh sâu sắc ông Nam Cao xứng đáng vừa người kết thúc, vừa người mở đầu: kết thúc cách xuất sắc trào lưu văn học thực phê phán trước cách mạng tháng Tám 1945, mở đầu cho khuynh hướng phát triển văn học, khuynh hướng nhân nhân văn – sở văn học sống với người, “người gần người hơn” TÀI LIỆU THAM KHẢO Aristote (1998), Nghệ thuật thơ ca, Nxb Văn học, Hà Nội Vũ Tuấn Anh (1991), Phong cách truyện ngắn Nam Cao, Quân đội Nhân dân thứ bảy (76) Đào Tuấn nh (1992), Tsekhov Nam Cao – sáng tác thực kiểu mới, Tạp chí Văn học (1) Lại Nguyên n (1992), Nam Cao cách tân văn học đầu kỷ XX, Tạp chí Văn học (1) Diệp Quang Ban (1998), Văn liên kết tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội Lê Huy Bắc (1998), Giọng giọng điệu văn xuôi đại, Tạp chí Văn học (9) Vũ Bằng (1969), Nam Cao nhà văn biết khóc, Văn học Sài Gòn (95) Nguyễn Hoa Bằng (2000), Thi pháp truyện ngắn Nam Cao, luận án tiến só ngữ văn M Bakhtin (1992), Tiểu thuyết thể loại văn học, trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội 10 M Bakhtin (1993), Những vấn đề thi pháp Dostoievski, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Nam Cao (1983), Nam Cao – Truyện ngắn, Hà Minh Đức giới thiệu, Nxb Đà Nẵng 12 Nam Cao (1988), Những cánh hoa tàn, Hà Minh Đức sưu tầm giới thiệu, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội 13 Nam Cao (1993), Nam Cao Tuyển tập tập I II, Hà Minh Đức sưu tầm giới thiệu, Nxb Văn học, Hà Nội 14 Nam Cao (2000), Nam Cao Toàn tập, Nxb Văn học, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Châu (1987), Nam Cao, Văn nghệ (29) 16 Đỗ Hữu Châu (1995), Giản yếu ngữ dụng học, Nxb Giáo dục Đại học Huế 17 Phạm Tú Châu (2000), Mấy suy nghó dòch văn học nhân đọc dòch Chí Phèo, Văn nghệ quân đội (6) 18 Huệ Chi, Phong Lê (1961), Con người sống tác phẩm Nam Cao, Tạp chí Nghiên cứu văn học (1) 19 Vũ Khắc Chương (2000), Nghệ thuật kể chuyện tác phẩm Nam Cao, Nxb Văn học 20 Hồng Diệu (1987), Cuộc đời Nam Cao – Một học lao động nghệ thuật, Quân đội Nhân dân ((508) 21 Trương Đăng Dung (1995), Từ văn đến tác phẩm văn học giá trò thẩm mỹ, Tạp chí Văn học (11) 22 Trương Đăng Dung (1996), Tác phẩm văn học trình, Tạp chí Văn học (12) 23 Trần Ngọc Dung (1992), Gặp gỡ M Gorki Nam Cao, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 24 Phan Huy Dũng (1992), Bàn thêm ý nghóa thẩm mỹ gọi yếu tố tự nhiện chủ nghóa tác phẩm Nam Cao, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 25 Đinh Trí Dũng (1992), Bi kòch tự ý thức – nét độc đáo cảm hứng nhân đạo Nam Cao, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 26 Trần Thanh Đạm (1976), Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể, Nxb Giáo dục, Hà Nội 27 Nguyễn Đức Đàn (2000), Cách mạng Thành Tám chặng đường phát triển Nam Cao, Nam Cao người tác phẩm, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 28 Đặng Anh Đào (1992), Khả tái sinh Chí Phèo, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 29 Đặng Anh Đào (1995), Đổi nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội 30 Phan Cự Đệ (1978), Tiểu thuyết Việt Nam đại tập I II, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 31 Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức (1983), Nhà văn Việt Nam đại, tập I II, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 32 Hà Minh Đức (1961), Nam Cao – nhà văn thực xuất sắc, Nxb Văn hóa, Hà Nội 33 Hà Minh Đức (1976), Lời giới thiệu, Tác phẩm Nam Cao, tập I, Nxb Văn học, Hà Nội 34 Hà Minh Đức (1978), Văn học Việt nam 30-45, tập I, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 35 Hà Minh Đức (1981), Nam Cao – thời gian khám phá, Tạp chí Văn học (6) 36 Hà Minh Đức (1982), Nam Cao đôi nét nghệ thuật sáng tạo tâm lý, Tạp chí Văn học (6) 37 Hà Minh Đức (1983), Nhà văn Việt Nam đại, tập 2, , Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 38 Hà Minh Đức (1982), C Mác – Ph ng-ghen – V.I Lê-nin số vấn đề lý luận văn nghệ, Nxb Sự thật, Hà Nội 39 Hà Minh Đức (1998), Nam Cao – Đời văn tác phẩm, Nxb Văn học 40 Hà Minh Đức chủ biên (1998), Lí luận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 41 Văn Giá (2001), Một khoảng trời văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 42 Phan Hồng Giang (1979), Tsekhov, Nxb Văn hóa, Hà Nội 43 Đặng Thò Hạnh (1987), Tiểu thuyết Huy-gô, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 44 Nguyễn Văn Hạnh (1993), Nam Cao – đời người , đời văn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 45 Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Như Phương (1995), Lí luận văn học – vấn đề suy nghó, Nxb Giáo dục Hà Nội 46 Nguyễn Văn Hạnh (2002), Văn hóa, văn học – vấn đề suy nghó, Nxb KHXH 47 Lê Thò Đức Hạnh (1979), Tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, Nxb KHXH, Hà Nội 48 Nguyễn Thái Hoà (2000), Những vấn đề thi pháp truyện, Nxb Giáo dục, Hà Nội 49 Tô Hoài (1954), Chúng ta Nam Cao, Văn nghệ (61) 50 Tô Hoài (1956), Người tác phẩm Nam Cao, Văn nghệ (14-5) 51 Tô Hoài (1961), Lời giới thiệu, Chuyên luận Nam Cao – nhà văn thực xuất sắc, Nxb Văn hóa, Hà Nội 52 Tô Hoài (1987), Hồi ức Nam Cao, Văn nghệ Hà Nam Ninh (4) 53 Tô Hoài (1991), Những kỉ niệm Nam Cao, Văn nghệ (51) 54 Hoàng Ngọc Hiến (1990), Văn học học văn, Trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội 55 Hoàng Ngọc Hiến (1996), Những giảng phương pháp luận nghiên cứu văn học, Đại học Huế 56 Hoàng Ngọc Hiến (1998), Minh triết phương Đông triết học phương Tây, Tạp chí Văn học (11) 57 Đỗ Đức Hiểu (1994), Đổi phê bình văn học, Nxb Khoa học xã hội – Nxb Mũi Cà Mau 58 Lưu Hiệp (1998), Văn tâm điêu long, Nxb Văn học, Hà Nội 59 Nguyễn Công Hoan (2000), Bước đường cùng, Nxb Đà Nẵng 60 Đỗ Kim Hồi (1990), Chí Phèo Nam Cao, Tạp chí Văn học (3) 61 Đỗ Kim Hồi (1994), Đôi mắt Nam Cao, Giảng văn văn học Vn 1945-1975, Nxb Giáo dục, Hà Nội 62 Nguyễn Kim Hồng (1999), Hình tượng người làng quê tha hóa văn xuôi thực 30-45, Tạp chí Văn học (12) 63 Đoàn Hương (1996), Thử giải mã văn học Việt Nam theo tinh thần văn hóa Việt Nam văn hóa phương Đông, Tạp chí Văn học (3) 64 Nguyễn Khải (1992), Anh Nam Cao – nhà văn Nam Cao, Văn hóa Hà Nam Ninh (số Xuân), 65 Nguyễn Hoành Khung (1973), Nam Cao, Lòch sử văn học Việt Nam 1930-1945, tập V, phần II, Nxb Giáo dục, Hà Nội 66 Nguyễn Hoành Khung (1989), Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1930 – 1945, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 67 Nguyễn Hoành Khung (1997), Đời thừa, Giảng văn văn học Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 68 Nguyễn Hoành Khung (1998), Đọc Nam Cao – Phác thảo nghiệp chân dung, Tạp chí Văn học (3) 69 Lê Đình Kỵ (1964), Nam Cao – người xã hội cũ, Văn nghệ (54) 70 Phùng Ngọc Kiếm (1992), Những đổi giới nghệ thuật Nam Cao sau 1945, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 71 N Kônrát (1997), Phương Đông phương Tây, Nxb Giáo dục, Hà Nội 72 M B Khravtrenko (1978), Cá tính sáng tạo nhà văn phát triển văn học, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội 73 M B Khravtrenko (1984), Sáng tạo nghệ thuật, thực, người, Nxb KHXH, Hà Nội 74 Nguyễn Lai (1996), Ngôn ngữ với sáng tạo tiếp nhận văn học, nxb Giáo dục, Hà Nội 75 Hoài Lam (1991), Về biện chứng đời sống thẩm mỹ nghệ thuật, Nxb Trẻ 76 Tôn Phương Lan (1999), Phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh Châu, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 77 Kim Lân (1977), Tuyển tập, Nxb Văn học, Hà Nội 78 Phong Lê (1968), “Sống mòn” tâm Nam Cao, Tạp chí Văn học (8) 79 Phong Lê (1969), Cách mạng Tháng Tám Nam Cao, Tạp chí Văn học (9) 80 Phong Lê (1984), Tác giả văn xuôi Việt Nam đại, Nxb KHXH, Hà Nội 81 Phong Lê (1985), Nhà văn Hà Nam Ninh, Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam Ninh 82 Phong Lê (1986), Người trí thức kiểu Nam Cao chiến thắng chủ ngóa thực, Tạp chí Văn học (6) 83 Phong Lê (1987), Tình cảnh người nông dân tình cảnh làng quê tiền cách mạng, Tạp chí Văn học (6) 84 Phong Lê (1992), Sự sống sức sống văn Nam Cao, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 85 Phong Lê (1992), Nam Cao năm 1991 (Lời bạt), Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 86 Phong Lê (1997), Đọc lại lại đọc “Sống mòn”, Tạp chí Văn học (10) 87 Phong Lê (1997), Nam Cao – Phác thảo nghiệp chân dung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 88 Phong Lê (1997), Nam Cao nhìn từ cuối kỷ, Văn học hành trình kỷ XX, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 89 Nguyễn Đăng Lòch (1997), Huyền thoại sức sống huyền thoại văn chương xưa nay, Tạp chí Văn học (5) 90 Mai Quốc Liên (1998), Phê bình tranh luận văn học, Nxb KHXH, H 91 Mai Quốc Liên (1999), Tạp luận, Nxb Văn học Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 92 Mai Quốc Liên (1994), Thơ Tố Hữu – hôm mai sau, Văn nghệ (26) 93 Phạm Quang Long (1994), Một đặc điểm thi pháp truyện ngắn Nam Cao, Tạp chí Văn học (2) 94 Trần Tuấn Lộ (1964), Qua truyện ngắn Chí Phèo, bàn thêm nhìn thực Nam Cao, Tạp chí Văn học (4) 95 Nguyễn Văn Lưu (1999), Truyện ngắn hay: rủi may ý thức, Văn nghệ quân đội (5) 96 Phương Lựu (1989), Tinh hoa lí luận văn học cổ điển Trung Quốc, Nxb Giáo dục, Hà Nội 97 Phương Lựu (1995), Tìm hiểu lí luận văn học phương Tây đại, Nxb Văn học, Hà Nội 98 Phương Lựu (1997), Tiếp nhận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 99 C Mác – Ph ng-ghen (1958), Về văn học nghệ thuật, Nxb Sự thật, Hà Nội 100 Nguyễn Đăng Mạnh chủ biên (1984), Tổng tập văn học Việt Nam tập 30A, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 101 Nguyễn Đăng Mạnh (1983), Nhà văn tư tưởng phong cách, Nxb Văn học 102 Nguyễn Đăng Mạnh chủ biên (1988), Văn học Việt Nam 1945-1975, Nxb Giáo dục, Hà Nội 103 Nguyễn Đăng Mạnh (1991), Cái đói miếng ăn truyện Nam Cao, Kiến thức ngày (71) 104 Nguyễn Đăng Mạnh (1992), Tác giả văn học Việt Nam tậpII, Nxb Giáo dục, Hà Nội 105 Nguyễn Đăng Mạnh (1994), Con đường vào giới nghệ thuật nhà văn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 106 Nguyễn Đăng Mạnh (1997), Một đám cưới, Giảng văn văn học Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 107 Nguyễn Đăng Mạnh (2000), Chân dung phong cách, Nhà xb Trẻ 108 Đức Mậu (1992), Các mối quan hệ làng Vũ Đại, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn 109 Tôn Thảo Miên (1997), Về khái niệm phong cách cá nhân nhà văn, Tạp chí Văn học (1) 110 Vũ Tú Nam (1991), Tôi anh Nam Cao khuyên bảo nghề, Tác phẩm (11) 111 Quỳnh Nga (1991), Có hay không yếu tố tự nhiên chủ nghóa tác phẩm Nam Cao, Tạp chí Văn học (3) 112 Nguyễn Lương Ngọc (1992), Thử sống văn Nam Cao, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn 113 Phan Ngọc (1985), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du Truyện Kiều, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 114 Phan Ngọc (2000), Cách giải thích văn học ngôn ngữ học, Nxb Trẻ 115 Phạm Xuân Nguyên (1991), Đọc lại truyện ngắn Nam Cao, Giáo dục dục thời đại (37) 116 Phạm Xuân Nguyên (1992), Nam Cao lựa chọn chủ nghóa thực mới, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn 117 Phong Nhã (1997), Cùng với Nam Cao làm học trò trường Đảng, Tạp chí Văn học (10) 118 Vương Trí Nhàn (1980), Sổ tay truyện ngắn, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội 119 Vương Trí Nhàn (1992), Sự biến hoá chất nghòch dò truyên ngắn Nam Cao, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn 120 Vương Trí Nhàn (1993), Những kiếp hoa dại, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 121 Phùng Q Nhâm (1991), Thẩm đònh văn học, Nxb Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh 122 Phùng Q Nhâm (1998), Tinh thần phân tích tâm linh – đặc trưng chủ nghóa thực, Tạp chí Văn học (4), 123 Phùng Q Nhâm, Lâm Vinh (1994), Tiếp cận văn học, Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh 124 Nguyễn Tri Niên (1992), Chí Phèo tỉnh Chí Phèo không say, Tạp chí Văn học (1) 125 X.M Petrov (1986), Chủ nghóa thực phê phán, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 126 Phan Văn Phán (1997), Những phút cuối nhà văn Nam Cao, Tiền phong (117) 127 Thang Ngọc Pho, Trần Quang Vinh (1992), Làng Đại Hoàng sáng tác Nam Cao, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn 128 Phạm Văn Phúc (1998), Cái tứ truyện ngắn xuất sắc Nam Cao, Tạp chí Văn học (4) 129 Phan Diễm Phương (1992), Ngôn ngữ người kể chuyện truyện ngắn Nam Cao, Tạp chí Văn học (1) 130 Phan Diễm Phương (1992), Niên Biểu Nam Cao, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn 131 Huỳnh Như Phương (1994), Những tín hiệu mới, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 132 G N Pospelov chủ biên (1985), Dẫn luận nghiên cứu văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 133 Edmond Saloux (1997), Đòn kết liễu, Tạp chí Văn học nước (4) 134 Trần Đình Sử (1996), Bệnh ngủ Thò Nở đàn cá bạc Huy Cận, Tạp chí Văn học Tuổi trẻ (17) 135 Trần Đình Sử (1985), Thi pháp thơ Tố Hữu, Nxb Tác phẩm 136 Trần Đình Sử (2000), Lí luận phê bình văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 137 Trần Đình Sử (1998), Vai trò sáng tạo văn hóa văn học, Tạp chí Văn học (6) 138 Trần Đình Sử (2001), Những giới nghệ thuật thơ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 139 Trần Đình Sử, Nguyễn Thò Thanh Tú (2001), Thi pháp truyện ngắn trào phúng Nguyễn Công Hoan, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 140 Trần Đăng Suyền (1991), Chủ nghóa tâm lý sáng tác Nam Cao, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (2) 141 Trần Đăng Suyền (1991), Nam Cao – thử thách ngời sáng, Nhân dân Chủ nhật (50) 142 Trần Đăng Suyền (1998), Nam Cao công trình nhà nghiên cứu, Tạp chí Văn học (9) 143 Trần Đăng Suyền (2001), Chủ nghóa thực Nam Cao, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 144 Trần Đăng Suyền (2002), Nhà văn, thực, đời sống cá tính sáng tạo, Nxb Văn học, Hà Nội 145 Trần Hữu Tá (1992), Vũ Trọng Phụng hôm qua hôm nay, Nxb Hồ Chí Minh 146 Trần Hữu Tá (1999), Nhà văn Vũ Trọng Phụng với chúng ta, Nxb Hồ Chí Minh 147 Nguyễn Sao Thành (1995), Về trao đổi chung quanh truyện Chí Phèo Đời thừa Nam Cao, Giáo dục dục thời đại (13) 148 Sông Thao (1969), Nam Cao, nhà văn thực cách mạng kháng chiến, Văn, Sài Gòn (5) 149 Bùi Việt Thắng (1999), Bình luận truyện ngắn, Nxb Văn học, Hà Nội 150 Trần Ngọc Thêm (1999), Hệ thống liên kết văn tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội 151 Nguyễn Đình Thi (1956), Mấy vấn đề văn học, Văn nghệ 152 Nguyễn Ngọc Thiện (1992), Bút pháp tự Sống mòn, Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Hội Nhà văn 153 Hoàng Trung Thông (1987), Một lần gặp Nam Cao, Người Hà Nội 154 Trần Thò Thuận (1998), Nghệ thuật xây dựng giới truyện ngắn Hemmingway nguyên tắc tảng băng trôi, Tạp chí Văn học (7), 155 Lộc Phương Thủy (2000), André Gide – người tìm tòi đổi tiểu thuyết, Tạp chí Văn học (6), 156 Lộc Phương Thủy (1995), Phê bình văn học Pháp kỷ XX, Nxb Văn học, Hà Nội 157 Đỗ Thò Minh Thúy (1997), Mối quan hệ văn hóa văn học, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 158 Bùi Công Thuấn (1997), Phong cách truyện ngắn Nam Cao trước cách mạng, Tạp chí Văn học (2) 159 Phan Trọng Thưởng (1997), Tìm hiểu chữ “nhưng” văn Nam Cao, Tạp chí Văn học (10) 160 Bùi Minh Toán (1999), Từ hoạt động giao tiếp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội 161 Ngô Tất Tố (2002), Tắt đèn, Nxb Đà Nẵng 162 Lê Ngọc Trà (1990), Lí luận văn học, Nxb Trẻ Tp Hồ Chí Minh 163 Lê Ngọc Trà (2000), Về khái niệm đại hóa văn học, Tạp chí Văn học (6) 164 Hà Bình Trò (1996), Chủ nghóa nhân đạo mẻ độc đáo Nam Cao – tự ý thức cá nhân, Tạp chí Văn học (9) 165 Hà Bình Trò (1997), Bàn thêm vấn đề Chí Phèo Thò Nở, Tạp chí Văn học (10) 166 Hà Bình Trò (1997), Vấn đề văn truyện Chí Phèo Nam Cao, Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (9) 167 Hà Bình Trò (1997), Truyện ngắn “Nửa đêm” Nam Cao – thực chủ nghóa hay tự nhiên chủ nghóa, Tạp chí Văn học (4) 168 Nguyễn Văn Trung (1965), Con người bò từ chối quyền làm người truyện Chí Phèo Nam Cao, Xây dựng tác phẩm tiểu thuyết, Sài Gòn 169 Lê Văn Trương (1941), Tựa Đôi lứa xứng đôi, Nxb Đời 170 A Tsekhov (1978), Tập truyện, Nxb Văn học, Hà nội 171 Lê Thò Dục Tú (1997), Quan niệm người tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 172 Cù Đình Tú (1994), Phong cách học đặc điểm tu từ tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội 173 Lê Phong Tuyết (1997), Vì tiểu thuyết mới, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 174 Đoàn Tuấn (1997), Cô gái Xlôvakia với văn học Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam (12-5), 175 Nguyễn Huy Tưởng (1987), Tưởng nhớ Nam Cao, Văn nghệ (29) 176 Phùng Văn Tửu (1990), Tiểu thuyết đại Pháp – tìm tòi đổi mới, Nxb Khoa học xã hội – Nxb Mũi Cà Mau 177 Nguyễn Thế Vinh (1998), Những mạch nguồn văn, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 178 Lê Trí Viễn (1987), Đặc điểm lòch sử Văn học Việt Nam, Nxb ĐH THCN, Hà Nội 179 Lê Xuân Vũ (1984), Chủ nghóa nhân đạo chúng ta, Nxb Sự thật, Hà Nội 180 B Xuskov (1982), Số phận lòch sử chủ nghóa thực, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội 181 Stefan Zweig (1996), Ba bậc thầy Dostoievski, Balzac, Dickenx, Nxb Giáo dục, Hà Nội 182 Viện Văn học (1990), Các vấn đề khoa văn học, Nxb Văn học, Hà Nội 183 Nhiều tác giả (1978), Văn học sống nhà văn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 184 Nhiều tác giả (1983), Từ điển văn học tập I II, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 185 Nhiều tác giả (1987), Con người – Những ý kiến đề tài cũ, Tập II, Nxb Sự thật, Hà Nội 186 Nhiều tác giả (1991), Nghó tiếp Nam Cao, Nxb Văn học, Hà Nội 187 Nhiều tác giả (1994), Nam Cao – Vũ trọng Phụng, Nxb Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh 188 Nhiều tác giả (1995), Những bậc thầy văn chương giới – tư tưởng quan niệm, Nxb Văn học, Hà Nội 189 Nhiều tác giả (1997), Lí luận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 190 Nhiều tác giả (1997), Lòch sử văn học Nga, Nxb Giáo dục, Hà Nội 191 Nhiều tác giả (1997), Về người cá nhân văn học cổ Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 192 Nhiều tác giả (1997), Lòch sử văn học Nga, Nxb Giáo dục, Hà Nội 193 Nhiều tác giả (1998), Đến với Nam Cao, Nxb Thanh niên, Hà Nội 194 Nhiều tác giả (1998), Văn học phương Tây, Nxb Giáo dục, Hà Nội 195 Nhiều tác giả (1998), Nam Cao – Về tác gia tác phẩm, Nxb Giáo dục, Hà Nội 196 Nhiều tác giả (2000), Nam Cao – Con người tác phẩm, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 197 Nhiều tác giả (2000), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 198 Nhiều tác giả (2000), Ngô Tất Tố – Tác gia tác phẩm, Nxb Giáo dục Hà Nội 199 Nhiều tác giả (2001), Vũ Trọng Phụng – Tác gia tác phẩm, Nxb Giáo dục Hà Nội 200 Nhiều tác giả (2001), Thạch Lam – Tác gia tác phẩm, Nxb Giáo dục Hà Nội 201 Nhiều tác giả (1989), Chủ nghóa nhân đạo văn học đại, Viện thông tin khoa học xã hội, Hà nội 202 Nhiều tác giả (1997), Mó học đại cương, Nxb Giáo dục Hà Nội NHỮNG BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Gặp nguyên mẫu nhân vật San “Sống mòn” Nam Cao, Báo Sài Gòn giải phóng (26-11-1995) Thêm hồi ức Nam Cao, Kiến thức ngày (270– Năm 1996) Nam Cao Tô Hoài Cách mạng Tháng Tám kháng chiến, Báo Văn nghệ Long An (14-1997) Nam Cao với nghề văn, nhà văn, Tạp chí Tác phẩm (1-1997) Đôi mắt Nam Cao truyện ngắn, Kỉ yếu Hội nghò khoa học nhà ngữ văn trẻ Khoa Ngữ văn – Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh (tháng 6-1998) Nhân vật nghòch dò tác phẩm Nam Cao, Kỉ yếu khoa học Hội nghò nghiên cứu sinh ngữ văn Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh (1999) Lời văn tạo khoảng cách số từ công cụ ngôn ngữ nghệ thuật Nam Cao, Tạp chí Văn học (11-2001) Nam Cao tiến trình phát triển văn học Việt Nam kỷ XX, Văn học Việt Nam kỷ XX, Nxb Văn hóa Dân tộc Đại học Đà Lạt (2002) … liệu nghiên cứuvề Nam Cao, vấn đề phong cách nghệ thuật Nam Cao nhiều đề cập Trực tiếp hai bài: Phong cách truyện ngắn Nam Cao Vũ Tuấn Anh, và, Phong cách truyện ngắn Nam Cao trước cách mạng Bùi… phong cách tác giả: Phong cách nghệ thuật Nguyễn Trãi”, Phong cách nghệ thuật Nguyễn Du”, Phong cách nghệ thuật Chế Lan Viên”… Có thể có phong cách trào lưu, thời kì văn học: phong cách lãng… đáo mẻ phong cách nghệ thuật Nam Cao Phương pháp thống kê giúp tác giả luận án có sở để lặp lặp lại yếu tố nội dung, biện pháp nghệ thuật sáng tác Nam Cao nhìn phong cách Cấu trúc luận án Ngoài

Xem thêm:   Dạy học bài “Tập làm thơ 8 chữ” cho học sinh lớp 9 trường THCS Chu Văn An Nga Sơn.

Xem thêm :  Cách làm bún cá hà nội ngon chuẩn vị

– Xem thêm –

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Phong cách nghệ thuật Nam Cao, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Phong cách nghệ thuật Nam Cao

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button