Kiến Thức Chung

GƯƠNG PHẲNG GƯƠNG CẦU LỒI GƯƠNG CẦU LÕM

Ngày đăng: 14/12/2018, 20:41

Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song. Vận dụng được tính phản xạ của gương cầu lõm vào thực tế cuộc sống: bếp dùng năng lượng mặt trời, đèn pha xe máy, ôtô. PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS TAM PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ: GƯƠNG PHẲNG- GƯƠNG CẦU LỒIGƯƠNG CẦU LÕM Môn: Vật lý Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo viên: Phan thị Hồng Hiên Số điện thoại: 0985817218 Tháng 12 năm 2018 CHỦ ĐỀ: GƯƠNG PHẲNG –GƯƠNG CẦU LỒIGƯƠNG CẦU LÕM A Phần chung: I Mục tiêu: Kiến thức: – Nắm tính chất ảnh vật tạo gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm – Nhận biết vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng gương phẳng có kích thước – Vận dụng tính chất ảnh gương phẳng vào thực tế sống: gương treo tường – Nêu giải thích ứng dụng gương cầu lồi – Nêu ứng dụng gương cầu lõm biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào điểm, biến đổi chùm tia tới phân kì thích hợp thành chùm tia phản xạ song song – Vận dụng tính phản xạ gương cầu lõm vào thực tế sống: bếp dùng lượng mặt trời, đèn pha xe máy, ôtô Kỹ : – Vẽ ảnh vật đặt trước gương phẳng dựa vào đặc điểm ảnh – Luyện tập vẽ ảnh vật có hình dạng khác đặt trước gương phẳng – Biết cách bố trí thí nghiệm để quan sát ảnh ảo vật tạo gương cầu lồi, gương cầu lõm – Vẽ chùm tia phản xạ hội tụ, song song có chùm tia phân kì, song song đặt trước gương cầu lõm Năng lực cần phát triển: – Năng lực sử dụng kiến thức – Năng lực phương pháp – Năng lực trao đổi thông tin – Năng lực cá thể II Cấu trúc chuyên đề mô tả lực cần phát triển Tên tiết dạy chủ đề theo cấu trúc mới: tiết Tiết 5: Ảnh vật tạo gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm Tiết 6: Ứng dụng gương phẳng gương cầu lồi Tiết 7: Ứng dụng gương cầu lõm Định hướng lực cần phát triển cho học sinh: Bảng mơ tả lực phát triển chủ đề Năng lực cần đạt Năng lực thành phần Mơ tả mức độ u cầu cần đạt K1: Trình bày kiến thức Năng lực sử dụng kiến thức tượng, đại lượng, định luật, HS trình bày tính chất ảnh nguyên lí vật lí bản, phép tạo gương đo… HS nêu được: Vùng nhìn thấy K2: Trình bày mối quan hệ gương cầu lồi lớn vùng nhìn kiến thức vật lí thấy gương phẳng có kích K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thước – So sánh ảnh vật tạo thực nhiệm vụ học tập K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp,…) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn gương HS vẽ ảnh tạo gương phẳng, giải thích số ứng dụng gương cầu lồi gương cầu lõm P2: Mô tả tượng tự nhiên ngơn ngữ vật lí HS nêu tượng vật lý quy luật vật lí tượng Năng lực P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn phương xử lí thơng tin từ nguồn khác – Dựa vào phản xạ gương cầu lõm để có ứng dụng quan pháp để giải vấn đề học tập vật lí Năng lực X1: Trao đổi kiến thức ứng dụng trao đổi vật lí ngơn ngữ vật lí thơng tin cách diễn tả đặc thù vật lí dựa vào kiến thức học: lắp gương cầu lồi xe máy ô tô, chỉnh chùm X3: Mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị kĩ cầu lõm để nung nóng vật, đèn pin, thuật, cơng nghệ X4: Ghi lại kết từ … (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) X5: Trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí cá thể – Giải thích tượng thực tế sáng đèn pin,… – Cấu tạo thiết bị dùng gương hoạt động học tập vật lí Năng lực trọng đời sống kỹ thuật Ghi lại tính chất ảnh tạo gương, so sánh vùng nhìn thấy gương cầu lồi gương phẳng Trình bày kiến thức C1: Xác định trình độ có Kiến thức phần tính chất ảnh tạo kiến thức, kĩ thái độ cá gương ứng dụng thực tế nhân học tập vật lí Thái độ học tập tích cực C2: So sánh đánh giá – khía cạnh vật lí- giải pháp kĩ thuật khác mặt kinh tế, xã hội môi trường Dùng gương cầu lồi làm gương chiếu hậu cho xe ô tô xe máy Bảng mô tả cấp độ tư Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng (Mô tả yêu cầu cần đạt) (Mô tả yêu thấp cao cầu cần đạt) (Mô tả yêu (Mô tả yêu cầu cần đạt) Biết vẽ ảnh Gương Nêu tính chất Giải thích cầu cần đạt) Biết vẽ ảnh phẳng ảnh tạo gương tạo điểm sáng vật tạo phẳng thành ảnh tạo GP GP dựa vào GP dựa vào tính tính chất 5.Tính chất ảnh tạo So sánh chất Ứng dụng Giải thích gương cầu lồi tính chất GP GC vùng Nhận biết vùng nhìn ảnh tạo nhìn thấy GC thấy GP GC lồi GP GC lồi rộng có kích thước lồi vùng nhìn thấy 10 Tính chất ảnh 11 Sự phản xạ 12 Tìm hiểu GP 13 Giải thích tạo gương cầu lõm GC lõm ứng dụng nào? GC lõm nhờ có pha đèn Gương cầu lồi Gương cầu lõm lồi 14 So sánh mà đèn sáng tính chất xa ảnh tạo GP, GC lồi GC lõm B Phần kế hoạch chi tiết TIẾT 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG, GƯƠNG CẦU LỒI, GƯƠNG CẦU LÕM I Mục tiêu: Kiến thức: – Nắm tính chất ảnh vật tạo gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm Kỹ năng: – Biết làm thí nghiệm để tạo ảnh vật qua gương xác định vị trí ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh gương Thái độ : – Nghiêm túc học tập – Hợp tác hoạt động nhóm Năng lực cần phát triển: – Năng lực sử dụng kiến thức – Năng lực phương pháp – Năng lực trao đổi thông tin – Năng lực cá thể II Chuẩn bị: Chuẩn bị GV: máy tính, máy chiếu Mỗi nhóm: – gương phẳng có giá đỡ, kính màu suốt có giá đỡ – chắn có giá đỡ di chuyển được, viên phấn – miếng bìa hình tam giác – gương cầu lồi, gương cầu lõm, gương phẳng kích thước với gương cầu lồi, nến Chuẩn bị HS: Sách, vở, đồ dùng học tập III Hoạt động dạy: Ổn định tổ chức lớp: Sĩ số: Kiểm tra cũ: Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng? Vẽ tia tới SI biết tia phản xạ IR: Bài mới: Đặt vấn đề: Yêu cầu HS quan sát hình 5.1 – SGK đặt vấn đề sách Mặt nước lúc giống gương phẳng, bóng ảnh Vậy ảnh vật tạo gương phẳng có tính chất gì, với loại gương cầu có khác nhau, tìm hiểu học hôm Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Tìm hiểu Hoạt động học sinh Nội dung I Tính chất ảnh tạo tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng gương phẳng Ảnh vật tạo gương phẳng có hứng – GV hướng dẫn HS làm chắn thí nghiệm hình 5.2 khơng? SGK quan sát ảnh viên phấn gương Kết luận: Ảnh vật – Yêu cầu HS nêu dự – HS nêu dự đoán tạo gương phẳng đốn: Ảnh vật khơng hứng gương có hứng chắn, gọi ảnh ảo chắn không? – Làm để kiểm tra – HS nêu cách kiểm dự đoán? tra(đưa chắn sau – Yêu cầu HS kiểm tra dự gương) đoán – HS đưa chắn sau – GV hướng dẫn học sinh gương để kiểm tra dự đưa chắn đến vị đốn trí để khẳng định khơng hứng ảnh – Yêu cầu HS rút kết luận – HS hoàn thành kết luận – GV nhận xét Độ lớn ảnh có độ lớn vật – u cầu HS nêu dự đốn khơng? cho câu hỏi Có cách kiểm tra? – HS nêu dự đoán cách Kết luận: Độ lớn ảnh – Nếu HS không nêu kiểm tra vật tạo gương được, GV hướng dẫn HS phẳng độ lớn kiểm tra qua thí nghiệm : vật Thay GP kính – HS tiến hành thí nghiệm màu suốt (tấm kính kiểm tra theo nhóm Quan GP), dùng viên phấn sát kết luận dự đốn có thứ viên khơng phấn thứ đưa sau kính – Yêu cầu HS hoàn thành kết luận – GV nhận xét So sánh khoảng cách từ điểm vật đến gương khoảng cách từ ảnh điểm đến – u cầu HS nêu dự đốn gương phương án so sánh – HS nêu dự đoán GV hướng dẫn HS dùng phương án so sánh thí nghiệm hình 5.3 để – HS tiến hành theo nhóm kiểm tra dự đốn thí nghiệm hình 5.3 – Yêu cầu HS trả lời C3 – SGK – HS đo trả lời C3: AA’ – Yêu cầu HS hồn thành vng góc với MN; A Kết luận: Điểm sáng A’ cách MN ảnh tạo gương kết luận phẳng cách gương – GV nhận xét Hoạt động 2: Tìm hiểu khoảng II Ảnh vật tạo tính chất ảnh gương cầu lồi vật tạo gương cầu lồi – GV giới thiệu gương cầu lồi – Yêu cầu HS đọc SGK Kết luận: làm TN hình 7.1, GV – HS tiến hành thí nghiệm Ảnh vật tạo hướng dẫn cần thiết hình 7.1 theo nhóm, quan gương cầu lồi có – Yêu cầu HS trả lời C1 sát trả lời câu C1 tính chất sau đây: – GV nhận xét – HS làm thí nghiệm hình Là ảnh ảo không hứng – Yêu cầu HS làm thí 7.2, quan sát nhận xét chắn nghiệm so sánh ảnh độ lớn ảnh Ảnh nhỏ vật vật tạo gương phẳng nến tạo gương ảnh vật tạo gương cầu lồi rút nhận xét – Yêu cầu HS hoàn thành – HS hoàn thành kết luận kết luận – GV nhận xét Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất ảnh vật III Ảnh tạo gương tạo gương cầu lõm cầu lõm GV giao cho nhóm HS GP, GC lõm, nhận biết gương GP, GC lõm? gương cầu lõm gương có mặt phản xạ mặt phần mặt cầu – GV yêu cầu HS đọc TN – HS nghiên cứu tiến C1: Vật đặt vị trí tiến hành TN theo hành thí nghiệm hình 8.1 trước gương nhóm – u cầu HS nhận xét thấy ảnh để vật gần gương xa gương – HS trả lời C1 + Gần gương: Ảnh lớn vật + Xa gương: Ảnh nhỏ vật.(ngược chiều ) nêu phương án TN – Yêu cầu HS bố trí – HS tiến hành thí nghiệm tiến hành thí nghiệm so trả lời C2 sánh độ lớn ảnh vật tạo gương cầu lõm Kết luận: Đặt vật gần gương phẳng, quan sát sát gương cầu lõm, nhìn trả lời C2 vào gương thấy ảnh – u cầu HS hồn thành ảo khơng hứng kết luận chắn lớn vật – GV nhận xét Củng cố – So sánh ảnh vật tạo gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm Hướng dẫn nhà – Học làm tập: 5.1; 5.5; 5.6; 7.1; 7.5; 7.7; 8.4; 8.8 – SBT TIẾT 6: ỨNG DỤNG CỦA GƯƠNG PHẲNGGƯƠNG CẦU LỒI I.Mục tiêu: Kiến thức: – Giải thích tạo thành ảnh gương phẳng – Nhận biết vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước – Biết ứng dụng gương cầu lồi, gương phẳng Kĩ năng: – Vẽ ảnh điểm sáng vật sáng đặt trước gương phẳng – Làm thí nghiệm so sánh vùng nhìn thấy gương cầu lồi gương phẳng Thái độ: – Nghiêm túc học tập – Hợp tác hoạt động nhóm Năng lực cần phát triển: – Năng lực sử dụng kiến thức – Năng lực phương pháp – Năng lực trao đổi thông tin – Năng lực cá thể II Chuẩn bị: Chuẩn bị GV: máy tính, máy chiếu Mỗi nhóm: – gương cầu lồi gương phẳng kích thước Chuẩn bị HS: Sách, vở, đồ dùng học tập III Hoạt động dạy: 1.Ổn định tổ chức lớp: Sĩ số: Kiểm tra cũ: – Nêu tính chất ảnh vật tạo gương phẳng? – So sánh tích chất ảnh vật tạo gương? Bài mới: ĐVĐ: Ở tiết trước em tìm hiểu tính chất tạo ảnh gương phẳng gương cầu lồi Vậy gương có ứng dụng đời sống, tìm hiểu qua tiết học hôm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu II Ứng dụng gương ứng dụng gương phẳng phẳng Giải thích tạo thành ảnh gương phẳng – GV yêu cầu học sinh Học sinh làm C4 theo C4: làm câu C4 theo nhóm nhóm vào bảng phụ – Các nhóm trình bày – Gọi nhóm trình bày nhận xét nhóm bạn S R M – Các nhóm nhận xét lẫn I K – Gv nhận xét S’ Kết luận: Ta nhìn thấy ảnh ảo – Yêu cầu HS rút kết S’ tia phản xạ lọt vào luận ghi vào mắt có đường kéo dài qua ảnh S’ Bài tập vận dụng – Yêu cầu HS vận dụng – HS làm 5.4 Bài 5.4 – SBT làm cá nhân tập 5.4 SBT S A – Gọi HS lên bảng trình bày I – Gọi HS khác nhận xét – GV nhận xét chốt lại: Như qua phần em vẽ ảnh điểm sáng qua GP cách: + Lấy ảnh đối xứng với S’ vật qua gương + Vẽ tia phản xạ kéo dài cắt ảnh – Yêu cầu HS làm C5 – – HS làm C2 2.C2 –T55(SGK) T55 SGK B – Gọi HS lên bảng vẽ, A bạn khác tự vẽ vào A’ B’ – GV thông báo: + Gương phẳng thường Ứng dụng gương – HS trả lời phẳng dùng kính phẳngGương phẳng dùng để thủy tinh có làm gương soi, gương trang trí, mặt phản xạ, mặt phòng thí nghiệm ( mặt tráng lớp ampe kế, vôn kế ) Gương bạc phản xạ tốt hơn, nên phẳng làm phận tạo ảnh rõ nét trong kính hiển vi, kính – Yêu cầu HS thảo luận thiên văn, ống nhòm theo nhóm : kể số ứng dụng gương – HS làm thí nghiệm phẳng đời sống theo nhóm nhận biết kĩ thuật mà em biết? vùng nhìn thấy – u cầu nhóm trình gương phẳng bày – Gv nhận xét khái quát lại – HS quan sát trả lời C3 – Yêu cầu HS làm thí nghiệm hình 6.2 – SGK để nhận biết vùng nhìn Vùng nhìn thấy gương thấy gương phẳng phẳng – Yêu cầu HS thực theo nhóm, quan sát – Di chuyển gương từ từ xa trả lời câu C3 – trang 18 mắt, bề rộng vùng nhìn thấy SGK gương tăng lên Hoạt động 2: Tìm hiểu II Ứng dụng gương cầu ứng dụng gương lồi cầu lồi 1.Vùng nhìn thấy gương – Yêu cầu HS tìm hiểu – Hs làm thí nghiệm cầu lồi làm thí nghiệm hình 7.3 hình 7.3, quan sát trả theo nhóm lời câu C2 Kết luận: – Yêu cầu HS quan sát Nhìn vào gương cầu lồi, ta trả lời câu C2 quan sát vùng rộng – Gv nhận xét – HS hoàn thành kết – Yêu cầu HS hồn thành luận so với nhìn vào gương phẳng có kích thước kết luận – GV nhận xét – Yêu cầu HS thảo luận – HS thảo luận nhóm nhóm: ứng dụng 2.Ứng dụng gương cầu GC lồi mà em biết? lồi – Gọi nhóm trình bày Gương cầu lồi sử dụng – GV khái quát lại làm gương chiếu hậu cho xe trình chiếu số hình ơtơ xe máy, làm gương quan ảnh ứng dụng GC sát đường bộ, thường đặt lồi góc cua để người điều khiển phương tiện giao thơng thơng qua quan sát tránh phương tiện khác Ngồi sử dụng máy rút tiền tự động (ATM) giúp cho người rút tiền quan sát tương đối phía sau Nó dùng hệ thống an ninh giúp máy quay phim thấy nhiều góc thời điểm Củng cố: – So sánh vùng nhìn thấy GP GC lồi kích thước? – Nêu số ứng dụng GP GC lồi Hướng dẫn nhà: – Học làm tập lại 5,7 SBT – Tìm hiểu thêm ứng dụng gương phẳng gương cầu lồi TIẾT 7: ỨNG DỤNG CỦA GƯƠNG CẦU LÕM I Mục tiêu: Kiến thức: – Biết phản xạ gương cầu lõm – Nêu ứng dụng gương cầu lõm sống kỹ thuật Kỹ năng: – Làm thí nghiệm quan sát tia sáng qua gương cầu lõm Thái độ: – Nghiêm túc học tập – Hợp tác hoạt động nhóm Năng lực cần phát triển: – Năng lực sử dụng kiến thức – Năng lực phương pháp – Năng lực trao đổi thông tin – Năng lực cá thể II Chuẩn bị: Chuẩn bị GV: máy tính, máy chiếu Mỗi nhóm: gương cầu lõm, gương phẳng,1 nến, hứng, đèn pin Chuẩn bị HS: Sách, vở, đồ dùng học tập III Hoạt động dạy: 1.Ổn định tổ chức lớp: Sĩ số: Kiểm tra cũ: – So sánh vùng nhìn thấy GP GC lồi kích thước? – Nêu số ứng dụng GP GC lồi Bài mới: ĐVĐ : Giờ trước em tìm hiểu ứng dụng GP GC lồi Tiết em tìm hiểu tiếp số ứng dụng GC lõm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu Nội dung Sự phản xạ ánh sáng phản xạ ánh sáng gương cầu lõm gương cầu lõm Đối với chùm tia tới song song – u cầu HS tìm hiểu thí nghiệm hình 8.2 – u cầu HS nhóm – HS tiến hành thí nghiệm làm thí nghiệm, quan sát theo nhóm trả lời câu C3 – GV làm TN mô Kết luận: Chiếu chùm cho HS quan sát (trình tia tới song song lên chiếu máy chiếu) gương cầu lõm, ta thu – GV vẽ hình bảng, chùm tia phản HS vẽ vào xạ hội tụ điểm – Yêu cầu HS hoàn thành – HS trả lời C3 kết luận trước gương – HS hoàn thành kết luận – GV nhận xét Đối với chùm tia tới – Yêu cầu hS tìm hiểu – HS làm thí nghiệm theo phân kì làm thí nghiệm hình 8.3 nhóm Kết luận: Một nguồn sáng theo nhóm nhỏ S đặt trước gương cầu – GV trình chiếu TN mơ lõm vị trí thích hợp, cho HS quan sát cho chùm tia (trình chiếu máy chiếu) – HS quan sát hoàn phản xạ song song – Yêu cầu HS rút kết thành kết luận luận ghi vào – GV nhận xét Hoạt động 2: Tìm hiểu Ứng dụng gương ứng dụng gương cầu cầu lõm lõm C4: Vì Mặt Trời xa, – Yêu cầu HS quan sát – HS trả lời câu C4 chùm tia tới gương hình 8.3 thảo luận nhóm chùm sáng song song trả lời câu C4 chùm sáng phản xạ hội – Gọi nhóm trả lời tụ vật -> vật nóng lên – Gv nhận xét C6: Nhờ có gương cầu – Yêu cầu HS quan sát đèn pin thảo luận nhóm trả – HS trả lời C6,C7 pha đèn pin nên xoay pha đèn đến vị trí thích hợp ta thu lời câu C6, C7 – SGK chùm sáng phản xạ – Gọi nhóm trình bày song song, ánh sáng – GV nhận xét truyền xa được, không bị phân tán mà sáng tỏ C7: Ra xa gương – GV trình chiếu ứng dụng GC lõm Giáo dục môi trường: Mặt trời nguồn lượng Sử dụng lượng Mặt trời yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu việc sử dụng lượng hóa thạch(tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường) – Một cách sử dụng lượng Mặt trời là: Sử dụng gương cầu lõm có kích thước lớn tập trung ánh sáng Mặt trời vào điểm (để đun nước, nấu chảy kim loại, …) 4.Củng cố – Gương cầu lõm có ứng dụng đời sống kĩ thuật? 5.Hướng dẫn nhà: – Làm tập –SBT – Tìm hiểu thêm ứng dụng gương cầu lõm … ĐỀ: GƯƠNG PHẲNG –GƯƠNG CẦU LỒI – GƯƠNG CẦU LÕM A Phần chung: I Mục tiêu: Kiến thức: – Nắm tính chất ảnh vật tạo gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm – Nhận biết vùng nhìn thấy gương cầu lồi. .. cấu trúc mới: tiết Tiết 5: Ảnh vật tạo gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm Tiết 6: Ứng dụng gương phẳng gương cầu lồi Tiết 7: Ứng dụng gương cầu lõm Định hướng lực cần phát triển cho học… vật III Ảnh tạo gương tạo gương cầu lõm cầu lõm GV giao cho nhóm HS GP, GC lõm, nhận biết gương GP, GC lõm? gương cầu lõm gương có mặt phản xạ mặt phần mặt cầu – GV yêu cầu HS đọc TN – HS nghiên

Xem thêm:   Soạn bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Xem thêm :  Tổng hợp các lỗi không mở được liên minh huyền thoại và cách khắc phục

– Xem thêm –

Xem thêm: GƯƠNG PHẲNG GƯƠNG CẦU LỒI GƯƠNG CẦU LÕM, GƯƠNG PHẲNG GƯƠNG CẦU LỒI GƯƠNG CẦU LÕM

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button