Kiến Thức Chung

Giáo án lịch sử bài 21 lịch sử 11

Ngày đăng: 17/05/2018, 10:52

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU - – GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ân Giáo sinh: Nguyễn Châu Khánh Mssv: 41.01.602.030 TP HỒ CHÍ MINH – 2018 BÀI 19 (LỊCH SỬ 11) NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (TỪ NĂM 1858 ĐẾN TRƯỚC NĂM 1873) Ngày soạn: 25/01/2018 Lớp: 11A7, THPT Nguyễn Thị Diệu Số tiết: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Ân Người soạn: Nguyễn Châu Khánh I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong này, học sinh có khả năng: Về kiến thức – Biết tình hình Việt Nam đến kỉ XIX, trước Pháp xâm lược – Biết trình xâm lược Việt Nam thực dân Pháp từ năm 1858 đến trước năm 1873 – Biết kháng chiến chống Pháp xâm lược nhân dân ta từ năm 1858 đến trước năm 1873 Về thái độ – tình cảm – Phê phán chất xâm lược thủ đoạn tàn bạo chủ nghĩa thực dân – Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc – Thể cảm nghĩ tinh thần chống Pháp nhân dân triều đình nhà Nguyễn Về kỹ – Tổng hợp phân tích nguyên nhân Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm công Việt Nam – Rèn luyện kỹ phân tích tranh ảnh (Hình 49, Hình 50, Hình 51, Hình 53), lược đồ (Hình 52) II CẤU TRÚC NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI Gồm nội dung sau: Liên quân Pháp – Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam Chiến Sự Đà Nẵng năm 1858: 1.1 Tình Hình Việt Nam đến kỉ XIX (trước thực dân Pháp xâm lược) 1.2 Thực dân Pháp riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam (giảm tải) 1.3 Chiến Đà Nẵng năm 1858 Cuộc kháng chiến chống Pháp Gia Định tỉnh Miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862: 2.1 Kháng chiến Gia Định 2.2 Kháng chiến lan rộng tỉnh miền Đơng Nam Kì Hiệp ước 56-1862 Cuộc kháng chiến nhân dân nam kì sau hiệp ước 1862: 3.1 Nhân dân ba tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862 II 3.2 Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì 3.3 Nhân dân ba tỉnh miền Tây chống Pháp CHUẨN BỊ 3.1 Phương pháp dạy học – Phương pháp giảng kết hợp với phương pháp hoạt động nhóm – Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan 3.2 Phương tiện dạy học – Bảng đen – Phấn 3.3 Tài liệu tham khảo – SGK sử lớp 11 – SBT sử lớp 11 – Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên)(2012), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo Dục Việt Nam – Đinh Xuân Lâm (chủ biên)(2013), Đại cương Lịch sử Việt Nam – tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam – Nguyễn Thị Cơi, Kênh hình dạy học lịch sử trường THPT (tập – Lịch sử Việt Nam), Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội – Lược đồ, tranh ảnh: Hình 49 – liên quân Pháp – Tây Ban Nha cơng Đà Nẵng năm 1858, Hình 50 – Quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, Hình 51 – Trương Định nhận phong sối, Hình 52 – Lược đồ kháng chiến chống Pháp Nam Kì, Hình 53 – Nguyễn Hữu Huân (1813 – 1875) IV TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 4.1 Kiểm tra cũ (không) 4.2 Dẫn nhập vào Như biết chương trình Lịch sử 10, sau bao thăng trầm thời đại, Triều Nguyễn thành lập thay cho Vương triều Tây Sơn Và xét từ góc độ soi q khứ triều Nguyễn nhà nước phong kiến cuối Lịch sử Việt Nam Trong bối cảnh lớn mạnh chủ nghĩa thực dân, triều Nguyễn phải đối đầu với lực thực dân hàng đầu giới – thực dân Pháp Có thể nói âm mưu xâm lược Việt Nam Pháp có từ lâu xúc tiến mạnh mẽ từ kỉ XIX Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng thức mở chiến tranh xâm lược Việt Nam, âm mưu Pháp gì, tiến trình sao, kết nào? tìm hiểu phần câu chuyện 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) 4.3 Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV-HS Nội dung GV giảng: Đông Nam Á khu vực khơng có vị trí địa lý quan trọng, mà nơi có văn hóa lâu đời, phong phú, đông dân, tài nguyên Các dân tộc khu vực từ lâu quốc gia độc lập, đạt đến trình văn minh cao, nơi dân cư lạc hậu mà thực dân phương Tây tự nhận “có sứ mệnh đến khai hóa” họ Ngược lại thống trị thực dân phương Tây trở ngại lớn cho phát triển hợp quy luật nhân dân khu vực Nơi có I LIÊN QUÂN PHÁP-TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM CHIẾN SỰ Ở ĐÀ NẴNG NĂM 1858 Tình hình Việt Nam đến kỉ XIX trước thực dân Pháp xâm lược khí hậu thích hợp cho phát triển nông nghiệp Bước vào nửa đầu kỉ XIX, chế độ phong kiến hầu lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc Nhân hội đó, nước tư phương Tây tiến hành xâm lược nước Đông Nam Á làm thuộc địa, đến cuối kỉ XIX, nước Đông Nam Á rơi vào tay nước tư phương Tây Hoạt động 1: Nhóm – Giáo viên(Gv) đặt câu hỏi cho nhóm chia: + Nhóm 1: Nêu tình hình trị Việt Nam đến kỉ XIX + Nhóm 2: Nêu tình hình kinh tế Việt Nam đến kỉ XIX + Nhóm 3: Trình bày sách sách quân sự, ngoại giao Việt Nam kỉ XIX + Nhóm 4: Nêu tình hình xã hội Việt Nam lúc  Học sinh thảo luận, cử đại diện trả lời – Gv nhận xét, chốt ý Gv giảng thêm: * Chính trị: Bộ máy quyền triều Nguyễn xây dựng sở nguyên lý quyền hành to mức, lục đục, tranh chấp quyền lực triều đình mà ngày căng thẳng Những kiện lớn Minh Mạng thù hằn Lê Văn Duyệt, đến việc Tự Đức giết anh, rối tiếp vụ thợ lính lính xây Vạn Niên Cơ, cuối vụ thảm sát triều đình…Tất điều làm cho nội triều đình nhà Nguyễn ngày mục nát, đưa triều Nguyễn đến chổ lâm nguy * Kinh tế: Kinh tế khủng hoảng biểu việc nhà Nguyễn khơng thể kiềm chế nỗi khơng kiểm sốt việc cường hào chiếm đoạt ruộng đất, ruộng đất tư nơng dân Nó tài sản lớn nguồn thu quan trọng Giờ phần lớn ruộng đất rơi vào tay địa chủ, cường hào từ nơng dân mùa, dẫn đếnxung đột nông dân địa chủ, cường hào ngày gay gắt + Chính trị: quốc gia phong kiến độc lập, có chủ quyền song CĐPK lâm vào khủng hoảng, suy yếu + Kinh tế:  Nông nghiệp sa sút, ruộng đất tập trung tay địa chủ cường hào, mùa, đói xảy  Cơng thương nghiệp đình đốn  Chính sách “bế quan tỏa cảng” nhà Nguyễn làm Về công thương nghiệp bế tắc, từ năm Gia Long thứ nhà Nguyễn thi hành sách “bế quan tỏa cảng”, tức đóng cửa khơng giao thương với bên ngồi mà chủ yếu nước Phương Tây Qua thời Minh Mạng, Thiệu Trị sách sách tiếp tục thi hành, đến Tự Đức ngày nghiêm ngặt Chính sách tai họa làm cho giao thương đình trệ, sinh thiếu tiền, thiếu lính, thiếu phương tiện cần thiết để củng cố an ninh quốc phòng Như sách ức thương bên tỏa cảng bên làm cản trở phát triển toàn đất nước * Quân sự: Quân đội không cải cách, sức đề kháng không tăng cường, không thường xuyên luyện taapj, trang bị vũ khí lạc hậu, nguyên nhân sau để nước * Ngoại giao: Ngồi việc thi hành sách cấm đạo, vua triều Nguyễn phạm phải loạt sai lầm đàn áp đạo thiên chúa, sức tiền hành chiến tranh xâm lược nước láng giềng, từ trút thêm nỗi khổ lên đầu nhân dân tạo nên thù hằn chia rẽ nhân dân nước dân tộc bán đảo Đông Dương * Xã hội: Với sách thống trị hà khắc nhà Nguyễn làm cho mâu thuẫn nhân dân lao động với triều đình phong kiến ngày gay gắt, liệt làm bùng nổ 500 cuộ khởi nghĩa nông dân từ thời Gia Long đến Tự Đức, có nhiều khởi nghĩa lớn làm lung lay thống trị vương triều Nguyễn khởi Nghĩa Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi, Lê Duy Lương… + Với khủng hoảng mặt kinh tế, trị tác động mạnh đến tình hình xã hội lúc Hàng loạt khởi nghĩa nông dân nổ khắp nơi tiêu biểu khởi nghĩa Phan Bá Vành Nam Định, Thái Bình; Lê Duy Dương Ninh Bình, Lê Văn Khôi Gia Định… + Sự khủng hoảng nước ta kỉ XIX, dẫn tới nguy cơ: Cuộc khủng hoảng nước ta kỉ XIX dẫn đến nguy bị thực dân Pháp xâm lược nước ta lập với bên ngồi + Qn sự: lạc hậu, yếu + Đối ngoại: sai lầm “cấm đạo”, đuổi giáo sĩ, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, tạo kẻ hở cho kẻ thù lợi dụng + Xã hội: Mâu thuẫn xã hội sâu sắc Các khởi nghĩa chống lại triều đình nổ khắp nơi  Tình hình Việt Nam lúc thời tốt cho thực dân Pháp lợi dụng tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam _ Gv hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung thơng Thực dân Pháp riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam qua số câu hỏi: Việt Nam tiếp xúc với nước phương Tây từ nào, thông qua đường gì? Đọc thêm Tại từ kỉ XIX, CNTB lại đẩy mạnh xâm chiếm thị trường thuộc địa Đông Dương? Những hành dộng chứng tỏ thực dân Pháp riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Chiến Đà Nẵng năm 1858 GV dẫn: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thực dân Pháp diễn nào? Quân dân ta kháng chiến chống Pháp sao? Chúng ta tìm hiểu phần Hoạt động 2: Cá nhân, tập thể – Gv: Tại Tây Ban Nha (TBN) lại liên minh với Pháp công nước ta? Vì có số giáo sĩ TBN bị triều đình nhà Nguyễn giam giữ giết hại TBN dòm ngó đảo Cơn Lơn Việt Nam – Gv: Vì Pháp chọn Đà Nẵng(ĐN) làm mục tiêu công đầu tiên?  HS quan sát Lược đồ vị trí Đà Nẵng trả lời câu hỏi – Gv giảng thêm: Pháp lựa chọn Đà Nẵng làm nơi công lí sau đây:  ĐN có vị trí chiến lược quan trọng, hải cảng sâu rộng, tàu chiến vào dễ dàng ĐN nằm đường thiên lí Bắc – Nam sang Lào Nếu chiếm ĐN, Pháp thực kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” chiến tranh xâm lược Việt Nam  Pháp trực tiếp vào cửa biển Thuận An, Huế thủ phủ triều đình nhà Nguyễn, nên có phòng thủ * Thủ đoạn Pháp: _ Chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp công Huế, buộc triều Nguyễn đầu hàng, nhanh chóng kết thúc chiến tranh chắn, đặc biệt việc phòng thủ bờ biển Mặt khác, Thuận An cửa biển nhỏ, tàu chiến vào dễ dàng vào thuận lợi cửa biển ĐN…  Hậu phương ĐN có đồng Nam – Ngãi (Quảng Nam – Quảng Ngãi) trù phú, hội để Pháp lợi dụng để thực chiến lược “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”  ĐN cổ họng kinh thành Huế, cách Huế khoảng 100km, chiếm ĐN cần vượt qua đèo Hải Vân cơng Huế, đường ngắn nhất, nhanh chóng hao tốn tiền của, nhân lực Pháp chiến xâm lược Hơn nữa, ĐN có nhiều người theo đạo Thiên Chúa nhiều giáo sĩ, gián tiếp đội lốp thầy tu, buôn… hoạt động từ trước; họ trở thành người tiên phong, vạch đường cho Pháp chiến tranh xâm lược * Hành động Pháp: – Gv đặt câu hỏi: Dựa vào lược đồ chiến Đà Nẵng năm 1858, cho biết chiến ĐN diễn – 31/8/1858, Liên quân P – TBN dàn nào? trận trước cửa biển ĐN  Học sinh suy nghĩ, tường thuật lại trận đánh Giáo viên tường thuật lại trận đánh Đà Nẵng: + Xuất phát từ bán đảo Hải Nam (Trung Quốc) quân Pháp kết hợp với quân Tây Ban Nha đưa tàu chiến xuống phía Nam, lấy cớ bảo vệ giáo sĩ Chiều tối ngày 31/8/1858, Liên quân Pháp – TBN với khoảng 3000 binh lính sỹ quan, bố trí chiến – 1/9/1858, Pháp cơng bán đảo thuyền dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng Sơn Trà – mở đầu xâm lược  Âm mưu chiếm Đà Nẵng làm VN, thực âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” công Huế buộc nhà Nguyễn đầu hàng +Sáng ngày 1- 9-1858, Genouilly gửi tối hậu thư cho viên trấn thủ Đà Nẵng, bảo phải nộp tất thành trì pháo đài phòng vệ cho Pháp, hạn hai phải trả lời Dĩ nhiên, khơng thể có phúc đáp từ phía Việt Nam, viên chức địa phương khơng đủ thẩm quyền để trả lời, Huế hai ngắn ngủi, liên lạc Chưa hết hẹn quân Pháp bắn hàng trăm phát đại bác lên đất liền đổ lên bán đảo Sơn Trà ( Khái niệm: Tối hậu thư thư giử, xem thư cuối cùng, nêu yêu cầu, điều kiện bắt Bài 21 (lịch sử 11) PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX Ngày soạn: 11/03/2018 Lớp: 11A6, THPT Nguyễn Thị Diệu Số tiết: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Ân Người soạn: Nguyễn Châu Khánh I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học, học sinh có khả năng: Kiến thức – Biết hoàn cảnh phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối kỷ XIX, có khởi nghĩa Cần Vương khởi nghĩa tự vệ – Biết diễn biến phong trào Cần Vương số khởi nghĩa tiêu biểu: Bãi Sậy, Hương Khê, Yên Thế Thái độ – Tình cảm – Giáo dục cho lòng u nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc – Nhận thức yêu cầu cần phải có để đưa đấu tranh chống ngoại xâm đến thắng lợi Kỹ – Rèn luyện kỹ phân tích, nhận xét, rút học lịch sử – Rèn luyện kỹ phân tích đồ, lược đồ, tranh ảnh lịch sử II CHUẨN BỊ 2.1 Phương pháp dạy học – Phương pháp giảng kết hợp với phương pháp hoạt động nhóm – Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan 2.2 Phương tiện dạy học – Máy chiếu, laptop – Bảng, phấn 2.3 Tài liệu tham khảo – SGK Sử lớp 11 – SBT Sử lớp 11 – SGV Sử lớp 11 – Lược đồ phong trào Cần Vương – Lược đồ khởi nghĩa Bãi Sậy, Hương Khê, Yên Thế III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Kiểm tra cũ: Hoàn thành nội dung bảng Dẫn dắt vào Năm 1884, sau Hiệp ước Patơnốt thực dân Pháp đặt ách thống trị toàn cõi Việt Nam Tuy vậy, thực tế chúng khuất phục phận phong kiến đầu hàng, đơng đảo quần chúng nhân dân ni trí chờ thời, sẵn sàng đứng lên chống xâm lược Để hiểu phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân ta cuối kỉ XIX diễn học 21 Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS Kiến thức HS cần nắm * Hoạt động 1: lớp, cá nhân I Phong trào Cần Vương bùng nổ Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến kinh thành Huế bùng nổ phong trào Cần Vương – GV nêu câu hỏi: Em nhắc lại kết kháng chiến chống Pháp nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884? – Hs nhớ lại kiến thức cũ: nhân dân ta anh dũng kháng chiến song phong trào mang tính tự phát triều đình bảo thủ, nhu nhược, ảo tưởng trước thực dân Pháp, đường lối kháng chiến nặng nề phòng thủ, nghị hồ, khơng đồn kết nhân dân Vì vậy, cuối thực dân pháp công Thuận An, buộc triều đình Nguyễn kí văn kiện đầu hàng thực dân Pháp hồn thành q trình xâm lược Việt Nam bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ Bắc Kỳ Trung Kỳ – GV cung cấp kiến thức mới: Pháp khuất phục triều đình Huế (bộ phận chủ hồ) song chúng khơng thể khuất phục nhân dân ta phận chủ chiến triều đình, phong trào đấu tranh chống Pháp tiếp tục phát triển – HS theo dõi SGK phong trào kháng cự nhân dân ta từ Bắc đến Nam phản đối Hiệp ước từ năm 1883 1884 thái độ kiên nhân dân nước cổ vũ phe phái chủ chiến triều đình, dựa vào phong trào kháng chiến nhân dân – phe chủ chiến mạnh tay hành động chuẩn bị cho chống Pháp giành lại chủ quyền – GV cung cấp thêm số tư liệu: Từ Pháp chiếm nam Kì, nội triều đình Nguyễn có phân hố làm phe: chủ chiến chủ hồ phe chủ hồ vua Tự Đức ủng hộ, phe chủ chiến Tơn Thất Thuyết Nguyễn Văn tường đứng đầu – Tôn Thất Thuyết (1835- 1913) quê thôn Phú * Nguyên nhân phản công: – Sau hai Hiệp ước Hác-măng Pa-tơ-nốt, Pháp hoàn thành xâm lược Việt Nam, thiết lập chế độ bảo hộ Bắc Kì Trung Kì – Dựa vào phong trào kháng chiến nhân dân, phe chủ chiến triều đình Tôn Thất Thuyết đứng đầu mạnh tay hành động Mộng, xã Xuân Long (Huế) người hoàng tộc, giữ nhiều chức quan lớn nhỏ, tháng 6/1883 ông xung vào viện mật sau Tự Đức mất, ơng ba phụ đại thần, giữ chức Thượng thư Bộ binh nắm quyền huy qn đội Năm 1883-1884 triều đình kí Hiệp ước thừa nhận đô hộ thực dân Pháp Nhưng ông người chủ chiến triều, sức chuẩn bị lực lượng để đánh giặc giành lại chủ quyền * Hoạt động hai: Cá nhân – GV yêu cầu HS theo dõi phần chữ nhỏ hành động phe chủ chiến, hỏi: hành động nhằm mục đích gì? – HS theo dõi sgk trả lời + Phế bỏ ơng vua có biểu thân Pháp, trừ khủ người không kiến, đưa Hàm Nghi nhỏ tuổi yêu nước lên + Liên kết với sĩ phu, văn thân xây dựng Sơn Phòng, tích trữ lương thực, rèn vũ khí, chuẩn bị chiến đấu  Hành động nhằm mục đích chuẩn bị cho dậy chống Pháp giành lại chủ quyền – GV kết luận: Hành động phe chủ chiến nhằm chuẩn bị lực lượng cho dậy chống Pháp giành chủ quyền Vì thực dân Pháp âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến triều để dễ dàng điều khiển bọn tay sai phong kiến thiết lập bảo hộ nước ta Quan hệ Khâm sứ Pháp trung Ky` triều đình trở nên căng thẳng, từ sau kiện Tôn Thất Thuyết Nguyễn Văn Tường đứa Hàm Nghi lên khơng báo cáo với tồ Khâm sứ Pháp Trung Ky`, chuyện nội nước Nam, viện cớ thực dân Pháp muốn thực âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến Tháng 5/1885, toàn quyền miền Trung, Bắc Kì đưa quân vào Huế mời quan viên mật triều đình sang tồ khâm sứ để âm mưu bắt Tôn Thất Thuyết Đốn biết âm mưu Pháp, Tơn Thất Thuyết cáo ốm không sang, song thực dân pháp cố tình bắt ép Tơn Thất Thuyết, u cầu cho người khiêng sang Pháp tăng thêm lực lượng quân sự, tìm cách loại phái chủ chiến – Thực dân Pháp âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến, Tôn  Pháp tỏ rõ thái độ muốn tiêu diệt Tôn Thất Thuyết Thất Thuyết định tay phe chủ chiến trước tình hình phe chủ chiến trước buộc phải tay Hành động trước, công trước * Hoạt động 3: Cả lớp, cá nhân – Gv dùng lược đồ Kinh thành Huế (1885) để trình bày phản công Kinh thành Huế phái chủ chiến – HS quan sát lược đồ, nắm bắt kiến thức – GV giúp học sinh tìm nguyên nhân thất bại phản công kinh đô Huế – Gv cung cấp thêm tư liệu Hàm Nghi: tên thật Ưng Lịch, em ruột vua Kiến Phúc Sau vua Kiến Phúc bị giết, Ưng Lịch 13 tuổi đưa lên tháng 8/1884 Khi Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi tam cung chạy khỏi hoàng thành lên Tân Sở (Quảng Trị) Đạo ngự có tới 1000 người, sau ngày lên đường đoàn ngự đến Quảng Trị chia làm đoàn, đoàn gồm Hoàng thân, quan lại già yếu, phụ nữ, trẻ nhỏ, quay lại Huế Còn lại theo vua xây dựng chống pháp Nhà vua ý thức trách nhiệm ông vua nước tâm kháng chiến Hàm Nghi phê chuẩn chiếu Cần Vương với trách nhiệm rõ ràng ơng vua có ngoại xâm *Hoạt động 4: Cá nhân – Gv hỏi em hiểu “Cần vương”? Xuống chiếu Cần vương nhằm mục tiêu gì? – HS suy nghĩ trả lời – GV nhận xét, kết luận: Cần vương có nghĩa giúp vua Nội dung chủ yếu chiếu Cần vương kêu * Diễn biến công quân Pháp: – Đêm rạng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh cho qn triều đình cơng Pháp Khâm sứ đồn Mang cá – Sáng ngày 6/7/1885 quân Pháp phản công kinh thành Huế Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi Triều đình rút khỏi kinh thành lên Sơn Phòng, Tân Sở (Quảng Trị) – Ngày 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước gọi “bách quan, khanh sĩ”, văn thân sĩ phu nhân dân sức Cần vương mục tiêu đánh Pháp, khôi phục độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến có vua hiền tơi giỏi Vì hiểu ngắn gọn: Chiếu cần vương kêu gọi văn thân, sĩ phu, nhân dân, phò vua, giúp vua cứu nước Khẩu hiệu “Cần vương” nhanh chóng thổi bùng lửa yêu nước cháy âm ỉ lâu, phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp diễn sôi nổi, liên tục kéo dài 12 năm, đến cuối kỷ XIX chấm dứt Trước đây, triều Nguyễn chưa lần hiệu triệu nhân dân đứng lên cứu nước, cờ cần vương nhanh chóng quy tụ lực lượng * Hoạt động 1: Nhóm – Gv chia lớp thành khu vực giao việc + Khu vực thứ (1 dãy bàn hai dãy bàn) đọc SGK diễn biến giai đoạn phong trào Cần vương để thấy được: – Lãnh đạo: – Lực lượng tham gia; – Địa bàn: – Diễn biến: – Kết quả: + Khu vực 2: Còn lại, đọc SGK giai đoạn phong trào để thấy được: – Lãnh đạo: – Địa bàn: – Diễn biến: – Kết quả: – Tính chất phong trào Cần vương: – HS làm theo hướng dẫn GV – GV gọi đại diện nhóm: giai đoạn 1lên trình bày kết làm việc nhóm: – HS trả lời giai đoạn 1885-1888 (từ phát động đến Hàm Nghi bị bắt) + Lãnh đạo trực tiếp Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết sĩ phu, văn thân yêu nước + Lực lượng tham gia: Chủ yếu nhân dân, có – Chiếu Cần vương thổi bùng lưủa đấu tranh nhân dân ta Phong trào Cần vương bùng nổ kéo dài suốt 12 năm cuối kỉ XIX Các giai đoạn phát triển phong trào Cần vương – Phong trào Cần vương bùng nổ phát triển qua giai đoạn + Từ 1885-1888: – Lãnh đạo: Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, văn thân, sĩ phu yêu nước đồng bào dân tộc thiểu số + Địa bàn: Rộng lớn từ Bắc vào Nam, song sôi từ Huế trở Bắc (nhìn vào lược đồ khơng thấy đấu tranh nhân dân Nam Kì Nam Kì bị Pháp thơn tính từ trước) + Diễn biến chính: Các khởi nghĩa vũ trang bùng nổ, khắp nơi gây cho địch nhiều thiệt hại, tiêu biểu có khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê gắn liền với tên tuổi thủ lĩnh: Phan Đình Phùng, Phạm Bành, Đinh Cơng Tráng, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang Bích… sau thực dân Pháp phối hợp với tay sai mở đàn áp, khởi nghĩa thất bại, nhiều lãnh tụ bị bắt hy sinh, Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện + Kết quả: Phong trào cần vương khiến thực dân pháp phải đối phó vất vả Sợ không thực yêu cầu ổn định tình hình Việt Nam phủ quốc hội Pháp Thực dân Pháp tâm bắt Hàm Nghi hòng dập tắt phong trào Cần Vương Chúng mua chuộc tên Trương Quang Ngọc người hầu cận vua Hàm Nghi, đêm nagỳ 30/10/1888 Trương Quang Ngọc dẫn thủ hạ đến bắt vua lúc người ngủ say Hàm Nghi rơi vào tay giặc – GV cung cấp thêm tư liệu: sau bắt vua Hàm Nghi Hà Tĩnh, thực dân Pháp đưa vua Huế tìm cách thuyết phục nhà vua trẻ cộng tác với Pháp làm bù nhìn, chúng đề nghị đưa vua Huế gặp gia đình, thăm vua Đồng Khánh vua từ chối liệt, thẳng thắn khước từ, vua nói: “Tơi thân tù, nước mất, dám nghĩ chi đến cha mẹ anh chị em nữa” Không mua chuộc nổi, thực dân Pháp đày vua an trí Angiê (thủ đô Angiêri thuộc địa pháp Bắc Phi), từ Hàm Nghi biệt thự cách Angiê 12km, đặt tên biệt thự Gia Long, lúc đầu nhà vua tẩy chay không học tiếng Pháp, sau để hiểu văn hoá Pháp giới, cựu hồng nhanh chóng học làm chủ tiếng Pháp, hiểu sâu sắc – Lực lượng: Đông đảo nhân dân, có dân tộc thiểu số – Địa bàn: rộng lớn tư Bắc vào Nam, sôi Trung kỳ (từ Huế trở ra) Bắc Kì – Diễn biến: Các khởi nghĩa vũ trang bùng nổ tiêu biểu có khởi nghĩa Ba Đình, Hương Khê, Bãi Sậy – Kết quả: cuối năm 1888, Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt bị lưu đày sang Angiêri văn chương, mĩ thuật Pháp trở thành hoạ sỹ có tài Dù đến nhà, vua giữ tập quán Việt nam, búi tóc, quần the, áo dài Việt Nam Cựư hoàng cưới gái vị chánh án, có con: Một hồng tử hai hoàng nữ Cựư hoàng sống Angiêri 47 năm đây, thọ 64 tuổi Lúc đầu nhà vua yêu nước Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân không thờ miếu nhà Nguyễn Đến 1956 phủ Sài Gòn thiết hướng án thờ Hàm Nghi miếu Huế vua Thành Thái, Duy Tân – GV tiếp tục gọi đại điện HS nhóm trình bày kết làm việc HS trả lời: + Lãnh đạo: khơng có đạo triều đình, sĩ phu, văn thân, vua bị bắt + Địa bàn: Thu hẹp dần, quy tụ thành trung tâm lớn, hoạt động vào chiều sâu + Kết quả: Khi tiếng súng Hương Khê im núi Vụ Quang cuối năm 1895 đầu năm 1896 phong trào Cần vương coi chấm dứt – GV hỏi: Tại sau vua Hàm Nghi bị bắt phong trào tiếp tục nổ ra? Điều nói lên gì? – HS suy nghĩ trả lời: – GV nhận xét kết luận: sau vua bị bắt, tính chất Cần vương, phò vua khơng còn, mục đích cứu nước ln mục tiêu hướng tới nhân dân ta Vì phong trào tiếp tục diễn kể sau vua bị bắt Chứng tỏ “Cần vương” danh nghĩa khảu hiệu tính chất u nước chống Pháp chủ yếu phong trào Cần vương mang tính dân tộc sâu sắc * Từ năm 1888-1896 – Lãnh đạo: sỹ phu văn thân yêu nước tiếp tục lãnh đạo – Địa bàn: Thu hẹp, quy tụ thành trung tâm lớn Trọng tâm chuyển lên vùng núi trung du, tiêu biểu có khởi nghĩa Hồng Lĩnh, Hương Khê – Kết quả: năm 1896 phong trào thất bại * Tính chất phong trào: Là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo khuynh hướng, ý thức hệ phong kiến, thể tính dân tộc sâu sắc * Hoạt động 1: Nhóm II.Một số khởi nghĩa tiêu biểu phong trào – GV chia lớp làm nhóm: sau giao nhiệm vụ: Cần vương phong trào Tìm hiểu khởi nghĩa theo: thời gian, lãnh đấu tranh tự vệ cuối kỉ đạo, địa bàn hoạt động, diễn biến kết XIX + Nhóm 1: tìm hiểu khởi nghĩa Bãi Sậy trả lời câu hỏi + Nhóm 2: tìm hiểu khởi nghĩa Hương Khê trả lời câu hỏi: Tại khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương? + Nhóm 3: tìm hiểu khởi nghĩa nơng dân n Thế trả lời câu hỏi: Những điểm khác biệt khởi nghĩa nông dân Yên Thế với khởi nghĩa Cần Vương – HS nhóm trình bày trước lớp kết làm việc nhóm Các nhóm khác theo dõi nhận xét – HS nhóm trình bày kết thống kê khởi nghĩa Bãi sậy *Khởi Nghĩa Bãi Sậy: – GV tổng kết trình chiếu lên bảng: + Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật, Đốc Tít + Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật, Đốc Tít + Căn cứ: Bãi Sậy (Hưng Yên), Hai Sông (Hải Dương) + Căn cứ: Bãi Sậy (Hưng Yên), Hai Sông +Địa bàn hoạt động: Hưng +Địa bàn hoạt động: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình… Ninh, Thái Bình… * Diễn biến: * Diễn biến: + 1885 – 1887: xây dựng Bãi Sậy, tỏa hoạt động đồng bằng, khống chế tuyến giao thông đường bộ, đường sông + Nghĩa quân tổ chức thành phân đội nhỏ từ 10 – 15 người, trà trộn vào dân để hoạt động *Kết – Ý nghĩa: + Từ 1888: bước vào chiến đấu liệt, di chuyển linh + Sau nhiều ngày chiến đấu, lực lượng nghĩa quân giảm sút nhiều, Nguyễn Thiện Thuật đến Hai hoạt, đánh thắng số trận Sông, sau sang Trung Quốc, năm lớn + 1885 – 1887: xây dựng Bãi Sậy, tỏa hoạt động đồng bằng, khống chế tuyến giao thông đường bộ, đường sông + Nghĩa quân tổ chức thành phân đội nhỏ từ 10 – 15 người, trà trộn vào dân để hoạt động + Từ 1888: bước vào chiến đấu liệt, di chuyển linh hoạt, đánh thắng số trận lớn 1926 + Giữa năm 1889, Hai Sơng bị Pháp bao vây, Đốc Tít phải hàng giặc bị đày sang Angiê-ri + Năm 1892, lực lượng cuối với nghĩa quân Yên Thế + Để lại kinh nghiệm tác chiến đồng *Kết – Ý nghĩa: + Sau nhiều ngày chiến đấu, lực lượng nghĩa quân giảm sút nhiều, Nguyễn Thiện Thuật đến Hai Sông, sau sang Trung Quốc, năm 1926 + Giữa năm 1889, Hai Sông bị Pháp bao vây, Đốc Tít phải hàng giặc bị đày sang An-giê-ri + Năm 1892, lực lượng cuối với nghĩa quân Yên Thế + Để lại kinh nghiệm tác chiến đồng – HS nhóm trình bày khởi nghĩa Hương Khê *Khởi nghĩa Hương Khê : – GV tổng kết, trình chiếu: +Lãnh đạo Phan Đình Phùng Cao Thắng +Lãnh đạo Phan Đình Phùng Cao Thắng +Căn chính: Hương Khê +Căn chính: Hương Khê (Hà Tĩnh) (Hà Tĩnh) +Địa bàn hoạt động rộng khắp tỉnh Bắc -Trung Kì +Địa bàn hoạt động rộng (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) khắp tỉnh Bắc -Trung Kì (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà *Diễn biến: Tĩnh, Quảng Bình) a Giai đoạn từ 1885 – 1888 : chuẩn bị lực lượng, xây dựng sở chiến đấu -Cao Thắng nghiên cứu chế tạo súng trường theo mẫu Pháp -Nghĩa quân phiên chế thành 15 quân thứ (đơn vị), đại doanh đặt núi Vụ Quang *Diễn biến: a Giai đoạn từ 1885 – 1888 : chuẩn bị lực lượng, xây dựng sở chiến đấu -Cao Thắng nghiên cứu chế tạo súng trường theo mẫu b Giai đoạn từ 1888 – 1895 : giai đoạn chiến đấu Pháp -Nghĩa quân phiên chế thành -Từ năm 1889 liên tục tập kích, đẩy lui nhiều 15 quân thứ (đơn vị), đại hành quân càn quét địch doanh đặt núi Vụ Quang -Nổi tiếng trận cơng đồn Trường Lưu, tập kích thị xã Hà Tĩnh, công tỉnh lị Nghệ An, phá bị b Giai đoạn từ 1888 – 1895 : bao vây Trong trận đồn Nu (Thanh Chương) Cao giai đoạn chiến đấu Thắng hy sinh -Ngày17/10/1894, nghĩa quân thắng lớn trận -Từ năm 1889 liên tục tập phục kích địch núi Vụ Quang kích, đẩy lui nhiều hành quân càn quét địch Kết – Ý nghĩa: -Nổi tiếng trận công – Tay sai Pháp Nguyễn Thân huy vây hãm đồn Trường Lưu, tập kích thị núi Vụ Quang Nghĩa quân bị triệt đường tiếp tế, xã Hà Tĩnh, cơng tỉnh lị Phan Đình Phùng bị thuương nặng, hi sinh ngày Nghệ An, phá bị bao vây 28/12/1895 Khởi nghĩa kết thúc Trong trận đồn Nu (Thanh – Là khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Chương) Cao Thắng hy sinh Cần Vương -Ngày17/10/1894, nghĩa quân thắng lớn trận phục kích địch núi Vụ Quang Kết – Ý nghĩa: – Tay sai Pháp Nguyễn Thân huy vây hãm núi Vụ Quang Nghĩa quân bị triệt đường tiếp tế, Phan Đình Phùng bị thuương nặng, hi sinh ngày 28/12/1895 Khởi nghĩa kết thúc – Là khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương – Gv dùng lược đồ khởi nghĩa Hương Khê bổ sung kiến thức cho HS Cuộc khởi nghĩa Hương Khê khởi ngiã tiêu biểu phong trào Cần Vương vì: + Kéo dài 10 năm, dài trong khởi nghĩa Cần vương + Địa bàn rộng khắp tỉnh Bắc Trung Bộ + Căn rộng lớn khắp vùng núi tình Hương Khê, có nhiều khác + Chuẩnbị tương đối chu đáo: chế tạo súng trường, tích trữ lương thảo, đào đắp cơng liên đoàn + Đánh nhiều trận tiếng Cao Thắng dùng thợ rèn dày công nghiên cứu, mô phỏng, chế tạo thành công loại súng trường theo kiểu Pháp (500 khẩu) để trang bị cho nghĩa quân, Pháp phải công nhận súng Cao Thắng chế tạo “giống hệt súng trường công binh xưởng nước ta” (Pháp) chế tạo, khác hai điểm: Lò xo yếu nòng súng khơng xẻ rãng nên đạn bay khơng xa không mạnh Tuy nhiên điều kiện kỹ thuật đương thời thành cơng lớn Vè Quan đình ca ngợi: “ Khen thay Cao Thắng tài to Lấy súng giặc cho lò rèn Đêm ngày tỉ mỉ dở xem Lại thêm có đội Qun tài Xưởng cho trí trại ngồi Thợ rèn tỉnh mời hội công Súng ta chế vừa xong Đem mà bắn nức lòng thay Bắn cho tiệt giống quân Tây Cậy nhiều sống ống phen hết khoe.” – Nhóm trình bày kết làm việc khởi nghĩa nông dân Yên Thế – GV tổng kết, trình chiếu: +Lãnh đạo: Hoàng Hoa Thám +Căn : Yên Thế (Bắc Giang) *Diễn biến: a Giai đoạn 1884 – 1892 : Tại Yên Thế hoạt động riêng lẻ huy Đề Nắm, đẩy lui nhiều trận càn quét Pháp, mở rộng hoạt động sang Phủ Lạng Thương Tháng 04/1892 Đề Nắm bị sát hại b Giai đoạn 1893 – 1897 : – Đề Thám lãnh đạo, hai lần giảng hòa với Pháp, cai quản bốn tổng Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng -Bề Đề Thám tỏ phục tùng, bên ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chống Pháp *Khởi nghĩa Yên Thế: +Lãnh đạo: Hoàng Hoa Thám +Căn : Yên Thế (Bắc Giang) *Diễn biến: a Giai đoạn 1884 – 1892 : Tại Yên Thế hoạt động riêng lẻ huy Đề Nắm, đẩy lui nhiều trận càn quét Pháp, mở rộng hoạt động sang Phủ Lạng Thương Tháng 04/1892 Đề Nắm bị sát hại b Giai đoạn 1893 – 1897 : – Đề Thám lãnh đạo, hai lần giảng hòa với Pháp, cai quản bốn tổng Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng c Giai đoạn 1898 – 1908 : – Trong 10 năm hòa hỗn, nghĩa qn vừa sản xuất, vừa tích cực luyện tập quân Căn Yên Thế trở thành nơi tụ hội nghĩa sĩ yêu nước d Giai đoạn 1909 – 1913 – Năm 1909, Pháp công, nghĩa quân phải di chuyển liên tục, lực lượng bị hao mòn -Năm 1913, Đề Thám bị ám sát, khởi nghĩa thất bại *Kết – Ý nghĩa : -Là phong trào đấu tranh tự vệ chống Pháp nơng dân Việt Nam, có quy mơ lớn năm cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX -Thể ý chí, sức mạnh bền bỉ, dẻo dai nông dân -Mặc dù thất bại, phong trào Cần Vương khởi nghĩa nơng dân n Thế có vị trí to lớn nghiệp đấu tranh chống đế quốc, độc lập, tự đất nước, để lại nhiều gương học kinh nghiệm quý báu * Nguyên nhân thất bại khởi nghĩa Yên Thế : – Sau phong trào Cần vương tan rã, Pháp có điều kiện tập trung lực lượng đàn áp khởi nghĩa Yên Thế – So sánh lực lượng chênh lệch: quân Pháp đông mạnh, vũ khí tối tân, chiến thuật tiên tiến – Mang nặng hệ tư tưởng phong kiến, thiếu vai trò lãnh đạo giai cấp tiên tiến – Pháp dùng thủ đoạn đê hèn, mua chuộc tay sai sát hại Đề Thám -Bề Đề Thám tỏ phục tùng, bên ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chống Pháp c Giai đoạn 1898 – 1908 : – Trong 10 năm hòa hỗn, nghĩa qn vừa sản xuất, vừa tích cực luyện tập quân Căn Yên Thế trở thành nơi tụ hội nghĩa sĩ yêu nước d Giai đoạn 1909 – 1913 – Năm 1909, Pháp công, nghĩa quân phải di chuyển liên tục, lực lượng bị hao mòn -Năm 1913, Đề Thám bị ám sát, khởi nghĩa thất bại *Kết – Ý nghĩa : -Là phong trào đấu tranh tự vệ chống Pháp nơng dân Việt Nam, có quy mơ lớn năm cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX -Thể ý chí, sức mạnh bền bỉ, dẻo dai nông dân  Mặc dù thất bại, phong trào Cần Vương khởi nghĩa nông dân Yên Thế có vị trí to lớn nghiệp đấu tranh chống đế quốc, độc lập, tự đất nước, để lại nhiều gương học kinh nghiệm quý báu – Gv sử dụng lược đồ khởi nghĩa nông dân Yên Thế bổ sung + Điểm khác phong trào nông dân Yên Thế phong trào Cần vương là: Phong trào Cần vương gồm khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương với mục đích giúp vua cứu nước, hưởng ứng lời kêu gọi triều đình Còn phong trào nơng dân n Thế nhằm mục đích chống chinh sách cướp bóc bình định qn thực dân Pháp, xóm làng nơng dân từ nơi tụ họp nương nhờ lẫn để sinh sống chống lại lực đe doạ từ bên ngồi, họ tự dựng đứng lên để bảo vệ sống mình, phong trào mang tính tựu phát (tính chất tự vệ) nơng dân Vì khơng thể xếp phong trào nông dân Yên Thế vào phong trào Cần vương + Giai đoạn 1909-1913 phong trò tìm hiểu phần sau + Hoàng Hoa Thám tham gia khởi nghĩa Hồng Đình Kinh (Cai Kinh) lấy tên Đề Dương, cai kinh đổi tên thành Hoàng Hoa Thám (Đề Thám), Cai Kinh chết Đề Thám tách hoạt động riêng trở thành thủ lĩnh phong trào nông dân Yên Thế Cuộc khởi nghĩa ông kéo dài gần 30 năm gây cho Pháp nhiều thiệt hại Không thực âm mưu tiêu diệt nghĩa quân, Pháp hai lần giảng hoà với Đề Thám, lần thứ Pháp ông làm chủ tổng gần hết Yên Thế Lần hai Pháp phải công nhận để ông khai hoang Phồn Xương thực chất chống Pháp Hoàng Hoa Thám, ông ngấm ngầm luyện tập quân ngũ, tích trữ lương thực sẵn sàng đối phó với Pháp Phồn Xương nơi thu hút sĩ phu yêu nước, thủ lĩnh nhiều nơi bàn bạc việc phối hợp tác chiến, viện trợ lẫn phong trào Trong dó có Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh Tháng 1.1909 Thực dân Pháp công trở lại Yên Thế, nghĩa quân kịp thời đối phó – Tháng 11/1909, thực dân Pháp dồn lực lượng bao vây Đề Thám, vợ ba Đề Thám (bà ba Cẩn) bị bắt nhiều nghĩa quân khác Đề Thám lại với nghĩa quân sống ẩn náu rừng Ngày 10/2/1913 Đề Thám bị tay sai Pháp sát hại Khởi nghĩa nông dân Yên Thế chấm dứt – Gần người nơng dân Mai Trung – Hiệp Hồ – Bắc Giang vơ tình tìm thấy mộ Đề Thám làm vườn, phát lịch sử thú vị lãnh tụ nông dân tiếng Hoàng Hoa Thám Sơ kết học – Củng cố: Khái quát lại + Các phong trào đấu tranh chống Pháp cuối kỉ XIX + Ý nghĩa phong trào đó: Phản ánh tính chất yêu nước chống Pháp bật có ý nghĩa quan trọng tiến trình lịch sử Việt Nam – Dặn dò: HS học bài, đọc trước NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2018 Phê duyệt giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng Ân Sinh viên RLNVSP Nguyễn Châu Khánh … Nam, Nxb Giáo Dục Việt Nam – Đinh Xuân Lâm (chủ biên)(2013), Đại cương Lịch sử Việt Nam – tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam – Nguyễn Thị Cơi, Kênh hình dạy học lịch sử trường THPT (tập – Lịch sử Việt… TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2018 Phê duyệt giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng Ân Sinh viên RLNVSP Nguyễn Châu Khánh Bài 21 (lịch sử 11) PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA… MINH – 2018 BÀI 19 (LỊCH SỬ 11) NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (TỪ NĂM 1858 ĐẾN TRƯỚC NĂM 1873) Ngày soạn: 25/01/2018 Lớp: 11A7, THPT Nguyễn Thị Diệu Số tiết: Giáo viên hướng

Xem thêm:   Vở bài tập toán 5 – Bài 94 – Hình tròn. Đường tròn, trang 9, 10

Xem thêm :  2021 Beauty Industry Trends & Cosmetics Marketing: Statistics and Strategies for Your Ecommerce Growth

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo án lịch sử bài 21 lịch sử 11, Giáo án lịch sử bài 21 lịch sử 11

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button