Kiến Thức Chung

Giáo án Lịch Sử 10 Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Giáo án Lịch Sử 10 Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Giáo án Lịch Sử 10 Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Link tải Giáo án Lịch Sử 10 Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

– Trình bày được sự thành lập vương triều hồi giáo Đê li, Mô gôn và chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa.

– Nhận xét được vai trò của các vương triều này trong lịch sử Ấn Độ

– Trình bày và phân tích được sự lan tỏa của Văn hóa Ấn Độ trong khu vực, trên thế giới.

2. Tư tưởng

Giáo dục cho HS biết được sự phát triển đa dạng của văn hóa Ấn Độ, qua đó giáo dục các em sự trân trọng những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

3. Kĩ năng

– Rèn cho HS các kỹ năng phân tích tổng hợp các sự kiện lịch sử của Ấn Độ qua các thời kì lịch sử.

– Kỹ năng khai thác tranh ảnh, lược đồ lịch sử.

4. Định hướng các năng lực hình thành

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

* Năng lực chuyên biệt:

– Năng lực tái hiện sự kiện

– Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh, tư liệu, biểu đồ liên quan đến bài học.

II. Chuẩn bị của Giáo viên & học sinh

1. Giáo viên:

Giáo án, tranh ảnh về 2 vương triều Đêli và Mô- gôn; tài liệu tham khảo liên quan đến bài học.

2. Học sinh:

– Chuẩn bị bài trước ở nhà

– Sưu tầm thêm tranh ảnh, tư liệu liên quan phục vụ bài học.

III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

Trình bày, phân tích, so sánh, rút ra nhận xét…..

Xem thêm:   ? Hướng dẫn lưu lại bài tập Logo và xuất ra file ảnh từ phần mềm Logo ? Chủ đề 4 ? Tin Học Lớp 5

Xem thêm :  Bột canh là gì? các loại bột canh thông dụng và các cách làm đơn giản

IV. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Tạo tình huống

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Phương thức tiến hành: GV cho HS xem lược đồ Ấn Độ thời phong kiến và yêu cầu HS nhận xét về lãnh thổ Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta cũng như nội dung của văn hóa truyền thống Ấn Độ? HS dựa vào kiến thức bài cũ để trả lời. GV nhận xét.

c. Dự kiến sản phẩm: Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta được thống nhất từ Bắc đến Trung Ấn, nền văn hóa truyền thống cũng được định hình dưới vương triều này. Lịch sử phát triển của Ấn Độ có những bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử và các vương triều khác nhau. Để hiểu được sự phát triển của lịch sử văn hóa truyền thống Ấn Độ như thế nào? Ấn Độ đã trải qua các vương triều nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

2. Hình thành kiến thức mới

Mục tiêu & Phương thức
Dự kiến sản phẩm

HOẠT ĐỘNG I: Tìm hiểu sự phát triển của LS và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ

– GV Hướng dẫn HS tự tìm hiểu

1. Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ ( SGK)

HOẠT ĐỘNG II: Tìm hiểu về vương triều Hồi giáo Đê- li (cá nhân- cặp đôi)

2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Bước 1: Cá nhân

GV: Hoàn cảnh ra đời của vương triều Hồi giáo Đê-li? Quá trình người Thổ đánh chiếm Ấn Độ thiết lập vương triều Đê-li diễn ra như thế nào?

HS đọc SGK trả lời câu hỏi. HS khác bổ sung cho bạn.

GV nhận xét và chốt ý: Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất để người Ấn Độ chống lại được cuộc tấn công bên ngoài của người Hồi giáo gốc Thổ.

– GV trình bày và phân tích:

+ Năm 1055, người Thổ đánh chiếm Bát- đa lập nên vương quốc Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà. Đạo Hồi được truyền bá đến I- ran và Trung Á, lập nên vương quốc Hồi giáo nữa trên vùng giáp Tây Bắc Ấn Độ.

+ Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập lên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên là Đê-li (đóng đô ở Đê-li bắc Ấn Độ) tồn tại hơn 300 năm từ 1206 – 1526.

– Hoàn cảnh ra đời: Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất để chống lại cuộc tấn công bên ngoài của người Hồi giáo gốc Thổ.

– Quá trình hình thành: 1206 người Hồi giáo chiếm vào đất Ấn Độ, lập nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên là Đê-li.

Xem thêm :  Phân Tích Bài Thơ Khăn Thương Nhớ Ai …, Phân Tích Bài Ca Dao Khăn Thương Nhớ Ai

Bước 2: Cá nhân

Xem thêm:   Axit sunfuric loãng: tính chất hóa học, công thức, ứng dụng

GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, giao nhiệm vụ cụ thể của các nhóm như sau: Nhóm 1: Nêu chính sách thống trị của vương quốc Hồi giáo Đê-li.

Nhóm 2: Nêu chính sách về tôn giáo.

Nhóm 3: Nêu chính sách về văn hóa.

Nhóm 4: Tìm hiểu thành tựu kiến trúc.

– HS đọc SGK thảo luận trong 2 phút và cử đại diện

nhóm trình bày. HS khác có thể bổ sung cho bạn.

– GV nhận xét, bổ sung và chốt ý.

– Chính sách thống trị: truyền bá, áp đặt Hồi giáo, tự dành cho mình quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

– Về tôn giáo, thi hành chính sách mềm mỏng, song xuất hiện sự phân biệt tôn giáo.

– Về văn hóa, văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ.

– Về kiến trúc, xây dựng một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê-li trở thành một thành phố lớn nhất thế giới.

Bước 3: cá nhân

GV: Vị trí của vương triều Đê-li trong lịch sử Ấn Độ?

HS đọc SGK trả lời câu hỏi.

– GV chốt ý:

+ Sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hin-đu giáo và Hồi giáo A-ráp, bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông-Tây.

+ Dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

– Vị trí của vương triều Đê-li:

+ Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

+ Đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

HOẠT ĐỘNG III: Tìm hiểu về vương triều Mô- gôn. (cá nhân- nhóm nhỏ)

3. Vương triều Mô-gôn

GV chia HS thành nhóm nhỏ theo bàn và đặt câu hỏi: Em hãy trình bày sự thành lập vương triều Mô-gôn? Tại sao thời kỳ A-cơ-ba được xem là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ?

GV gợi ý: Vương triều Mô-gôn có phải là chế độ phong kiến cuối cùng không? Chính sách củng cố đất nước theo hướng nào? Tác động của những chính sách của vua A-cơ-ba đối với sự phát triển của Ấn Độ?

HS đọc SGK, trả lời câu hỏi. GV nhận xét và chốt ý:

– HS đọc nhanh những chính sách tích cực của vua A-cơ-ba trong SGK.

– GV kết hợp giới thiệu hình 17 “Cổng lăng A-cơ-ba ở Xi-can-dra” trong SGK.

– GV giới thiệu về hình 18 “Lăng Ta-giơ- Ma-han” trong SGK.

→Đất nước lâm vào tình trạng chia rẽ và khủng hoảng.

– GV trình bày rõ: Sự suy yếu đó, đặt Ấn Độ trước sự xâm lược của thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha và Anh).

– Năm 1398 thủ lĩnh – vị vua theo dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ, đến năm 1526 lập ra vương triều Mô-gôn

– Các ông vua đều ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ bước phát triển mới dưới thời vua A-cơ-ba (1556 – 1605). Các chính sách của vua A-cơ- ba: Chính trị, Kinh tế, văn hóa

Xem thêm:   Vở bài tập toán 3 tập 1 – Bài 27 – Luyện tập trang 35 và 36

Xem thêm :  Mệnh hỏa hợp màu xe gì? cập nhật 2021

→ Kết quả: Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội ổn định

↠ Đỉnh cao của chế độ phong kiến.

– Giai đoạn cuối do những chính sách thống trị hà khắc của giai cấp thống trị, Ấn Độ lâm vào khủng hoảng.

– Ấn Độ đứng trước thách thức xâm lược của thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha và Anh).

3. Hoạt động luyện tập

Kiểm tra nhận thức của HS bằng các câu hỏi:

+ Nêu sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ?

+ Những nét chính của Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn?

+ Vị trí của vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ.

4. Hoạt động vận dụng và mở rộng

GV yêu cầu HS làm một số câu hỏi trắc nghiệm trên màn hình PP.

V. Hướng dẫn học sinh tự học

– Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK.

– Bài tập

+ Lập bảng thống kê các giai đoạn phát triển của lịch sử Ấn Độ.

+ So sánh vương triều Hồi giáo Đê-li với vương triều Mô-gôn.

– Học các nội dung hướng dẫn ôn tập, tiết sau kiểm tra 1 tiết

+ Các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây

+ Trung Quốc thời phong kiến

+ Vương triều Đê-li và Môgôn của Ấn Độ

+ Nội dung văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 10 mới, chuẩn theo định hướng phát triển năng lực khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Lịch Sử 10 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử 10 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button