Giáo Dục

Đặc Điểm Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, Kết Cấu Và Bố Cục Trong Thơ Đường

Bạn đăng gặp đề bài: Hãy sáng tác một bài thơ về tình bạn .(Theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn tứ tuyệt ,..) mà chưa có ý tưởng để làm đúng không? Cùng Bpackingapp.com tìm hiểu vài mẫu thơ dưới đây nhé!

Bài làm

Thể loại: Thơ Thất ngôn tứ tuyệt đường luật.

Tiêu đề: Tình bạn.

Xa xa nhìn thấyngười bạn cũ

Dẫu biết tình bạn đã cách xa

Bạn ấy giờ đây không còn nữa

Còn tôi đơn lẻ cõi hư không.

Thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt là: Thơ có 4 câu(tứ tuyệt)và mỗi câu có 7 chứ(thất ngôn)

Ví dụ : Phò giá về kinh

Thơ Thất Ngôn Bát Cú là: Thơ có 8 câu ( bát cú ) và mỗi câu 7 chữ ( thất ngôn )

Ví dụ như : bài Qua đèo ngang

– Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt là thể thơ có 4 câu, mỗi câu 5 chữ

– Thơ thất ngôn bát cú là thể thơ có 8 câu và mỗi câu 7 chữ

Thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt là thể thơ có 4 câu, mỗi câu có 7 chữ

Thơ Thất Ngôn Bát Cú là thể thơ có 8 câu, mỗi câu có 7 chữ, chữ cuối của câu 1,2,4,6,8 hiệp vần với nhau, câu 3 và 4 đối nhau, 5 và 6 đối nhau

*So sánh điểm giống nhau và khác nhau

+ Thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú

+ Lục bát và song thất lục bát

+ Thất ngôn tứ tuyệt và ngũ ngôn tứ tuyệt

+ Lục bát và lục bát biến thể

Câu 1: giống; đều có 7 chu, khac: that ngon tu tuyet la co 4 dòng còn that ngôn bát cú là 8 dòng

Câu 2: giong : deu co dạng cau 6 và 8 , khac song that luc bat có 1 so cau co 7 chu

Câu 3 : giong :deu la 4 dong ,khac,that ngon tu tuyet la co 4 chu tren 1 dong con ngu ngon tu tuyet la 5 chu tren 1 dong

cau 4 :tuong tu nhu cau 2

Đọc lại các chú thích (*) ở Bài 3, 5, 7, 8. Làm thơ lục bát ở Bài 13. Ghi nhớ ở Bài 16 (Ôn tập tác phẩm trữ tình), chú thích (*) ở Bài 18. Câu 2 ở Bài 26 (phần Đọc – hiểu văn bản) để nắm các định nghĩa về: – Ca dao, dân ca. – Tục ngữ. – Thơ trữ tình. – Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. – Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật. – Thơ thất ngôn bát cú. – Thơ lục bát, – Thơ song thất lục bát. – Phép tương phản và phép tăng cấp trong nghệ thuật.

Đọc lại các chú thích (*) ở Bài 3, 5, 7, 8. Làm thơ lục bát ở Bài 13. Ghi nhớ ở Bài 16 (Ôn tập tác phẩm trữ tình), chú thích (*) ở Bài 18. Câu 2 ở Bài 26 (phần Đọc – hiểu văn bản) để nắm các định nghĩa về: – Ca dao, dân ca. – Tục ngữ. – Thơ trữ tình. – Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. – Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật. – Thơ thất ngôn bát cú. – Thơ lục bát, – Thơ song thất lục bát. – Phép tương phản và phép tăng cấp trong nghệ thuật.

Xem thêm :  Giáo Án Bài Thơ Hoa Kết Trái Môn Tiếng Việt Lớp 1 Sách Cánh Diều

Ca dao, dân ca: Các thể loại trữ tình dân gian kết hợp với lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người.

Tục ngữ: những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh thể hiện kinh nghiệm của nhân dân được áp dụng vào cuộc sống.

Thơ trữ tình: sự kết hợp giữa lời và nhạc mang tính biểu cảm nói lên tư tưởng, giá trị hiện thực của thời đó

– Thơ thất ngôn tứ tuyệt: gồm 4 câu, mỗi câu 7 chữ, trong đó có 1, 2, 4 hoặc chỉ câu 2 và 4 hiệp vần với nhau

Thể thơ dân tộc: bắt nguồn từ ca dao, dân ca, với kết cấu theo từng cặp (câu 6/ câu 8). Vần bằng, lưng, liền, nhịp 2/2/2/2; 3/3/4/4; luật bằng trắc: 2B- 2T- 6B- 8B

Thơ song thất lục bát: kết hợp giữa thể thơ thất ngôn đường luật và thơ lục bát, một khổ 4 câu ( 2 câu 6/ câu 8)

– Phép tương phản nghệ thuật: Sự đối lập giữa các hình ảnh, chi tiết, nhân vật, để tô đậm và nhấn mạnh đối tượng

-Thất ngôn tứ tuyệt theo Đường luật: Có quy luật nghiêm khắc về luật, niêm và vần và có bố cục rõ ràng.

-Thất ngôn tứ tuyệt theo Cổ phong: Không theo quy luật rõ ràng, có thể dùng một vần (độc vận) hay nhiều vần nhưng vần vẫn phải thích ứng với quy luật âm thanh, có nhịp bằng trắc xen nhau cho dễ đọc.

-Quy định tính theo hàng ngang. Tiếng thứ hai của câu thứ nhất là tiếng quan trọng,nó quy định luật cho toàn bài. Nếu tiếng thứ 2 mang thanh Athì luật của toàn bài là luật A

-Vần: các câu 1, 2, 4 hoặc chỉ các câu 2, 4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối

-Bốn câu trong bài theo thứ tự là các câu: khai, thừa, chuyển, hợp.

Chúc bạn học tốt ?

Về thể thơ Ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật thì chúng ta sẽ có 4 câu thơ trong mỗi bài,mỗi câu gồm có 5 chữ trong đó các câu 1,2,4 hoặc chỉ là câu 2,4 sẽ hiệp vần với nhau ở chữ cuối như vậy cả bài thơ tổng cộng sẽ có 20 chữ như vậy về cơ bản thể thơ này giống với thơ thất ngôn tứ tuyệt chỉ cần bỏ hai chữ cuối là chúng ta sẽ có được bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt.Mặt khác nó còn là bản sao của thể thơ Ngũ ngôn bát cú đường luật vì lấy ra 4 câu thơ trong bài bát cú để làm ra bài thơ tứ tuyệt .Chỉ 4 câu thơ ngắn ngọn nhưng lại tuyệt diệu vô cùng vì thế nên gọi là thơ tứ tuyệt.Thể thơ ngũ ngôn bố cục sẽ gồm có 4 phần đó là (đề, thực, luận, kết).

Xem thêm :  Thơ, Bài Hát Cháu Thương Chú Bộ Đội

Vận dụng

Vận dụng hiểu biết của em về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, em hãy chỉ ra những đặc điểm của thể thơ này trong bài thơ Bánh trôi nước.

Lớp 7 Ngữ văn

Xa ngắm thác núi Lư thuộc thể thơ j ?

A. Thất ngôn tứ tuyệt

B. Thất ngôn bát cú

-> A,Thất ngôn tứ tuyệt

Giới thiệu về thể thơ thất ngôn bát cú đường luật và thất ngôn tứ tuyệt.

Nêu tên những bài thơ đó

Lớp 7 Ngữ văn Tập làm văn lớp 7

thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật: Thể thơ thất ngôn bát cú được hình thành từ thời nhà Đường. Một thời gian dài trong chế độ phong kiến, thể thơ này đã được dùng cho việc thi cử tuyển chọn nhân tài. Thể thơ này đã được phổ biến ở nước ta vào thời Bắc thuộc và chủ yếu được những cây bút quý tộc sử dụng.

Thể thơ có luật rất chặt chẽ. Tuy nhiên trong quá trình sáng tác nhất là vào phong trào thơ mới từ những năm 1925, bằng sự sáng tạo của mình, các tác giả đã làm giảm bớt tính gò bó, nghiêm ngặt của luật bằng – trắc để tâm hồn lãng mạn có thể bay bổng trong từng câu thơ.

VD:Hoài Niệm, Chiều Mơ, Qua Đèo Ngang, Hoa Mắc Cỡ,…

Như chúng ta đã biết, Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật vần bằng là do sự ghép lại của hai bài Thơ Tứ Tuyệt Đường Luật vần bằng có đối. Bốn câu đầu là Tứ Tuyệt 3 vần, bốn câu sau là Tứ Tuyệt 2 vần.

Thơ Thất Ngôn Bát Cú vần bằng có hai loại: – Thất Ngôn Bát Cú 5 vần. – Thất Ngôn Bát Cú 4 vần.

Thất Ngôn Bát Cú 5 vần bằng thì chúng ta đã cùng nhau thực hành ở Bài IV.

Bây giờ chúng ta làm quen với Thất Ngôn Bát Cú 4 vần bằng.

Xem thêm :  Quy Tắc Sử Dụng Dấu Gạch Ngang, Dấu Gạch Nối, Dấu Phẩy Và Dấu Chấm Phẩy

Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật 4 vần bằng là do sự ghép lại của hai bài Thơ Tứ Tuyệt 2 vần bằng có đối. Do đó tiếng cuối cùng của câu 1 phải là thanh trắc.

Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật 4 vần bằng có 3 cặp đối ngẫu:

– Câu 1 và 2 đối nhau.

– Câu 3 và 4 đối nhau.

– Câu 5 và 6 đối nhau.

Chỉ còn câu 7 và 8 không đối.

Sau đây là bảng luật thơ:

1. LUẬT TRẮC:

t – T – b – B – B – T – T (đối câu 2) b – B – t – T – T – B – B (vần – đối câu 1) b – B – t – T – B – B – T (đối câu 4) t – T – b – B – T – T – B (vần – đối câu 3) t – T – b – B – B – T – T (đối câu 6) b – B – t – T – T – B – B (vần – đối câu 5) b – B – t – T – B – B – T t – T – b – B – T – T – B (vần)

Bài thơ thí dụ:

TÌNH SẦU

Lất phất hiên buồn mưa rả rích Vi vu ngõ vắng gió lao xao Tình không chung mộng thiên thu nhớ Duyên chẳng tròn mơ vạn cổ sầu Kiếp khác đôi mình vui hội ngộ Đời nầy hai đứa khổ xa nhau Từng dòng lệ tủi lăn trên má Thôi thế đành cam lỡ nhịp cầu

Hoàng Thứ Lang

2. LUẬT BẰNG:

b – B – t – T – B – B – T (đối câu 2) t – T – b – B – T – T – B (vần – đối câu 1) t – T – b – B – B – T – T (đối câu 4) b – B – t – T – T – B – B (vần – đối câu 3) b – B – t – T – B – B – T (đối câu 6) t – T – b – B – T – T- B (vần – đối câu 5) t – T – b – B – B – T – T b – B – t – T – T – B – B (vần)

Bài thơ thí dụ:

TƯƠNG TƯ

Âm thầm đếm giọt mưa buồn đổ Lặng lẽ lau dòng lệ thảm rơi Ngang trái yêu đương hờn cách trở Lỡ làng mộng ước hận chia phôi Canh tàn tưởng bóng sầu không cạn Đêm vắng thương hình khổ khó vơi Em hỡi xin chờ nhau kiếp khác Đôi ta chung bước đẹp duyên đời

Hoàng Thứ Lang

******

Ghi chú quan trọng: Trên đây là bảng Luật Bất Luận. Tiếng thứ 1 và 3 của mỗi câu không cần phải giữ theo chính luật. Tuy nhiên nếu tiếng đáng trắc mà làm ra bằng thì không sao nhưng nếu tiếng đáng bằng mà làm ra trắc thì không nên. Tiếng thứ 5 của mỗi câu phải tuyệt đối giữ theo chính luật. Bpackingapp.com hi vọng bạn đã nắm luật giao vần của các thể thơ, chúc các bạn học tập thật tốt nhé!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button