Kỹ Năng Sống

Ý được nên, ở đất như trời

Lương tâm tốt và các việc làm thiện lành là đức mục cơ bản nhất mà các con cái của Đức Chúa Trời phải có. Ngày của Đức Chúa Trời càng đến gần thì Đức Chúa Trời lại càng mong muốn chúng ta hoàn thành được công việc ăn năn hối cải thật sự, bằng sự nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình, để không một người nào bị chết mất, song đều được đi vào nước của Đức Chúa Trời (I Phierơ 3:16-17, II Phierơ 3:8-13, III Giăng 1:11-12).

Vì thời đại trở nên ác độc và tà dâm, nên nhiều người vô cảm với cái ác, và lại thích cái ác nữa, song những người của Đức Chúa Trời không nên học theo đời này (Rôma 12:2). Nếu còn có phần nào trong số lời của Đức Chúa Trời mà mình vẫn đang không thực tiễn, thì hãy sửa đổi tất thảy thành hình ảnh thiện lành. Mong tất thảy các anh chị em đều sống theo như lời dạy dỗ Kinh Thánh, để được tiến tới Nước Thiên Đàng cách rộng rãi.

Lời dạy dỗ của mẹ và “Giải thưởng người mẹ tuyệt vời”

Càng đọc cuốn sách hay, thì những nội dung tốt đẹp được chứa đựng trong cuốn sách ấy, càng mang lại niềm vui tinh thần và lợi ích cho người ta. Dạo này, thuật ngữ được đề cập đến nhiều là từ “Healing (Chữa lành)”, mà Đức Chúa Trời đang chữa lành cho các linh hồn bị tổn thương, và dẫn đường ngay thẳng cho các linh hồn đang lang thang vì không biết đường đi, thông qua lời dạy dỗ Kinh Thánh. Đọc những dòng chữ về sự nhận thức được tái sáng tạo bởi được cảm động, thì chúng ta cũng sẽ lại nhận được nhiều nhận thức hơn nữa.

Trong cuốn tùy bút “Chúng con hạnh phúc vì có mẹ, mẹ ơi!”, có bài viết tựa đề là “Giải thưởng người mẹ tuyệt vời”. Tác giả đột nhiên trông thấy mẹ mình được nhận giải thưởng người mẹ tuyệt vời vào giờ họp sớm ở trường, vì lý do mẹ đã giáo dục tốt con cái thành học sinh gương mẫu. Được bạn bè ghen tỵ, tác giả đã tỏ vẻ ta đây với suy nghĩ rằng “học sinh gương mẫu” chính là bản thân mình. Trên đường về nhà, tác giả cũng được các cô cùng phố khen ngợi, rồi sự quan tâm của các cô ấy đã chuyển sang người mẹ với lời rằng “Sao mà chị ấy nuôi con gái khéo thế không biết!”, nghe những lời như vậy, đột nhiên tác giả cảm thấy buồn. Vào giây phút tác giả nghĩ rằng vì mình làm tốt nên mẹ mình mới được nhận giải thưởng, thì người mẹ đã cảm ơn con gái đã trưởng thành ngay thẳng với lời rằng “Đều là do con gái mẹ làm tốt nên mới được như vậy.”

Tới lúc ấy, tác giả mới hiểu ra tấm lòng của người mẹ chỉ mong muốn con gái được khen ngợi, và thậm chí không thể hiện ra niềm vui của bản thân mình để làm cho con gái được vui, cũng nhận thức được rằng nhờ tình yêu thương như thế này của mẹ mà mình mới có thể được khen là học sinh gương mẫu. Tác giả còn đã có được sự nhận thức lớn lao hơn thế nữa, ấy là: Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ cho chúng ta được nhận khen ngợi và danh tiếng, mà ở phía đằng sau của sự hầu cho chúng ta được như vậy, thì luôn có sự lao khổ và hy sinh của Mẹ, là Đấng dưỡng dục bởi lòng nhiệt tình và tình yêu thương để linh hồn chúng ta được trưởng thành ngay thẳng. Tác giả đã kết thúc bài viết với quyết tâm rằng sẽ trở thành con cái suy nghĩ trước tới Mẹ, là Đấng dẫn dắt chúng ta, và bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi việc làm thiện lành ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào.

Tôi nghĩ rằng “Giải thưởng người mẹ tuyệt vời” bắt nguồn từ việc làm thiện lành của con cái, và việc làm thiện lành của con cái ấy bắt nguồn từ lời dạy dỗ của người mẹ tuyệt vời. Ấy tuy ngắn nhưng là bài viết hay mang lại sự nhận thức. Trong bài viết, người con gái đã suy nghĩ rằng vì mình làm tốt nên mẹ mình mới được nhận giải thưởng, nhưng rồi lại nhận thức được sự thật rằng vì có sự dạy dỗ và nỗ lực của mẹ trong gia đình, nên mới có bản thân của mình ngày nay.

Việc làm thiện lành của con cái vốn lẽ bắt nguồn từ sự dạy dỗ của người mẹ, nên giải thưởng người mẹ tuyệt vời là giải thưởng mà đương nhiên người mẹ phải được nhận. Trong khi một lần nữa nhìn lại điểm này ở quan điểm linh hồn, chúng ta phải sinh hoạt chính nghĩa và thiện lành hơn nữa ở trên thế gian này, theo lời dạy dỗ của mẹ. Giả sử chúng ta không trở thành gương mẫu tuyệt vời trước người ta và các thiên sứ, thì làm thể nào mà có giải thưởng người mẹ tuyệt vời được đây?

Đọc bài viết này, tôi nghĩ rằng thánh đồ viết bài này chắc là học sinh ngay thẳng, không những gương mẫu ở trường mà còn gương mẫu kể cả ở trong gia đình, và là mẫu hình tiêu chuẩn của việc làm mà tất thảy mọi người ước ao nữa. Khi chúng ta sống thiện lành và công bình, thực tiễn và thực hiện theo y nguyên lời dạy dỗ mà Cha Mẹ ban cho trong Kinh Thánh, thì chúng ta cũng có thể trở thành con cái Nước Thiên Đàng có thể dâng lên Mẹ giải thưởng Mẹ linh hồn tuyệt vời.

Xem thêm :  Sức mạnh của sự kiên nhẫn, rèn luyện tính kiên nhẫn

Ý muốn đẩy lùi cái ác trên trời, cũng được nên ở đất

Trong “Kinh lạy Cha” mà Đức Chúa Jêsus đã cho các môn đồ yêu dấu biết khi Ngài đến trái đất này vào 2 nghìn năm trước có câu rằng “Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Mathiơ 6:9-10).

Có rất nhiều sự việc mà Đức Chúa Trời làm nên ở trên trời, song trong số đó, chúng ta có thể thấy hàng loạt các cảnh Đức Chúa Trời loại bỏ và đẩy lùi cái ác. Có một cuộc chiến đấu trên trời, rồng cùng các sứ của nó chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa và chúng bị quăng xuống đất (Khải Huyền 12:7-9).

Chúng ta đang mong cho ý muốn mà Đức Chúa Trời làm nên ở trên trời, cũng được nên ở trên đất này. Để được như vậy thì trên hết là, chúng ta, là các con cái tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trên trái đất này, phải dốc hết nỗ lực trong việc loại bỏ và đẩy lùi cái ác, như Đức Chúa Trời đã hoàn thành ở trên trời.

Đức Chúa Trời đã ban giáo huấn cho chúng ta, là các con cái, rằng “Hãy trở thành sự sáng và muối của thế gian.”

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”
Mathiơ 5:13-16

Theo như lời dạy dỗ này, các con cái trên trời hãy trở thành sự sáng của thế gian đẩy lùi bóng tối, và trở thành muối làm tinh sạch thế gian. Ở trên đất này, chúng ta phải sống và thực tiễn ngay thẳng lời dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời, để đương nhiên là tất thảy mọi người thế gian và kể cả các thiên sứ và linh vật trên trời cũng đều dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời Êlôhim, và để Đức Chúa Trời Cha Mẹ của chúng ta sở hữu giải thưởng Cha Tuyệt Vời, Mẹ Tuyệt Vời.

Mong chúng ta hãy một lần nữa nhìn lại bản thân mình xem việc làm của chúng ta có đang trở thành gương mẫu tốt cho người khác không, chúng ta có đang sống ngay thẳng và chính nghĩa theo như lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ hay không. Dù những người thế gian này đều đi đường cong chăng nữa thì các con cái Siôn chúng ta phải làm theo lời dạy dỗ Kinh Thánh, và phải thực tiễn theo như giáo huấn của Mẹ, là Đấng giáo huấn bởi sự công bình.

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Ta, Đức Giêhôva, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.”
Giêrêmi 17:9-10

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Từng một lời nói của chúng ta, từng một hành động của chúng ta đều thật quan trọng. Việc làm thiện lành với tư cách là Cơ Đốc nhân, việc làm đúng đắn với tư cách là con cái tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim, trở nên gương mẫu cho kể cả các thiên sứ trên trời và các linh vật toàn vũ trụ, và phải trở nên vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Chúng ta hãy nỗ lực để được trở nên giống như nhân vật chính trong câu chuyện trên, bởi sinh hoạt và hành động gương mẫu của con cái mà kể cả cha mẹ nuôi dưỡng con cái tuyệt vời ấy cũng được nhận giải thưởng.

Đức Chúa Trời là Đấng xem thấu trong lòng trong trí chúng ta, biết tất thảy toàn bộ lòng chúng ta. Suy nghĩ thiện lành mà chúng ta có, những nỗ lực quyết sống ngay thẳng, những lao khó gắng sức v.v… Vì biết tất thảy những sự này, nên Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng chúng ta, và báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.

“Các ngươi cũng hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”

Người thế gian ngày nay gọi người sống hiền lành là kẻ ngốc, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Kinh Thánh đang giáo huấn cho chúng ta rằng tuyệt đối không nên bị mắc lừa bởi lời sai trái của những người như vậy. Chúng ta không phải là “người thuộc về thế gian” nghe lời của thế gian, mà chúng ta là “người thuộc về Đức Chúa Trời” tin và trông cậy vào lời của Đức Chúa Trời, tức là những con cái của Đức Chúa Trời (So sánh: Giăng 15:19, 8:47).

“Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Êphêsô, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết! Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.”
I Côrinhtô 15:31-34

Nếu đồng ý và hùa theo hành vi của bạn bè xấu làm hư thói nết tốt, thì bước chân của mình cũng hướng tới địa ngục cùng với họ. Vì yêu thương chúng ta hết sức, nên Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta vinh dự của thầy tế lễ nhà vua, cùng với sự sống đời đời và phước lộc vĩnh viễn không bao giờ mất trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Để được như vậy, Đức Chúa Trời mong chúng ta không nghe lời mê hoặc của người thế gian, hoặc tuyệt đối không nên ngoái mắt tới sự cám dỗ ngọt ngào như lời đường mật một chốc một lát ở trước mắt.

Xem thêm :  Phong cách thơ nguyễn duy

Cho nên, Kinh Thánh đã phán rằng chớ mắc lừa bạn bè xấu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ làm hư thói nết tốt, và cám dỗ hòng khiến chúng ta đi đường sai lệch, và những người nghe theo lời của họ thì sẽ tuyệt đối không thể đạt được kết quả tốt trong đời nhân sinh.

“Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
I Phierơ 1:13-16

Tất thảy mọi lời dạy dỗ được ghi chép trong Kinh Thánh, đều là giáo huấn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ ban cho vì sự cứu rỗi và sự sống đời đời của chúng ta, là các con cái, chẳng phải vậy sao? Dù là bất cứ một câu nào trong 66 quyển Kinh Thánh, thì cũng không hề có một lời nào được ghi một cách không quan trọng cả, cũng không hề có một lời nào không liên quan tới sự cứu rỗi của chúng ta cả. Hoặc cũng có những người suy nghĩ rằng sống ngay thẳng và thiện lành trên trái đất này thì có liên quan gì tới Nước Thiên Đàng, nhưng trên thực tế là có liên quan. Như Đức Chúa Trời là thánh, thì chúng ta cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của chúng ta.

Hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời bởi việc làm thiện lành

Chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình một lần nữa ở điểm này, và cũng hãy nhìn quanh thành viên gia đình gần gũi nhất, người hàng xóm và những người xung quanh, mà suy nghĩ xem sinh hoạt của chúng ta có đang trở nên sự sống và muối đối với họ hay không.

Người ta nói rằng việc làm gương mẫu của các con cái trở nên vinh hiển cho người mẹ, và đem lại vinh dự cho người mẹ. Hơn nữa, Kinh Thánh phán rằng sự lập lại Giêrusalem và hầu cho Ngài được vinh hiển và ngợi khen trong cả đất, chính là ý muốn của Đức Chúa Trời Cha (Êsai 60:1-3, 62:6-7). Vậy thì, kể cả ở trên trái đất này hay ở quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, để Mẹ chúng ta được nhận vinh hiển, thì chẳng phải chúng ta nên bước đi trên con đường đức tin đúng đắn theo lời dạy dỗ Kinh Thánh trong tất thảy mọi việc làm và hành vi thường nhật hay sao?

“Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.”
I Phierơ 2:10-12

Thời Sơ Lâm cũng đã như thế, và thời đại ngày nay cũng như vậy. Tuy có những người lan truyền ra các loại tin đồn xấu và gièm chê Hội Thánh của Đức Chúa Trời, song Kinh Thánh đã phán rằng chúng ta phải có việc làm thiện lành, để những người vẫn gièm chê chúng ta, đã thấy việc lành của chúng ta, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.

Xem thêm :  1001 câu đố vui dân gian hay và hại não nhất có kèm đáp án, 1001 câu đố vui dân gian hay và hại não nhất

Nếu cách ăn ở của chúng ta xấu xa và để lại vết nhơ, thì ấy sẽ trở nên phiền hà cho Đức Chúa Trời Cha Mẹ, chứ không nói gì đến vinh hiển. Kể cả trong gia đình, kể cả trong xã hội, kể cả trong Hội Thánh, khi chúng ta thực tiễn tốt lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, thì những người thế gian cũng dần dần hiểu ra vinh hiển của Đức Chúa Trời. “Không biết người đó là con cái nhà ai mà việc làm lại tốt đẹp đến vậy.”, “Là Hội Thánh mà người đó đi thì thật đáng tin, tôi không biết rõ Kinh Thánh cũng không biết về Hội Thánh, song nếu là Hội Thánh mà người đó đi thì tôi thấy tin tưởng.” Có trường hợp những người xung quanh đánh giá như vậy rồi theo người nhà chúng ta mà đi Hội Thánh.

Trong khi tin vào Đức Chúa Trời, thì việc làm cũng rất quan trọng. Mong các anh chị em luôn đi con đường công bình, con đường lẽ thật, lưu ý điều phải lưu ý, tiết độ điều phải tiết độ, trong khi suy nghĩ rằng từng một lời nói của chúng ta, từng một hành động, từng một tấm lòng của chúng ta, đều trở nên hành vi có thể dâng vinh hiển lên Cha Mẹ.

Áo vải gai mịn của Vợ Mới là công việc công bình của các thánh đồ

Sứ đồ Giăng đã trông thấy cảnh như thế này trong sự mặc thị ở trên đảo Bátmô vào 2 nghìn năm trước.

“Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài! Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alêlugia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).”
Khải Huyền 19:5-8

Từng mỗi một sợi chỉ đan thành áo vải gai mịn sạch sẽ và sáng láng mà Vợ Mới, tức Vợ của Chiên Con, mặc, đều là công việc công bình của các thánh đồ. Mong tất thảy chúng ta đừng quên rằng công việc công bình của các thánh đồ trở nên vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ, là Vợ của Chiên Con, trở nên mão triều thiên sáng chói, trở nên áo vải gai mịn và trang sức (Tham khảo: Êsai 49:14-18).

Ở trên trời, Đức Chúa Trời đẩy lùi ma quỉ Satan và tạo dựng thế giới công bình. Giống như vậy, kể cả ở trên trái đất này, ý muốn như thế của Đức Chúa Trời cũng phải được hoàn thành. Chúng ta phải loại bỏ và dọn sạch tất thảy mọi cái ác. Công việc thế này phải được hoàn thành ngay từ tâm linh của chúng ta, là những người đang tin vào Đức Chúa Trời, chẳng phải vậy sao?

Việc làm thiện lành của con cái nối tiếp thành giải thưởng người mẹ tuyệt vời, và giải thưởng người mẹ tuyệt vời ấy là kết quả được tạo thành bởi người mẹ luôn ban cho con cái giáo huấn tuyệt vời như vậy. Ngày nay, Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta cũng mong muốn các con cái bước đi trên con đường chính nghĩa ngay thẳng, con đường lẽ thật, và luôn sinh hoạt tập trung vào Kinh Thánh, theo như lời dạy dỗ của Kinh Thánh.

Cho dù đời này gian ác và tà dâm đi chăng nữa, song Đức Chúa Trời đã dặn dò chúng ta hãy trở thành muối, trở thành sự sáng ở giữa đó. Hơn nữa. Đức Chúa Trời cũng đã cho biết rằng áo vải gai mịn sạch sẽ và sáng láng mà Vợ Chiên Con mặc, chính là công việc công bình của các thánh đồ.

Chúng ta, là các con cái, hãy cùng góp sức, để ý muốn mà Đức Chúa Trời hoàn thành trên trời cũng sẽ được hoàn thành tất thảy trên đất này, và Mẹ chúng ta được nhận giải thưởng Mẹ Tuyệt Vời. Cho tới tận ngày đi vào Nước Thiên Đàng, mong tất thảy mọi người nhà Siôn đều một mực tuân theo hơn nữa con đường chính nghĩa, con đường chính đạo, con đường lẽ thật ngay thẳng.


ĐI THI TỰ VỊNH (Nguyễn Công Trứ)


ĐI THI TỰ VỊNH (Nguyễn Công Trứ)
Đi không, há lẽ trở về không?
Cái nợ cầm thư phải trả xong!
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Trót đem thân thế hẹn tang bồng
đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết?
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button