Kiến Thức Chung

Châu Phi Và Khu Vực Mĩ La Tinh Lịch Sử 11, Lịch Sử 11 Bài 5: Châu Phi Và Các Nước Mỹ La

Châu Phi và khu vực Mĩ la tinh Lịch sử 11, Trắc nghiệm Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh, Châu phi và khu vực mĩ La tinh địa lý, Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược xong châu Phi đã thực hiện chính sách gì, Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi, Soạn sử bài 5 lớp 11 ngắn nhất, Soạn sử 11 Bài 5 ngắn nhất, Đầu thế ký 20 Mỹ đã áp dụng chính sách gì để xâm chiếm các nước Mĩ La-tinh, Bài tập Lịch sử 11 Bài 5
*
Trắc nghiệm Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh, Châu phi và khu vực mĩ La tinh địa lý, Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược xong châu Phi đã thực hiện chính sách gì, Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi, Soạn sử bài 5 lớp 11 ngắn nhất, Soạn sử 11 Bài 5 ngắn nhất, Đầu thế ký 20 Mỹ đã áp dụng chính sách gì để xâm chiếm các nước Mĩ La-tinh, Bài tập Lịch sử 11 Bài 5

Châu Phi và khu vực Mĩ la tinh Lịch sử 11

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Châu Phi

a. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân tại châu Phi– Cuối thế kỉ XIX, các nước phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.- Đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các nước phương Tây ở châu Phi cơ bản hoàn thành.

Bạn đang xem: Châu phi và khu vực mĩ la tinh lịch sử 11

** Nguyên nhân: ách nô dịch tàn bạo của thực dân phương Tây => mâu thuẫn giữa nhân dân châu Phi và các nước thực dân xâm lược ngày càng sâu sắc.* Các cuộc đấu tranh tiêu biểu:- Khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe ở An-giê-ri (1830 – 1847).- Khởi nghĩa của Mu-ha-mét Át-mét ở Xu Đăng (1882 – 1898).* Kết quả: hầu hết thất bại (trừ E-ti-ô-pi-a và Li-bê-ri-a).* Nguyên nhân thất bại: trình độ tổ chức thấp, trình độ chênh lệch.

2. Khu vực Mĩ Latinh

a. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân* Nguyên nhân:- Từ thế kỉ XVI, XVII – đa số các nước Mĩ Latinh bị biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ách thống trị hà khắc, phản động và tàn bạo của chủ nghĩa thực dân đã khiến cho đời sống của nhân dân Mĩ latinh ngày càng cơ cực => nhiều phong trào đấu tranh đã diễn ra.* Phong trào đấu tranh tiêu biểu:+ Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti (1791 – 1804).+ Những năm đầu của thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh phát triển mạnh, đưa tới sự ra đời của nhiều quốc gia độc lập: Áchentina (1816), Mêhicô (1821), Côlômbia (1830),…→ Đầu thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Mĩ Latinh thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.** Mục đích: Biến Mĩ Latinh trở thành “sân sau” của Mĩ.* Thủ đoạn bành trướng:- Sử dụng sức mạnh chính trị – ngoại giao để khống chế các nước Mĩ Latinh.+ Đưa ra “Học thuyết Mơnrô” – “Châu Mĩ của người châu Mĩ” (1823).+ Thành lập Tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ”.+ Thực hiện Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng Đôla”.- Sử dụng sức mạnh quân sự để xâm chiếm đất đai:+ Năm 1898, gây chiến tranh để chiếm Cuba, Puéctô Ricô,…+ Can thiệp vũ trang, xâm lược Đôminicana (1905), Mêhicô (1914 – 1916),…⇒ Nhân dân Mĩ Latinh tiếp tục phái đấu tranh chống chính sách bành trướng của Mĩ.B. Bài tập rèn luyện kỹ năngCâu 1.Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?A. Lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyên B. Trình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng đồ sắt C. Các nước tư bản phương Tây cạnh tranh gay gắt để tìm thị trường D. Dân cư sinh sống ở châu Phi thưa thớt, trình độ dân chí thấpHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 2.Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?A. Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIX B. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX C. Những năm 70 – 80 của thế kỉ XIX D. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIXHướng dẫn giải:Đáp án: CGiải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 3.Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khiA. Kênh đào Xuyê hoàn thành B. Kênh đào Panama hoàn hành C. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếuHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 4.Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 làA. Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê C. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào XuyêHướng dẫn giải:Đáp án: BGiải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 5.Các nước phương Tây xâm chiếm hệ thống huộc địa ở châu Phi theo thứ tự làA. Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ B. Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ C. Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Bỉ D. Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào NhaHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 6.Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?A. Đầu thế kỉ XIX B. Giữa thế kỉ XIX C. Cuối thế kỉ XIX D. Đầu thế kỉ XXHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 7.Ý không phản ánh điểm giống nhau trong chin sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á làA. Chế độ cai trị hà khắc B. Cấu kết với phong kiến và các thế lực tay sai C. Đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp D. Thực hiện chính sách “chia để trị”Hướng dẫn giải:Đáp án: CGiải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 8.Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?A. Thực dân Anh B. Thực dân Bồ Đào Nha C. Thực dân Pháp D. Thực dân Tây Ban NhaHướng dẫn giải:Đáp án: CGiải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 9.Người đứng đầu tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” làA. Đại tá Átmét Arabi B. Ápđen Cađe C. Muhamét Átmét D. Ápđen Phata en SisiHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 10.Tổ chức chính trị bí mậ “Ai Cập trẻ” được thành lập, đãA. Kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch B. Tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nướcC. Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang D. Đề ra những cải cách mang tính chất tư sảnHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 11.Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xuđăng năm 1882 làA. Nhà sư Pucômbô B. Nhà chính trị Ápđen Cađe C. Nhà quân sự Átmét Arabi D. Nhà truyền giáo Muhamét ÁtmétHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 12.Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?A. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập B. Cuộc đấu tranh của nhân dân AngiêriC. Cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích D. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ÊtiôpiaHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 13.Nhân dân Êtiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dânA. Anh B. Pháp C. Đức D. ItaliaHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 14.Hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX làA. Êtiôpia và Ai Cập B. Angiêri và Tuynidi C. Xuđăng và Ănggôla D. Êtiôpia và LibêriaHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 15.Quân Italia đã bị thảm bại trong trận đánh nào ở ÊtiôpiaA. Adua B. Hôlétta C. Sentada D. Ápđi AbabaHướng dẫn giải:Đáp án: A Nguyên nhân dẫn đến hấ bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi làA. Các phong trào diễn ra lẻ tẻ B. Chưa có chính đảng lãnh đạo C. Chưa có sự liên kết đấu tranh D. Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệchHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 17.Khu vực Mĩ Latinh bao gồmA. Toàn bộ khu vực phía Tây của châu Mĩ B. Toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ C. Trung Mĩ, Nam Mĩ một phần Bắc Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển Caribê D. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, một phần Nam MĩHướng dẫn giải:Đáp án: CGiải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 18.Thực dân phương Tây đã thống trị các nước Mĩ Latinh từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII làA. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha B. Anh, Tây Ban Nha C. Pháp, Bồ Đào Nha D. Đức, Hà LanHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 19.Chính sách thống trị nổi bật của thực dân phương Tây ở Mĩ Latinh làA. Thiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc B. Thi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứ C. Lôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc D. Thành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộcHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 20.Nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh được thành lập năm 1804 làA. Pêru B. Haiti C. Mêhicô D. Puéchiến tranhô RicôHướng dẫn giải:Đáp án: BGiải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 21.Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti dưới sự lãnh đạo của Tútxanh Luyéchiến tranhuya nhằm chống lại kẻ thù làA. Pháp B. Italia C. Tây Ban Nha D. Bồ Đào NhaHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 2 Trang 29 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 22.Các quốc gia độc lập ở châu Mĩ Latinh lần lượt được hình thành vào thời gian nào?A. Hai thập niên đầu thế kỉ XVIII B. Hai thập niên cuối thế kỉ XVIII C. Hai thập niên đầu thế kỉ XIX D. Hai thập niên cuối thế kỉ XIXHướng dẫn giải:Đáp án: CGiải thích: Mục 2 Trang 29 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 23.Sau khi giành được độc lập, vấn đề quan trọng nhất mà nhân dân Mĩ Latinh phải tiếp tục đối mặ làA. Tình trạng nghèo đói B. Kinh tế, xã hội lạc hậu C. Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo D. Chính sách bành trướng của MĩHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 24.Học thuyết của Mĩ về châu Mĩ Latinh có tên gọi làA. Học thuyết Mơnrô B. Học thuyết đôminô C. Học thuyết Aixenhao D. Học thuyết TrumanHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 25.Mục đích của Mĩ trong việc đề xướng học thuyết “Châu Mĩ của người châu Mĩ” ở thế kỉ XIX làA. Giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh B. Vì quyền lợi của mọi công dân Mĩ LatinhC. Bảo vệ độc lập, chủ quyền cho các nước Mĩ Latinh D. Độc chiếm khu vực Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của MĩHướng dẫn giải:Đáp án: DGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 26.Để thực hiện học thuyết Mơnrô về châu Mĩ Latinh, Mĩ đã làm gì?A. Thành lập tổ chức chính trị và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược B. Thiết lập liên minh quân sự và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược C. Dung chính sách ngoại giao để mua chuộc, chia rẽ các nước D. Dùng chính sách kinh tế để khống chế, nô dịch các nướcHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 27.Ý nào không phản ánh đúng ý đồ của Mĩ trong việc thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ “ (gọi tắt là Liên Mĩ) năm 1889?A. Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh B. Đoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triển C. Lấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ D. Độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có ở Mĩ LatinhHướng dẫn giải:Đáp án: BGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 28.Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha nhằm mục đích gì?A. Tranh giành ảnh hưởng với Tây Ban Nha tại khu vực Mĩ Latinh B. Thể hiện sức mạnh của Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh C. Chiếm những thuộc địa của Tây Ban Nha D. Đánh bại thực dân Tây Ban NhaHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 29.Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” được Mĩ đề xướng vào thời gian nào?A. Cuối thế kỉ XIX B. Đầu thế kỉ XX C. Giữa thế kỉ XX D. Cuối thế kỉ XXHướng dẫn giải:Đáp án: BGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 30.Thực chất của chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” làA. Dùng sức mạnh kinh tế, ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ B. Dùng sức mạnh quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ C. Dùng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào MĩD. Dùng sức mạnh của đồng đôla để chia các nước Mĩ Latinh, từ đó ép các nước này phải phụ thuộc MĩHướng dẫn giải:Đáp án: CGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCâu 31.Chính sách mà Mĩ đã thực hiện ở khu vực Mĩ Latinh từ đầu thế kỉ XX chính là biểu hiện củaA. Chủ nghĩa thực dân mới B. Chủ nghĩa thực dân cũ Sự đồng hóa dân tộc D. Sự nô dịch văn hóaHướng dẫn giải:Đáp án: AGiải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm:   Những stt buồn thất vọng đáng suy ngẫm nhất

Xem thêm :  Hướng dẫn cách làm bánh mì doner kebab chuẩn vị thổ nhĩ kỳ

Chuyên mục:

Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://pgdtxhoangmai.edu.vn/uploads/thi-online.pngChâu Phi và khu vực Mĩ la tinh Lịch sử 11, Trắc nghiệm Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh, Châu phi và khu vực mĩ La tinh địa lý, Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược xong châu Phi đã thực hiện chính sách gì, Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi, Soạn sử bài 5 lớp 11 ngắn nhất, Soạn sử 11 Bài 5 ngắn nhất, Đầu thế ký 20 Mỹ đã áp dụng chính sách gì để xâm chiếm các nước Mĩ La-tinh, Bài tập Lịch sử 11 Bài 5Lịch sử 11Trắc nghiệm Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh, Châu phi và khu vực mĩ La tinh địa lý, Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược xong châu Phi đã thực hiện chính sách gì, Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi, Soạn sử bài 5 lớp 11 ngắn nhất, Soạn sử 11 Bài 5 ngắn nhất, Đầu thế ký 20 Mỹ đã áp dụng chính sách gì để xâm chiếm các nước Mĩ La-tinh, Bài tập Lịch sử 11 Bài 5Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?Lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyênTrình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng đồ sắtCác nước tư bản phương Tây cạnh tranh gay gắt để tìm thị trườngDân cư sinh sống ở châu Phi thưa thớt, trình độ dân chí thấpMục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCác nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIXNhững năm 60 – 70 của thế kỉ XIXNhững năm 70 – 80 của thế kỉ XIXNhững năm 80 – 90 của thế kỉ XIXMục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCác nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khiKênh đào Xuyê hoàn thànhKênh đào Panama hoàn hànhNhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổChính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếuMục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bảnMột sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 làĐức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào XuyêAnh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào XuyêPháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào XuyêBồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào XuyêMục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCác nước phương Tây xâm chiếm hệ thống huộc địa ở châu Phi theo thứ tự làAnh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, BỉAnh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, BỉAnh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, BỉAnh, Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào NhaMục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bảnViệc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?Đầu thế kỉ XIXGiữa thế kỉ XIXCuối thế kỉ XIXĐầu thế kỉ XXMục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bảnÝ không phản ánh điểm giống nhau trong chin sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á làChế độ cai trị hà khắcCấu kết với phong kiến và các thế lực tay saiĐầu tư phát triển một số ngành công nghiệpThực hiện chính sách “chia để trị”Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?Thực dân AnhThực dân Bồ Đào NhaThực dân PhápThực dân Tây Ban NhaMục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bảnNgười đứng đầu tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” làĐại tá Átmét ArabiÁpđen CađeMuhamét ÁtmétÁpđen Phata en SisiMục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnTổ chức chính trị bí mậ “Ai Cập trẻ” được thành lập, đãKêu gọi đối phó với các thế lực thù địchTập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nướcChuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trangĐề ra những cải cách mang tính chất tư sảnMục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnNgười lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xuđăng năm 1882 làNhà sư PucômbôNhà chính trị Ápđen CađeNhà quân sự Átmét ArabiNhà truyền giáo Muhamét ÁtmétMục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai CậpCuộc đấu tranh của nhân dân AngiêriCuộc đấu tranh của nhân dân MôdămbíchCuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ÊtiôpiaMục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnNhân dân Êtiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dânAnhPhápĐứcItaliaMục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnHai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX làÊtiôpia và Ai CậpAngiêri và TuynidiXuđăng và ĂnggôlaÊtiôpia và LibêriaMục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnQuân Italia đã bị thảm bại trong trận đánh nào ở ÊtiôpiaAduaHôléttaSentadaÁpđi AbabaNguyên nhân dẫn đến hấ bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi làCác phong trào diễn ra lẻ tẻChưa có chính đảng lãnh đạoChưa có sự liên kết đấu tranhTrình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệchMục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnKhu vực Mĩ Latinh bao gồmToàn bộ khu vực phía Tây của châu MĩToàn bộ lãnh thổ rộng lớn của châu MĩTrung Mĩ, Nam Mĩ một phần Bắc Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển CaribêBắc Mĩ, Trung Mĩ, một phần Nam MĩMục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnThực dân phương Tây đã thống trị các nước Mĩ Latinh từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII làTây Ban Nha, Bồ Đào NhaAnh, Tây Ban NhaPháp, Bồ Đào NhaĐức, Hà LanMục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnChính sách thống trị nổi bật của thực dân phương Tây ở Mĩ Latinh làThiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốcThi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứLôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộcThành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộcMục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnNước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh được thành lập năm 1804 làPêruHaitiMêhicôPuéchiến tranhô RicôMục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCuộc đấu tranh của nhân dân Haiti dưới sự lãnh đạo của Tútxanh Luyéchiến tranhuya nhằm chống lại kẻ thù làPhápItaliaTây Ban NhaBồ Đào NhaMục 2 Trang 29 SGK Lịch sử 11 cơ bảnCác quốc gia độc lập ở châu Mĩ Latinh lần lượt được hình thành vào thời gian nào?Hai thập niên đầu thế kỉ XVIIIHai thập niên cuối thế kỉ XVIIIHai thập niên đầu thế kỉ XIXHai thập niên cuối thế kỉ XIXMục 2 Trang 29 SGK Lịch sử 11 cơ bảnSau khi giành được độc lập, vấn đề quan trọng nhất mà nhân dân Mĩ Latinh phải tiếp tục đối mặ làTình trạng nghèo đóiKinh tế, xã hội lạc hậuCác cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáoChính sách bành trướng của MĩMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnHọc thuyết của Mĩ về châu Mĩ Latinh có tên gọi làHọc thuyết MơnrôHọc thuyết đôminôHọc thuyết AixenhaoHọc thuyết TrumanMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnMục đích của Mĩ trong việc đề xướng học thuyết “Châu Mĩ của người châu Mĩ” ở thế kỉ XIX làGiúp đỡ nhân dân các nước Mĩ LatinhVì quyền lợi của mọi công dân Mĩ LatinhBảo vệ độc lập, chủ quyền cho các nước Mĩ LatinhĐộc chiếm khu vực Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của MĩMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnĐể thực hiện học thuyết Mơnrô về châu Mĩ Latinh, Mĩ đã làm gì?Thành lập tổ chức chính trị và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lượcThiết lập liên minh quân sự và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lượcDung chính sách ngoại giao để mua chuộc, chia rẽ các nướcDùng chính sách kinh tế để khống chế, nô dịch các nướcMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnÝ nào không phản ánh đúng ý đồ của Mĩ trong việc thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ “ (gọi tắt là Liên Mĩ) năm 1889?Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ LatinhĐoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triểnLấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc MĩĐộc chiếm vùng lãnh thổ giàu có ở Mĩ LatinhMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnNăm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha nhằm mục đích gì?Tranh giành ảnh hưởng với Tây Ban Nha tại khu vực Mĩ LatinhThể hiện sức mạnh của Mĩ ở khu vực Mĩ LatinhChiếm những thuộc địa của Tây Ban NhaĐánh bại thực dân Tây Ban NhaMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnChính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” được Mĩ đề xướng vào thời gian nào?Cuối thế kỉ XIXĐầu thế kỉ XXGiữa thế kỉ XXCuối thế kỉ XXMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnThực chất của chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” làDùng sức mạnh kinh tế, ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc MĩDùng sức mạnh quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc MĩDùng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào MĩDùng sức mạnh của đồng đôla để chia các nước Mĩ Latinh, từ đó ép các nước này phải phụ thuộc MĩMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnChính sách mà Mĩ đã thực hiện ở khu vực Mĩ Latinh từ đầu thế kỉ XX chính là biểu hiện củaChủ nghĩa thực dân mớiChủ nghĩa thực dân cũSự đồng hóa dân tộcSự nô dịch văn hóaMục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bảnChuyên mục:

Xem thêm :  viết bài văn nêu cảm nghĩ của em vè lòng yêu nước qua hai bài thơ Nam quốc sơn Hà và bài Phò Giá về kinh của Lý Thường Kiệt và Trần Quang Khởi Ngắn nhất nha
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button