Kiến Thức Chung

Hướng dẫn cách làm trò chơi trên powerpoint cực đơn giản

53 Trò chơi powerpoint

Blogtailieu.com xin chia sẻ bộ tài liệu mà cô Hòa Nga chia sẻ: 53 Trò chơi powerpoint dùng cho thiết kế bài giảng, mini game, tạo sinh động tiết học. Link tải trực tiếp trên fshare; blogtailieu (02) chia sẻ link google drive ngày 3.10.2021

53 Trò chơi powerpoint

53 Trò chơi powerpoint

STT . Tên file Link tải xuống
1 . 15 tro choi hay trong PP.ppt – 12.9 MB 15 tro choi hay trong PP.ppt – 12.9 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

2 . Ai lên cao hơn.pptx – 5.6 MB Ai lên cao hơn.pptx – 5.6 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

3 . bắt bướm.pptx – 6.9 MB bắt bướm.pptx – 6.9 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

4 . cau ca 1 .pptx – 2.5 MB cau ca 1 .pptx – 2.5 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

5 . cau ca 2 .pptx – 2.6 MB cau ca 2 .pptx – 2.6 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

6 . Cờ cá ngựa.pptx – 7.3 MB Cờ cá ngựa.pptx – 7.3 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

7 . doan bong con vat.pptx – 41.0 MB doan bong con vat.pptx – 41.0 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

8 . dong ho bao thuc.pptx – 1.4 MB dong ho bao thuc.pptx – 1.4 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

9 . dong ho cat.pptx – 1.2 MB dong ho cat.pptx – 1.2 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

10 . dong ho dem nguoc chu nhat.pptx – 1.7 MB dong ho dem nguoc chu nhat.pptx – 1.7 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

11 . du lich cung doreamon.pptx – 24.8 MB du lich cung doreamon.pptx – 24.8 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

12 . đuổi hình bắt chữ (1).ppt – 4.7 MB đuổi hình bắt chữ (1).ppt – 4.7 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

13 . đuổi hình bắt chữ.ppt – 2.7 MB đuổi hình bắt chữ.ppt – 2.7 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

14 . giai cuu dai duong.ppt – 12.5 MB giai cuu dai duong.ppt – 12.5 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

15 . giup qua uong nuoc.pptx – 2.1 MB giup qua uong nuoc.pptx – 2.1 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

16 . Hái hoa may mắn.ppt – 397.0 KB Hái hoa may mắn.ppt – 397.0 KB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

17 . Hái lộc đầu xuân.pptx – 10.7 MB Hái lộc đầu xuân.pptx – 10.7 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

18 . hái táo 9.ppt – 638.5 KB hái táo 9.ppt – 638.5 KB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

19 . hu go.pptx – 8.8 MB hu go.pptx – 8.8 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

20 . lat manh ghep 2.pptx – 4.6 MB lat manh ghep 2.pptx – 4.6 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

21 . ngo khong that ngo khong gia.pptx – 7.8 MB ngo khong that ngo khong gia.pptx – 7.8 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

22 . Ngoai khoa.ppt – 2.6 MB Ngoai khoa.ppt – 2.6 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

23 . ngoi sao may man.pptx – 3.3 MB ngoi sao may man.pptx – 3.3 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

24 . o chu bi mat.ppt – 2.3 MB o chu bi mat.ppt – 2.3 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

25 . Ong non học việc( câu hỏi 4 đáp án).pptx – 7.5 MB Ong non học việc( câu hỏi 4 đáp án).pptx – 7.5 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

26 . QUAY BAO LI XI CO THUONG.ppt – 7.9 MB QUAY BAO LI XI CO THUONG.ppt – 7.9 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

27 . Rung chuong vang 9 – Tổng kết.ppt – 17.3 MB Rung chuong vang 9 – Tổng kết.ppt – 17.3 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

28 . Rung chuong vang 9.ppt – 16.9 MB Rung chuong vang 9.ppt – 16.9 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

29 . THIET KE TRO CHOI BUOM BAY TIM CHU.ppt – 3.0 MB THIET KE TRO CHOI BUOM BAY TIM CHU.ppt – 3.0 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

30 . thu tai hieu biet.pptx – 7.5 MB thu tai hieu biet.pptx – 7.5 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

31 . Tìm mật mã.pptx – 16.5 MB Tìm mật mã.pptx – 16.5 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

32 . trac nghiem ai la trieu phu.pptx – 4.4 MB trac nghiem ai la trieu phu.pptx – 4.4 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

33 . Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9 – 2.pptx – 4.4 MB Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9 – 2.pptx – 4.4 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

34 . Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9.pptx – 4.4 MB Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9.pptx – 4.4 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

35 . Trò chơi Ai la trieu phu lớp 7.pptx – 4.4 MB Trò chơi Ai la trieu phu lớp 7.pptx – 4.4 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

36 . tro choi chao mung ngay 2011.ppt – 5.5 MB tro choi chao mung ngay 2011.ppt – 5.5 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

37 . Tro choi CHIA KHOA VAN NANG.ppt – 633.5 KB Tro choi CHIA KHOA VAN NANG.ppt – 633.5 KB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

38 . tro choi cho bai tong ket cuoi nam.ppt – 3.3 MB tro choi cho bai tong ket cuoi nam.ppt – 3.3 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

39 . Tro choi DUNG DE DIEM ROI.ppt – 452.0 KB Tro choi DUNG DE DIEM ROI.ppt – 452.0 KB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

40 . Tro choi Em yeu lich su theo khối lớp.ppt – 690.0 KB Tro choi Em yeu lich su theo khối lớp.ppt – 690.0 KB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

41 . TRO CHOI GAN HOA MAI (1).ppt – 1.9 MB TRO CHOI GAN HOA MAI (1).ppt – 1.9 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

42 . TRO CHOI GAN HOA MAI.ppt – 1.9 MB TRO CHOI GAN HOA MAI.ppt – 1.9 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

43 . Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 7.pptx – 10.7 MB Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 7.pptx – 10.7 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

44 . Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 9.pptx – 10.7 MB Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 9.pptx – 10.7 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

45 . Trò chơi Hộp quà bí mật sử 7 – 2.pptx – 13.8 MB Trò chơi Hộp quà bí mật sử 7 – 2.pptx – 13.8 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

46 . Trò chơi Hộp quà bí mật sử 9.pptx – 13.8 MB Trò chơi Hộp quà bí mật sử 9.pptx – 13.8 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

47 . tro choi lich su_9 ki 2.ppt – 2.9 MB tro choi lich su_9 ki 2.ppt – 2.9 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

48 . TRO CHOI QUAY VONG TU VI.ppt – 1.5 MB TRO CHOI QUAY VONG TU VI.ppt – 1.5 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

49 . Tro choi Thi sút luân lưu.ppt – 1019.0 KB Tro choi Thi sút luân lưu.ppt – 1019.0 KB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

50 . Vòng quay Kì diệu 7.ppt – 3.1 MB Vòng quay Kì diệu 7.ppt – 3.1 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

51 . Vòng quay may mắn 7 – 2.pptx – 7.1 MB Vòng quay may mắn 7 – 2.pptx – 7.1 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

52 . Vòng quây may mắn 9 – 2.pptx – 7.1 MB Vòng quây may mắn 9 – 2.pptx – 7.1 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

53 . Vòng quây may mắn câu hỏi 4 đáp án.pptx – 7.0 MB Vòng quây may mắn câu hỏi 4 đáp án.pptx – 7.0 MB
Xem trước
– Link tải xuống: Tải xuống ngay
– Link dự phòng: Tải ngay

Kết luận:

5/5 – (1 bình chọn)

Xem thêm :  Cách làm trân châu đen và bảo quản trân châu chưa luộc


Cách Làm Trò Chơi Câu Hỏi Trắc Nghiệm Trên PowerPoint ĐẸP


Cách Làm Trò Chơi Câu Hỏi Trắc Nghiệm Trên PowerPoint ĐẸP.
Thiết kế trò chơi câu hỏi và hiệu ứng biến mất câu đã chọn trong PowerPoint.
Các bạn có thể tạo trò chơi trên powerpoint theo chủ đề và ý thích của từng người. Chỉ với phần mềm powerpoint cũng đã đủ sức mạnh để tạo ra các trò chơi game show Ai là triệu phú, Đuổi hình bắt chữ trên powerpoint..
Đã không hướng dẫn thì thôi, một khi đã hướng dẫn thì phải chi tiết tỉ mẩn và làm bộ câu hỏi trắc nghiệm trên powerpoint đẹp nhất.
File gốc power point câu hỏi trắc nghiệm này mình có sẵn, nếu bạn nào có nhu cầu tải về dùng thì gửi phí 50.000đ nhé. Mình không khuyến khích các bạn lười, các bạn nên làm theo video sẽ hiểu vấn đề và bạn chủ động được.
Audio True or False: https://drive.google.com/drive/folders/14rOIgVcwXxI0CyB3Zq4JalUkBplnML44?usp=sharing
✅ Gõ chữ trực tiếp khi đang trình chiếu PowerPoint: https://youtu.be/ecxeYVwNjTw
✅ Chỉnh sửa file Word, Excel trực tiếp từ Google Drive với Plugin Google Drive: https://youtu.be/cqr1T0FxfK4
✅ Chuyển toàn bộ màu chữ Text trong Powerpoint 2016 / 2010/ 2007 / 2003 mới nhất: https://youtu.be/3Vtf5QNo1g4
✅ Quay màn hình trình chiếu PowerPoint Full màn hình trên OBS: https://youtu.be/uIxbUpIDsiU

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button