Kiến Thức Chung

Báo cáo thực tập Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh

Ngày đăng: 01/08/2016, 22:33

Báo cáo thực tập Công ty TNHH nước giải khát Quang HanhPHẦN 1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp Tên Công ty: Công ty TNHH nước giải khát Quang HanhTrụ sở chính: Sáo Sậu khu 3, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.Điện thoại: 0241895488Email: Quanghanhcp2013gmail.com Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn NghịNgày hoạt động: 01022008Công ty được thành lập vào ngày 01022008 với tên gọi là Công ty TNHH một thành viên thương mại Nguyên Phú Sĩ với vốn điều lệ 2.800.000.000 đồng. Ngày 02072013 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Giai đoạn đầu Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nước tinh khiết. Hiện nay Công ty mở rộng và sản xuất và kinh doanh thêm nước giải khát: nước chanh muối Facet, bán buôn bán lẻ khí gas hóa lỏng, bán buôn bán lẻ nước khoáng Suối Mơ, nước khoáng Lavie…Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, Công ty đã trở thành một đơn vị mạnh trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nước tinh khiết và nước giải khát trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Với Ban điều hành giàu kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo cao cùng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tận tâm, giàu trình độ chuyên môn, Công ty đã và đang cố gắng trở thành một trong những Công ty hàng đầu khu vực phía Bắc.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp1.1.2.1. Chức năngCông ty TNHH nước giải khát Quang Hanh chuyên sản xuất và phân phối nước uống tinh khiết, nước chanh muối Facet, bán buôn bán lẻ khí gas hóa lỏng, bán buôn bán lẻ nước khoáng Suối Mơ, nước khoáng Lavie chủ yếu là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh lân cận: Hải Dương, Hưng Yên… Với mục tiêu mang lại cuộc sống tươi vui, khoẻ mạnh với dòng sản phẩm nước tinh khiết, nước giải khát và khí gas để đáp ứng nhu cầu và mang lại sự hài lòng cho khách hàng cả về chất lượng và giá cả.1.1.2.2. Nhiệm vụXây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với phương châm ngày càng phát triển và vững mạnh.Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước về việc nộp đầy đủ các khoản tiền cho ngân sách Nhà nước.Thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiền lương, làm tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo công bằng trong thu nhập, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên của Công ty.Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo uy tín với khách hàng.Làm tốt công tác bảo vệ an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường. PHẦN KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu khái quát doanh nghiệp 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Tên Công ty: Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh -Trụ sở chính: Sáo Sậu khu 3, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh -Điện thoại: 0241895488 -Email: [email protected] -Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghị -Ngày hoạt động: 01/02/2008 Công ty thành lập vào ngày 01/02/2008 với tên gọi Công ty TNHH thành viên thương mại Nguyên Phú Sĩ với vốn điều lệ 2.800.000.000 đồng Ngày 02/07/2013 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Giai đoạn đầu Công ty chủ yếu hoạt động lĩnh vực sản xuất phân phối nước tinh khiết Hiện Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh thêm nước giải khát: nước chanh muối Facet, bán buôn bán lẻ khí gas hóa lỏng, bán buôn bán lẻ nước khoáng Suối Mơ, nước khoáng Lavie… Trải qua năm hình thành phát triển, Công ty trở thành đơn vị mạnh lĩnh vực sản xuất phân phối nước tinh khiết nước giải khát địa bàn tỉnh Bắc Ninh Với Ban điều hành giàu kinh nghiệm, lực lãnh đạo cao với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tận tâm, giàu trình độ chuyên môn, Công ty cố gắng trở thành Công ty hàng đầu khu vực phía Bắc 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp 1.1.2.1 Chức Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh chuyên sản xuất phân phối nước uống tinh khiết, nước chanh muối Facet, bán buôn bán lẻ khí gas hóa lỏng, bán buôn bán lẻ nước khoáng Suối Mơ, nước khoáng Lavie chủ yếu địa bàn tỉnh Bắc Ninh tỉnh lân cận: Hải Dương, Hưng Yên… Với mục tiêu mang lại sống tươi vui, khoẻ mạnh với dòng sản phẩm nước tinh khiết, nước giải khát khí gas để đáp ứng nhu cầu mang lại hài lòng cho khách hàng chất lượng giá 1.1.2.2 Nhiệm vụ -Xây dựng thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty với phương châm ngày phát triển vững mạnh -Thực nghĩa vụ với Nhà nước việc nộp đầy đủ khoản tiền cho ngân sách Nhà nước -Thực tốt sách cán bộ, tiền lương, làm tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo công thu nhập, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán công nhân viên Công ty -Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo uy tín với khách hàng -Làm tốt công tác bảo vệ an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường 1.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức Công ty Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN SẢN XUẤT BỘ PHẬN KINH DOANH BỘ PHẬN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN Chức năng, nhiệm vụ phận máy quản trị – Giám đốc: lãnh đạo cao Công ty, người phụ trách chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, trực tiếp đạo phận Giám đốc người đại diện hợp pháp Công ty quan hệ giao dịch kinh doanh – Bộ phận sản xuất: tiếp nhận nguyên vật liệu tổ chức sản xuất, đóng gói dự trữ hàng hóa – Bộ phận kinh doanh: nghiên cứu sản phẩm, tổ chức chào hàng, tổ chức quoảng cáo giới thiệu sản phẩm cung ứng trực tiếp cho đối tượng, quản lý tiền hàng, sở vật chất Công ty giao – Bộ phận kế toán: quản lý toàn tài chính, ngân sách Công ty, thống kê thu chi báo cáo tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính, thực nghĩa vụ thuế, chi trả lương cho nhân viên – Bộ phận hàng nhân sự: nghiên cứu soạn thảo nội quy, quy chế tổ chức lao động nội Công ty, xây dựng định mức đơn giá lao động Tham mưu cho giám đốc việc xếp, bố trí sử dụng lao động, lên kế hoạch đào tạo lao động Thực chế độ lao động trả lương cho nhân viên 1.1.4 Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp -Sản xuất nước uống tinh khiết -Nước chanh muối Facet -Bán buôn bán lẻ khí gas hóa lỏng -Bán buôn bán lẻ nước khoáng Suối Mơ, nước khoáng Lavie 1.2 Tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp 1.2.1 Số lượng, chất lượng lao động doanh nghiệp Bảng 1.1 Số lượng lao động Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Năm Năm 2013 Số lượng Năm 2014 Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Năm 2015 Số lượng Tỷ lệ (%) Ban Giám đốc 6,67 5,56 4,76 Bộ phận Kế toán Bộ phận Hành nhân Bộ phận kinh doanh Bộ phận sản xuất 10 5,56 9,52 10 11,11 9,52 23,33 11,11 19,05 15 50 20 55,56 24 57,14 Tổng số lao động 30 100 36 100 42 100 (Nguồn: Bộ phận Hành Nhân sự) Nhận xét: Số lượng lao động Công ty tăng qua năm, đặc biệt phận sản xuất tăng lao động năm 2013-2015 tương ứng tăng 7,14% Việc phân bổ nguồn lực cho phận hợp lý Công ty sản xuất cụ thể năm 2015 có 57,14% lao động tập trung phận Sản xuất, 19,05% lao động phận Kinh doanh Tại phận Kế toán, Hành Nhân có số lượng nhận viên ổn định qua năm, nhiên nhân viên phòng không nhiều nhân viên phải đảm nhận nhiều công việc công việc bị chậm tiến độ so với dự kiến.Có thể thấy việc tăng số lượng lao động phân bổ lao động hợp lý làm quy mô Công ty ngày mở rộng vững mạnh để đáp ứng nhu cầu thị trường Bảng 1.2 Chất lượng lao động Công ty TNHH nước giải khát Quanh Hanh Năm Trình độ Đại học/ cao đẳng Trung cấp/ trung cấp nghề Lao động phổ thông Tổng số lao động Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số lượng Số lượng Số lượng 19 30 Tỷ lệ (%) 16,67 Tỷ lệ (%) 19,44 Tỷ lệ (%) 19,04 20 16,67 21,42 63,63 23 63,89 25 59,54 100 36 100 42 100 (Nguồn: Bộ phận Hành Nhân sự) Nhận xét: Từ bảng số liệu 1.2 ta thấy chất lượng lao động Công ty tăng dần qua năm Mặc dù chất lượng lao động tăng lao động phổ phông chiếm tỷ lệ lớn chiếm tới 59,52% năm 2015 Bên cạnh phận lao động có trình độ cao đẳng trung cấp tăng 4,76% năm 20142015, lực lượng có ảnh hưởng đinh đến trình hoạt động Công ty Tỷ lệ lao động có trình độ đại học chiếm gần 20% lực lượng có chất lượng chiếm tỉ lệ Công ty Sở dĩ có thay đổi Công ty mở rộng sản xuất có thêm lao động để kịp thời phục vụ cho trình sản xuất Tuy nhiên giai đoạn kinh tế ngày trở nên khó khăn hơn, mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt đòi hỏi Công ty cần có biện pháp nâng cao chất lượng lao động để giữ chân khách hàng cho Công ty sản phẩm chất lượng với giá cạnh tranh 1.2.2 Cơ cấu lao động doanh nghiệp Bảng 1.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Năm Số người Cơ cấu (%) Số người Cơ cấu (%) Số người Cơ cấu (%) 1.Giới tính Nam 10 33,33 15 41,67 22 52,38 Nữ 20 66,67 21 58,33 20 47,62 Dưới 25 13.33 16,67 10 23,8 25- 35 23 76,67 26 72,22 28 66,67 Trên 35 10 11,11 9,53 2.Độ tuổi (Nguồn: Bộ phận Hành Nhân sự) Nhận xét: Ngành nghề lao động Công ty công việc nặng nhọc (giao hàng, bốc dỡ hàng, sản xuất) lượng lao động nam ngày chiếm tỷ lệ cao Công ty Tỷ lệ lao động nam tăng tỷ lệ lao động nữ giảm dần qua năm, cụ thể: Tỷ lệ lao động nam tăng 8,34% năm 2013-2014, tăng 10,71% năm 2014-2015 Kéo theo tỷ lệ lao động nữ giảm 8,34% năm 2013-2014, giảm 10,71% năm 2014-2015 Nhân lực Công ty chủ yếu người có độ tuổi từ 25-35 tuổi, chiếm 76.67% năm 2013, 72,22% năm 2014 66,67% năm 2015 Có thể nhận thấy tỷ lệ lao động từ 25-35 tuổi giảm dần qua năm tỷ lệ lao động 25 tuổi tăng 3,34% năm 2013-2014, tăng 7,14% năm 2014-2015 Những người 35 tuổi biến động họ độ lành nghề định dẫn dắt người vào nghề hướng tới hoạt động hiệu Lao động Công ty đa số lao động trẻ, động, nhiệt tình giúp Công ty phát triển mạnh tương lai 1.3 Quy mô vố kinh doanh doanh nghiệp 1.3.1 Tổng mức cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp Bảng 1.4: Tổng mức cấu vốn kinh doanh Công ty TNHH Nước Giải Khát Quang Hanh Đơn vị: Tỷ đồng Năm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Vốn cố định 9,2 37,94 10,25 38,2 11,56 39,55 Vốn lưu động 15,25 62,06 16,55 61,8 17,67 60,45 Tổng 24,45 100 26,8 100 29,23 100 (Nguồn: Bộ phận Kế toán Tài chính) Nhận xét: Tổng số vốn Công ty năm 2014 tăng 9,6% so với năm 2013 tăng 9,06% năm 2014-2015 Tổng số vốn tăng qua năm giữ mức tăng ổn định cho thấy ổn định bền vững hoạt động kinh doanh Nhìn chung vốn lưu động chiếm tỉ trọng lớn đặc thù Công ty chuyên sản xuất, phân phối cụ thể 62,06% năm 2013, 61,8% năm 2014 60,45% năm 2015 cho thấy tốc độ quay vòng vốn nhanh, hiệu sử dụng vốn tốt, lợi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.3.2 Tổng mức cấu nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Bảng 1.5: Tổng mức cấu nguồn vốn kinh doanh Công ty TNHH Nước Giải Khát Quang Hanh Đơn vị: Tỷ đồng Năm Cơ cấu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Vốn chủ sở hữu 15 61,34 18 67,16 19,5 66,71 Vốn vay 24,49 22,39 27,36 Vốn khác 3,45 14,17 2,8 10,45 1,73 5,93 Tổng 24,45 100 26,8 100 29,23 100 (Nguồn: Bộ phận Kế toán Tài chính) Nhận xét: Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn kinh doanh tăng từ 61,34%-66,71% qua năm từ 2013-2015 Điều cho thấy mức độ tự chủ tài Công ty tốt, không phụ thuộc lớn vào tổ chức tín dụng chủ động đối phó với đối thủ cạnh tranh biến động thị trường Tuy nhiên để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô tương lai Công ty cần có giải pháp để huy động vốn nhiều tiết kiệm tối đa chi phí cho lãi suất ngân hàng 1.4 Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bảng 1.6: Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Nước Giải Khát Quanh Hanh Đơn vị: Triệu đồng Stt Năm Chỉ tiêu Doanh thu Năm 11.050 2013 Năm 12.422 2014 Năm 13.604 2015 Giá vốn bán hàng 8.020 8.630 Lợi nhuận gộp 3.030 Chi phí quản lý kinh doanh Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp So sánh 2014/2013 2015/2014 Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ tiền tiền 1.372 12,42 1.182 9,52 9.250 610 7,61 620 7.18 3.792 4.354 762 25,15 562 14,82 1.464 1.658 1.893 194 13,25 235 14,17 1.565 1.684 1.876 119 7,6 192 11,4 313 337 376 24 7,67 39 11,57 1.252 1.347 1.500 95 7,59 153 11,36 (Nguồn: Bộ phận Kế toán Tài chính) Nhận xét: Trong kinh tế ngày cạnh tranh khó khăn, Công ty thành lập ngày tăng qua năm mặt hàng nước giải khát Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh có mức tăng doanh thu lợi nhuận ổn định, tăng qua năm cụ thể là: -Doanh thu Công ty không ngừng tăng lên, năm sau cao năm trước Doanh thu năm 2014 tăng 1.372 triệu đồng tương ứng tăng 12,42% so với năm 2013 Doanh thu năm 2015 tăng 1.182 triệu đồng tương ứng tăng 9,52% so với năm 2014 -Lợi nhuận Công ty năm qua thấy có chuyển biến tích cực Ta thấy lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2014 tăng 95 triệu đồng tăng 7,6% so với doanh thu năm 2013 năm 2015 tăng 153 triệu đồng tương ứng tăng 11,4% so với năm 2014 Những kết doanh thu lợi nhuận minh chứng rõ ràng cho phát triển bền vững Công ty thị trường, thành tập thể cán công nhân viên Công ty Tổng doanh thu Công ty tăng lên Công ty dần mở rộng quy mô hoạt động, thương hiệu Công ty nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn PHẦN II NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 Tình hình thực chức quản trị hoạt động quản trị chung doanh nghiệp 2.1.1 Chức hoạch định Công tác hoạch định của Công ty hiện chủ yếu giám đốc thực hiện sau lên kế hoạch cá nhân cũng lấy ý kiến phản hồi tình hình kinh doanh thực tế từ các phận kinh doanh Mặc dù giám đốc rất có kinh nghiệm việc kinh doanh cũng quản lý vì chỉ có người nên không tránh khỏi việc sai sót quyết định.Công tác hoạch định của lãnh đạo chủ yếu vẫn tập trung vào chiến lược ngắn hạn và trung hạn Hơn kế hoạch lập sau khi hoàn thành kế hoạch trước, dẫn tới chuẩn bị nhân viên cho kế hoạch chưa tốt nên kế hoạch triển khai thường gặp nhiều cố.Các chiến lược dài hạn rất ít được triển khai 2.1.2 Chức tổ chức Hiện cấu tổ chức của Công ty chia làm phận: phận sản xuất, phận kinh doanh, phận kế toán phận hành nhân sự, phận phụ trách nhiệm vụ riêng Tuy mô hình dễ kiểm soát, tuân thủ nguyên tắc chuyên môn hóa tương đối nhẹ bất cập tồn tại: – Giám đốc phải ôm đồm nhiều việc, dẫn đến tải – Công ty có quy mô nhỏ nên chưa có phận riêng biệt nghiên cứu thăm dò thị trường, khách hàng, maketing Tất công việc giao cho phận kinh doanh, phải kiêm nhiều công việc nên tránh khỏi sai sót, trí không đủ khả hoàn thành công việc – Thông tin phối hợp phòng ban chặt chẽ, độc lập việc hỗ trợ lẫn dẫn đến thiếu thống công việc 2.1.3 Chức lãnh đạo Việc lãnh đạo Công ty phát huy tốt giám đốc trưởng phận người có lực, kinh nghiệm hết tạo dựng mối quan hệ tốt với nhân viên Sự lãnh đạo thống từ giám đốc đem lại nhiều hiệu môi trường đầy biến động nhiều định mang tính chủ quan giám đốc gặp nhiều rủi ro, chí định thiếu tính đoán, thiếu kịp thời làm bỏ lỡ hội Việc lãnh đạo, tổ chức phận chồng chéo việc ủy quyền, ủy nhiệm quyền hạn phòng ban chưa cụ thể rõ ràng nên nhà quản trị chưa hiểu rõ quyền hạn trách nhiệm 2.1.4 Chức kiểm soát Đầu mỗi tuần làm việc, các trưởng phận đều phải làm bản kế hoạch làm việc của mình và gửi cho ban Giám đốc Đối với các nhân viên kinh doanh thì thường sẽ có bản kế hoạch cũng mục tiêu doanh số theo tuần và cuối mỗi ngày sẽ nộp lên phòng kinh doanh và mình làm việc Tuy nhiên việc đánh giá, kiểm tra chưa mang lại kết tích cực, nhiều lúc thành đạt không phù hợp với kế hoạch đề trước đó, Công ty chưa có biện pháp sửa chữa, trình giám sát chưa phát sai sót lúc thực hành động Để khắc phục tình trạng này, nhà quản trị nên trọng bám sát tiêu chuẩn hệ thống đo lường hiệu hơn.Cần giám sát chặt chẽ hoạt động Công ty, tiến độ hoàn thành công việc phòng ban hay nhân viên theo thời gian 2.1.5 Vấn đề thu phập thông tin định quản trị Các nhân viên kinh doanh tiến hành thu thập liệu, thông tin và ý kiến của khách báo cáo cho trưởng phận, sau trưởng phận báo cáo lên Giám đốc Thông tin bên doanh nghiệp nhân viên thu thập qua hồ sơ nhân viên Từ thông tin thu thập Giám đốc tổng hợp lại đưa định chiến lược mang tính tổng thể vĩ mô Sau đó sẽ thông báo xuống các phận để có kế hoạch để triển khai cho mặt hàng sản phẩm của mình Do Công ty có quy mô nhỏ nên nhiều thông tin gíám đốc truyền trực tiếp cho nhân viên nhận phản hồi lại, thông tin trao đổi, nắm bắt nhanh kịp thời đưa định quản trị có hiệu Tuy nhiên, thông tin tới trực tiếp nhà quản trị cấp cao nên trưởng phòng không nắm tình hình công việc dẫn tới đưa định cho cấp không đồng ý kiến với nhà quản trị cấp cao 2.2 Công tác quản trị chiến lược doanh nghệp 2.2.1 Tình môi trường chiến lược 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô – Môi trường kinh tế: Trong năm 2013 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,4% cho thấy kinh tế có bước phát mạnh mẽ, năm 2014 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,98%, năm 2015 ước đạt 6,5%, cao năm qua, vượt kế hoạch đề (6,2%) Đây tín hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH nước gải khát Quang Hanh nói riêng – Môi trường trị – pháp luật: Việt Nam số nước có môi trường trị ổn định Sự ổn định sách, quán đường lối hấp dẫn nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Đây hội cho Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh có thêm nhiều nhà đầu tư phát triển Công ty ngày lớn mạnh Môi trường trị – pháp luật ổn định tạo điều kiện tâm lý an tâm để đưa sách ngắn hạn dài hạn cho phát triển lâu dài Công ty – Môi trường công nghệ: Khoa học kỹ thuật ngày phát triển giúp nâng cao suất, chất lượng hiệu kinh doanh Công ty nỗ lực việc tiếp thu sử dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, giảm lao động chân tay mà chủ yếu vận hành máy móc để nâng cao suất lao động, hiệu làm việc đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty 2.2.1.2 Môi trường ngành -Khách hàng: khách hàng Công ty cửa hàng, siêu thị, văn phòng, trường học, nhà máy, khu công nghiệp hộ gia đình tỉnh Bắc Ninh số tỉnh thành lân cận Đây nơi có đối tượng có nhu cầu sử dụng nước khoáng đóng chai, nước giải khát với số lượng lớn có nhu cầu lâu dài -Nhà cung ứng: Nhà cung ứng đầu vào cho Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Công ty nhựa, Công ty thực phẩm như: nhựa Tân Phú, Công ty TNHH thành viên Muối Việt Nam, Công ty nước khoáng Quảng Ninh, Công ty TNHH song long Hưng Yên…Công ty tạo mối quan hệ làm ăn với nhà cung ứng để thực làm ăn lâu dài -Đối thủ cạnh tranh: Hiện thị trường có nhiều loại nước giải khát đối thủ Các đối thủ cạnh tranh Công ty kể đến như: Công ty TNHH NARO Việt Nam, Công ty TNHH nước khoáng Công ty TNHH nước khoáng Việt … Các Công ty có điểm mạnh điểm yếu riêng Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh cần tập trung nghiên cứu nhằm tận dụng tốt lợi so với đối thủ cạnh tranh 2.2.2 Hoạch định triển khai chiến lược cạnh tranh chiến lược phát triển thị trường Hiện thị trường Việt Nam sản phẩm nước khoáng, nước giải khát vô đa dạng, phong phú, khách hàng có đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe Nắm bắt điều Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh đưa mục tiêu giai đoạn 2014-2017 xây dựng phát triển thương hiệu thị trường Bên cạnh có mực tiêu: tăng doanh thu, lợi nhuận; mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, mở rộng quy mô phát triển đem lại hài lòng cho khách hàng, trở thành thương hiệu người tiêu dùng tin tưởng Để đạt mục tiêu doanh nghiệp cần trung nghiên cứu môi trường ngành phát huy điểm mạnh chất lượng, kiểu dáng giá sản phẩm cạnh tranh Trong thời gian tới, để tăng cường chiến lược cạnh tranh, Công ty có chiến lược củng cố mở rộng quy mô kênh phân phối nhằm ổn định, làm nổi bật lên thương hiệu sản phẩm của mình Đồng thời mở rộng, tăng số lượng chi nhánh đại lý số tỉnh thành như: Hải Dương, Thanh Hóa, Hưng Yên, Để phục vụ cho nhu cầu mở rộng quy mô phát triển thị trường, Công ty đưa kế hoạch để phát triển kênh phân phối tới đại lý, tỉnh lân cận: Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương 2.2.3 Lợi lực cạnh tranh doanh nghiệp Với giá hợp lý với sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi khách hàng Bên cạnh Công ty có đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết số nhân viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm Với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình, ham học hỏi này, Công ty tiếp tục ý bồi dưỡng có nguồn nhân có lực cao tương lai Ngoài ra, Công ty chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào, lực cạnh tranh cần thiết giúp Công ty đứng vững phát triển thời buổi cạnh tranh khốc liệt Tuy nhiên, Công ty nhỏ nên lợi cạnh tranh Công ty so với đối thủ cạnh tranh chưa vượt trội tạo nên khác biệt Do đó, Công ty cần trọng công tác nâng cao lực cạnh tranh Công ty để đứng vững thị trường ngày cạnh tranh khốc liệt nắm bắt hội mở rộng thị trường kinh doanh sản phẩm Công ty 2.3 Công tác quản trị tác nghiệp Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh 2.3.1 Quản trị mua Danh mục mặc hàng mua – Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất: khí CO 2, hương liệu, đường, nước khoáng suối Mơ, nước khoáng Lavie… – Nguyên liệu phục vụ bao bì đóng gói: bình nhựa, chai nhựa, bao bì( bìa caton, túi nilon, băng dính ), khí gas, đặt in logo, nhãn mác,… Việc đặt hàng vào ngồn nguyên liệu kho hạn sử dụng nguyên vật liệu để có kế hoạch đặt hàng phù hợp, không làm gián đoạn đến trình sản xuất bán hành Công ty Đối với mặt hàng: bình nhựa, chai nhựa, bao bì Công ty nhập trước khoảng hai tháng; nguyên vật liệu khí CO2, hương liệu, đường…thì Công ty nhập trước khoảng 20 ngày; nguyên vật liệu có thời gian bảo quản ngắn: nước khoáng suối Mơ, nước khoáng Lavie nhập trước 10 ngày Về logo, dán nhãn Công ty đặt in trước ngày để phục vụ kịp thời cho việc hoàn thiện bao bì sản phẩm phân phối thị trường Việc mua hàng Công ty quy định theo giai đoạn với mặt hàng cụ thể nhiên Công ty cần có kế hoạch nhập hàng vào kết kinh doanh theo kỳ, tháng để có kế hoạch đặt hành khoa học chủ động hơn, tránh tình trạng đánh hội làm ăn thiếu đầu vào Việc thiết lập mối quan hệ tốt với nhà cung cấp giúp cho việc mua nguyên vật liệu đảm bảo với giá phải chất lượng ổn định Tuy nhiên thường xuyên mua hàng nhà cung ứng truyền thống dẫn tới rủi ro, đánh hội làm ăn với đối tác tiềm khác 2.3.2 Quản trị bán Các khách hàng chính: cửa hàng, siêu thị, văn phòng, trường học, nhà máy, khu công nghiệp,…trong tỉnh Bắc Ninh Các hàng, đại lý mở rộng tỉnh lân cận: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang Khách hàng có nhu cầu: hộ gia đình, người tiêu dùng cuối tỉnh Bắc Ninh Chính sách bán hàng: -Giao trực tiếp tới đại lý đối với: nước uống tinh khiết, nước chanh muối Facet, khí gas hóa lỏng, nước khoáng Suối Mơ, nước khoáng Lavie -Bán lẻ nội thành thành phố Bắc Ninh: nước uống tinh khiết, khí gas hóa lỏng, nước khoáng Suối Mơ, nước khoáng Lavie Khách hàng chủ yếu Công ty doanh nghiệp đại lý nên Công ty thường ký hợp đồng giao trực tiếp tới doanh nghiệp, đại lý Công ty chủ yếu tập trung vào sản xuất bán buôn nên đội ngũ bán hàng đực lấy từ phận khác phận marketing chuyên biệt Do nhân viên bán hàng chưa có kỹ bán hàng cần thiết, chưa đào tạo chuyên sâu 2.3.3 Quản trị dự trữ bán hàng Nhìn chung công tác dự trữ Công ty tốt ổn định Công ty có kho chứa riêng, bên cạnh xưởng sản xuất Nhà kho trang bị máy móc để bảo quản cho tất nguyên vật liệu thành phẩm, nguyên liệu mua dự trữ xếp cẩn thận, khoa học, tiện cho việc lấy nguyên vật liệu ra, đưa nguyên vật liệu vào Mỗi mặt hàng chia khu riêng để bảo quản không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Hạn chế công tác diện tích kho dự trữ nhỏ, Công ty không đủ sức chứa nhãng đơn hành lớn mà thường phải thương lượng chuyển tới kho khách hàng Điều làm chủ động ký kết hợp đồng hội làm ăn lớn 2.3.4 Quản trị cung ứng dịch vụ thương mại Do sản phẩm không yêu cầu cao mặt kỹ thuật nên Công ty có dịch vụ: giao hàng tận nhà, giao hàng miễn phí cho đơn hàng bán kính 3km Hành hóa đảm bảo giao nơi, chất lượng giao hàng qua lấy lòng tin hài lòng khách hàng 2.4 Công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp 2.4.1 Phân tích công việc, bố trí sử dụng nhân lực Dựa vào yêu cầu đặc thù ngành kinh doanh mà Công ty có bố trí xếp nhân viên hợp lý: lao động phổ thông chủ yếu phận sản xuất, phận kinh doanh, lao động trình độ cao phận kế toán, hành nhân Tuy nhiên phân tích công việc chưa rõ ràng, quy mô Công ty cong nhỏ nên nhân viên vị trí phải đảm đương nhiều công việc, công việc phận bị chồng chéo Lao động nhân viên đa số dộ tuổi 2535 tuổi có sức trẻ, nhiệt huyết thiếu kinh nghiệm kỹ thuật, kinh doanh 2.4.2 Tuyển dụng nhân lực Đối với khối văn phòng Công ty tuyển dụng hàng năm với quy trình tuyển dụng: nộp hồ sơ, vấn, thử việc Đối với công nhân tháng Công ty lại tuyển dụng lần để nâng cao suất, tính chất công việc nặng nhọc nên truy trình tuyển dụng đòi hỏi cao mặt sức khỏe: nộp hồ sơ, vấn, kiểm tra sức khỏe Ngoài thiếu nhân lực đột xuất Công ty phải tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu nhân lực Công ty nhỏ nên nhân viên văn phòng tuyển dụng ít, hầu hết người thân gia đình, họ hàng Mặc dù nhiên viên phải đảm bảo kỹ trình độ cần thiết Công nhân chủ chủ yếu người dân tỉnh Bắc Ninh, người dân sống gần khu vực sản xuất nên am hiểu địa bàn 2.4.3 Đào tạo phát triển nhân lực Căn vào phân tích nhu cầu đào tạo, Bộ phận hành nhân lập Kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng cán cho năm kế tiếp.Trong trình làm việc đào tạo kiến thức chuyên môn tay nghề lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất phát triển Công ty Hình thức đào tạo chủ yếu nhân viên cũ kèm cặp bảo nhân viên mới, đào chuyên sau Công ty nhập thêm thiết bị máy móc mà đội ngũ nhân lực chưa đủ trình độ để vận hành 2.4.4 Đánh giá đãi ngộ nhân lực Ngoài khoản lương hàng tháng, Công ty tính thêm cho người lao động thêm khoản khác: chuyên cần, vị trí, lại, doanh số, khoản phúc lợi Nếu nhu cầu sản phẩm thị trường lớn Công ty phải làm thêm ngày nghỉ Công ty tính cho người lao động 200% lương hàng ngày cộng thêm phụ cấp khác Vào ngày nghỉ lễ tết Công ty có thêm khoản lương thưởng cho người lao động tùy thuộc vào vị trí, chức vụ thâm niên Đồng thời tổ chức buổi du lịch, nghỉ mát cho người lao động Đa số nhân viên Công ty hài lòng với chế độ đãi ngộ Công ty, Công ty nhỏ có nhiều sách đãi ngộ tốt Tuy nhiên so với Công ty lớn ngành sách chưa thực thút lao động có trình độ cao, lao động có tay nghề 2.5 Công tác quản trị dự án, quản trị rủi ro doanh nghiệp 2.5.1 Quản trị dự án Dự án trọng Công ty mở rộng thị trường phát triển danh mục nước giải khát Dự án thực gặt hái nhiều thành công: mặt hàng nước chanh muối Facet người tiêu dùng đón nhận, khu vực lân cận Hưng Yên, Hải Dương có phản hồi tích cực sản phẩm Công ty Công ty gặp nhiều khó khăn tài chính, không đủ vốn để đầu tư mở rộng quy mô, chưa có đủ nguồn lực để thực dự án 2.5.2 Quản trị rủi ro Vấn đề quản trị rủi ro Công ty chưa thực làm tốt công việc để phòng ngừa né tránh, giảm thiểu rủi ro Công ty chưa có phận thực công tác quản trị rủi ro mà phân chia trách nhiệm cho phận Nhân trình độ hạn chế, lao động có tay nghề cao thấp chưa đủ khả trình độ xử lý tình kinh doanh, nhìn nhận đánh giá thị trường Do Công ty chưa chủ động dự đoán rủi ro mà đón nhận cách bị động, nên gây hậu nghiêm trọng PHẦN 3: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN Từ tồn cần giải lĩnh vực quản trị chủ yếu Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Em xin đề xuất hướng đề tài khóa luận sau: Đề tài 1: Nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Đề tài 2: Hoàn thiện cấu tổ chức phân quyền Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Đề tài 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh […]… Tân Phú, Công ty TNHH 1 thành viên Muối Việt Nam, Công ty nước khoáng Quảng Ninh, Công ty TNHH song long Hưng Yên Công ty tạo mối quan hệ làm ăn với các nhà cung ứng trên để thực hiện làm ăn lâu dài -Đối thủ cạnh tranh: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nước giải khát của các đối thủ Các đối thủ cạnh tranh hiện tại của Công ty có thể kể đến như: Công ty TNHH NARO Việt Nam, Công ty TNHH nước khoáng… của Công ty là các cửa hàng, siêu thị, các văn phòng, trường học, nhà máy, các khu công nghiệp và hộ gia đình trong tỉnh Bắc Ninh và một số tỉnh thành lân cận Đây là những nơi có các đối tượng có nhu cầu sử dụng nước khoáng đóng chai, nước giải khát với số lượng lớn và có nhu cầu lâu dài -Nhà cung ứng: Nhà cung ứng đầu vào chính cho Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh là các Công ty nhựa, Công ty thực. .. nghiệp nói chung và Công ty TNHH nước gải khát Quang Hanh nói riêng – Môi trường chính trị – pháp luật: Việt Nam là một trong số những nước có môi trường chính trị ổn định Sự ổn định về chính sách, sự nhất quán về đường lối luôn hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước cũng nhà đầu tư nước ngoài Đây là cơ hội cho Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh có thêm nhiều nhà đầu tư và phát triển Công ty ngày càng lớn… khoáng Công ty TNHH nước khoáng Việt … Các Công ty này đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng do vậy Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh cần tập trung nghiên cứu nhằm tận dụng tốt các lợi thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh 2.2.2 Hoạch định và triển khai chiến lược cạnh tranh và chiến lược phát triển thị trường Hiện nay trên thị trường Việt Nam các sản phẩm về nước khoáng, nước giải khát. .. Công ty chưa chủ động dự đoán rủi ro mà đang đón nhận một cách bị động, nên đôi khi nó gây ra hậu quả rất nghiêm trọng PHẦN 3: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN Từ những tồn tại chính cần giải quyết trong các lĩnh vực quản trị chủ yếu của Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Em xin đề xuất hướng đề tài khóa luận như sau: Đề tài 1: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh. .. là Công ty nhỏ nên lợi thế cạnh tranh của Công ty so với đối thủ cạnh tranh còn chưa vượt trội và tạo nên sự khác biệt Do đó, Công ty cần chú trọng công tác nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty để có thể đứng vững trên thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt và nắm bắt được các cơ hội mở rộng thị trường kinh doanh các sản phẩm của Công ty 2.3 Công tác quản trị tác nghiệp của Công ty TNHH nước giải. .. sau: Đề tài 1: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Đề tài 2: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh Đề tài 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH nước giải khát Quang Hanh … nhiên so với các Công ty lớn trong và ngoài ngành thì chính sách này chưa thực sự thút được lao động có trình độ cao, lao động có tay nghề 2.5 Công tác quản trị dự án, quản trị rủi ro của doanh nghiệp 2.5.1 Quản trị dự án Dự án được chú trọng của Công ty là mở rộng thị trường và phát triển danh mục nước giải khát Dự án đang được thực hiện và gặt hái được nhiều thành công: mặt hàng nước chanh muối Facet… Dương có phản hồi tích cực về sản phẩm của Công ty Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong tài chính, không đủ vốn để đầu tư mở rộng quy mô, cũng như chưa có đủ nguồn lực để thực hiện dự án 2.5.2 Quản trị rủi ro Vấn đề quản trị rủi ro Công ty chưa thực sự làm tốt các công việc để phòng ngừa cũng như né tránh, giảm thiểu các rủi ro Công ty chưa có bộ phận thực hiện công tác quản trị rủi ro mà phân chia trách… lớn Công ty phải làm thêm ngày nghỉ thì Công ty tính cho người lao động 200% lương cơ bản hàng ngày cộng thêm phụ cấp khác Vào các ngày nghỉ lễ tết Công ty có thêm những khoản lương thưởng cho người lao động tùy thuộc vào vị trí, chức vụ và thâm niên Đồng thời tổ chức các buổi đi du lịch, nghỉ mát cho người lao động Đa số nhân viên trong Công ty hài lòng với chế độ đãi ngộ của Công ty, bởi một Công ty

Xem thêm:   Tuyển tập những bài thơ hay về quê hương, đất nước hay nhất được nhiều độc giả yêu thích

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem thêm :  Hướng Dẫn Cách Chơi Master Yi, Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc Bổ Trợ Master Yi Tốc Chiến

Related Articles

Back to top button