Kiến Thức Chung

Bảng Báo Giá Văn Phòng Phẩm Hoàng Hà

Hỗ trợ :  
Skype Me™!

Gọi video

   Chia sẻ : 
Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên Google + Chia sẻ trên Linkedin Chia sẻ trên Pinterest share-print 

Bảng giá
 

  • Currently 4.92/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

4.9

/

5

10162

(phiếu)

01/10/2018 | 07:20:17

BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM HOÀNG HÀ

Lưu ý: nếu lấy VAT thì thêm 10%

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

QUY CÁCH

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ (vnđ)

GIẤY PHOTO, GIẤY IN LIÊN TỤC

1

Giấy bãi bằng vàng

1ram/xấp

ram

45,000

2

Giấy bãi bằng trắng

1ram/xấp

ram

45,000

3

Giấy Excell A4 70

1ram/xấp

ram

50,000

4

Giấy Excell A3 70

1ram/xấp

ram

107,000

5

Giấy Excell A5 70

1ram/xấp

ram

26,000

6

Giấy Excell A4 80

1ram/xấp

ram

62,000

7

Giấy Excell A5 80

1ram/xấp

ram

32,000

8

Giấy Excell A3 80

1ram/xấp

ram

133,000

9

Giấy Accura 70 A4

5ram/thùng

ram

63,000

10

Giấy Clever up A4 70

5ram/thùng

ram

61,000

11

Giấy Clever up A4 80

5ram/thùng

ram

67,000

12

Giấy A+ Plus 70 A4

5ram/thùng

ram

65,000

13

Giấy IK Plus 70 A4

5ram/thùng

ram

68,000

14

Giấy IK Plus 80 A4

5ram/thùng

ram

82,000

15

Giấy IK Plus 70 A3

5ram/thùng

ram

136,000

16

Giấy IK Plus 80 A3

5ram/thùng

ram

164,000

17

Giấy Idea max 70 A4

5ram/thùng

ram

68,000

18

Giấy Idea work 80 A4

5ram/thùng

ram

82,000

19

Giấy Idea max 70 A3

5ram/thùng

ram

136,000

20

Giấy Idea work 80 A3

5ram/thùng

ram

164,000

21

Giấy Supreme 70 A4

5ram/thùng

ram

65,000

22

Giấy Supreme 80 A4

5ram/thùng

ram

78,000

23

Giấy Supreme 70 A3

5ram/thùng

ram

130,000

24

Giấy Supreme 80 A3

5ram/thùng

ram

156,000

25

Giấy Paper one 70 A4

5ram/thùng

ram

68,000

26

Giấy Paper one 80 A4

5ram/thùng

ram

82,000

27

Giấy Paper one 70 A3

5ram/thùng

ram

136,000

28

Giấy Paper one 80 A3

5ram/thùng

ram

164,000

29

Giấy Paper one 100 A4

5ram/thùng

ram

115,000

30

Giấy Double A 70 A4

5ram/thùng

ram

68,000

31

Giấy Double A 80 A4

5ram/thùng

ram

82,000

32

Giấy Double A 70 A3

5ram/thùng

ram

136,000

33

Giấy Double A 80 A3

5ram/thùng

ram

164,000

34

Giấy fort màu 70 A4

ram

67,000

35

Giấy fort màu 80 A4

ram

78,000

36

Giấy fort ĐL 100 A4

ram

105,000

37

Giấy fort ĐL 120 A4

ram

115,000

38

Giấy in liên tục 1 liên (210×279)

Liên sơn

thùng

187,000

39

Giấy in liên tục 2-4 liên (210×279)

Liên sơn

thùng

327,000

40

Giấy in liên tục 5 liên (210×279)

Liên sơn

thùng

300,000

41

Giấy liên tục 1 liên (240×279)

Liên sơn

thùng

229,000

42

Giấy in liên tục 2-5 liên (240×279)

Liên sơn

thùng

367,000

GIẤY BÌA, DECAL, GIẤY FAX, GIẤY THAN, BÌA KIẾNG

43

Giấy bìa thái A4

100 tờ/xấp

xấp

38,000

44

Giấy bìa thái A3

100 tờ/xấp

xấp

76,000

45

Giấy bìa thái A3 lớn

100 tờ/xấp

xấp

92,000

46

Giấy bìa thơm A4 dày

100 tờ/xấp

xấp

67,000

47

Giấy bìa thơm A4 mỏng

250 tờ/xấp

xấp

67,000

48

Giấy decal A4 vàng

100 tờ/xấp

xấp

69,000

49

Giấy decal A4 xanh

100 tờ/xấp

xấp

66,000

50

Giấy decal A4 da bò

100 tờ/xấp

xấp

76,000

51

Giấy ảnh glossy decal A4

100 tờ/xấp

xấp

70,000

52

Giấy ảnh glossy 135 1 mặt A4

100 tờ/xấp

xấp

55,000

53

Giấy ảnh glossy 180 1 mặt A4

50 tờ/xấp

xấp

60,000

54

Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A4

50 tờ/xấp

xấp

65,000

55

Giấy ảnh glossy 200 2 mặt A4

50 tờ/xấp

xấp

85,000

56

Giấy ảnh glossy 210 1 mặt A4

50 tờ/xấp

xấp

62,500

57

Giấy ảnh glossy 230 2 mặt A4

50 tờ/xấp

xấp

90,000

58

Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A3

50 tờ/xấp

xấp

135,000

59

Giấy thuốc 140 2 mặt (in màu)

100 tờ/xấp

xấp

95,000

60

Giấy thuốc 128 1 mặt (in màu)

100 tờ/xấp

xấp

80,000

61

Giấy tomy các số

10 tờ/xấp

xấp

8,000

62

Giấy fax sakura 210, 216

40cuộn/thùng

cuộn

17,000

63

Giấy than 2 mặt

100 tờ/xấp

xấp

26,800

64

Giấy than Kokusai

100 tờ/xấp

xấp

53,500

65

Giấy than Gstar

100 tờ/xấp

xấp

54,500

66

Giấy than Horse

100 tờ/xấp

xấp

90,000

67

Giấy bấm giá trắng

10 cuộn/cây

cuộn

3,000

68

Giấy bìa kiếng A4 12ĐB

100 tờ/xấp

xấp

56,000

69

Giấy bìa kiếng A4 15ĐB

100 tờ/xấp

xấp

65,000

70

Giấy bìa kiếng A3 15ĐB

100 tờ/xấp

xấp

130,000

BÚT BI, BÚT LÔNG KIM CÁC LOẠI

71

Bút bi TL08

20 cây/hộp

cây

2,500

72

Bút bi TL034

20 cây/hộp

cây

2,500

73

Bút bi TL027

20 cây/hộp

cây

3,000

74

Bút bi TL031

20 cây/hộp

cây

6,500

75

Bút bi TL036

10 cây/hộp

cây

7,500

76

Bút cắm bàn TL PH02

2 cây/bộ

bộ

12,000

77

Bút cắm bàn BN SP01

2 cây/bộ

bộ

12,000

78

Bút gel B01 B-Master

12 cây/hộp

cây

4,500

79

Bút gel B03 Hi-Master

12 cây/hộp

cây

6,500

80

Bút gel 04 – Dream me

20 cây/hộp

cây

5,000

81

Bút gel 09 – Mastership

12 cây/hộp

cây

7,500

82

Bút gel 015

12 cây/hộp

cây

5,000

83

Bút gel 016

12 cây/hộp

cây

4,500

84

Bút gel MINI 0.5

12 cây/hộp

cây

3,000

85

Bút nước Uniball UB150

12 cây/hộp

cây

12,000

86

Bút nước Uniball UB150 (chính hãng)

12 cây/hộp

cây

29,000

DẠ QUANG, BÚT LÔNG BẢNG, BÚT LÔNG DẦU

87

Bút dạ quang TL HL03

5 cây/hộp

cây

7,000

88

Bút dạ quang TL HL06

10 cây/hộp

cây

8,000

89

Bút dạ quang TL HL07

10 cây/hộp

cây

8,000

90

Bút lông bảng WB 03

12 cây/hộp

cây

6,500

91

Bút lông dầu PM09

12 cây/hộp

cây

8,000

92

Bút lông dầu PM04(ghi đĩa)

12 cây/hộp

cây

8,000

BÚT CHÌ, BÚT XÓA, GÔM, RUỘT CHÌ, CHUỐT CHÌ, LAU BẢNG

93

Bút chì vàng Gstar

12 cây/hộp

cây

2,500

94

Bút chì bấm Pentel A125T

12 cây/hộp

cây

13,000

95

Bút chì bấm Pentel 255

12 cây/hộp

cây

16,000

96

Ruột chì bấm Yoyo

hộp

4,000

97

Chuốt chì Thiên Long

cái

2,000

98

Chuốt chì SDI (tem)

cái

4,000

99

Bút xóa TL CP05

12 cây/hộp

cây

12,000

100

Bút xóa TL CP02

12 cây/hộp

cây

17,000

101

Xóa kéo plus WH505

10 cái/hộp

cái

18,000

102

Ruột xóa kéo plus WH505

10 cây/hộp

cây

13,500

103

Gôm pentel nhỏ

Xem thêm :  8 kĩ năng xã hội cần thiết và phương pháp hình thành nó cho học sinh

cục

3,500

104

Gôm pentel trung

cục

5,400

105

Gôm pentel lớn

cục

16,000

106

Gôm đen Deli

cục

3,500

107

Gôm Horse ABC, hình thú

Xem thêm:   Cách làm đồ handmade để bán, trang trí phòng.

cục

1,500

108

Lau bảng học sinh

cái

9,500

BÌA CÁC LOẠI

109

Bìa nhựa ép plastic 40mic A4

50 cái/xấp

cái

60,000

110

Bìa nhựa ép plastic 60mic A4

50 cái/xấp

cái

80,000

111

Bìa nhựa ép plastic 80mic A4

50 cái/xấp

cái

105,000

112

Bìa nhựa ép plastic 80mic A5

50 cái/xấp

cái

52,500

113

Bìa nhựa ép plastic 80mic A3

50 cái/xấp

cái

210,000

114

Bìa lá A4 loại 1 TL

50 cái/xấp

cái

2,000

115

Bìa lá F4 loại 1 TL

50 cái/xấp

cái

2,500

116

Bìa lá A4 loại 1 Plus

10 cái/xấp

cái

2,500

117

Bìa lá F4 loại 1 Plus

10 cái/xấp

cái

3,000

118

Bìa nút A5

12 cái/xấp

cái

2,000

119

Bìa nút A4

12 cái/xấp

cái

3,200

120

Bìa nút F4

12 cái/xấp

cái

3,600

121

Bìa còng nhựa 2F5

cái

14,000

122

Bìa còng nhựa 3F5

cái

17,500

123

Bìa còng nhựa Dring 4F

cái

26,500

124

Bìa còng 5,7P 2 mặt

cái

28,000

125

Bìa còng 5,7P 2 mặt TL

cái

39,000

126

Bìa còng 5,7P 1 mặt Kokuyo

cái

39,000

127

Bìa còng 5,7P 2 mặt ABBA (loại thường)

cái

25,000

128

Bìa còng D 3.5P 2 mặt F4

cái

18,000

129

Bìa còng 9P 1 mặt TL

cái

52,000

130

Bìa còng 10P 2 mặt Kingstar

cái

52,000

131

Bìa còng kiếng 5cm

cái

44,000

132

Bìa còng kiếng 7cm

cái

47,000

133

Bìa còng kiếng 10cm

cái

52,000

134

Bìa hộp simili 5cm

cái

19,000

135

Bìa hộp simili 7cm

cái

21,000

136

Bìa hộp simili 10cm

cái

24,800

137

Bìa hộp simili 15cm

cái

27,000

138

Bìa hộp simili 20cm

cái

30,000

139

Bìa 20 lá A4

cái

20,000

140

Bìa 40 lá A4

cái

32,000

141

Bìa 60 lá A4

cái

43,000

142

Bìa 80 lá A4

cái

60,000

143

Bìa 100 lá A4

cái

67,000

144

Bìa 20 lá A4 TL loại 1

cái

25,000

145

Bìa 40 lá A4 TL loại 1

cái

37,000

146

Bìa 60 lá A4 TL loại 1

cái

48,000

147

Bìa 80 lá A4 TL loại 1

cái

65,000

148

Bìa 100 lá A4 TL loại 1

cái

72,000

149

Bìa 1 kẹp King Star

cái

21,000

150

Bìa 1 kẹp Plus

cái

24,000

151

Bìa 2 kẹp King Star

cái

32,000

152

Bìa trình ký đôi A4

cái

14,500

153

Bìa trình ký đơn A4

cái

13,000

154

Bìa trình ký mica A4

cái

25,000

155

Bìa trình ký mica A5

cái

19,000

156

Bìa trình ký nhựa A4

cái

18,000

157

Bìa lỗ A4

100 cái/xấp

xấp

38,000

158

Bìa lỗ A4 TL viền

10 cái/xấp

xấp

8,000

159

Bìa lỗ A4 TL không viền

100 cái/xấp

xấp

77,000

160

Bìa lỗ A4 Plus

10 cái/xấp

xấp

14,000

161

Bìa acco TL

10 cái/xấp

xấp

50,000

162

Bìa cây plus

10 cái/xấp

xấp

58,000

163

Bìa cột 3 dây 7P

cái

9,000

164

Bìa cột 3 dây 7P (loại 1)

cái

10,500

165

Bìa cột 3 dây 10P

cái

11,000

166

Bìa cột 3 dây 10P (loại 1)

cái

12,500

167

Bìa cột 3 dây 15P

cái

13,000

168

Bìa cột 3 dây 15P (loại 1)

cái

14,500

169

Bìa cột 3 dây 20P

cái

15,000

170

Bìa cột 3 dây 20P (loại 1)

cái

16,500

BẤM KIM, BẤM LỖ, KIM BẤM

171

Bấm kim 10 KW trio 5270 (chính hãng)

12 cái/hộp

cái

18,000

172

Bấm kim 10 KW trio 5106 (chính hãng)

12 cái/hộp

cái

22,000

173

Bấm kim 10 Plus (chính hãng)

10 cái/hộp

cái

27,000

174

Kềm bấm kim 10 Munix

cái

150,000

175

Kềm bấm kim 3 Munix

cái

170,000

176

Bấm kim 3 Eagle

cái

28,000

177

Bấm kim 3 TL

cái

28,000

178

Bấm kim 3 xoay

cái

41,500

179

Bấm kim lớn KWTrio 50SA (chính hãng)

cái

270,000

180

Bấm kim lớn KWTrio 50LA (chính hãng)

cái

390,000

181

Bấm lỗ Eagle 837

cái

35,000

182

Bấm lỗ KW Trio 912 (chính hãng)

cái

52,000

183

Bấm lỗ KW Trio 978 (chính hãng)

cái

90,000

184

Bấm lỗ KW Trio 9670 (chính hãng)

cái

256,000

185

Kim bấm 10 plus (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

3,500

186

Kim bấm KWTrio 10 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

3,000

187

Kim bấm KWTrio 24/6 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

5,000

188

Kim bấm KWTrio 23/8 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

14,500

189

Kim bấm KWTrio 23/10 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

16,700

190

Kim bấm KWTrio 23/13 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

18,000

191

Kim bấm KWTrio 23/15 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

20,000

192

Kim bấm KWTrio 23/17 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

22,400

193

Kim bấm KWTrio 23/20 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

25,500

194

Kim bấm KWTrio 23/23 (chính hãng)

20 hộp/lốc

hộp

28,500

195

Kềm gỡ kim Eagle 1039A

cái

30,000

196

Gỡ kim UNC

12 cái/hộp

cái

8,000

KẸP BƯỚM, KẸP ACCO

197

Kẹp bướm 15mm

12 cái/hộp

cái

4,000

198

Kẹp bướm 19mm

12 cái/hộp

hộp

5,000

199

Kẹp bướm 25mm

12 cái/hộp

hộp

7,000

200

Kẹp bướm 32mm

12 cái/hộp

hộp

9,500

201

Kẹp bướm 41mm

12 cái/hộp

hộp

16,000

202

Kẹp bướm 51mm

hộp

hộp

22,500

203

Kim kẹp giấy C62

10 hộp/lốc

hộp

3,000

204

Kim kẹp giấy C32

10 hộp/lốc

hộp

3,500

205

Kim kẹp giấy C82

10 hộp/lốc

hộp

4,000

206

Kẹp acco nhựa

50 cái/hộp

hộp

16,000

207

Kẹp acco sắt

50 cái/hộp

hộp

23,000

BĂNG KEO CÁC LOẠI

208

Băng keo trong, đục 4F8 60Y

6 cuộn/cây

cuộn

9,000

209

Băng keo trong, đục 4F8 80Y

6 cuộn/cây

cuộn

10,000

210

Băng keo trong, đục 4F8 100Y

6 cuộn/cây

cuộn

12,500

211

Băng keo giấy 1F2

24 cuộn/cây

cuộn

3,000

212

Băng keo giấy 2F4

12 cuộn/cây

cuộn

5,000

213

Băng keo giấy 4F8

6 cuộn/cây

cuộn

9,500

214

Băng keo 2 mặt 1F

30 cuộn/cây

cuộn

2,000

215

Băng keo 2 mặt 2F4

12 cuộn/cây

cuộn

4,000

216

Băng keo 2 mặt 3F6

8 cuộn/cây

cuộn

6,000

217

Băng keo 2 mặt 4F8

6 cuộn/cây

cuộn

8,500

218

Băng keo simili 2F4

12 cuộn/cây

cuộn

6,000

219

Băng keo simili 3F6

8 cuộn/cây

cuộn

8,000

220

Băng keo simili 4F8

Xem thêm :  Hướng dẫn cách ngắt sạc pin Laptop Dell

6 cuộn/cây

cuộn

10,000

221

Băng keo văn phòng 1F8

10 cuộn/cây

cuộn

2,000

222

Băng keo trong 1F2 80Y

24 cuộn/cây

cuộn

4,000

223

Băng keo trong 2F4 80Y

12 cuộn/cây

cuộn

7,000

224

Băng keo mouse 2F4

10 cuộn/cây

cuộn

11,000

225

Băng keo mouse 4F8

cây

cuộn

22,000

CẮT KEO, DAO, KÉO, KỆ

226

Cắt keo Sunny 2001 (nhỏ)

cái/hộp

cái

12,000

Xem thêm:   Gợi ý 12 cách đặt tên shop, cửa hàng ý nghĩa và thu hút

227

Cắt keo Sunny 2003 (trung)

cái/hộp

cái

16,000

228

Cắt keo Sunny 2002 (lớn)

cái/hộp

cái

35,000

229

Cắt keo 5F

cái/hộp

cái

16,000

230

Cắt keo 7F

cái/hộp

cái

25,500

231

Dao rọc giấy SDI 0404 (nhỏ)

12 cái/hộp

cái

11,000

232

Dao rọc giấy SDI 0423 (lớn)

12 cái/hộp

cái

18,000

233

Lưỡi dao SDI nhỏ

hộp

10,000

234

Lưỡi dao SDI lớn

hộp

15,000

235

Kéo nhỏ cắt thủ công Deli

cái

11,000

236

Kéo nhỏ cắt thủ công TL

cái

15,000

237

Kéo trung

cái

18,000

238

Kéo lớn

cái

22,000

239

Cây ghim giấy

cây

12,500

240

Kệ rổ xéo 1 ngăn

cái

13,000

241

Kệ rổ xéo 1 ngăn ráp

cái

18,000

242

Kệ rổ xéo 2 ngăn ráp

cái

30,000

243

Kệ rổ xéo 3 ngăn ráp

cái

37,000

244

Kệ viết 168

cái

27,000

245

Kệ viết 179

cái

31,000

246

Kệ viết 174

cái

35,000

247

Kệ namecard

cái

12,000

248

Kệ chức vụ nhỏ

cái

9,000

249

Kệ catalogue A4

cái

42,000

250

Kệ nhựa 2 tầng

cái

45,000

251

Kệ nhựa 3 tầng

cái

95,000

252

Kệ mica 2 tầng

cái

90,000

253

Kệ mica 3 tầng

cái

130,000

BAO THƯ CÁC LOẠI, PHÂN TRANG, GIẤY NOTE

254

Bao thư sọc thường

10 cái/xấp

cái

250

255

Bao thư sọc 11×17

10 cái/xấp

cái

350

256

Bao thư trắng 12×18

50 cái/xấp

cái

300

257

Bao thư trắng 12×22

50 cái/xấp

cái

350

258

Bao thư trắng, vàng A5 ĐL100

100 cái/xấp

cái

700

259

Bao thư trắng, vàng A4 ĐL100

100 cái/xấp

cái

1,000

260

Bao thư hồ sơ trắng, vàng A4 ĐL100

100 cái/xấp

cái

1,200

261

Phân trang nhựa 12 số

10 xấp/túi

xấp

9,500

262

Phân trang nhựa 24 số

10 xấp/túi

xấp

24,000

263

Phân trang nhựa 31 số

10 xấp/túi

xấp

34,000

264

Giấy note 1.5×2 inch

xấp

3,000

265

Giấy note 2×3 inch

xấp

6,000

266

Giấy note 3×3 inch

xấp

8,000

267

Giấy note 3×4 inch

xấp

9,500

268

Giấy note 3×5 inch

xấp

11,500

269

Giấy note 3 màu 3×0.63 inch

xấp

8,500

270

Giấy note 4 màu 3×0.75 inch

xấp

9,500

271

Giấy note 5 màu 3×3 inch

xấp

9,500

272

Giấy note 5 màu 3×4 inch

xấp

10,500

273

Giấy note nhựa mũi tên 5 màu

xấp

12,000

274

Giấy note Please SIGN 5 màu

xấp

18,500

HỒ DÁN, THƯỚC KẺ, TAMPON, MỰC DẤU, BẢNG TÊN

275

Keo dán nước Queen

12 chai/lốc

chai

3,000

276

Hồ khô Scotch

30 cây/hộp

cây

8,500

277

Thước dẻo 15cm

50 cây/hộp

cây

1,500

278

Thước dẻo 20cm

50 cây/hộp

cây

2,000

279

Thước dẻo 30cm

50 cây/hộp

cây

3,000

280

Thước mica TL 20cm

cây

3,500

281

Thước mica TL 30cm

cây

4,000

282

Tampon Horse

cái

18,000

283

Tampon Shiny

cái

42,000

284

Mực dấu Shiny

hộp

38,000

285

Mực dấu Horse (chính hãng)

hộp

8,500

286

Mực bút lông bảng TL, BN

6hộp/lốc

hộp

19,000

287

Mực bút lông dầu TL, BN

6hộp/lốc

hộp

9,000

288

Bảng tên dẻo + dây kẹp

bộ

3,000

289

Bảng tên dẻo + dây xoay

bộ

4,000

290

Bảng tên dẻo TQ + dây kẹp

bộ

5,000

291

Bảng tên dẻo TQ + dây xoay

bộ

6,000

292

Bảng tên cứng + dây kẹp

bộ

5,000

293

Bảng tên cứng + dây xoay

bộ

6,000

294

Bảng tên da + dây kẹp

bộ

7,500

295

Bảng tên da + dây xoay

bộ

8,500

296

Bảng tên có kẹp sắt kim cài

50cái/hộp

cái

2,500

297

Bảng tên dẻo TQ ngang, đứng

cái

1,500

298

Bảng tên da ngang đứng

cái

5,000

299

Đầu kẹp bảng tên sắt

100cái/bịch

cái

15,000

300

Đầu kẹp bảng tên nhựa

100cái/bịch

cái

2,000

301

Dây đeo bảng tên đầu kẹp

100dây/bịch

dây

2,500

302

Dây đeo bảng tên đầu xoay

100dây/bịch

dây

3,500

303

Dây lụa đeo bảng tên đầu kẹp

bộ

4,500

304

Dây lụa đeo bảng tên đầu kẹp xoay

bộ

5,500

MÁY TÍNH, PIN, ĐĨA, RUY BĂNG, FILM FAX

305

cái

306

cái

307

cái

308

cái

309

cái

310

cái

311

cái

312

cái

313

cái

314

cái

315

cái

316

cái

317

Máy tính casio MX-12B-BK (chính hãng)

cái

215,000

318

Máy tính casio MX-120B (chính hãng)

cái

240,000

319

Máy tính casio SL-310UC (chính hãng)

cái

160,000

320

Máy tính casio HL122TV (chính hãng)

cái

286,000

321

Máy tính casio FX 500MS (chính hãng)

cái

276,000

322

Máy tính casio FX 570MS (chính hãng)

cái

368,000

323

Máy tính casio FX 570ES (chính hãng)

cái

429,000

324

Máy sạc pin Energizer 3A, 2A (chính hãng)

cái

172,000

325

Pin con ó đỏ

12 viên/hộp

viên

1,500

326

Pin maxcel 3A, 2A

40 viên/hộp

viên

3,000

327

Pin Energizer 3A, 2A

2 viên/vĩ

13,500

328

Pin nút AG3 1.5v

10 viên/vĩ

viên

4,000

329

Pin nút AG10 1.5v

10 viên/vĩ

viên

5,000

330

Pin nút AG13 1.5v

10 viên/vĩ

viên

5,000

331

Đĩa CD Kachi

cái

4,000

332

Đĩa CD Maxcel

cái

6,000

333

Đĩa DVD Kachi

cái

6,000

334

Đĩa DVD Maxcel

cái

9,000

335

Bao đĩa màu

cái

500

336

Bao đĩa nhựa sò

cái

4,000

337

Bao đĩa nhựa vuông

cái

3,000

338

Bao đĩa mica đơn

cái

4,000

339

Ruy băng LQ300 (chính hãng)

cái

105,000

340

Ruy băng LQ2170/2180 (chính hãng)

cái

170,000

341

Filmfax panasonic KXFA52E (loại 1)

cuộn

70,000

342

Filmfax panasonic KXFA54E (loại 1)

cuộn

70,000

343

Filmfax panasonic KXFA57E (loại 1)

cuộn

70,000

TẬP SỔ CÁC LOẠI

344

Sổ bìa da CK1 mỏng

10quyển/lốc

quyển

7,000

345

Sổ bìa da CK2 mỏng

10quyển/lốc

quyển

8,400

346

Sổ bìa da CK5

5quyển/lốc

quyển

16,450

347

Sổ bìa da CK7

5quyển/lốc

quyển

20,000

348

Xem thêm :  Hướng dẫn cách tải Fortnite Battle Royale và hướng dẫn chơi cho tân thủ

Sổ bìa da CK7 dày

5quyển/lốc

quyển

24,000

349

Sổ bìa da CK8 dày

5quyển/lốc

quyển

25,900

350

Sổ bìa da CK9 dày

5quyển/lốc

quyển

29,000

351

Sổ bìa da A4 dày

5quyển/lốc

quyển

33,000

352

Sổ bìa da F4 dày

5quyển/lốc

quyển

37,000

353

Sổ caro 15×20

quyển

18,000

354

Sổ caro 21×33

quyển

25,000

355

Sổ caro 25×35

quyển

27,900

356

Sổ caro 30×40

quyển

34,900

357

Sổ name card 80

quyển

15,000

358

Sổ name card 120

quyển

17,500

359

Sổ name card 160

quyển

20,600

360

Sổ name card 240

quyển

26,000

361

Sổ name card 320

quyển

31,000

362

Tập 96 trang conan

10 quyển/lốc

Xem thêm:   6 cách tìm nguồn hàng sỉ giá rẻ – hàng chất lượng dễ bán

quyển

5,000

363

Tập 200 trang đông hồ

5 quyển/lốc

quyển

11,000

364

Tập 200 trang sinh viên

5 quyển/lốc

quyển

13,000

365

Tập 96T Teen N

10 quyển/lốc

quyển

6,000

366

Tập 120T SV oly

5 quyển/lốc

quyển

8,500

367

Tập 96T SV 58N

10 quyển/lốc

quyển

7,500

368

Tập 96T Bon Sai & TP

10 quyển/lốc

quyển

5,000

369

Tập 96T OH YEAH

10 quyển/lốc

quyển

5,300

370

Tập 96T Baby Happy

8 quyển/lốc

quyển

7,500

371

Tập 96T Ngàn Hoa

20 quyển/lốc

quyển

4,900

372

Tập làng hương

20 quyển/lốc

quyển

5,000

373

Tập 96T hồn quê

20 quyển/lốc

quyển

5,500

374

Hóa đơn bán lẻ 1 liên

10 quyển/lốc

quyển

4,500

375

Hóa đơn bán lẻ 2 liên

10 quyển/lốc

quyển

11,000

376

Hóa đơn bán lẻ 3 liên

5 quyển/lốc

quyển

16,500

377

Giấy đề nghị tạm ứng

quyển

6,500

378

Biên nhận 2 liên

quyển

6,000

379

Vé gửi xe

quyển

3,500

380

Giấy giới thiệu tốt

quyển

6,000

381

Phiếu thu, chi 1 liên

10 quyển/lốc

quyển

4,500

382

Phiếu thu, chi 1 liên tốt

10 quyển/lốc

quyển

6,000

383

Phiếu thu, chi 2 liên

10 quyển/lốc

quyển

12,000

384

Phiếu thu, chi 3 liên

5 quyển/lốc

quyển

16,800

385

Phiếu nhập, xuất kho 1 liên 16×20

10 quyển/lốc

quyển

5,000

386

Phiếu nhập, xuất kho 2 liên 16×20

10 quyển/lốc

quyển

14,500

387

Phiếu nhập, xuất kho 3 liên 16×20

5 quyển/lốc

quyển

19,500

388

Phiếu nhập, xuất kho 1 liên 20×25

10 quyển/lốc

quyển

7,500

389

Phiếu nhập, xuất kho 2 liên 20×25

10 quyển/lốc

quyển

21,500

390

Phiếu nhập, xuất kho 3 liên 20×25

5 quyển/lốc

quyển

31,000

391

Hợp đồng lao động

tờ

900

GÁY LÒ XO

392

Gáy lò xo nhựa 6mm Ageless

200 cây/hộp

hộp

660

393

Gáy lò xo nhựa 8mm Ageless

200 cây/hộp

hộp

750

394

Gáy lò xo nhựa 10mm Ageless

100 cây/hộp

hộp

950

395

Gáy lò xo nhựa 12mm Ageless

100 cây/hộp

hộp

1,250

396

Gáy lò xo nhựa 14mm Ageless

100 cây/hộp

hộp

1,560

397

Gáy lò xo nhựa 16mm Ageless

100 cây/hộp

hộp

1,800

398

Gáy lò xo nhựa 18mm Ageless

100 cây/hộp

hộp

2,000

399

Gáy lò xo nhựa 20mm Ageless

50 cây/hộp

hộp

2,200

400

Gáy lò xo nhựa 22mm Ageless

50 cây/hộp

hộp

2,400

401

Gáy lò xo nhựa 28mm Ageless

50 cây/hộp

hộp

3,000

402

Gáy lò xo nhựa 32mm Ageless

50 cây/hộp

hộp

3,400

403

Gáy lò xo nhựa 38mm Ageless

50 cây/hộp

hộp

4,000

404

Gáy lò xo nhựa 45mm Ageless

50 cây/hộp

hộp

4,500

405

Gáy lò xo nhựa 51mm Ageless

50 cây/hộp

hộp

5,000

HÓA MỸ PHẨM

406

Khăn giấy hộp Pulppy

5 hộp/lốc

hộp

20,000

407

Giấy cuộn An An

10 cuộn/bịch

cuộn

3,300

408

Giấy cuộn sài gòn, kissme

10 cuộn/bịch

cuộn

2,150

409

Bao rác cuộn

3 cuộn/kg

kg

39,000

410

Bao xốp đen

kg

45,000

411

Lau sàn Sunlight, Gift

1000ml/chai

chai

29,000

412

Nước lau kính Gift

580ml/chai

chai

23,000

413

Nước lau rửa tay Lifebouy

177ml/chai

chai

23,000

414

Tẩy đa năng Sumo

chai

30,000

415

Sáp thơm Glade

180g/cục

cục

48,000

416

Xịt phòng Glade

280ml/chai

chai

48,000

417

Xịt phòng Ami

280ml/chai

chai

34,000

418

Tẩy toilet Gift

700ml/chai

chai

25,000

419

Tẩy toilet Vim

900ml/chai

chai

33,000

420

Dây thun buộc xuất khẩu

500g/bịch

bịch

42,500

421

Xịt muỗi Raid

600ml/chai

chai

62,000

422

Sáp đếm tiền

hộp

5,000

print

* Giá có thể thay đổi theo thị trường
* Giao hàng miễn phí trong phạm vi TP.HCM
* Ngoài những mặt hàng trên chúng tôi còn khắc dấu, mua bán bảng mica,… và bán buôn cung cấp mực in: HP, EPSON…
* Nhận in decal, in backlit film, in pp,
* Dịch vụ hóa đơn đỏ vat, hóa đơn giá trị gia tăng ( hóa đơn gtgt )…các ngành nghề đặc thù
* Các sản phẩm chi tiết văn phòng phẩm các loại khác chưa có trong danh mục vật tư thiết bị đồ dùng của bảng báo giá vpp sẽ sớm được cập nhật
* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : 028.38473239 – 0919542541 gặp chị Tiên
* Rất hân hạnh được phục vụ quý khách

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT* Giá có thể thay đổi theo thị trường* Giao hàng miễn phí trong phạm vi TP.HCM* Ngoài những mặt hàng trên chúng tôi còn khắc dấu, mua bán bảng mica,… và bán buôn cung cấp mực in: HP, EPSON…* Nhận in băng rôn bạt quảng cáo in hiflex ,… Thi công thiết kế chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện. Xin giấy phép thi công quảng cáo, tổ chức sự kiện* Dịch vụ hóa đơn đỏ vat, hóa đơn giá trị gia tăng ( hóa đơn gtgt )…các ngành nghề đặc thù* Các sản phẩm chi tiết văn phòng phẩm các loại khác chưa có trong danh mục vật tư thiết bị đồ dùng của bảng báo giá vpp sẽ sớm được cập nhật* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : 028.38473239 – 0919542541 gặp chị Tiên* Rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Tags : bảng báo giá văn phòng phẩm tại hà nội | bảng báo giá văn phòng phẩm các loại | bảng báo giá văn phòng phẩm khác | bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất | báo giá văn phòng phẩm sỉ và lẻ mới nhất | bảng giá các loại văn phòng phẩm | Giá tiền các loại văn phòng phẩm | bảng báo giá của các loại văn phòng phẩm | bảng báo giá thiết bị văn phòng phẩm | bảng giá sỉ văn phòng phẩm mới nhất | Giá cả văn phòng phẩm | Giá cả thị trường văn phòng phẩm | bảng giá bán lẻ văn phòng phẩm | Giá bán các loại văn phòng phẩm | Giá văn phòng phẩm các loại khác | Giá tổng hợp văn phòng phẩm | bảng báo giá văn phòng phẩm hoàng hà | bảng báo giá văn phòng phẩm hot | bảng báo giá mẫu | báo giá bán buôn văn phòng phẩm | bảng báo giá dụng cụ học sinh | bảng báo giá đồ dùng văn phòng phẩm | giá cả dụng cụ học sinh | giá cả dụng cụ văn phòng phẩm | bảng báo giá vật tư văn phòng phẩm | bảng báo giá các mặt hàng văn phòng phẩm | bảng báo giá vpp giá sỉ | bảng báo giá thiết bị trường học | bảng báo giá thiết bị giáo dục | bảng báo giá đồ dùng dạy học tiểu học | bảng báo giá đồ dùng học sinh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kinh Doanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button