Kiến Thức Chung

bản kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2017

Đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2017

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 4 (12 trang)

Tài liệu liên quan

Kiem diem dang vien cuoi nam 2017theo mau moi giao vien
Kiem diem dang vien cuoi nam 2017theo mau moi giao vien 3 983 10

MAU BIEN BAN KIEM TRA HO SƠ CUOI NAM 4 1,351 4

Biên bản kiểm tra học bạ cuối năm 2 6,501 12

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NEW 2017 (kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017) 12 8,514 4

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 24 2,029 1

BẢN KIỂM điểm ĐẢNG VIÊN là CB VC GIAO VIÊN CUOI năm 2018 MOI 30 935 3

bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2 2,695 3

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 24 2,362 0

Xem thêm: Bài Tập Vecto Trong Không Gian Lớp 11 Violet, Bai Tap Vecto Trong Khong Gian

mau ban kiem diem dang vien cuoi nam cua tong phu trach 7 1,457 3

BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN CUOI NAM 2012 2 1,588 4

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018 (KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM) 15 13,234 33

10 bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2019 Mới nhất 36 150 0

Ban kiem diem dang vien cuoi nam 1 15,436 57

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2 80,120 1,066

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam 3 3,140 9

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 12 6,360 15

Bản kiểm điểm đảng viên giáo viên cuối năm 3 8,998 66

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2 1,611 1

Kiểm điểm đảng viên cuối năm 4 1,416 7

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 12 1,970 0

Xem thêm: Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh 30 Năm Trần Văn Trà, Trần Văn Trà

I. Ưu điểm, kết quả công tác:1. Về tư tưởng chính trị:Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững và phát huy được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác của người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định nói và viết theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực trong công tác.Chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; tôi luôn ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sốngCó lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao, luôn chú trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân; luôn quan tâm cùng xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan có tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ Đảng viên trong chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở.Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn cuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không vi phạm những điều Đảng viên, đoàn viên không được làm.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao HUYỆN UỶ …………… CHI, ĐẢNG BỘ …………… * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày … tháng … năm 2017 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Họ tên: ………… -Ngày sinh: ……………… Chức vụ quyền, đồn thể: Ủy viên BCH chi đồn văn phòng HĐND-UBND huyện ………… Đơn vị cơng tác: ………………………………………… Chi bộ: ……………………………………… I Ưu điểm, kết công tác: Về tư tưởng trị: Ln có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, chấp hành thực theo chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, giữ vững phát huy phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng đường lối đổi Đảng, thực nghiêm túc quy định nói viết theo quan điểm, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực công tác Về phẩm chất đạo đức, lối sống Có lối sống sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm công việc giao, trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm việc cán đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đồn kết thống chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến cán nhân dân; quan tâm xây dựng, giữ gìn đồn kết nội quan có tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải đắn mối quan hệ cá nhân tập thể, nghĩa vụ quyền lợi cán Đảng viên chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm tình hình sở Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng cơng việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước 2 Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Với nhiệm vụ giao chuyên viên tổng hợp, phụ trách khối văn hóa – xã hội Giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu thực nội dung liên quan lĩnh vực: tổng hợp khối Văn hóa-xã hội; Trực tiếp xây dựng báo cáo công tác đạo điều hành UBND huyện tháng, quý, tháng, năm theo định kỳ trình họp đột xuất Thẩm định báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình, v.v… quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách trước trình lãnh đạo Văn phòng thẩm định lần cuối; giữ mối liên hệ công tác với quan khối văn hóa – xã hội, Tơi ln nhiệt tình cơng việc, trì hoạt động giữ cho văn thông suốt, khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh văn Ln tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Về tổ chức kỷ luật Luôn chấp hành phân công tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy quan, đơn vị nơi cư trú; tinh thầnh cầu thị, lắng nghe, tiếp thu tự khắc phụ, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình tiếp thu phê bình; việc thực chế độ sinh hoạt đảng II Khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân Nhược điểm: chưa thực mạnh dạn, tính nơng nổi, đơi lúc thiếu ý công việc, tinh thần tự phê bình phê bình hạn chế Ngun nhân, hạn chế: Là đảng viên trẻ, vừa kết nạp vào Đảng chưa cọ sát thực tế, thân chưa rèn luyện tính kiên trì, mạnh dạn đức tính khác người Đảng viên III Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế Trong thời gian tới, tiếp tục cố gắng phấn đấu, tự học, tự bồi dưỡng trau dồi nâng cao lực chuyên môn, tu dưỡng phẩm chất, lĩnh trị, lực thân Có cách quản lý thời gian biểu thân khoa học để có nhiều thời gian cho hoạt động Chi địa phương IV Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên Qua việc đánh giá tự kiểm điểm thân trên, xin tự xếp loại là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) ………………… Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên – Nhận xét, đánh giá chi ủy: – Chi phân loại chất lượng: – Đảng ủy, chi ủy sở phân loại chất lượng: T/M CHI ỦY(CHI BỘ) Kýtên,đóngdấu Ghi chú: Nếu chi sở, bí thư chi phó bí thư chi ký, đóng dấu chi vào T/M chi ủy (chi bộ) nêu 4 HUYỆN UỶ QUANG BÌNH CHI, ĐẢNG BỘ …… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2014 * BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN -Họ tên: Ngày sinh: Chức vụ Đảng: Chức vụ quyền, đồn thể: Đơn vị công tác: Chi bộ: I Ưu điểm, kết công tác Về tư tưởng chỉnh trị Về phẩm chất đạo đức, lối sống Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Về tổ chức kỷ luật II Khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân III Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế IV Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên (Theo mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, khơng hồn thành nhiệm vụ) NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên – Nhận xét, đánh giá chi ủy: – Chi phân loại chất lượng: – Đảng ủy, chi ủy sở phân loại chất lượng: T/M BAN THƯỜNG VỤ (hoặc ĐẢNG ỦY) CƠ SỞ Ký tên, đóng dấu T/M CHI ỦY(CHI BỘ) Kýtên,đóngdấu Ghi chú: Nếu chi sở, bí thư chi phó bí thư chi ký, đóng dấu chi vào T/M chi ủy (chi bộ) nêu (Mẫu 5A-SHĐ) ĐẢNG CỒNG SẢN VIET NAM Quang Bình, ngày 27 tháng 11 năm ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH CHI BỘ VĂN PHỊNG HĐND&UBND 2017 * PHIỂU XIN Ý KIẾN Chi ủy nơi cư trú Kính gửi: Chi , Đảng Thực Quy định số 76-QD/TW, ngày 15-6-2000 Bộ Chính trị việc đảng viên công tác quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy sở gương mẫu thực nghĩa vụ nơi cư trú Chi Văn phòng HĐND –UBND huyện Quang Bình trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét, góp ý đảng viên nơi cư trú T/M CHI BỘ BÍ THƯ ……………… ĐẢNG BỘ CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày tháng năm 2017 Chi ủy thống nhận xét đảng viên (đánh dấu X vào ô tương ứng) 1- Bản thân gia đình chấp hành chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú 6 Tốt Trung bình Chưa tốt 2- Về phẩm chất, đạo đức, lối sống quan hệ với nhân dân nơi cư Trú Tốt Trung bình Chưa tốt 3- Tham gia họp cấp ủy xã, phường, thị trấn chi ủy nơi cư trú tổ chức; góp ý kiến với chi ủy, đảng uỷ nơi cư trú công việc địa phương Tham gia đầy đủ Tham gia chưa đầy đủ Không tham gia Nhận xét khác: XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ Hoàng Văn …… T/M CHI UỶ Nguyễn Văn …… VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN QUANG BÌNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2016 Họ tên: ………………… Chức vụ: Cơng chức văn phòng Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND UBND huyện ………… Ngạch: 01.003 Bậc: 1/9 Hệ số lương: 2,34 I TỰ ĐÁNH GIÁ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Trong công việc sống, thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, thực tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thẳng thắn việc phê bình tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp tiến phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều Đảng viên, đồn viên khơng làm Về lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ Với nhiệm vụ giao chuyên viên phụ trách Lĩnh vực Nông-Lâm nghiệp, Tài nguyên Môi trường Giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu thực nội dung liên quan lĩnh vực: Nông-Lâm nghiệp, Tài nguyên Môi trường Thẩm định báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình, v.v… quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách trước trình lãnh đạo Văn phòng thẩm định lần cuối; giữ mối liên hệ công tác với quan khối Nông-Lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Tiến độ kết thực nhiệm vụ Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Văn chuyển đến lãnh đạo quan, đơn vị kịp thời Giúp cho vịêc giải văn tiến độ, nhanh chóng đạt hiệu cao Tuy nhiên chưa có kinh nghiệm xử lý văn sai sót Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ Tôi chủ động công việc, chấp hành nhiệm vụ phân cơng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến Thái độ phục vụ nhân dân Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh… II CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI Tự đánh giá: Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao, ln ln học hỏi tìm tòi sang tạo cơng việc, ln ln đảm bảo văn thông suốt hệ thống, cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao, có trách nhiệm với công việc Nhược điểm: chưa thực mạnh dạn, tính nơng nổi, đơi lúc thiếu ý công việc, cần học hỏi thêm chuyên môn nghiệp vụ văn phòng Phân loại đánh giá: Trong q trình cơng tác thân tơi tự nhận thấy hồn thành tốt nhiệm vụ giao Quang Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2016 Người viết đánh giá …………………… III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Ý kiến đơn vị nơi công chức công tác: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhân xét lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết luận: đạt loại……………………………………… Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 10 IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CƠNG CHỨC CỦA CẤP CĨ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………….……………………………… Kết đánh giá, phân loại công chức: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VĂN PHỊNG HĐND-UBND HUYỆN …………… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC NĂM 2014 Họ tên: ……………………… Chức vụ: Công chức văn phòng Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND-UBND huyện ……………… Nhiệm vụ phân công: Công chức Văn thư-Lưu trữ 11 I TỰ ĐÁNH GIÁ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Trong công việc sống, thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, thực tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thẳng thắn việc phê bình tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp tiến phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, sáng Ln chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều đồn viên khơng làm Về lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ Với nhiệm vụ giao làm công tác Văn thư Lưu trữ tơi ln nhiệt tình cơng việc, ln khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh văn đi, văn đến Ln tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Tiến độ kết thực nhiệm vụ Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Văn chuyển đến lãnh đạo quan, đơn vị kịp thời Giúp cho vịêc giải văn tiến độ, nhanh chóng đạt hiệu cao Tuy nhiên chưa có kinh nghiệm làm việc khối lượng văn ban hành nhiều, nên xử lý số văn sai sót Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ 12 Tôi chủ động công việc, chấp hành nhiệm vụ phân cơng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến Thái độ phục vụ nhân dân Hoà nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh… II CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI Trong q trình cơng tác thân tơi tự nhận thấy hồn thành tốt nhiệm vụ giao Quang Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2014 Người viết đánh giá ……………………… … HUYỆN UỶ QUANG BÌNH CHI, ĐẢNG BỘ …… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2014 * BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN -Họ tên: Ngày sinh: Chức vụ Đảng: Chức vụ… lượng đảng viên Qua việc đánh giá tự kiểm điểm thân trên, xin tự xếp loại là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) ………………… Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên. .. nhận xét, góp ý đảng viên nơi cư trú T/M CHI BỘ BÍ THƯ ……………… ĐẢNG BỘ CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày tháng năm 2017 Chi ủy thống nhận xét đảng viên (đánh

Xem thêm:   Stt chào tháng 10 yêu thương, hình ảnh chào tháng 10 đẹp (2021) ⭐️ Wiki ADS ⭐️

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem thêm :  Kinh nghiệm du lịch phố cổ hà nội đầy đủ nhất

Related Articles

Back to top button