Kiến Thức Chung

Phiếu bài tập toán lớp 4 – tuần 8

Bài tập tuần Toán 4

 • Phiếu bài tập toán lớp 4 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 35
Xem thêm :  Khảo sát và kiếm tiền từ Ipanel Online Việt Nam – 123itvn.com

Đọc thêm

 

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần 8 môn Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tổng của hai số bằng 48. Hiệu của hai số bằng 32. Số lớn là:

a) 48 + 32 : 2 = 40                      b) (48 + 32) : 2 = 40

Bài 2: Đàn gà có 120 con gà mái và gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 30 con. Tìm số gà trống, số gà mái của đàn gà đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Cửa hàng bán được 1 tạ rưỡi gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 20kg. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Tìm a và b biết: a + b = 100 và a – b = 100

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số
100
135
2009
10 234

Hiệu của hai số
20
65
1945
9876

Số lớn
Số bé

Bài 6: Viết số thích hợp vào ô trống:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8

a) Hình tam giác ABC có …. góc nhọn.

b) Hình tam giác DEG có …. góc tù và góc nhọn.

c) Hình tam giác MNP có …. góc vuông và góc nhọn.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8-1

Bài 8: Anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem thêm :  List 20 truyện trọng sinh hay 2021 tuyệt đối đừng bỏ qua

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 8

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 7Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9 >>


TOÁN LỚP 4 – VỞ BÀI TẬP (Bài 1/ Trang 3 – Tập 1) – Ôn tập các số đến 100 000 – Thầy Nhựt TV


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button