Kiến Thức Chung

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh chau phi va mi la tinh ppt

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 11 B
Giáo viên: Trần Đình Huy
Trường THPT Mỹ Lộc
Em biết gì về
Châu Phi?
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
I. CHÂU PHI
=> Là châu lục giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là kim cương.
Có nền văn minh cổ đại rực rỡ, tiêu biểu là kim tự tháp.
Vậy tại sao Châu Phi sớm bị chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược ?
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
I. CHÂU PHI
Chế độ bộ lạc
Chủ nghĩa đế quốc
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
– Nguyên nhân Châu Phi sớm bị xâm lược vì:
+Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí thuận lợi, lao động dồi dào…
+ Nhiều nơi thuộc Châu Phi vẫn tồn tại chế độ bộ lạc, thị tộc.
+ Chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang chủ nghĩa đế quốc cần mở rộng thuộc địa.
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Thực dân phương Tây b?t d?u xõm lu?c Chõu Phi t? khi n�o?K?t qu??
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
I. CHÂU PHI
Kênh đào Xuy – ê nối Châu Âu với Châu Á (1859 – 1869)
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
– Từ giữa thế kỉ XIX thực dân châu Âu bắt đầu xâm lược Châu Phi. Đến đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở Châu Phi căn bản hoàn thành. Trong đó:
+ Thực dân Anh chiếm 35%
+ Thực dân Pháp chiếm 30%
+ Đế quốc Italia chiếm 8%
+ Đế quốc Đức chiếm 7.5%……..
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Sự phân chia thuộc địa ở Châu phi
– Dưới ách thống trị của thực dân phương Tây, nhân dân Châu Phi vô cùng cực khổ vì vậy họ thường xuyên đấu tranh.
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
– Dưới ách thống trị của thực dân phương Tây, nhân dân Châu Phi vô cùng cực khổ vì vậy họ thường xuyên đấu tranh. Tiêu biểu là:
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
+ Khởi nghĩa của áp-đen Ca-đe ở Angieri (1830- 1874)
+Khởi nghĩa của Mu-ha-mét át-mét ở Xu- đăng (1882- 1898)
+Phong trào Ai Cập trẻ ( 1879- 1892)
+ Cu?c khỏng chi?n ch?ng ngo?i xõm c?a nhõn dõn ấ- ti- ụ- pi – a (1889- 1896).
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Áp- đen- ca- đe
Mu- ha- mét
Át – mét
Phong trào
“ Ai cập trẻ”
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Vậy nguyên nhân thất bại là gì?
Dựa vào SGK, em hãy cho biết kết quả các cuộc đấu tranh đó?
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
Em biết gì về khu vực Mĩ La- tinh?
Tại sao lại gọi khu vực đó là Mĩ La- tinh?
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
-Mĩ La- tinh bao gồm một phần Bắc Mĩ, toàn bộ vùng Trung và Nam châu Mĩ và quần đảo của vùng Ca- ri – bê.
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Người da đỏ chủ nhân của nền văn hóa May – a, In- ca và khu vực Mĩ La – tinh
-Mĩ La- tinh bao gồm một phần Bắc Mĩ, toàn bộ vùng Trung và Nam châu Mĩ và quần đảo của vùng Ca- ri – bê.
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
– Đầu thế kỉ XIX, đa số các nước Mĩ La – tinh đều là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
– Chủ nghĩa thực dân đã thiết lập chế độ thống trị phản động, dã man, tàn khốc. Vì vậy, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra quyết liệt như: Hai- ti, Pê – ru, Mê- hi – cô….
Thực dân phương Tây tàn sát người da đỏ
Hai –ti là nước cộng hòa da đen đầu tiên tại Nam Mĩ ( 1791 – 1803)
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Dựa vào SGK em hãy rút ra nhận xét về kết quả phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La – tinh?
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Sau khi giành độc lập từ tay Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tình hình Mĩ La – tinh như thế nào?
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
– Đầu thế kỉ XX, các nước Mĩ La – tinh đều giành được độc lập nhưng nhanh chóng trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Em hãy Phân biệt sự khác nhau giữa chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và chủ nghĩa thực dân kiểu mới?
Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ
Chủ nghĩa thực dân kiểu mới
Nội dung
Đế quốc tiêu biểu
Thực dân Anh, Pháp
Đế quốc Mĩ
Biện pháp xâm lược
Trực tiếp xâm lược
Gián tiếp xâm lược
Biện pháp cai trị
Trực tiếp cai trị
Gián tiếp cai trị
Đế quốc tiêu biểu
Thực dân Anh, Pháp
Đế quốc Mĩ
Đế quốc tiêu biểu
Thực dân Anh, Pháp
Biện pháp xâm lược
Trực tiếp xâm lược
Gián tiếp xâm lược
Biện pháp xâm lược
Trực tiếp xâm lược
Biện pháp cai trị
Trực tiếp cai trị
Gián tiếp cai trị
Biện pháp cai trị
Trực tiếp cai trị
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
– Đầu thế kỉ XX, các nước Mĩ La – tinh đều giành được độc lập nhưng nhanh chóng trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
+ Mĩ đưa ra học thuyết “ châu Mĩ của người châu Mĩ”, thành lập tổ chức Liên Mĩ nhằm loại bỏ thực dân phương Tây.
+ Gây chiến và hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Mĩ La – tinh năm 1898.
+ Thực hiện chính sách “cái gậy và củ cà rốt” để khống chế Mĩ La – tinh.
II. KHU VỰC MĨ LA-TINH
I. CHÂU PHI
Bài 5: Châu phi và khu vực mĩ la – tinh
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Em hiểu thế nào về chính sách “ cái gậy và củ cà rốt” của Mĩ?
Chính sách “Cái gậy và củ cà rốt”
“Cái gậy” chính là sức mạnh quân sự Mĩ
“Củ cà rốt” chính là sức mạnh kinh tế Mĩ
Sơ kết bài học
1. Nguyên nhân vì sao Châu Phi lại sớm bị chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược?
2. Trình bày những nét cơ bản về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
3. Trình bày những nét cơ bản về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ La – tinh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
4. Phân biệt sự khác nhau giữa chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và chủ nghĩa thực dân kiểu mới?
Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo và các em.
GV: Trần Đình Huy
Trường THPT Mỹ Lộc

Xem thêm :  Mã giới thiệu MB Bank và kiếm tiền trên App MBBank

Xem thêm:   Giáo án bài quạt cho bà ngủ môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button