Kiến Thức Chung

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Ngày đăng: 19/09/2017, 13:12

Kiểm tra bài cũ Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của cách mạng tư sản Pháp? Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp? Bài 3 Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Giáo viên thực hiện: Bùi Châu Khải Trí Đẩy mạnh sự phát triển của sản Đẩy mạnh sự phát triển của sản xuất là con đường tất yếu ở các xuất là con đường tất yếu ở các nước tiến lên chủ nghĩa tư bản. nước tiến lên chủ nghĩa tư bản. Nhưng phát triển sản xuất bằng Nhưng phát triển sản xuất bằng cách nào? Tiến hành cách mạng cách nào? Tiến hành cách mạng công nghiệp có giải quyết được công nghiệp có giải quyết được vấn đề đó không? vấn đề đó không? Bài 3: Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THẮNG LỢI TRÊN PHẠM VI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THẮNG LỢI TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI THẾ GIỚI I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 1. 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh Cách mạng công nghiệp ở Anh Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. trước hết ở ngành dệt. Tại sao cách mạng công nghiệp lại Tại sao cách mạng công nghiệp lại diễn ra đầu tiên ở Anh và trong diễn ra đầu tiên ở Anh và trong ngành dệt ? ngành dệt ? Thời bấy giờ, hàng dệt của Anh bán rất chạy làm cho nghề dệt Thời bấy giờ, hàng dệt của Anh bán rất chạy làm cho nghề dệt rất phát đạt, mặc dù có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và rất phát đạt, mặc dù có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và dệt vải – cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt. Để dệt vải – cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt. Để khắc phục tình trạng “đói sợi”. Năm 1764 khắc phục tình trạng “đói sợi”. Năm 1764 Giêm Ha-ri-vơ Giêm Ha-ri-vơ sáng sáng chế ra máy kéo sợi lấy tên con gái mình đặt tên cho máy, gọi chế ra máy kéo sợi lấy tên con gái mình đặt tên cho máy, gọi là máy là máy Gien-ni Gien-ni . Máy xe được . Máy xe được 16 sợi 16 sợi bông 1 lúc, năng suất tăng bông 1 lúc, năng suất tăng 8 lần 8 lần I. Cách mạng công nghiệp 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh – Nửa sau thế kỷ XVIII máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh Quan sát hình 12, 13 em hãy cho biết Quan sát hình 12, 13 em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào? việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào? Cách sản xuất và năng suất lao động khác nhau ra sao? Quan sát hình 12, 13 em hãy cho biết Quan BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI Cách mạng công nghiệp khởi đầu Anh lan nhanh nước tư khác Đồng thời, cách mạng tư sản tiếp tục thành công nhiều nước với I – CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP hình thức khác nhau, đánh dấu thắng lợi chủ nghĩa tư phạm vi giới Cách mạng công nghiệp Anh I Cách mạng công nghiệp : 1/ Cách mạng công nghiệp Anh: Từ năm 60 kỉ XVIII, máy móc phát minh sử dụng sản xuất Anh, trước hết ngành dệt, với đời máy kéo Gien – ni Hình 12 Chủ bao mua người thợ kéo sợi Thời giờ, hàng dệt Anh bán chạy làm nghề dệt phát đạt, có cân đối khâu kéo sợi dệt vải – 10 người kéo sợi đủ sợi cho thợ dệt Để khắc phục tình trạng “đói sợi”, năm 1764 Giêm Ha-gri-vơ sáng chế máy kéo sợi lấy tên gái đặt cho máy, gọi máy Gien-ni Máy xe 16 sợi lúc, suất tăng lần Giêm Ha-gri-vơ Máy kéo sợi Gien – ni Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level – Năm 1779: Tận dụng ưu điểm hai máy này, Crôm – tơn cải tiến máy với kĩ thuật cao hơn, kéo sợi nhỏ lại chắc, vải dệt vừa đẹp vừa bền Crôm – tơn Máy kéo sợi cải tiến ( 1779) Do máy 1769, dệt chạyÁc sức nước nhà máy phải đặt gần khúc sông chảy xiết Về mùa đông, máy phải ngừng hoạt động nước đóng băng Năm – crai – tơnên phát minh máy kéo sợi chạy sức nước Năm 1785, Ét – mơn Các – rai chế tạo máy dệt Anh, làm cho suất dệt tăng gần 40 lần so với dệt tay Về sau, máy dệt chạy sức nước Ác-crai-tơÉt-mơn Các-rai Máy kéo sợi chạy sức nước (1769) Máy dệt (1785) Năm 1784, Giêm Oát hoàn thành việc phát minh máy nước Từ đó, nhà máy xây dựng nơi thuận tiện * Ý nghĩa đời máy nước: mở đầu cho trình giới hóa, mang ý nghĩa cách mạng Chính máy nước Giêm Oát tạo nguồn động lực làm giảm nhẹ sức lao động bắp người, chuyển lao động tay sang lao động máy móc Năm 1785 người ta dùng máy nước xưởng kéo sợi Năm 1800, toàn nước Anh có 321 cỡ máy nước, năm 1825 tăng lên 1500 máy Không ngành dệt, máy nước thúc đẩy Cách mạng công nghiệp vào chiều sâu lẫn chiều rộng Nó có tác dụng lớn công nhiệp khai thác mỏ, nông nghiệp, giao thông vận tải, yếu tố công nghiệp hóa, đánh dấu bước chuyển nhảy vọt từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp Lúc đầu máy móc sử dụng ngành dệt vải, sau đưa dần vào ngành kinh tế khác Nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy đưa Năm 1825, đoạn đường sắt nước Anh khánh thành Năm 1830, nước Anh có 108 km đường sắt, đến năm 1850 – tăng lên 10 000 km hàng hóa nơi ngày tăng Từ đó, máy móc sử dụng giao thông vận tải Đầu kỉ XIX, tàu thủy chạy máy nước thay dần cho thuyền buồm: xe lủa đường sắt bắt đầu phục vụ đời sống xã hội Máy móc đường sắt phát triển đòi hỏi công nghiệp nặng phát triển Năm 1850, Anh sản xuất nửa số gang, thép than đá giới Xe lửa ngựa kéo Impulsoria Trước đầu máy nước đời, người ta cho tàu hỏa chạy sức ngựa Đây ý tưởng đưa thử nghiệm năm 1850 nhà phát minh người Ý Clemente Masserano nhằm khai thác tối đa sức ngựa để kéo nhiều toa tàu đường sắt Thế sau bị thay đầu máy nước tồn bảo tàng triển lãm Như vậy, từ năm 1760 đến năm 1840, Anh diễn trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn máy móc Đây cách mạng công nghiệp hay công Xa kéo sợi quay tay(Những năm 60 TK XVIII Giêm Ha-gri-vơ: Máy kéo sợi Gien – ni (1764) nghiệp hóa việc sản xuất Cách mạng công nghiệp làm cho sản xuất phát triển nhanh chóng, cải ngày dồi Công nghiệp hóa diễn Anh, sớm nước khác khoảng 60 đến 100 năm trở nên phổ biến nước tư chủ nghĩa Anh từ nước nông nghiệp trở Crôm-tơn:Máy kéo sợi cải tiến (1779) Ác-crai-tơ:Máy kéo sợi chạy nước(1769) thành nước công nghiệp phát triển giới Thời giờ, nước Anh gọi “công xưởng giới” Ét-mơn Các-rai : Máy dệt(1785) Tàu thủy chạy máy nước Giêm Oát: Máy nước (1784) Xe lửa Xti-phen-xơn Vương quốc Anh quốc gia công nghiệp giới Nó ghi nhận với phát hydro Động phản lực, động đầu máy, World Wide Web, động điện, bóng đèn sợi đốt điện báo điện thương mại phát minh Anh Các công nghệ Anh bao gồm Combat Unmanned Air Vehicle, BAE Systems Taranis Khí Hidro Động phản lực máy bay Động đầu máy World Wide Web Động điện Bóng đèn sợi đốt Điện báo điện thương mại Combat Unmanned Air Vehicle: Máy bay không người lái Hệ thống chiến đấu BAE Systems Vương quốc Anh TẠM BIỆT Bài 3/. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC Bài 3/. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I/. Cách mạng công nghiệp: 1/. Cách mạng công nghiệp ở Anh: Cách mạng công nghiệp diễn ra vào năm nào và phục vụ cho ngành nghề gì ? – Từ năm 1760, Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp bằng việc chế tạo máy móc phục vụ ngành dệt. Em hãy nêu một số thành tựu của cách mạng – Năm 1764, Giêm Ha-gri- vơ chế tạo máy kéo sợi Gien-ni. – Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy bằng sức nước. – Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ chế tạo máy kéo sợi Gien-ni. Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy bằng sức nước. – Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt chạy bằng sức nước. – Năm 1784, Giêm Oát hoàn thành phát minh máy hơi nước. – Máy móc được sử dụng rộng rải trong giao thông vận tải. Những thành tựu này đã giúp gì cho nước Anh ?  Nước Anh từ một nước nông nghiệp trở thành một nước đứng đầu về công nghiệp – Máy móc được sử dụng rộng rải trong giao thông vận tải.  Nước Anh từ một nước nông nghiệp trở thành một nước đứng đầu về công nghiệp 2/. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức: Em hãy nêu vài nét về cách mạng công nghiệp ở Pháp – Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1830, nhưng phát triển với tốc độ nhanh. – Năm 1870 có 27000 máy hơi nước, trở thành nước đứng thứ 2 thế giới (sau Anh). a/. Ở Pháp: b/. Ở Đức: – Năm 1840, cách mạng công nghiệp được tiến hành, đạt được nhiều thành tựu lớn. – Những năm 1850-1860 máy móc được sử dụng trong tất cả các nền kinh tế Cách mạng công nghiệp ở Đức như thế nào ? Năm 1840, cách mạng công nghiệp được tiến hành, đạt được nhiều thành tựu lớn. – Những năm 1850-1860 máy móc được sử dụng trong tất cả các nền kinh tế 3/. Hệ quả của cách mạng công nghiệp: Em hãy cho biết hệ quả của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức – Kinh tế: phát triển nhanh, hình thành các trung tâm công nghiệp, xuất hiện các thành phố lớn, dân số thành thị tăng. – Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: tư sản và vô sản  các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội. – Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: tư sản và vô sản  các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội. II/. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới: 1/. Các cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XIX: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản ? – Do sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và các cuộc cách mạng tư sản.  Phong trào đấu tranh ở các nước Châu Âu, Châu Mĩ dâng cao. Em hãy nêu cụ thể các cuộc cách mạng tư sản và kết quả. + Châu Mĩ La-tinh: các nước là thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đứng lên đấu tranh  Xuất hiện một số nhà nước tư bản mới + Châu Mĩ La-tinh: các nước là thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đứng lên đấu tranh  Xuất hiện một số nhà nước tư bản mới + Châu Âu: Tháng 7-1830, cách mạng tư sản lại nổ ra ở Pháp, sau đó lan sang các nước Bỉ, Đức, I-ta-li-a, Ba Lan, Hi Lạp. . Những năm 1848-1849, cách mạng tư sản làm rung chuyển chế độ LỊCH SỬ 8 BÀI 3 Kiểm tra bài cũ Bài 3 . Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới I . Cách mạng công nghiệp II . Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới I. Cách mạng công nghiệp 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp , Đức . 3. Hậu quả của cách mạng công nghiệp Quan sát những hình trên , em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào? Máy kéo sợi Gien-ni Máy kéo sợi Gien-ni Chủ bao mua và những người thợ kéo sợi Giêm Ha-gri-vơ Edmund Cartwright Máy dệt ( 1785 ) Máy dệt Dệt vải I . Cách mạng công nghiệp 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh – Tiến hành từ những năm 60 của TK XVIII , trước hết là ở ngành dệt . Giêm- oát I . Cách mạng công nghiệp 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh – 1784 Giêm-oát phát minh ra máy hơi nước  máy móc lan sang các ngành khác . […]… CỦNG CỐ BÀI HỌC 1 Ai là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”? O.Crôm-oen (1599-16 58) M.Rô-be-xpi-e (17 58- 1794) C.Mác ( 181 8- 188 3) Ph Ăng-ghen ( 182 0- 189 5) 2 Sự kiện nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác? A Tuyên ngôn độc lập của Mỹ được công bố (1776) B Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp được thông qua (1 789 ) C Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được công bố ( 184 8) D Quốc tế thứ nhất thành lập ( 186 4) CỦNG.. .Bài 4 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC II SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC Tiết 8 3 Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 Quốc tế thứ nhất – Phong trào công nhân từ 184 8 đến 187 0 – Hội liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) ( 186 4- 187 0) Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với Phong trào công nhân quốc tế?… ra vũ khí lý luận cách mạng của giai cấp công nhânChủ nghĩa Mác C Tham gia thành lập, lãnh đạo Quốc tế thứ nhất D Tất cả A, B, C đều đúng CÔNG VI C VỀ NHÀ 1 Học bài (các câu hỏi SGK) 2 Chuẩn bị bài – Bài 5 CÔNG XÃ PA-RI 187 1 Gợi ý chuẩn bị bài: – Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri … ( 186 4) CỦNG CỐ BÀI HỌC 3 Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế? A Đồng minh những người chính nghĩa B Đồng minh những người cộng sản C “Phong trào hiến chương” D Quốc tế thứ nhất thành lập ( 186 4) 4 Công lao của Mác? A tham gia thành lập Đồng minh những người cộng sản B tham gia soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, tạo ra vũ khí lý luận cách mạng của giai cấp công nhânChủ nghĩa Mác C Tiết 5 Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC Tiết 5 Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I. Cách mạng công nghiệp: 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh: 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức: a. Ở Pháp: b. Ở Đức: 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp: I. Cách mạng công nghiệp: 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh: Bài Thuyết Trình Số Người Người làm làm :tổ :tổ 11 Trường Trường THCS THCS Lê Lê Độ Độ Lê Đình An Tiết 6: Bài CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI (tiếp theo) II CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI Sự xâm lược nước tư phương Tây nước Á, Phi 1/ Các cách mạng tư sản kỉ XIX Không học 2/ Sự xâm lược nước tư phương tây nước Á, Phi a/Nguyên nhân xâm lược: -Do nhu cầu cần thị trường tiêu thụ -Cần nguyên nhiên liệu để sản xuất  Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa b/ Mục tiêu xâm lược: Các nước châu Á Châu Phi giàu có tài nguyên lạc hậu 1/ Các cách mạng tư sản kỉ XIX Không học 2/ Sự xâm lược nước tư phương tây nước Á, Phi a/Nguyên nhân xâm lược: b/ Mục tiêu xâm lược: c/ Kết quả: nước châu Á châu Phi bị biến thành thuộc địa  kinh tế tư chủ nghĩa xâm nhập vào khu vực 0978 056611 Những nước Phương Tây xâm lược Á , Phi Nước Bị Chiếm Ấn độ Trung quốc In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Miến Điện Mã Lai Việt Nam Cam-pu-chia Lào Nước Chiếm Anh Pháp Tây-ban-nha Pháp,Mĩ, Đức,Anh Lê Đình An Hà Lan Pháp Anh Bản đồ nước châu Phi Anh,Pháp, Đức, Mĩ Tây-ban-nha Anh Pháp Hà lan LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC CHÂU Á Bản đồ khu vực Mĩ-la-tinh Lược đồ nước đế quốc thuộc địa đầu TK XX Bài:3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI (tiếp theo) 2/ Sự xâm lược nước tư phương tây nước Á, Phi a/Nguyên nhân xâm lược: -Do nhu cầu cần thị trường tiêu thụ -Cần nguyên nhiên liệu để sản xuất  Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa b/ Mục tiêu xâm lược: Các nước châu Á Châu Phi giàu có tài nguyên lạc hậu c/ Kết quả: nước châu Á châu Phi bị biến thành thuộc địa  kinh tế tư chủ nghĩa xâm nhập vào khu vực  Tóm lại: Đến kỉ XIX, Chủ nghĩa tư xác lập phạm vi giới 10 Chúng em chân thành cảm ơn Các bạn thầy lắng nghe Nhận xét 11 […]…Chúng em chân thành cảm ơn Các bạn và thầy đã lắng nghe và Nhận xét 11 … (1785) Năm 1784, Giêm Oát hoàn thành vi c phát minh máy nước Từ đó, nhà máy xây dựng nơi thuận tiện * Ý nghĩa đời máy nước: mở đầu cho trình giới hóa, mang ý nghĩa cách mạng Chính máy nước Giêm… trở nên phổ biến nước tư chủ nghĩa Anh từ nước nông nghiệp trở Crôm-tơn:Máy kéo sợi cải tiến (1779) Ác-crai-tơ:Máy kéo sợi chạy nước(1769) thành nước công nghiệp phát triển giới Thời giờ, nước… Năm 1850, Anh sản xuất nửa số gang, thép than đá giới Xe lửa ngựa kéo Impulsoria Trước đầu máy nước đời, người ta cho tàu hỏa chạy sức ngựa Đây ý tư ng đưa thử nghiệm năm 1850 nhà phát minh người

Xem thêm:   Nghị luận về lòng biết ơn của con cái đối với cha mẹ

Xem thêm :  Soạn bài những ngôi sao xa xôi

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới, Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới, Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button