Kiến Thức Chung

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Ngày đăng: 03/10/2017, 21:00

BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG (TT) 1.Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế: 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông: 3. Xã hội cổ đại phương Đông: 4. Chế độ chuyên chế cổ đại: – Khi giai cấp hình thành thì nhà nước thay thế cho liên minh bộ lạc để điều hành và quản lí xã hội – Đứng đầu nhà nước là vua quyền lực tối cao và một bộ máy hành chánh quan liêu giúp việc thừa hành -> gọi là vua chuyên chế b c t ng c a vua ứ ượ ủ Ramses II ở Ai Cập 5. Văn hóa cổ đại phương Đông: Thảo luận 4 nhóm: Nhóm1: cho biết 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất? Giải thích vì sao xuất hiện sớm như thế? Nhóm 2: chữ viết ra đời như thế nào? những dạng chữ nào? Nguyên liệu dùng để viết? Nhóm 3: toán học ra đời như thế nào?cho biết những thành tựu ? Nhóm 4:cho biết những công trình kiến trúc lớn? Xây dựng lớn như vậy để làm gì? a. Sự ra đời của lịch pháp và thiên văn học: – Thiên văn học và lịch pháp là 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp – Họ sáng tạo ra lịch -> giúp ích cho việc gieo trồng b. Chữ viết: – Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần ghi chép và lưu giữ những gì đã diễn ra – 2 loại chữ viết: chữ tuợng hình và tượng ý Chữ tượng hình khắc trên tường ở Ai Cập – Nguyên liệu để viết: viết trên giấy Papyrut ( người Ai Cập ),viết trên phiến đất sét ( người Sume ở Lưỡng Hà), viết trên thẻ tre, lụa, mai rùa ( Trung Quốc) c. Toán học: – Xuất phát từ nhu cầu đời sống thực tế cần tính toán + người Ai Cập giỏi về hình học + người Lưỡng Hà giỏi về số học d. Kiến trúc: Nhiều công trình kiến trúc lớn thể hiện trình độ kĩ thuật và tài năng lao động sáng tạo của con người như: kim tự tháp ở Ai Cập, thành Babilon ở Lưỡng Hà, các khu đền tháp ở Ấn Độ Vạn lí trường thành ở Trung Quốc […]…Kim tự tháp Khêop và tượng nhân sư Thành Babilon Cổng thành Babilon Câu 1: Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất và giữ vị trí quan trọng nhất ở các Quốc gia cổ đại phương Đông ? a Công nghiệp nghiệp b Nông nghiệp c.Thương d.Tất cả các ngành trên Đáp án b Câu 2: Điền vào chổ trống câu sau đây: “………….là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền… chổ trống câu sau đây: “………….là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với sản xuất nông nghiệp” a Chữ viết b Toán học c Thiên văn học và lịch d Chữ viết và lịch Đáp án c Câu 3: Đứng đầu nhà nước ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai ? a Vua chuyên chế c.chủ ruộng đát b Quí tộc,quan lại d Tăng lữ Đáp án a Câu 4: Người Lưỡng Hà viết chữ trên đâu? a.Phiến đất sét c giấy Papyrut b.Thẻ tre d trên đáTIẾT 5, 6: CHỦ ĐỀ CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA CỔ ĐẠI I VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Sự đời lịch pháp thiên văn học – Lý đời + Do nhu cầu sản xuất mà lịch thiên văn học đời sớm – Cách tính lịch + Nông lịch năm 365 ngày, chia thành 12 tháng; tính chu kỳ thời gian mùa; ngày 24 – Ý nghĩa + Giúp người tính thời gian mùa thuận thợi cho việc gieo trồng Chữ viết – Lý đời chữ viết + Do nhu cầu ghi chép lưu trữ, quản lý xã hội mà chữ viết đời từ khoảng thiên niên kỷ thứ IV TCN – Các loại chữ viết + loại chữ tượng hình chữ tượng ý – Nguyên liệu để viết chữ + Người Ai Cập dùng vỏ Papirut + Người Xume dùng đất sét + Nguời Trung Quốc dùng giáp cốt, thẻ tre – Ý nghĩa đời +Nhờ chữ viết mà hiểu văn minh loài người Chữ tượng hình khắc tường người Ai Cập Chữ tượng hình người Ai Cập Giấy viết người Ai Cập Chữ viết đất sét người Lưỡng Hà Chữ giáp cốt người Trung Quốc Chữ viết thẻ tre người Trung Quốc Toán học – Nguyên nhân: + Do nhu cầu tính lại ruộng đất, tính toán xây dựng, tính khoản nợ mà toán học đời – Thành tựu: + Số học: Làm phép cộng trừ nhân chia đến triệu + Hình học: tính số Pi 3,16, diện tích hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật – Ý nghĩa + Để lại kinh nghiệm quý báu cho bước phát triển cao sau Kiến Trúc – Các công trình kiến trúc tiếng phương Đông: + Ai Cập kim tự tháp + Ấn Độ khu đền tháp + Lưỡng Hà cổng I-sơ-ta thành Babilon + Trung Quốc Vạn lý Trường Thành * Nhận xét + Đó kỳ tích thể tài nghệ thuật sáng tạo người Kim tự tháp Ai Cập Vườn treo Babilon Cổng thành Isơta Babilon Vạn lý trường thành Baứi daùy lũch sửỷ Baứi daùy lũch sửỷ 10 10 GV : Voừ Thanh Tuứng GV : Voừ Thanh Tuứng Đất đai phù sa màu mỡ, lượng mưa phân bố theo mùa khí hậu nóng ấm gần nguồn nước tưới, thuận lợi cho sản xuất và sinh sống … Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông đươc hình thanh ở lưu vực các con sông? . Họ lấy nghề nông làm gốc, biết trồng lúa mỗi năm 2 vụ. Ngoài ra chăn nuôi, dệt vải, làm gốm… Kinh tế chính của cư dân phương Đông là gì? – Quý tộc – Nông dân công xã – Nô lệ Nông dân công xã là bộ phận chủ yếu SX ra của cải vật chất cho XH… XH cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Cho biết vai NXCX trong xả trong XH cổ đại phương Đông? . Ai C pậ L ng Hàưỡ n ĐẤ ộ Trung Qu cố 1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển của các ngành kinh tế. 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại. 3. Xã hội cổ đại phương Đông. 4. Chế độ chuyên chế cổ đại 5. Văn hóa cổ đại phương Đông Tiết 2 4. Chế độ chuyên chế cổ đại Nhà nước cổ đại phương Đông được hình thành như thế nào? Tiết 2 Qúa trình hình thành nhà nước là từ liên minh các bộ lạc, do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi nên quyền hành tập trung vào tay nhà vua tạo nên chế độ chuyên chế. 4. Chế độ chuyên chế cổ đại Thế nào gọi là chế độ chuyên chế cổ đại? Tiết 2 Chế độ nhà nước do vua đứng đầu quyền lực tối cao và một bộ máy quan liêu giúp việc nhà nước thừa hành, được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại. […]…Vua Ai Cp Vua Trung Quc Tit 2 4 Ch chuyờn ch c i 5 Vn húa c i phng ụng YấU CU – Nhúm 1: S ra i lch v TVH P nh th no? Thaỷ o luaọn nhoự m – Nhúm 2: Nguyờn nhõn ra i ca ch vit v tỏc dng? – Nhúm 3: Nguyờn nhõn ra i ca toỏn hc v thnh tu? – Nhúm 4: Hóy cho bit nhng thnh tu kin trỳc c i phng ụng? S ra i ca Lch v thiờn vn – Thiờn vn hc v lch v hai ngnh ra i sm nht gn lin vi nhu cu sn xut nụng nghip 1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển của các ngành kinh tế. 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại. 3. Xã hội cổ đại phương Đông. 4. Chế độ chuyên chế cổ đại 5. Văn hóa cổ đại phương Đông 1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế. – Điều kiện tự nhiên: + Thuận lợi: đất đai màu mỡ, mưa đều đặn theo mùa… + Khó khăn: thiên tai, lũ lụt… => Để khắc phục khó khăn cư dân phải sống quần tụ tạo thành những trung tâm quần cư lớn, gắn bó trong tổ chức công xã – Kinh tế: chủ yếu nông nghiệp. Ngoài ra, còn làm thủ công nghiệp (gốm, dệt vải…) và thương nghiệp 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại – Do xã hội xuất hiện giai cấp và nhu cầu trị thủy, chống ngoại xâm nên nhà nước ra đời. – Khoảng thiên niên kỉ IV-III TCN, các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG L NG ƯỠ HÀ AI C PẬ ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC 3. Xã hội cổ đại phương Đông – Quý tộc gồm vua, quan lại, chủ ruộng…sống giàu sang, nắm quyền thống trị xã hội. – Nông dân công xã: đông nhất, nuôi sống xã hội. – Nô lệ: làm việc nặng nhọc, hầu hạ, phục vụ cho Quý tộc VUA NÔ LỆ Quý Tộc Nông dân Công Xã 4. Chế độ chuyên chế cổ đại Nhà nước cổ đại phương Đông được hình thành như thế nào? Qúa trình hình thành nhà nước là từ liên minh các bộ lạc, do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi nên quyền hành tập trung vào tay nhà vua tạo nên chế độ chuyên chế. Thế nào gọi là chế độ chuyên chế cổ đại? Chế độ nhà nước do vua đứng đầu quyền lực tối cao và một bộ máy quan liêu giúp việc nhà nước thừa hành, được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại. Hoạt động nông nghiệp của các quốc gia cổ đại phương Đông CH N NUÔIĂ CHĂN NUÔI […]…THƯƠNG NGHIỆP THỦ CÔNG NGHIỆP Vua Menes giết nô lệ 5 Văn hóa cổ đại phương Đông Nhóm 1: Sự ra đời của Lịch và Thiên văn học ở phương Đông? Thảo luận nhóm Nhóm 2: Nguyên nhân ra đời của chữ viết và tác dụng? Nhóm 3: Nguyên nhân ra đời của toán học và thành tựu? Nhóm 4: Những thành tựu kiến trúc cổ đạiphương Đông? a Sự ra đời của Lịch và thiên văn – Thiên văn học và lịch và hai ngành… thời cổ đại c Toán học Do nhu cầu tính lại ruộng đất, nhu cầu xây dựng tính toán mà Toán học ra đời – Người Ai cập giỏi về hình học, họ tính được số pi = 3,16… – Người Lưỡng Hà giỏi về số học – Người Ấn Độ phát minh ra chữ số Ả Rập… d Kiến trúc Do uy quyền của nhà vau mà hàng loạt các công trình kiến trúc đã ra đời: Kim tự tháp (Ai Cập), Vườn treo Babilon (Lưỡng Hà), Vạn lí trường thành (Trung Quốc) …… LÞch cña ng­êi Ai CËp cæ Vua Ai Cập (Pharaông) Vua Trung Quốc (Thiên tử) Chữ tượng hình khắc trên tường ở Ai Cập Chữ tượng hình ở Ai Cập TiÕt 2 GV : nguyÔn quèc tuÊn Tr­êng thpt cÈm thñy 3 kÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o . Chµo c¸c em häc sinh ! Kiểm tra bài cũ Hãy điền vào dấu . để hoàn thành câu đúng 1, Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở Ai cập , ấn độ , Lưỡng hà , Trung quốc 4, Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành vào khoảng thiên niên kỷ . 2, Nghành kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là . 3, Xã hội cổ đại phương Đông gồm các tầng lớp Nông nghiệp Quý tộc , Nông dân công xã, Nô lệ IV- III Tr CN 5, Lực lượng lao động chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông là Nông dân công xã Câu hỏi : Nhà nước phương Đông cổ đại đã hình thành như thế nào ? Trả lời : Do nhu cầu trị thuỷ và làm thuỷ lợi đòi hỏi con người phải hợp sức lại . Các liên minh công xã hoặc các liên minh bộ lạc liên kết lại với nhau thành nhà nước . Nhà nước điều hành và quản lý xã hội . Đứng đầu nhà nước là vua . Câu hỏi : Vì sao cư dân phương Đông sớm bước vào xã hội giai cấp và nhà nước ? Trả lời : Vì điều kiện tự nhiên thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp lúa nước phát triển xã hội giai cấp và nhà nước sớm hình thành . Trả lời : Vua dựa vào quý tộc , tôn giáo để cai trị . Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc Trả lời : Chuyên chế trung ương tập quyền Trả lời : Vua quyền lực tối cao , vô hạn . Nắm cả thế quyền , thần quyền Câu hỏi : Vua quyền lực như thế nào ? Câu hỏi : cấu bộ máy nhà nước đó mang tính chất gì ? Câu hỏi : Vua dựa vào đâu để trở thành vua chuyên chế ? VD : Quyền sỡ hữu tối cao về ruộng đất , tài sản trong nước . Quyền lập pháp , hành pháp . Quyền chỉ huy quân đội tối cao . Là người đại diện cho thần thánh dưới trần gian Giai cấp thống trị Vua Quan lại, Quý tộc , Tăng lữ , Chủ ruộng Giai cấp bị trị ND Công xã , Thợ thủ công , Nô lệ Câu hỏi : Thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại ? Trả lời : Chế độ nhà nước do vua đứng đầu , quyền lực tối cao và bộ máy quan liêu giúp việc thừa hành gọi là chế độ chuyên chế cổ đại . Câu hỏi : Vì sao lại hình thành chế độ chuyên chế cổ đại? Câu hỏi : Bộ máy hành chính quan liêu đó vai trò gì ? Giai cấp thống trị Vua Giai cấp bị trị ND Công xã Thợ thủ công Nô lệ Quý tộc , quan lại, Tăng lữ , Chủ ruộng Câu hỏi thảo luận : Nhóm 1 : Tại sao hai nghành lịch và thiên văn lại ra đời sớm nhất ? Cách tính lịch của cư dân phương Đông ? Sự ra đời của lịch và thiên văn chứng tỏ điều gì ? Tác dụng ? Nhóm 2 : Vì sao chữ viết ra đời ? Phổ biến là loại chữ gì ? Được viết trên chất liệu nào? Tác dụng của chữ viết ? Nhóm 3 : Vì sao toán học ra đời ? Thành tựu và tác dụng của toán học ? Nhóm 4 : Hãy kể tên các công trình kiến trúc lớn thời cổ đại ? Người ta xây dựng nó lớn như thế để làm gì ? Vì sao họ thể xây dựng đư ợc ? Những công trình nào còn tồn tại cho đến bây giờ ? ý nghĩa của các công trình đó Thông tin phản hồi cho nhóm 1: Tại sao hai nghành lịch và thiên BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG (TT) 1.Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế: 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông: 3. Xã hội cổ đại phương Đông: 4. Chế độ chuyên chế cổ đại: – Khi giai cấp hình thành thì nhà nước thay thế cho liên minh bộ lạc để điều hành và quản lí xã hội – Đứng đầu nhà nước là vua quyền lực tối cao và một bộ máy hành chánh quan liêu giúp việc thừa hành -> gọi là vua chuyên chế b c t ng c a vua ứ ượ ủ Ramses II ở Ai Cập 5. Văn hóa cổ đại phương Đông: Thảo luận 4 nhóm: Nhóm1: cho biết 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất? Giải thích vì sao xuất hiện sớm như thế? Nhóm 2: chữ viết ra đời như thế nào? những dạng chữ nào? Nguyên liệu dùng để viết? Nhóm 3: toán học ra đời như thế nào?cho biết những thành tựu ? Nhóm 4:cho biết những công trình kiến trúc lớn? Xây dựng lớn như vậy để làm gì? a. Sự ra đời của lịch pháp và thiên văn học: – Thiên văn học và lịch pháp là 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp – Họ sáng tạo ra lịch -> giúp ích cho việc gieo trồng b. Chữ viết: – Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần ghi chép và lưu giữ những gì đã diễn ra – 2 loại chữ viết: chữ tuợng hình và tượng ý Chữ tượng hình khắc trên tường ở Ai Cập – Nguyên liệu để viết: viết trên giấy Papyrut ( người Ai Cập ),viết trên phiến đất sét ( người Sume ở Lưỡng Hà), viết trên thẻ tre, lụa, mai rùa ( Trung Quốc) c. Toán học: – Xuất phát từ nhu cầu đời sống thực tế cần tính toán + người Ai Cập giỏi về hình học + người Lưỡng Hà giỏi về số học d. Kiến trúc: Nhiều công trình kiến trúc lớn thể hiện trình độ kĩ thuật và tài năng lao động sáng tạo của con người như: kim tự tháp ở Ai Cập, thành Babilon ở Lưỡng Hà, các khu đền tháp ở Ấn Độ Vạn lí trường thành ở Trung Quốc […]…Kim tự tháp Khêop và tượng nhân sư Thành Babilon Cổng thành Babilon Câu 1: Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất và giữ vị trí quan trọng nhất ở các Quốc gia cổ đại phương Đông ? a Công nghiệp nghiệp b Nông nghiệp c.Thương d.Tất cả các ngành trên Đáp án b Câu 2: Điền vào chổ trống câu sau đây: “………….là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền… chổ trống câu sau đây: “………….là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với sản xuất nông nghiệp” a Chữ viết b Toán học c Thiên văn học và lịch d Chữ viết và lịch Đáp án c Câu 3: Đứng đầu nhà nước ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai ? a Vua chuyên chế c.chủ ruộng đát b Quí tộc,quan lại d Tăng lữ Đáp án a Câu 4: Người Lưỡng Hà viết chữ trên đâu? a.Phiến đất sét c giấy Papyrut b.Thẻ tre d trên đá …TIẾT 5, 6: CHỦ ĐỀ CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA CỔ ĐẠI I VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Sự đời lịch pháp thiên văn học – Lý đời + Do nhu cầu sản xuất mà lịch thiên văn học đời sớm – Cách tính lịch + Nông… triển cao sau Kiến Trúc – Các công trình kiến trúc tiếng phương Đông: + Ai Cập có kim tự tháp + Ấn Độ có khu đền tháp + Lưỡng Hà có cổng I-sơ-ta thành Babilon + Trung Quốc có Vạn lý Trường Thành… niên kỷ thứ IV TCN – Các loại chữ viết + Có loại chữ tượng hình chữ tượng ý – Nguyên liệu để viết chữ + Người Ai Cập dùng vỏ Papirut + Người Xume dùng đất sét + Nguời Trung Quốc dùng giáp cốt,

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông, Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông, Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button