Kiến Thức Chung

27 Hiệu Ứng Hover Hình Ảnh Đẹp Cho Website

Mục Lục

Các Ví Dụ Về Hiệu Ứng Hình Ảnh Trong Thiết Kế Website

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu file là Pug thì bạn có thể chuyển sang HTML ở đây nhé : Pug to HTML. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Xem thêm:   What Is: Duo

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20filter20css-1.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20filter20css-1.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Hover – CSS (filters & transitions) – CodePen Challenge by Vlad Racoare (@vladracoare) on CodePen.

Xem thêm :  Xây nhà cấp 4 khoảng 150 triệu ⚡️ +30 mẫu kèm chi tiết kinh phí

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hie1bb87u20e1bba8ng20hover20be1bab1ng20css20clip-path.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hie1bb87u20e1bba8ng20hover20be1bab1ng20css20clip-path.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Clip-Path Hover Effect by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20animation20cho20hc3acnh20e1baa2nh20be1bab1ng20javascript.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20animation20cho20hc3acnh20e1baa2nh20be1bab1ng20javascript.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Split Image | Hover Effect by Dimitra Vasilopoulou (@mimikos) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20image20javascript.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20image20javascript.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Monocyte by Dimitra Vasilopoulou (@mimikos) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hie1bb87u20e1bba8ng20shadow20image20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hie1bb87u20e1bba8ng20shadow20image20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Colorful shadows by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20image20hover20ve1bb9bi20text.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20image20hover20ve1bb9bi20text.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1019 – Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/cc3a1ch20te1baa1o203d20image20hover20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/cc3a1ch20te1baa1o203d20image20hover20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Truly Sweet CSS3 Image Hover Effect by JFarrow (@JFarrow) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20image20hover20css3.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20image20hover20css3.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1025 – Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20ve1bb9bi20caption20be1bab1ng20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20ve1bb9bi20caption20be1bab1ng20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1083 – Image hover effect with title by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/te1bb95ng20he1bba3p20cc3a1c20hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/te1bb95ng20he1bba3p20cc3a1c20hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

Xem thêm:   Ethtrade là gì? Ethtrade có lừa đảo không? Tại sao Ethtrade lại sập

See the Pen Image Hover Effects by kw7oe (@kw7oe) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/cc3a1ch20te1baa1o20animation20image20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/cc3a1ch20te1baa1o20animation20image20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen image hover effect — week 10/52 by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/cc3a1ch20te1baa1o20jquery20image20hover.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/cc3a1ch20te1baa1o20jquery20image20hover.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1205 – Image hover effect with icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Xem thêm :  Cách vẽ ông già noel, tô màu hình ông già noel đơn giản mà đẹp

Nguồn

Hiển Thị Nội Dung Khi Hover Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0016 – Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20css320transform20image.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20css320transform20image.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Hover Effects with CSS3 transform by kw7oe (@kw7oe) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hover20image20overlay20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hover20image20overlay20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0060 – Image hover effect with caption and icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/te1baa1o20hie1bb87u20e1bba8ng20image20hover20be1bab1ng20clip20path20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/te1baa1o20hie1bb87u20e1bba8ng20image20hover20be1bab1ng20clip20path20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Clip-Path Hover Effect by Bobby Korec (@bobbykorec) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20html520css3.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20html520css3.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0054 – Image hover effect with caption and icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb83n20the1bb8b20che1bbaf20khi20hover20css3.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb83n20the1bb8b20che1bbaf20khi20hover20css3.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Only Image Hover Effect by Mahir Shah (@mahirshah) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/cc3a1ch20te1baa1o20css20animation20cho20hc3acnh20e1baa2nh.html

 https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/cc3a1ch20te1baa1o20css20animation20cho20hc3acnh20e1baa2nh.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1220 – Image hover with caption & button by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20javascript20image20hover.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20javascript20image20hover.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0068 – Image hover effect with title by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20border20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20border20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

Xem thêm:   Tìm Hiều Về Đồng Tiền Ảo Stratis Coin Là Gì, Stratis Là Gì

See the Pen #1084 – Image hover effect with title and caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20zoom20image20css.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20zoom20image20css.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

Xem thêm :  Hướng dẫn cách xóa ứng dụng trên máy tính đơn giản

See the Pen Image hover effect by Ilya Liman (@liman) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20css320javascript.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20css320javascript.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0058 – Image hover with profile by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20background20image20css3.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20background20image20css3.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1018 – Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20text20animation.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20text20animation.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0016 – Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20icon20animation.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/hie1bb87u20e1bba8ng20hover20image20icon20animation.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1205 – Image hover effect with icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hover20background20image20transparent20css3.html

https://bpackingapp.com/wp-content/uploads/2021/10/thie1babft20ke1babf20hover20background20image20transparent20css3.html

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1206 – Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng hình ảnh hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiếm Tiền Online

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button